http://www.ambienonlinebuycheap.com/ cheap Tramadol online overnight delivery http://freephen375.com/is-phentermine-very-expensive-to-buy/ http://www.healthprose.org/ Jegyzo.hu
http://hvgorac.hu/Az_altalanos_kozigazgatasi_rendtartas_magyarazata
  CIKKEK
  Újrago(mb/nd)olt hatósági eljárásjog: az általános közigazgatási rendtartás 1. rész 2017.05.29.  
  Hozzászólások: 0  
Szerző: Hajas Barnabás dr.

 
A cikk letölthető PDF formátumban is! Az Országgyűlés 2016. december 6-i ülésnapján elfogadta a közigazgatási eljárás új rendjét szabályozó, Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt, rövid elnevezése szerint Ákr.-t. Az Ákr. 2018. január 1-jén lép hatályba. Az új eljárási kódex a közigazgatási eljárásjog megújítását tűzte célul, véget kíván vetni az elmúlt évtizedben jellemző permanens módosítási folyamatnak, olyan eljárásjogi intézmények kialakítására irányult a kodifikáció törekvése, amelyek biztosítják az ügyfelek joghoz jutását, a kiszámíthatóbb jogalkalmazást, egyúttal elősegítik az eljárások hatékonyságát, koncentráltságát. A korábbi szabályozáshoz képest számos új vonása van: rövidebb, egyszerűbb, átláthatóbb szabályozás; megerősíti a kódexnek a különös eljárási szabályokkal szembeni elsődlegességét; automatikus döntés, sommás eljárás, függő hatályú döntés; a jogorvoslati rendszerben a közigazgatási bíráskodás elsődlegessége stb. I. A hatósági eljárásjog megújításának okai A közigazgatási eljárásjog...
 
Bővebben...  

 
Földrengés a közigazgatásban: januártól megyei kormányhivatalok, aztán...
  2010.09.17. Hozzászólások: 0  
Szerző: Lencsés Károly

A cikk a Népszabadság 2010. szeptember 16-i számában jelent meg. Egy ablakban a közigazgatás?
Januártól megyei kormányhivatalokat hoznak létre, amelyekbe beolvasztják 15 szervezet tevékenységét. 2013-tól a tervek szerint az önkormányzati jegyzők államigazgatási hatásköreit a kormányhivatalok járási hivatalaihoz telepítenék. Az elképzelések szerint az anyakönyvezéstől a gyámügyig, az építési engedélytől a személyi okmányok cseréjéig mindent egyetlen helyen intézhetünk majd. Jelentősen bővül ugyanakkor...
 
    Bővebben...  

 
Regionalizáció és a minőségfejlesztés 2007/6
  2010.09.06. Hozzászólások: 0  
Szerző: Tamásné Czinege Csilla igazgató APEH Dél-alföldi Regionális Igazgatósága

A közigazgatás egyik legnagyobb szervezetét, - az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalt - a kormány a 273/2006. (XII. 23.) rendeletében 2007. január 1-jével regionális igazgatóságok formájában működteti. Az APEH Dél-alföldi Regionális Igazgatósága a korábbi Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megyei APEH igazgatóságok és a megyei Illetékhivatalok jogutódjaként jött létre. Az átszervezés legfőbb rendezőelve a párhuzamos tevékenységek kiszűrésével történő hatékonyságjavítás, a szakmai feladatellátás színvonalának javítása volt. A...
 
    Bővebben...  

 
Tusnádfürdői barátok 2006/4
  2010.09.06. Hozzászólások: 0  
Szerző: Molnár Julianna jegyző

Bicske, a Fejér megyei kisváros nem törekedett túlzott kapcsolatépítésre határokon túli településekkel, az élet mégis így hozta, hogy személyes ismeretségekből, települési együttműködés lett. Bicske Tusnádfürdő 745 kilométer távolságra van egymástól. A rendszerváltás előtt Bicskén kezdte meg működését az első menekült tábor. Városunk befogadó településnek bizonyult, hiszen nem tiltakozott senki akkor és azóta sem a tábor ide helyezése miatt. Az első lakók a romániai forradalom nyomán kialakult bizonytalan helyzet miatt távozásra...
 
    Bővebben...  

 
Barátság - határok nélkül 2006/6
  2010.09.06. Hozzászólások: 0  
Szerző: dr. Hóbor Erzsébet a Zalaegerszeg-Marosvásárhely Baráti Társaság elnöke

Zalaegerszeg 13 testvérvárossal büszkélkedhet. Az első Herszon volt s időrendben eleddig az utolsó ilyen tartalmú szerződést a lengyelországi Krosno városával kötötte meg városunk önkormányzata. A testvértelepülések európai városok, a finn Varkaustól az olasz Goriziáig, a németországi Kuseltől a bulgáriai Dobridzsig. Marosvásárhellyel 10 évvel ezelőtt íródott alá a szerződés és ennek 2006. október 20-án megtartott jubileumi ünnepén, itt Zalaegerszegen a két várost képviselő ottani alpolgármester Csegzi Sándor és az itteni polgármester...
 
    Bővebben...  

 
Rendezvények Gyulán 2007/1
  2010.09.06. Hozzászólások: 0  
Szerző: Bagyinszki Zoltán

Gyula, az „Alföld Sopronja” már évtizedekkel ezelőtt figyelmet fordított a városba érkező vendégek szabad idejének hasznos eltöltésére, szórakozási lehetőségeik választékos biztosítására. A korábbi időszakban ez elsősorban a nyári főszezon idejét jelentette, ez azonban mind a mennyiségi, mind a minőségi szempontokat tekintve elmaradt a 2000. év utáni időszak kínálatától. Eddigi munkánkat segítették a témához kapcsolódó pályázati lehetőségek, a nyári szezonon kívüli nagy számban Gyulán üdülő turisták igénye a Várfürdőn...
 
    Bővebben...  

 
Együttműködés a Vajdasággal 2007/6
  2010.09.06. Hozzászólások: 0  
Szerző: Benda Dénes dr.

Európában az utolsó pár dekádban jelentős változások történtek az államhatárok alakulásában, amelyet az Európai Gazdasági Közösség létrehozása, illetve annak fejlődése hozott magával. A határok elválasztó szerepét felváltotta az együttműködés, amely fontos kapoccsá vált a különböző nemzetek, gazdaságok és kultúrák között. Ezzel a határ menti térségek szerepe is megváltozott, stratégiai területté alakultak át és az integráció, a gazdasági szinergia területeként jelentek meg. A határon átnyúló együttműködések jelentős...
 
    Bővebben...  

 
A felvidéki Kisújfalu és Budaörs 2008/1
  2010.09.06. Hozzászólások: 0  
Szerző: Kis Róbert polgármester Kisújfalu Szlovákia

Kisújfalu egy 750 lelket számláló község az Érsekújvári járás párkányi körzetében. Színtiszta magyar ajkú lakosságát csak az első világháború után, az aradi földbirtokra telepített szlovákok színesítik, akik ma kb. 10%-át alkotják az összlakosságnak.  A második világháború után a lakosságcsere és kitelepítés következtében közel 200 kisújfalui lakost telepítettek Magyarországra, főleg Mezőfalvára és Budaörsre. Míg a Csehországba kényszermunkára vitt családok mind visszatértek szülőfalujukba, a Magyarországra kitelepítettek...
 
    Bővebben...  

 
Komárom és Komarno egy város Térségi versenyképesség, területi...
  2010.09.06. Hozzászólások: 0  
Szerző: Sagát Ágnes osztályvezető Városfejlesztési és építési osztály Komárom

Kitűnő adottságainak köszönhetően Komárom hagyományosan betöltötte a térségi központ szerepét. Nem véletlen, tehát, hogy a területfejlesztésről és területrendezésről szóló törvény felhatalmazásával a valamikori járás települései összefogtak és 1996 nyarán társulást hozott létre Ács, Bábolna, Nagyigmánd, Almásfüzitő, Bana, Csém, Kisigmánd, Mocsa és Komárom. A társulás 2004 nyara óta Komárom-Bábolna Többcélú Kistérségi Társulásként működik. Az urbánus központú, rurális kistérség Komárom-Esztergom megye egyik...
 
    Bővebben...  

 
Testvérvárosi kapcsolatok és turizmus 2008/4
  2010.09.06. Hozzászólások: 0  
Szerző: Simon Gábor osztályvezető Fejlesztési és Koordinációs Osztály Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Szolnok Megyei jogú Város mindig is törekedett külföldi kapcsolatok kiépítésére, fejlesztésére. Azokban az esetekben, amely kapcsolatépítések komolyabb kötelékké építhetőek, kulturális, kommunikációs területen pedig rövid idő alatt virágzóra fordíthatóak, illetve konkrét gazdaságfejlesztési potenciált rejthetnek magukban, a mindenkori városvezetés törekedett testvérvárosi kapcsolat kiépítésére is. A finnországi Riihimäkivel közel negyven éves, a romániai Nagybányával és a németországi Reutlingennel tizennyolc éves a baráti jó...
 
    Bővebben...  

 
Reform vagy forradalom?2010/4
  2010.09.06. Hozzászólások: 0  
Szerző: Kádár Zsombor dr.

A Magyar Értelmező Kéziszótár 2003-as második, átdolgozott kiadása szerint a reform politikai jelentése: „A fennálló rendet alapjaiban nem érintő társadalmi, politikai, gazdasági változtatás, újítás.” Mióta lezajlott 2010. április 25-én az általános országgyűlési választások második fordulója is, megtapasztalhattuk az elmúlt két évtized demokratikus rendszerének legegységesebb politikai erejének első lépéseit. A kétharmados többség nagyon nagy erő, és – mondjon bárki bármit – teljesen alkotmányos és demokratikus módon ad hatalmat a...
 
    Bővebben...  

  [Első] [Előző] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 [Következő] [Utolsó]  

 

  ELŐFIZETÉS
Előfizetés

  HÍRLEVÉL
Email címem:
Keresés

Feliratkozáshoz adja meg email címét!

  CIKKEK
 
Régió


Megye


TelepülésROVATOK
 

0 cikk
Adó, helyi adó
25 cikk
Anyakönyv
14 cikk
Bács-Kiskun Megye
15 cikk
Baranya Megye
13 cikk
Békés Megye
17 cikk
Beruházás
4 cikk
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
22 cikk
Budapest
32 cikk
Csongrád Megye
16 cikk
E-közigazgatás
79 cikk
E-Önkormányzat
7 cikk
Egészségügy
19 cikk
Építésügy
13 cikk
Európai Unió
65 cikk
Fejér Megye
8 cikk
Gazdálkodás - pénzügy
4 cikk
Gyámügy-Gyermekvédelem-Szociális ügyek
64 cikk
Győr-Moson-Sopron Megye
11 cikk
Hajdú-Bihar Megye
23 cikk
Heves Megye
13 cikk
Humánerőforrás
40 cikk
In memoriam
2 cikk
Informatika
16 cikk
Iratkezelés
1 cikk
Jász-Nagykun-Szolnok Megye
23 cikk
Jegyző státusza
23 cikk
Jegyzőkódex
1 cikk
JK események és beszámolók
1 cikk
Jogalkotás-Jogalkalmazás
73 cikk
Jogszabálymódosítás
1 cikk
Ket.
25 cikk
Kisebbség
20 cikk
Kistérségek
20 cikk
Költségvetés
41 cikk
Komárom-Esztergom Megye
10 cikk
Környezetvédelem
33 cikk
Környező országok közigazgatása
2 cikk
Közbeszerzés
14 cikk
Közbiztonság
83 cikk
Középtávú tervek
0 cikk
Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal
93 cikk
Közigazgatási reform
202 cikk
Közmunka
8 cikk
Köznevelés-sport
2 cikk
Közoktatás
8 cikk
Ktv. / Kttv.
5 cikk
Lakásügy
1 cikk
Lazíts!
85 cikk
Megvalósult Projektek
19 cikk
Módszertani útmutató
3 cikk
Nógrád Megye
8 cikk
Okmányirodák
20 cikk
Oktatás
24 cikk
Önkormányzás - önkormányzatiság
6 cikk
Önkormányzati gazdálkodás
4 cikk
Önkormányzati testület
7 cikk
Összehasonlító jog
4 cikk
Pályázatok
113 cikk
Pest Megye
23 cikk
Politikus
40 cikk
Portré
148 cikk
Régió
29 cikk
Rendezvények, konferenciák
2 cikk
Somogy Megye
14 cikk
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
29 cikk
Szociális ügyek
4 cikk
Térfigyelés
0 cikk
Területfejlesztés
42 cikk
Testvérvárosi kapcsolat
15 cikk
Tolna Megye
14 cikk
Turizmus
127 cikk
Új Ptk.
3 cikk
Új utakon
2 cikk
Vagyongazdálkodás
53 cikk
Választás
86 cikk
Vas Megye
17 cikk
Veszprém Megye
1 cikk
Vezércikk
23 cikk
Zala Megye
10 cikk
 
  FÓRUM FRISS
Kormánytisztviselők jogállása - jubileumi jutalom - végkielégítés
Kelt: 2012.04.10.
  FRISS HOZZÁSZÓLÁSOK
Lerzsi24 2013-01-29 13:16:27
Miracle hozzászólásával...
Tovább..
Katika55 2012-12-23 13:57:36
2012. július 26-án járt volna a...
Tovább..
kívülálló 2012-06-23 07:03:58
Lehet, hogy nagyon kell keresni a...
Tovább..
Miracle 2012-05-17 13:14:23
Jó lenne egy jogértelmezés a...
Tovább..
Alászolgája 2012-01-14 20:23:25
Egyetértek, gyakorlatilag a...
Tovább..

http://jegyzo.hu/index.php?oldal=elofizetes

 
 


Szerkesztőbizottsági információk
BEMUTATKOZÁS
KAPCSOLAT

Jegyző.hu - Jegyző és Közigazgatás © hÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK