http://www.ambienonlinebuycheap.com/ cheap Tramadol online overnight delivery http://freephen375.com/is-phentermine-very-expensive-to-buy/ http://www.healthprose.org/ Jegyzo.hu
http://hvgorac.hu/Az_altalanos_kozigazgatasi_rendtartas_magyarazata
  CIKKEK
  Újrago(mb/nd)olt hatósági eljárásjog: az általános közigazgatási rendtartás 1. rész 2017.05.29.  
  Hozzászólások: 0  
Szerző: Hajas Barnabás dr.

 
A cikk letölthető PDF formátumban is! Az Országgyűlés 2016. december 6-i ülésnapján elfogadta a közigazgatási eljárás új rendjét szabályozó, Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt, rövid elnevezése szerint Ákr.-t. Az Ákr. 2018. január 1-jén lép hatályba. Az új eljárási kódex a közigazgatási eljárásjog megújítását tűzte célul, véget kíván vetni az elmúlt évtizedben jellemző permanens módosítási folyamatnak, olyan eljárásjogi intézmények kialakítására irányult a kodifikáció törekvése, amelyek biztosítják az ügyfelek joghoz jutását, a kiszámíthatóbb jogalkalmazást, egyúttal elősegítik az eljárások hatékonyságát, koncentráltságát. A korábbi szabályozáshoz képest számos új vonása van: rövidebb, egyszerűbb, átláthatóbb szabályozás; megerősíti a kódexnek a különös eljárási szabályokkal szembeni elsődlegességét; automatikus döntés, sommás eljárás, függő hatályú döntés; a jogorvoslati rendszerben a közigazgatási bíráskodás elsődlegessége stb. I. A hatósági eljárásjog megújításának okai A közigazgatási eljárásjog...
 
Bővebben...  

 
Árvíz és EBR422010/4
  2010.11.16. Hozzászólások: 0  
Szerző: Kosztolnik Károly vezető-főtanácsos

A 2010-es év első fele a szélsőséges időjárási viszonyok és az elemekkel való elkeseredett küzdelem időszakának bizonyult. Az év első hónapjaiban a rendkívüli mennyiségű hó okozott jelentős nehézségeket, majd a tavasz beköszöntével a helyzet még tovább súlyosbodott. Évtizedek óta nem látott mennyiségű eső zúdult le, viharos, jégesős, árvizes, belvizes időszak vette kezdetét Nógrád megyében is. Új elemek a vis maior támogatás rendszerében A vis maior pályázatra vonatkozó előírásokat minden évben kormányrendelet...
 
    Bővebben...  

 
„A közbiztonság társadalmi termék, amelynek megteremtése közösségi...
  2010.11.16. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dankóné Nagy Éva r.alezredes sajtószóvivő

Szabó Jenő r. dandártábornok rendőrségi főtanácsos a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője elmondta, hogy Nógrád megyében az elmúlt két évben 40 %-kal csökkent a bűncselekmények száma. A regisztrált bűncselekmények száma: 2009-ben 6138 volt, míg 2008-ban 6944. Nógrád megye az utóbbi 15 évben nem büszkélkedhetett ilyen kimagaslóan jó eredménnyel, mely szerint országos viszonylatban területünkön valósult meg a legkevesebb bűncselekmény. Ugyanakkor megyénket elkerülték az országos visszhangot kiváltó, súlyos megítélésű ügyek....
 
    Bővebben...  

 
Nógrád – a Varázslatos Világ2010/4
  2010.11.05. Hozzászólások: 0  
Szerző: Becsó Zsolt

Nógrád – 210 ezer lakosával és 2544 km2 területével – az ország legkisebb lélekszámú és második legkisebb kiterjedésű megyéje. A 131 nógrádi település közül 77 lakosságszáma 1000 fő alatti, 41 falu lélekszáma az ötszázat sem éri el. Városaink sem túlzottan nagyok, a hat közül három 10 ezer alatti. Természetesen mindazok, akik ismerik a megyei önkormányzatok természetrajzát, pontosan tudják, hogy a méret igen kevéssé meghatározó. Nógrád Megye Önkormányzatának ugyanazokat az egészségügyi, szociális, közoktatási és közgyűjteményi...
 
    Bővebben...  

 
A megyei területrendezési tervről2010/4
  2010.11.05. Hozzászólások: 0  
Szerző: Guzmicsné Csonka Ágnes Nógrád megyei Önkormányzat

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvény szerint a megyei önkormányzat feladata a megyei területrendezési terv elkészítése. A területrendezési terv a területfejlesztési koncepciókban megállapított célokkal összhangban meghatározza a térségi területfelhasználás módját, tartalmazza a térségi műszaki-infrastrukturális rendszerek térbeli rendjét, a térség hosszú távú területi szerkezetét, az egyes térségek adottságainak célszerű hasznosítását, a környezet-, a táj- és a természetvédelemmel kapcsolatos térségi...
 
    Bővebben...  

 
Önkormányzati választás Csongrád megyében 2010/5
  2010.11.02. Hozzászólások: 0  
Szerző: Adminisztrátor

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosítása és a 2010. évi L. törvény megalkotása több lényeges változást eredményezett a választási eljárásban. A leglátványosabb módosítás, hogy a települési önkormányzati képviselők száma a 2010.évtől jelentősen lecsökken. Míg Csongrád megye 60 településén a 2006-os választás után a testületek létszáma 629 fő volt, az újaké mindössze 390 lesz. Jelentős csökkenés várható a megyei képviselők számában is, az eddigi 40 helyett 20 fővel működik majd az új...
 
    Bővebben...  

 
Egyéni választókerületek arányossága - aránytalansága2010/5
  2010.10.27. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző - Szeged Megyei Jogú Város

Az önkormányzati választások egyéni választókerületei kialakításának vitatható és hiányos szabályozása. Az Országgyűlés alkotmányos mulasztása. A választójog egyenlőségének alkotmányos elvéből következően különös hangsúlyt kap az arányosság kérdése. Ennek van egy jobban szembetűnő oldala, az egyéni választókerületek (lakosság) arányossága. Dolgozatomban ezt a kérdést elemzem majd a helyi önkormányzati választás vonatkozásában. Megjegyzem ennél rejtettebben jelentkezik, de súlyosabban hat egy választás eredményére maga a...
 
    Bővebben...  

 
A jegyzői jogviszony és a közigazgatási áthelyezés2010/5
  2010.10.26. Hozzászólások: 0  
Szerző: Németh Erika főosztályvezető-helyettes - Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal

Miért nem alkalmazható a közigazgatási áthelyezés a jegyzői jogviszonyban, hiszen a jegyző is köztisztviselő? A közszolgálati ellenőrzések alkalmával tapasztaltam, hogy a jegyzői jogviszonyra vonatkozó törvényi rendelkezések értelmezése és alkalmazása nem egységes. Ennek oka részben az, hogy a jegyzői jogviszonyra vonatkozó speciális szabályozást a törvény nem összefüggően, hanem több fejezetben, szétszórtan tartalmazza, részben pedig az, hogy a törvény szövegezése nem egyértelmű. A jogalkotói szándékot sokszor csak a sorok között,...
 
    Bővebben...  

 
Új ellenség a végeken Szigetvár Város adósságrendezési eljárásáról 2010/5...
  2010.10.26. Hozzászólások: 0  
Szerző: Inkei-Farkas Márton jegyző - Szigetvár

Szigetvár most is a fennmaradásért küzd, akárcsak 444 éve. Csakhogy ma az ellenséget nem töröknek, hanem adósságnak hívják. Reméljük, sőt bízunk benne: nem marad 150 évig. 2010. február 26-án dr. Rodek Gyula szigetvári ügyvezető alpolgármester úgy döntött, hogy kezdeményezi az adósságrendezési eljárás megindítását. Ennek legfőbb indoka az volt, hogy az önkormányzat 60 napon túli, és a 90 napon túli szállítói tartozásának összege 19,25 millió illetve 55,58 millió forint volt. Hamarosan kiderült azonban: a városnak ennél...
 
    Bővebben...  

 
Elnöki köszöntő 2010/5
  2010.10.25. Hozzászólások: 0  
Szerző: Magyar Anna elnök - Csongrád Megyei Önkormányzat

Tisztelt Olvasó! 2006-2010. A két évszám annak az időszaknak a kezdete és vége, amely a korábbiaktól eltérő szemlélettel irányította megyénket. A polgári többségű közgyűlés döntéseit értékelvű gondolkodás irányította: számunkra fontos volt az itt élők biztonsága, egészsége, a civil szervezetek segítése és a települések támogatása. A megye szerepét, küldetését abban láttuk: végvárként őrizni a vidék gazdag hagyományait, és az itt élő emberek számára élhetőbbé tenni Csongrád megyét. Nekünk nincsenek hegyeink, de van...
 
    Bővebben...  

 
Hogyan lehetne az iparűzési adó bevételt növelni? 2010/5
  2010.10.25. Hozzászólások: 0  
Szerző: dr. Révész György ügyvezető e-volreve Pénzügyi-Informatikai Kft.

Sajnos, vagy tán inkább nagyon is szerencsére, nem minden önkormányzat telkén terveznek kaszinót építeni. Erre a fejőstehénre tehát jobb nem számítani, ha egy polgármester, egy képviselőtestület növelni szeretné bevételeit.   Azt is tudjuk, hogy miképpen a rokonainkat sem, a településen lakó polgárokat sem illik megválogatni, így aztán az SZJA bevételek alakulása is elég körülményesen befolyásolható. Az önkormányzatok saját forrásai közül még leginkább az iparűzési adó bevételek alakulására lehet hatással egy jó helyi intézkedés ....
 
    Bővebben...  

  [Első] [Előző] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 [Következő] [Utolsó]  

 

  ELŐFIZETÉS
Előfizetés

  HÍRLEVÉL
Email címem:
Keresés

Feliratkozáshoz adja meg email címét!

  CIKKEK
 
Régió


Megye


TelepülésROVATOK
 

0 cikk
Adó, helyi adó
25 cikk
Anyakönyv
14 cikk
Bács-Kiskun Megye
15 cikk
Baranya Megye
13 cikk
Békés Megye
17 cikk
Beruházás
4 cikk
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
22 cikk
Budapest
32 cikk
Csongrád Megye
16 cikk
E-közigazgatás
79 cikk
E-Önkormányzat
7 cikk
Egészségügy
19 cikk
Építésügy
13 cikk
Európai Unió
65 cikk
Fejér Megye
8 cikk
Gazdálkodás - pénzügy
4 cikk
Gyámügy-Gyermekvédelem-Szociális ügyek
64 cikk
Győr-Moson-Sopron Megye
11 cikk
Hajdú-Bihar Megye
23 cikk
Heves Megye
13 cikk
Humánerőforrás
40 cikk
In memoriam
2 cikk
Informatika
16 cikk
Iratkezelés
1 cikk
Jász-Nagykun-Szolnok Megye
23 cikk
Jegyző státusza
23 cikk
Jegyzőkódex
1 cikk
JK események és beszámolók
1 cikk
Jogalkotás-Jogalkalmazás
73 cikk
Jogszabálymódosítás
1 cikk
Ket.
25 cikk
Kisebbség
20 cikk
Kistérségek
20 cikk
Költségvetés
41 cikk
Komárom-Esztergom Megye
10 cikk
Környezetvédelem
33 cikk
Környező országok közigazgatása
2 cikk
Közbeszerzés
14 cikk
Közbiztonság
83 cikk
Középtávú tervek
0 cikk
Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal
93 cikk
Közigazgatási reform
202 cikk
Közmunka
8 cikk
Köznevelés-sport
2 cikk
Közoktatás
8 cikk
Ktv. / Kttv.
5 cikk
Lakásügy
1 cikk
Lazíts!
85 cikk
Megvalósult Projektek
19 cikk
Módszertani útmutató
3 cikk
Nógrád Megye
8 cikk
Okmányirodák
20 cikk
Oktatás
24 cikk
Önkormányzás - önkormányzatiság
6 cikk
Önkormányzati gazdálkodás
4 cikk
Önkormányzati testület
7 cikk
Összehasonlító jog
4 cikk
Pályázatok
113 cikk
Pest Megye
23 cikk
Politikus
40 cikk
Portré
148 cikk
Régió
29 cikk
Rendezvények, konferenciák
2 cikk
Somogy Megye
14 cikk
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
29 cikk
Szociális ügyek
4 cikk
Térfigyelés
0 cikk
Területfejlesztés
42 cikk
Testvérvárosi kapcsolat
15 cikk
Tolna Megye
14 cikk
Turizmus
127 cikk
Új Ptk.
3 cikk
Új utakon
2 cikk
Vagyongazdálkodás
53 cikk
Választás
86 cikk
Vas Megye
17 cikk
Veszprém Megye
1 cikk
Vezércikk
23 cikk
Zala Megye
10 cikk
 
  FÓRUM FRISS
Kormánytisztviselők jogállása - jubileumi jutalom - végkielégítés
Kelt: 2012.04.10.
  FRISS HOZZÁSZÓLÁSOK
Lerzsi24 2013-01-29 13:16:27
Miracle hozzászólásával...
Tovább..
Katika55 2012-12-23 13:57:36
2012. július 26-án járt volna a...
Tovább..
kívülálló 2012-06-23 07:03:58
Lehet, hogy nagyon kell keresni a...
Tovább..
Miracle 2012-05-17 13:14:23
Jó lenne egy jogértelmezés a...
Tovább..
Alászolgája 2012-01-14 20:23:25
Egyetértek, gyakorlatilag a...
Tovább..

http://jegyzo.hu/index.php?oldal=elofizetes

 
 


Szerkesztőbizottsági információk
BEMUTATKOZÁS
KAPCSOLAT

Jegyző.hu - Jegyző és Közigazgatás © hÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK