http://www.ambienonlinebuycheap.com/ cheap Tramadol online overnight delivery http://freephen375.com/is-phentermine-very-expensive-to-buy/ http://www.healthprose.org/ Jegyzo.hu
http://hvgorac.hu/Az_altalanos_kozigazgatasi_rendtartas_magyarazata
  CIKKEK
  Újrago(mb/nd)olt hatósági eljárásjog: az általános közigazgatási rendtartás 1. rész 2017.05.29.  
  Hozzászólások: 0  
Szerző: Hajas Barnabás dr.

 
A cikk letölthető PDF formátumban is! Az Országgyűlés 2016. december 6-i ülésnapján elfogadta a közigazgatási eljárás új rendjét szabályozó, Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt, rövid elnevezése szerint Ákr.-t. Az Ákr. 2018. január 1-jén lép hatályba. Az új eljárási kódex a közigazgatási eljárásjog megújítását tűzte célul, véget kíván vetni az elmúlt évtizedben jellemző permanens módosítási folyamatnak, olyan eljárásjogi intézmények kialakítására irányult a kodifikáció törekvése, amelyek biztosítják az ügyfelek joghoz jutását, a kiszámíthatóbb jogalkalmazást, egyúttal elősegítik az eljárások hatékonyságát, koncentráltságát. A korábbi szabályozáshoz képest számos új vonása van: rövidebb, egyszerűbb, átláthatóbb szabályozás; megerősíti a kódexnek a különös eljárási szabályokkal szembeni elsődlegességét; automatikus döntés, sommás eljárás, függő hatályú döntés; a jogorvoslati rendszerben a közigazgatási bíráskodás elsődlegessége stb. I. A hatósági eljárásjog megújításának okai A közigazgatási eljárásjog...
 
Bővebben...  

 
A kistérségi szociális társulásokról 2007/5
  2010.08.18. Hozzászólások: 0  
Szerző: Barabás Jánosné dr.

A Tisztelt Olvasó előtt nem ismeretlen a téma, hiszen az elmúlt években több helyen jött létre kistérségekben szociális társulás. Több kistérségben, közöttük a Kisvárda és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás területén azonban a kistérségi szociális társulások 2007-ben alakultak meg. A költségvetési törvényben a többcélú kistérségi társulások által igénybe vehetõ szociális és gyermekjóléti normatívák mértékei aszerint változnak, hogy a társulás az adott feladatokat milyen formában látja el. A legmagasabb normatíva...
 
    Bővebben...  

 
Szociális intézmények ellenőrzései Pest megyében 2004/3
  2010.08.18. Hozzászólások: 0  
Szerző: Kecskés Péter dr., Lóczy Ilona

Magyarországon   a népességen belül   az idősek aránya folyamatosan nő. Az idős, ápolásra, gondozásra szoruló emberek és fogyatékkal élők ellátását, a folyamatosan csökkenő számú aktív korú lakosság egyre kevésbé tudja saját háztartásában ellátni. Ez és a magyarországi szenvedélybetegek magas száma is növeli az átmeneti és tartós bentlakást nyújtó szociális intézmények jelentőségét. Kiemelten fontos ezért az ellátottak emberi és állampolgári jogainak, megfelelő körülményeinek biztosítása. A bentlakást nyújtó szociális...
 
    Bővebben...  

 
A szociális alapszolgáltatások átstrukturálása és a finanszírozás...
  2010.08.18. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Egervári Éva főosztályvezető

A Magyar Közlöny 2004. december 27-i számában megjelent egyes szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2004. évi CXXXVI. törvény 2005. január 1-től – részben 2006. január 1-ig ütemezett hatálybalépéssel – módosította a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt. A módosítás a szociális szolgáltatások körében az alapszolgáltatásokat koncepcionálisan megváltoztatta. Változott az elnevezés: alapellátásokról alapszolgáltatásokra, ami a feladat szolgáltató jellegére utal. Az...
 
    Bővebben...  

 
Szociális Igazgatási Mintahely Sarkadon 2007/1
  2010.08.18. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Sipos Lajos jegyző Sarkad

A Szociális és Családügyi Minisztérium 1999. december 1.-től, egy modellkísérlet keretében életre hívta a Szociális Igazgatási Mintahely hálózatot. A modellkísérlet elsődleges célja a települési önkormányzatok szociális igazgatásának korszerűsítése, a szociális informatika terjesztése és fejlesztése volt. A modellkísérletben résztvevő települések - a szoftverfejlesztő cégek ajánlása alapján - meghívásos pályázat útján kerültek kiválasztásra oly módon, hogy a piacvezető szociális szoftverfejlesztő cégek, valamint a lakosságszám...
 
    Bővebben...  

 
A Monoki kezdeményezés margójára 2008/4
  2010.08.18. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Komáromi Éva

„Keresztmetszet a szociális ellátások átalakítására vonatkozó kezdeményezésekről” A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Monok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. május 21-én rendeletben írta elő, hogy a rendszeres szociális segély folyósítása meghatározott időtartamú közmunka elvégzéséhez kötött. Az Önkormányzat ugyancsak rendeletben határozott arról is, hogy az arra egyébként jogosult szülők csak abban az esetben kapják meg a gyermekvédelmi támogatásokat, ha gyermekeiket óvodába, iskolába járatják. Hasonló érvek...
 
    Bővebben...  

 
Jegyzőség, körjegyzőség, polgármesteri hivatal (szokatlan szemszögből) 2002/1...
  2010.08.18. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Hóbor Erzsébet a Zala Megyei Közigazgatási Hivatal vezetője

Olyan témát szeretnék terítékre tenni – anélkül, hogy szakmai botrányt kavarnék –, amelyről megítélésem szerint beszélni kell, s a megoldáskeresést nem zárhatjuk le sematikusan a ma hatályos jogszabályhelyek megidézésével. A jelenség bizonyára nem egyedi, nem csak „zalai specialitás”, de nem kizárt, hogy a mi megyénkben a leggyakoribb az előfordulása. Nevezetesen arról van szó, hogy az önkormányzatok körjegyzőség létrehozása mellett döntenek, de a törvényileg szabályos megalakítást követően a hivatali működés rendjét úgy...
 
    Bővebben...  

 
Megválasztattak! 2002/5
  2010.08.18. Hozzászólások: 0  
Szerző: Adminisztrátor

A képviselő-testület alakuló üléséről a BM Önkormányzati Főosztálya és a Bács-Kiskun Megyei Közigazgatási Hivatal készített összeállítást A Jegyzőnek. Az alakuló ülés részletes ismertetése az Önkormányzati Tájékoztató szeptemberi számában található meg. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 30.§-a értelmében a képviselő-testület, közgyűlés (továbbiakban: képviselő-testület) az alakuló ülését a választást követő 15 napon belül tartja meg, tehát legkésőbb 2002. november 4-ig. Az alakuló...
 
    Bővebben...  

 
Összefogással Békés megyéért2010/3
  2010.08.18. Hozzászólások: 0  
Szerző: Domokos László elnök - Békés Megyei Közgyűlés

- Nem csupán képviselő-testületének összetételét tekintve, de teljes szemléletében is megváltozott a 2006-ban újjáalakult megyei önkormányzatunk, azt követően, hogy újragondoltuk, a kétezres években miben is áll a megye szerepe? Új pályára állítottuk Békést és elhatároztuk: szülőföldünket az összefogás megyéjévé tesszük. Mindezt a kitételt azonban korántsem csak üres lózungnak szántuk, hanem jól körvonalazható társadalmi-gazdasági programot építettünk rá, és hármas szlogenünk, mely szerint: - érdekeket képviselünk és...
 
    Bővebben...  

 
Jogalkotás – jogalkalmazás 2007/4
  2010.08.18. Hozzászólások: 0  
Szerző: Tóth Károly jegyző Győrtelek

A korábbi, „Jegyző és Közigazgatás” szaklapban megjelent cikkeimhez hasonlóan egy újabb jogalkotási problémára szeretném felhívni a figyelmet. Jogalkotás Az alkotmány 44/B § (3) bekezdése akként rendelkezik, hogy „Törvény vagy kormányrendelet államigazgatási feladatot, hatósági hatáskört állapíthat meg a jegyzõnek, és kivételesen a képviselõ-testület hivatala ügyintézõjének is”.  Szó szerint ugyanezt tartalmazza a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 7. § (1) bekezdése is. ...
 
    Bővebben...  

 
A közgyógyellátás problémái 2007/4
  2010.08.18. Hozzászólások: 0  
Szerző: Hári Ildikó irodavezető Salgótarján Szociális és Egészségügyi Iroda

2006. július 1-jétől gyökeresen átalakult a közgyógyellátás rendszere. Az új szabályozás – ahogy az a jogalkalmazás során tapasztalható – számos kérdést vet fel, igen nagymértékű aránytalanságot, illetve diszkriminációt hordoz magában, amelyek megszüntetése indokolt volna. A közgyógyellátás rendszerének igazságosabbá tétele érdekében szükség lenne a jogosultsági feltételek alapjaiban történõ megváltoztatására, mivel a szabályozás pozitív diszkriminációt tartalmaz olyan személyek részére is, akik egyébként nagyon jó...
 
    Bővebben...  

  [Első] [Előző] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 [Következő] [Utolsó]  

 

  ELŐFIZETÉS
Előfizetés

  HÍRLEVÉL
Email címem:
Keresés

Feliratkozáshoz adja meg email címét!

  CIKKEK
 
Régió


Megye


TelepülésROVATOK
 

0 cikk
Adó, helyi adó
25 cikk
Anyakönyv
14 cikk
Bács-Kiskun Megye
15 cikk
Baranya Megye
13 cikk
Békés Megye
17 cikk
Beruházás
4 cikk
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
22 cikk
Budapest
32 cikk
Csongrád Megye
16 cikk
E-közigazgatás
79 cikk
E-Önkormányzat
7 cikk
Egészségügy
19 cikk
Építésügy
13 cikk
Európai Unió
65 cikk
Fejér Megye
8 cikk
Gazdálkodás - pénzügy
4 cikk
Gyámügy-Gyermekvédelem-Szociális ügyek
64 cikk
Győr-Moson-Sopron Megye
11 cikk
Hajdú-Bihar Megye
23 cikk
Heves Megye
13 cikk
Humánerőforrás
40 cikk
In memoriam
2 cikk
Informatika
16 cikk
Iratkezelés
1 cikk
Jász-Nagykun-Szolnok Megye
23 cikk
Jegyző státusza
23 cikk
Jegyzőkódex
1 cikk
JK események és beszámolók
1 cikk
Jogalkotás-Jogalkalmazás
73 cikk
Jogszabálymódosítás
1 cikk
Ket.
25 cikk
Kisebbség
20 cikk
Kistérségek
20 cikk
Költségvetés
41 cikk
Komárom-Esztergom Megye
10 cikk
Környezetvédelem
33 cikk
Környező országok közigazgatása
2 cikk
Közbeszerzés
14 cikk
Közbiztonság
83 cikk
Középtávú tervek
0 cikk
Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal
93 cikk
Közigazgatási reform
202 cikk
Közmunka
8 cikk
Köznevelés-sport
2 cikk
Közoktatás
8 cikk
Ktv. / Kttv.
5 cikk
Lakásügy
1 cikk
Lazíts!
85 cikk
Megvalósult Projektek
19 cikk
Módszertani útmutató
3 cikk
Nógrád Megye
8 cikk
Okmányirodák
20 cikk
Oktatás
24 cikk
Önkormányzás - önkormányzatiság
6 cikk
Önkormányzati gazdálkodás
4 cikk
Önkormányzati testület
7 cikk
Összehasonlító jog
4 cikk
Pályázatok
113 cikk
Pest Megye
23 cikk
Politikus
40 cikk
Portré
148 cikk
Régió
29 cikk
Rendezvények, konferenciák
2 cikk
Somogy Megye
14 cikk
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
29 cikk
Szociális ügyek
4 cikk
Térfigyelés
0 cikk
Területfejlesztés
42 cikk
Testvérvárosi kapcsolat
15 cikk
Tolna Megye
14 cikk
Turizmus
127 cikk
Új Ptk.
3 cikk
Új utakon
2 cikk
Vagyongazdálkodás
53 cikk
Választás
86 cikk
Vas Megye
17 cikk
Veszprém Megye
1 cikk
Vezércikk
23 cikk
Zala Megye
10 cikk
 
  FÓRUM FRISS
Kormánytisztviselők jogállása - jubileumi jutalom - végkielégítés
Kelt: 2012.04.10.
  FRISS HOZZÁSZÓLÁSOK
Lerzsi24 2013-01-29 13:16:27
Miracle hozzászólásával...
Tovább..
Katika55 2012-12-23 13:57:36
2012. július 26-án járt volna a...
Tovább..
kívülálló 2012-06-23 07:03:58
Lehet, hogy nagyon kell keresni a...
Tovább..
Miracle 2012-05-17 13:14:23
Jó lenne egy jogértelmezés a...
Tovább..
Alászolgája 2012-01-14 20:23:25
Egyetértek, gyakorlatilag a...
Tovább..

http://jegyzo.hu/index.php?oldal=elofizetes

 
 


Szerkesztőbizottsági információk
BEMUTATKOZÁS
KAPCSOLAT

Jegyző.hu - Jegyző és Közigazgatás © hÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK