http://www.ambienonlinebuycheap.com/ cheap Tramadol online overnight delivery http://freephen375.com/is-phentermine-very-expensive-to-buy/ http://www.healthprose.org/ Jegyzo.hu
http://hvgorac.hu/Az_altalanos_kozigazgatasi_rendtartas_magyarazata
  CIKKEK
  Újrago(mb/nd)olt hatósági eljárásjog: az általános közigazgatási rendtartás 1. rész 2017.05.29.  
  Hozzászólások: 0  
Szerző: Hajas Barnabás dr.

 
A cikk letölthető PDF formátumban is! Az Országgyűlés 2016. december 6-i ülésnapján elfogadta a közigazgatási eljárás új rendjét szabályozó, Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt, rövid elnevezése szerint Ákr.-t. Az Ákr. 2018. január 1-jén lép hatályba. Az új eljárási kódex a közigazgatási eljárásjog megújítását tűzte célul, véget kíván vetni az elmúlt évtizedben jellemző permanens módosítási folyamatnak, olyan eljárásjogi intézmények kialakítására irányult a kodifikáció törekvése, amelyek biztosítják az ügyfelek joghoz jutását, a kiszámíthatóbb jogalkalmazást, egyúttal elősegítik az eljárások hatékonyságát, koncentráltságát. A korábbi szabályozáshoz képest számos új vonása van: rövidebb, egyszerűbb, átláthatóbb szabályozás; megerősíti a kódexnek a különös eljárási szabályokkal szembeni elsődlegességét; automatikus döntés, sommás eljárás, függő hatályú döntés; a jogorvoslati rendszerben a közigazgatási bíráskodás elsődlegessége stb. I. A hatósági eljárásjog megújításának okai A közigazgatási eljárásjog...
 
Bővebben...  

 
Kormánytisztviselők 2010/4
  2010.09.06. Hozzászólások: 0  
Szerző: Adminisztrátor

Az Országgyűlés 2010. június 21-i ülésnapján – kisebb módosításokkal – másodjára is elfogadta a kormánytisztviselők jogállásáról szóló törvényt, amely a kihirdetést követő 8. napon, 2010. július 6-án lépett hatályba. A törvény jogalkotó által megfogalmazott célja, hogy rövidtávon hatékonyabbá, takarékosabbá váljon a központi közigazgatás. A teljesség igénye nélkül ismertetem a legfontosabb változásokat. 1. A kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény (Ktjv.) kiemeli az 1. §-ában meghatározott...
 
    Bővebben...  

 
A távoltartás bírói szemmel 2010/4
  2010.09.06. Hozzászólások: 0  
Szerző: Mányik István dr.

I. Bevezetés A távoltartás intézménye a magyar jogrendszer viszonylag fiatal eleme. Bevezetésére két lépcsőben, döntően civil szervezetek nyomására, a közvélemény azóta is fennmaradó élénk érdeklődése mellett, az osztrák modell alapulvételével került sor. A jogintézmény hatékony működtetése több hatóság szoros együttműködését igényli, amelyből jelen dolgozat - a terjedelmi korlátok miatt csak érintőlegesen - a bíróságra háruló feladatokat, és ennek kapcsán a távoltartási törvény anomáliáit vázolja, annak módosítására...
 
    Bővebben...  

 
Az önkormányzatok alakuló ülése2010
  2010.09.02. Hozzászólások: 0  
Szerző: dr. Aracsi József címzetes főjegyző - Szigetvár nyugalmazott jegyzője

A Magyar Köztársaság Elnöke az önkormányzati képviselők és polgármesterek választását 2010. október 3-ra tűzte ki. Az ÖTV. 30. § előírja, hogy a képviselő-testület alakuló ülését a választásokat követő 15 napon belül tartja meg. A következőkben az alakuló ülés napirendjeit, röviden ezek tartalmát tekintjük át. Az alakuló ülés javasolt napirendi pontjai: Napirend előtt – ünnepélyes megnyitó, rövid műsor. Az alakuló ülést a legidősebb települési képviselő vezeti, mint korelnök. A napirendi pontok:
...
 
    Bővebben...  

 
Szűkülő központi források 2010/4
  2010.08.27. Hozzászólások: 0  
Szerző: Telek Nándorné Pénzügyi Gazdasági Főosztályvezető - Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala

Az önkormányzatok 2010. évi központi költségvetési támogatása a 2009. évi előirányzathoz képest 10 % körüli visszaesést mutat. A megyei önkormányzatokat – különös tekintettel a kis lélekszámú megyékre – rendkívül kedvezőtlenül érintette az egységes 370 millió Ft összegű szja részesedés megszüntetése. Köztudott, hogy a megyei önkormányzati szférát érintően a forrásszerzés erősen központosított jellegű és korlátozott, adókivetési joggal nem rendelkeznek. Ahhoz, hogy Nógrád Megye Önkormányzatánál kialakult pénzügyi helyzetet...
 
    Bővebben...  

 
Nincs igazság2010/4
  2010.08.27. Hozzászólások: 0  
Szerző: Kádár Zsombor dr.

„Az egyéni választókerületi rendszer átdolgozása szükségképpen egy „igazságtalan” eredményt szül. A számtalan szempont figyelembe vétele ugyanis az abszolútra törekszik, de ez az egyéni nézőpontból nyilvánvalóan láthatatlan marad.” Tézis 2010. áprilisa óta – az újonnan megalakult Országgyűlés állandósuló üléseinek köszönhetően - gyors egymásutánban születnek a magyar közjogi rendszer egyes – kiemeltebb – elemeit megváltoztató joganyagok. Ezek közül egy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek...
 
    Bővebben...  

 
Változások az önkormányzati választások jogi hátterében 2010/4
  2010.08.27. Hozzászólások: 0  
Szerző: Péteri Attila dr. ügyvéd

Az új Országgyűlés megalakulását követően elsők között fogadta el a 2010. évi önkormányzati választások jogi hátterének módosítását. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 1990. évi LXIV. törvényt új jogszabály váltotta fel (2010. évi L. törvény), az Alkotmány július 22-én elfogadott módosítása a passzív választójogot korlátozza, s a választási eljárási szabályok is változtak (2010. évi LX. törvény a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról). Az...
 
    Bővebben...  

 
Számvetés 2002-20102010/4
  2010.08.27. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Schutzbach Ferenc címzetes főjegyző Hőgyész

A 2006-os parlamenti választások után Bárdos László kollégám (2006/1. szám) „A parlamentnek az önkormányzati rendszerrel szembeni tartozása” címmel foglalta össze, hogy a 2002-es választáson megalakult Országgyűlés törvényalkotó programjához letett szakmai javaslatokból (2002/3. szám) mi valósult meg a ciklus végére. Újabb négy év elteltével talán nem haszontalan az ismételt számvetés… 1. „Elmaradt a közigazgatási és pénzügyi reform” – állapította meg 2006-ban a szerző, holott mindkettő legalább már egy évtizede napirenden van....
 
    Bővebben...  

 
Katasztrófahelyzet forrása a hasznosi ivóvíztározó 2010/4
  2010.08.27. Hozzászólások: 0  
Szerző: Sisák Imre polgármester – Pásztó és Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző - Pásztó

A hasznosi ivóvíztározó Pásztó közigazgatási területén a Mátrába vezető út mellett, hegyek ölelésében helyezkedik el mintegy 23 ha területen. A tározó 1986-ban került átadásra, a gát anyaga vegyes szerkezetű földgát, hossza 243,5m, legnagyobb magassága 27,5m, a korona szélessége 6m. A tározó vízgyűjtő területe 36 km², befogadó képessége 2,1 millió m³, maximális mélysége 25m, átlagos mélysége 17,2m. Jelenlegi üzemeltetője az Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. /ÉRV/, mely Nógrád megye jelentős részének ivóvízellátását...
 
    Bővebben...  

 
Közfoglalkoztatás Csorváson2010/3
  2010.08.27. Hozzászólások: 0  
Szerző: Bencsikné Lovas Ilona

2009. évtől az önkormányzatok foglalkoztatáspolitikai feladatai kibővültek. Csorvás város önkormányzata is nagy várakozással tekintett az „Út a munkához” program keretében meghirdetett „segély helyett munka” céljaira. Az 5302 lakost számláló kisvárosunkban a munkanélküliek száma korábban 150-180 fő között volt, a gazdasági válságot követően viszont a 300 főt is meghaladta. Jelenleg az aktív korúak ellátásában részesülők száma 226 fő, melyből 200 személy a munkába állítható rendelkezésre állási támogatott. Az önkormányzat...
 
    Bővebben...  

 
Testvérvárosi kapcsolatok 2009/1
  2010.08.18. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Homonnai Ildikó Fővárosi Jegyzők Egyesületének elnöke jegyző Budapest XXIII. kerület

A Budapest XXIII. Kerülete négy várossal tart fenn testvérvárosi kapcsolatot, melyek elmélyítésére és a lakosság körében való kiterjesztésére törekszünk. Nürtingen A testvérvárosi kapcsolat 1988-ban köttetett. A rendszerváltás előtt még nem voltak nagy hagyományai a testvérvárosi megállapodásoknak, különösen nem nyugat-európai országokkal. Ezt a kapcsolatot is a kitelepített egykori soroksáriak kezdeményezték, hogy kötődésüket korábbi hazájukhoz ilyen formában is megerősíthessék. 1994-ben, amikor Soroksár Budapest XXIII....
 
    Bővebben...  

  [Első] [Előző] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 [Következő] [Utolsó]  

 

  ELŐFIZETÉS
Előfizetés

  HÍRLEVÉL
Email címem:
Keresés

Feliratkozáshoz adja meg email címét!

  CIKKEK
 
Régió


Megye


TelepülésROVATOK
 

0 cikk
Adó, helyi adó
25 cikk
Anyakönyv
14 cikk
Bács-Kiskun Megye
15 cikk
Baranya Megye
13 cikk
Békés Megye
17 cikk
Beruházás
4 cikk
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
22 cikk
Budapest
32 cikk
Csongrád Megye
16 cikk
E-közigazgatás
79 cikk
E-Önkormányzat
7 cikk
Egészségügy
19 cikk
Építésügy
13 cikk
Európai Unió
65 cikk
Fejér Megye
8 cikk
Gazdálkodás - pénzügy
4 cikk
Gyámügy-Gyermekvédelem-Szociális ügyek
64 cikk
Győr-Moson-Sopron Megye
11 cikk
Hajdú-Bihar Megye
23 cikk
Heves Megye
13 cikk
Humánerőforrás
40 cikk
In memoriam
2 cikk
Informatika
16 cikk
Iratkezelés
1 cikk
Jász-Nagykun-Szolnok Megye
23 cikk
Jegyző státusza
23 cikk
Jegyzőkódex
1 cikk
JK események és beszámolók
1 cikk
Jogalkotás-Jogalkalmazás
73 cikk
Jogszabálymódosítás
1 cikk
Ket.
25 cikk
Kisebbség
20 cikk
Kistérségek
20 cikk
Költségvetés
41 cikk
Komárom-Esztergom Megye
10 cikk
Környezetvédelem
33 cikk
Környező országok közigazgatása
2 cikk
Közbeszerzés
14 cikk
Közbiztonság
83 cikk
Középtávú tervek
0 cikk
Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal
93 cikk
Közigazgatási reform
202 cikk
Közmunka
8 cikk
Köznevelés-sport
2 cikk
Közoktatás
8 cikk
Ktv. / Kttv.
5 cikk
Lakásügy
1 cikk
Lazíts!
85 cikk
Megvalósult Projektek
19 cikk
Módszertani útmutató
3 cikk
Nógrád Megye
8 cikk
Okmányirodák
20 cikk
Oktatás
24 cikk
Önkormányzás - önkormányzatiság
6 cikk
Önkormányzati gazdálkodás
4 cikk
Önkormányzati testület
7 cikk
Összehasonlító jog
4 cikk
Pályázatok
113 cikk
Pest Megye
23 cikk
Politikus
40 cikk
Portré
148 cikk
Régió
29 cikk
Rendezvények, konferenciák
2 cikk
Somogy Megye
14 cikk
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
29 cikk
Szociális ügyek
4 cikk
Térfigyelés
0 cikk
Területfejlesztés
42 cikk
Testvérvárosi kapcsolat
15 cikk
Tolna Megye
14 cikk
Turizmus
127 cikk
Új Ptk.
3 cikk
Új utakon
2 cikk
Vagyongazdálkodás
53 cikk
Választás
86 cikk
Vas Megye
17 cikk
Veszprém Megye
1 cikk
Vezércikk
23 cikk
Zala Megye
10 cikk
 
  FÓRUM FRISS
Kormánytisztviselők jogállása - jubileumi jutalom - végkielégítés
Kelt: 2012.04.10.
  FRISS HOZZÁSZÓLÁSOK
Lerzsi24 2013-01-29 13:16:27
Miracle hozzászólásával...
Tovább..
Katika55 2012-12-23 13:57:36
2012. július 26-án járt volna a...
Tovább..
kívülálló 2012-06-23 07:03:58
Lehet, hogy nagyon kell keresni a...
Tovább..
Miracle 2012-05-17 13:14:23
Jó lenne egy jogértelmezés a...
Tovább..
Alászolgája 2012-01-14 20:23:25
Egyetértek, gyakorlatilag a...
Tovább..

http://jegyzo.hu/index.php?oldal=elofizetes

 
 


Szerkesztőbizottsági információk
BEMUTATKOZÁS
KAPCSOLAT

Jegyző.hu - Jegyző és Közigazgatás © hÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK