http://www.ambienonlinebuycheap.com/ cheap Tramadol online overnight delivery http://freephen375.com/is-phentermine-very-expensive-to-buy/ http://www.healthprose.org/ Jegyzo.hu
http://hvgorac.hu/Az_altalanos_kozigazgatasi_rendtartas_magyarazata
  CIKKEK
  Újrago(mb/nd)olt hatósági eljárásjog: az általános közigazgatási rendtartás 1. rész 2017.05.29.  
  Hozzászólások: 0  
Szerző: Hajas Barnabás dr.

 
A cikk letölthető PDF formátumban is! Az Országgyűlés 2016. december 6-i ülésnapján elfogadta a közigazgatási eljárás új rendjét szabályozó, Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt, rövid elnevezése szerint Ákr.-t. Az Ákr. 2018. január 1-jén lép hatályba. Az új eljárási kódex a közigazgatási eljárásjog megújítását tűzte célul, véget kíván vetni az elmúlt évtizedben jellemző permanens módosítási folyamatnak, olyan eljárásjogi intézmények kialakítására irányult a kodifikáció törekvése, amelyek biztosítják az ügyfelek joghoz jutását, a kiszámíthatóbb jogalkalmazást, egyúttal elősegítik az eljárások hatékonyságát, koncentráltságát. A korábbi szabályozáshoz képest számos új vonása van: rövidebb, egyszerűbb, átláthatóbb szabályozás; megerősíti a kódexnek a különös eljárási szabályokkal szembeni elsődlegességét; automatikus döntés, sommás eljárás, függő hatályú döntés; a jogorvoslati rendszerben a közigazgatási bíráskodás elsődlegessége stb. I. A hatósági eljárásjog megújításának okai A közigazgatási eljárásjog...
 
Bővebben...  

 
Az önkormányzatok húsz éve - jegyzői szemmel 2010/5
  2010.10.18. Hozzászólások: 0  
Szerző: Bárdos László Simontornya Város Címzetes Főjegyzője - JOSZ Közigazgatási Bizottságának Elnöke

Húsz év kellő távlatot ad ahhoz, hogy eltöprengjünk az önkormányzatok értékein és hiányosságain. Hogyan alakultak az önkormányzáshoz szükséges feltételek? Megfelelő keretet adott-e a helyi közösségek előtt álló kihívások kezelésére? Hol mutatkoztak törések, repedések a szerkezetében, illetve működésében? Hol lehet, s hogyan kell javítani a működésén? A húszadik évforduló alkalmat ad a jegyzők számára a saját helyük: a jegyzői jogállás, a jegyzői arculat, a jegyzői jövőkép átgondolására is. E tanulmány...
 
    Bővebben...  

 
Az Ipoly folyó hídjainak helyreállítása2010/4
  2010.10.01. Hozzászólások: 0  
Szerző: Adminisztrátor

A szlovák-magyar határszakasz egy részét képező Ipoly–völgyben Losonc és Szob között - fokozatos fejlődés eredményeképpen - a XX. században 47 híd kötötte össze a szemben fekvő településeket. Átlag három kilométerenként állt egy-egy híd. A II Világháború harci cselekményei során mindegyik hidat felrobbantották vagy megrongálták a harcoló felek. A front elvonulása után a helyi lakosok igyekeztek saját eszközeikkel kijavítani a lerombolt hidakat. A békeszerződések aláírása után Csehszlovákia és Magyarország – befelé forduló...
 
    Bővebben...  

 
Brüsszeli magyar jelenlét - magyar közösség? 2010/4
  2010.09.28. Hozzászólások: 0  
Szerző: Róka Zsuzsa újságíró - Brüsszel

Nem ritkaság magyar szót hallani Brüsszelben és Luxemburgban. Hét év nagy idő: Magyarország NATO-, majd EU-csatlakozásával egy olyan népes hullám csapódott az itteni magyarok addig területileg is, társadalmilag is ritkás csoportjához, amely létszámával és az euroatlanti intézményekhez való kötődésével jellegadó lett. Éppen ez a sokféleségében is világosan körülhatárolható emberhullám emelte azonosítható, látható közösséggé az itteni magyarokat. Mára – családtagokkal – legalább tizenöt-húszezer ember közösségévé. Nagyjából úgy,...
 
    Bővebben...  

 
Szükség van-e a körjegyzőség szabályainak módosítására?2010/4
  2010.09.28. Hozzászólások: 0  
Szerző: Szurok Sándorné körjegyző - Cered-Szilaspogony-Zabar községek

Úgy gondolom, sokan egyetértenek velem abban, hogy a közigazgatási reform mindig a felszínen van, de még eddig egyik kormánynak sem sikerült ezen a téren átütő eredményt elérni. Az önkormányzati reform elképzelések között találjuk a körjegyzőségre vonatkozó szabályok módosítását is, kérdés, hogy mennyire időszerű ez. Az Ötv. 39.§ (1)-(2) bekezdése az alábbiak szerint szabályoz: „39. § (1) Az ezernél kevesebb lakosú, a megyén belül egymással határos községek az igazgatási feladataik ellátására körjegyzőséget alakítanak és...
 
    Bővebben...  

 
A szügyi körjegyzőség szervezetfejlesztése2010/4
  2010.09.28. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Kiss Pál körjegyzô Szügy

Az önkormányzati igazgatás a magyar közigazgatás mostohagyermeke. Ez a sommázott kijelentés sok kisebb-nagyobb jelentőségű ténnyel támasztható alá. Feladatainkat hosszú évek óta azonos feltételek között végezzük. Ez a tétel azonban a feladatok gyarapodása mellett jelentős mértékben rontja az összehasonlítás eredményét. Nem hozta maga után sem a személyzeti, sem a technikai, sem a jövedelmi viszonyok javulását. Az Államreform Operatív Program szervezetfejlesztésre kiírt pályázata a reménysugarat nyújtotta felénk. Komoly lehetőségeket...
 
    Bővebben...  

 
Egy alakuló ülés anatómiája 2010/4
  2010.09.23. Hozzászólások: 0  
Szerző: Kalocsai Péter dr.

A Jegyző és Közigazgatás 2010. évi 3. száma kiváló összefoglalót közölt „Alakuló ülés – csabai sajátosságokkal” címmel, Békéscsaba jegyzőjének tollából, a helyi önkormányzati képviselő-testületek alakuló ülésének jogi szabályozásáról. Dr. Szvercsák Szilvia sorra veszi az Ötv. e témát érintő rendelkezéseit és azokat a békéscsabai, helyi sajátosságokkal ötvözött, igen gyakorlatias formában mutatja be. Annak, hogy a témára ismét visszatérjünk, két oka is mutatkozik: egyrészt – ahogyan a szerző is utal rá – az alakuló...
 
    Bővebben...  

 
Polgármesterek és jegyzők2010/4
  2010.09.23. Hozzászólások: 0  
Szerző: dr. Pongrácz Piroska ügyvéd - Püspökladány

Szeretném köszönteni a folyóirat szerkesztőit és olvasóit. Igen kitűnő és tartalmas cikkeket találtam benne, miután volt szerencsém elolvasni. Szeretném folytatni dr. Tóth Zoltán főszerkesztő gondolatait a 2010/3. május-júniusi lapszámban leírtakkal egyetértve a jegyzői státuszról. A jegyző és a polgármester viszonya akkor elfogadható – baráti igen kevés van -, ha mindkettőjük toleranciája eléri azt a szintet, hogy nem konkurálnak egymással. Vidéki kistelepüléseken előfordulhat, hogy olyan polgármester kerül a pozícióba, akinek semmilyen...
 
    Bővebben...  

 
Kilátások és elvárások – települési jegyzőknél 2010/4
  2010.09.21. Hozzászólások: 0  
Szerző: Bárdonné dr. Benda Mónika

Figyelve az elmúlt hónapoknak a közigazgatást, annak szerves részét képező önkormányzatiságot érintő eseményeit, úgy tűnik végre, kissé félve tényleges, érdemi változások elé nézünk. Ennek a változásnak együttesen néz elébe polgármester, jegyző, és a hivatali apparátus egyaránt. Az Országos Önkormányzati Érdekképviseleti Szövetségek által 2010. április 30-án megfogalmazott és közzétett közös nyilatkozatában rögzített elvárás mentén, miszerint a nemzeti együttműködésben a kormány egyenrangú partnerként fogadjon el minden...
 
    Bővebben...  

 
A közbeszerzés, mint időhúzó és drágító tényező2010/4
  2010.09.21. Hozzászólások: 0  
Szerző: Tőzsér Zsolt dr.

A Parlament előtt van a Kbt. módosításának tervezete, amely az előterjesztő szerint a törvény egyszerűsítését, a kis- és közép vállalkozások segítését, a törvény hatékonyságának elősegítését tűzi ki célul. A ma hatályos és közbeszerzésekkel kapcsolatos jogszabályok valóban változtatásokért kiáltanak, ugyanis a jogalkalmazás bonyolult, rugalmatlan, drága és időigényes! Kétségtelen, hogy nehéz olyan jogszabályokat alkotni, amelyek a fenti kívánalmaknak eleget téve az eljárást könnyebbé, olcsóbbá és gyorsabbá teszi, ugyanakkor az...
 
    Bővebben...  

 
Települési rendezvények, programok támogatása (HI-PP-10)
  2010.09.20. Hozzászólások: 0  
Szerző: Adminisztrátor

Határidő: 2010. november 15. A pályázat célja: Olyan Magyarország területén megvalósuló települési rendezvények támogatása, melyek hozzájárulnak a gyermekek és fiatalok közösségi élményeinek kialakításához, lehetővé teszik a szabadidő hasznos eltöltését. A pályázat keretében egy légvárat és egy Segway önegyensúlyozó transzportert (óvodák esetében a Segway helyett egy darab akadálypályát) a rendezvény idején maximum 6 órában térítésmentesen biztosítunk. Az eszközök teremben is használhatóak (minimum 4 méter belmagasság...
 
    Bővebben...  

  [Első] [Előző] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 [Következő] [Utolsó]  

 

  ELŐFIZETÉS
Előfizetés

  HÍRLEVÉL
Email címem:
Keresés

Feliratkozáshoz adja meg email címét!

  CIKKEK
 
Régió


Megye


TelepülésROVATOK
 

0 cikk
Adó, helyi adó
25 cikk
Anyakönyv
14 cikk
Bács-Kiskun Megye
15 cikk
Baranya Megye
13 cikk
Békés Megye
17 cikk
Beruházás
4 cikk
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
22 cikk
Budapest
32 cikk
Csongrád Megye
16 cikk
E-közigazgatás
79 cikk
E-Önkormányzat
7 cikk
Egészségügy
19 cikk
Építésügy
13 cikk
Európai Unió
65 cikk
Fejér Megye
8 cikk
Gazdálkodás - pénzügy
4 cikk
Gyámügy-Gyermekvédelem-Szociális ügyek
64 cikk
Győr-Moson-Sopron Megye
11 cikk
Hajdú-Bihar Megye
23 cikk
Heves Megye
13 cikk
Humánerőforrás
40 cikk
In memoriam
2 cikk
Informatika
16 cikk
Iratkezelés
1 cikk
Jász-Nagykun-Szolnok Megye
23 cikk
Jegyző státusza
23 cikk
Jegyzőkódex
1 cikk
JK események és beszámolók
1 cikk
Jogalkotás-Jogalkalmazás
73 cikk
Jogszabálymódosítás
1 cikk
Ket.
25 cikk
Kisebbség
20 cikk
Kistérségek
20 cikk
Költségvetés
41 cikk
Komárom-Esztergom Megye
10 cikk
Környezetvédelem
33 cikk
Környező országok közigazgatása
2 cikk
Közbeszerzés
14 cikk
Közbiztonság
83 cikk
Középtávú tervek
0 cikk
Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal
93 cikk
Közigazgatási reform
202 cikk
Közmunka
8 cikk
Köznevelés-sport
2 cikk
Közoktatás
8 cikk
Ktv. / Kttv.
5 cikk
Lakásügy
1 cikk
Lazíts!
85 cikk
Megvalósult Projektek
19 cikk
Módszertani útmutató
3 cikk
Nógrád Megye
8 cikk
Okmányirodák
20 cikk
Oktatás
24 cikk
Önkormányzás - önkormányzatiság
6 cikk
Önkormányzati gazdálkodás
4 cikk
Önkormányzati testület
7 cikk
Összehasonlító jog
4 cikk
Pályázatok
113 cikk
Pest Megye
23 cikk
Politikus
40 cikk
Portré
148 cikk
Régió
29 cikk
Rendezvények, konferenciák
2 cikk
Somogy Megye
14 cikk
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
29 cikk
Szociális ügyek
4 cikk
Térfigyelés
0 cikk
Területfejlesztés
42 cikk
Testvérvárosi kapcsolat
15 cikk
Tolna Megye
14 cikk
Turizmus
127 cikk
Új Ptk.
3 cikk
Új utakon
2 cikk
Vagyongazdálkodás
53 cikk
Választás
86 cikk
Vas Megye
17 cikk
Veszprém Megye
1 cikk
Vezércikk
23 cikk
Zala Megye
10 cikk
 
  FÓRUM FRISS
Kormánytisztviselők jogállása - jubileumi jutalom - végkielégítés
Kelt: 2012.04.10.
  FRISS HOZZÁSZÓLÁSOK
Lerzsi24 2013-01-29 13:16:27
Miracle hozzászólásával...
Tovább..
Katika55 2012-12-23 13:57:36
2012. július 26-án járt volna a...
Tovább..
kívülálló 2012-06-23 07:03:58
Lehet, hogy nagyon kell keresni a...
Tovább..
Miracle 2012-05-17 13:14:23
Jó lenne egy jogértelmezés a...
Tovább..
Alászolgája 2012-01-14 20:23:25
Egyetértek, gyakorlatilag a...
Tovább..

http://jegyzo.hu/index.php?oldal=elofizetes

 
 


Szerkesztőbizottsági információk
BEMUTATKOZÁS
KAPCSOLAT

Jegyző.hu - Jegyző és Közigazgatás © hÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK