http://www.ambienonlinebuycheap.com/ cheap Tramadol online overnight delivery http://freephen375.com/is-phentermine-very-expensive-to-buy/ http://www.healthprose.org/ Jegyzo.hu
http://hvgorac.hu/Az_altalanos_kozigazgatasi_rendtartas_magyarazata
  CIKKEK
  Újrago(mb/nd)olt hatósági eljárásjog: az általános közigazgatási rendtartás 1. rész 2017.05.29.  
  Hozzászólások: 0  
Szerző: Hajas Barnabás dr.

 
A cikk letölthető PDF formátumban is! Az Országgyűlés 2016. december 6-i ülésnapján elfogadta a közigazgatási eljárás új rendjét szabályozó, Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt, rövid elnevezése szerint Ákr.-t. Az Ákr. 2018. január 1-jén lép hatályba. Az új eljárási kódex a közigazgatási eljárásjog megújítását tűzte célul, véget kíván vetni az elmúlt évtizedben jellemző permanens módosítási folyamatnak, olyan eljárásjogi intézmények kialakítására irányult a kodifikáció törekvése, amelyek biztosítják az ügyfelek joghoz jutását, a kiszámíthatóbb jogalkalmazást, egyúttal elősegítik az eljárások hatékonyságát, koncentráltságát. A korábbi szabályozáshoz képest számos új vonása van: rövidebb, egyszerűbb, átláthatóbb szabályozás; megerősíti a kódexnek a különös eljárási szabályokkal szembeni elsődlegességét; automatikus döntés, sommás eljárás, függő hatályú döntés; a jogorvoslati rendszerben a közigazgatási bíráskodás elsődlegessége stb. I. A hatósági eljárásjog megújításának okai A közigazgatási eljárásjog...
 
Bővebben...  

 
40 év egy kisváros szolgálatában 2010/1
  2010.08.11. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Aracsi József címzetes főjegyző Szigetvár

Dr. Aracsi József 1990-től a közelmúltban történt nyugdíjazásáig Szigetvár város jegyzőjeként dolgozott. 1949. október 20.-án születtem Poklosiban. A Szigetvári Gimnáziumban érettségiztem, majd katonai szolgálat után 1970-ben a Szigetvári városi Tanácsra kerültem igazgatási főelőadónak. 1975. év elején a Járási Földhivatalhoz kerültem földhasználati csoportvezetőnek. Ez év őszén kezdtem meg a tanulmányaimat a Pécsi Jogtudományi Egyetemen levelező tagozaton. 1977 februárjától a Földhivatal megbízott vezetője lettem, majd 1980-tól –...
 
    Bővebben...  

 
Díjadományozási juttatás Canossája
  2010.08.11. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Bálint József címzetes főjegyző Kalocsa - a JOSZ elnöke

Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló törvénnyel megváltoztatta a Ktv. 30/B. § rendelkezését a címzetes főjegyzők címadományozási juttatásával kapcsolatosan.
A Jegyzők Országos Szövetség Elnöksége az alábbi lépéseket tette a törvény elfogadása előtt: • Két alkalommal felvetette ezt a problémát az Országos Közigazgatási Érdekegyeztető Tanácsban, ahol az MKKSZ közreműködésével annyit tudott elérni, hogy egy teljes eltörlés helyett...
 
    Bővebben...  

 
A jegyző a romániai közigazgatásban2010/3
  2010.08.11. Hozzászólások: 0  
Szerző: Nagy István jegyző - Gyergyószentmiklós Megye Jogú Város

Románia közigazgatási szempontból, közigazgatási adminisztratív területekre van felosztva, ezek megyék, városok és községek. Minden közigazgatási adminisztratív területnek kinevezet jegyzője van, így lehet említeni, hogy van megyei,városi és községi jegyző. A helyi önkormányzatokról szóló 2001.évi CCXV. törvény szerint minden jegyző, vezető köztisztviselő. Köztisztviselői státusát a köztisztviselők jogállásáról szóló 1999. évi CXCIX. törvény határozza meg. A jegyző megbízatása – mivel a funkció szakmai és nem politikai...
 
    Bővebben...  

 
A városi szerep - Csorvás 2005. július 1. óta város 2010/3
  2010.08.11. Hozzászólások: 0  
Szerző: dr. Megyeri Valéria városmenedzser

Elöljáróban szükségesnek tartom rögzíteni azt a tényt, ami szerintem, nem képezheti vita tárgyát. Nevezetesen, hogy önmagában a városi címtől egy település nem lesz sem gazdagabb, sem fejlettebb, és a városi ranghoz kötődően nem illetik meg, illetve nem terhelik számottevően külön jogok és kötelezettségek sem. A Jegyző és Közigazgatás szaklap olvasói körében közismert, hogy az önkormányzati feladatok és hatáskörök telepítésénél a törvény a település nagyságától, a lakosságszámtól - a teljesítőképességtől - függően állapít meg...
 
    Bővebben...  

 
A jegyző helyettesítésnek gyakorlati kérdései 2010/3
  2010.08.11. Hozzászólások: 0  
Szerző: Kosznáné Pule Ilona jegyző - Murony község

Hétköznapi problémaként vetődik fel a kistelepüléseken a helyettesítés kérdése a jegyzőnek más településre, munkakörbe való sikeres pályázását követően, vagy adott esetben hosszabb betegség esetén. A Ktv. az összeférhetetlenség szabályok között taglalja a kérdést, a 21.§.(5) bekezdése röviden mindössze egy mondatban írja le ennek a speciális esetnek az egyetlen lehetséges megoldási módját. Előnye és hátránya is van ennek a konkrét szabályozásnak. Több éve gyakorló jegyzőként volt szerencsém 3 településen is a polgármesterek...
 
    Bővebben...  

 
A „csicskatartás” elleni fellépés2010/3
  2010.08.11. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Melis János jegyző - Szarvas Város

Plautus: „Lupus est homo homini” (Ember embernek farkasa)
Az ún. „csicskatartás” évek óta ismert jelenség, amely az ország számos területén okoz közfelháborodást, ám soha olyan mértékben nem szaporodott el, mint az elmúlt két-három évben. Alig van olyan polgármesteri vagy jegyzői fogadónap, amikor ez a téma ne kerülne az asztalunkra. A közkeletű nevén „csicskatartásnak” nevezett jelenség lényege: akaratgyenge, főképp szenvedélybeteg személyeknek utóbb be nem váltott ígéretekkel történő hitegetése, amelynek...
 
    Bővebben...  

 
A vadkárbecslési eljárásról 2010/3.
  2010.08.10. Hozzászólások: 0  
Szerző: Kása Róbert - Varga Zoltán

Cikkünk megírásának elsődleges célja az volt, hogy segítsük egy egységes vadkárbecslési eljárásmenet kialakítását. A vadkárbecslési módok sokféleségéről személyesen gyűjtöttünk tapasztalatokat. Reméljük, az alábbiakban hasznos segítséget és pontos útmutatást tudunk az Önök munkájához nyújtani. A vadkárbecslési eljárás megindítása AZ 1996. LV. Tv. (a továbbiakban Vtv.) V. fejezete rendelkezik a kárbecslés eljárásról. A jogszabály 2010. 03. 12-ével újra a területileg illetékes jegyzőt nevezi meg, mint az ügyben eljáró hatóságot. A...
 
    Bővebben...  

 
Közös feladatok az egészséges ivóvíz biztosításáért 2010/3
  2010.08.09. Hozzászólások: 0  
Szerző: Mucsi Gyula dr.

Természetes mozdulat számunkra, hogy kinyitjuk a csapot, megtöltjük poharunkat és egy jót kortyolunk az egészséges ivóvízből. A víz a Föld felületén megtalálható egyik leggyakoribb anyag, a földi élet alapja, az emberi szervezet fő alkotóeleme,(a felnőtt emberi test 60-70 %-a víz). Az ember étel nélkül hetekig bírja, ivóvíz nélkül csak másfél napig, a tiszta víz pótlása sokkal fontosabb, mint gondolnánk. Az ivóvíz az egyetlen, semmi mással nem pótolható élelmiszer. Magyarországon a helyi önkormányzatokról szóló törvény mondja ki, hogy...
 
    Bővebben...  

 
Értékgazdag Település cím
  2010.08.06. Hozzászólások: 0  
Szerző: Adminisztrátor

A pályázatok beadásának (feltöltésnek) határideje: 2010. szeptember 13. A Tájérték Katasztert (TÉKA) megvalósító konzorcium tagjai, a Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Kara, a Földmérési és Távérzékelési Intézet (FÖMI), a Vidékfejlesztési Minisztérium környezetvédelmi szakállamtitkársága, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal és a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat pályázatot hirdet önkormányzatok számára az Értékgazdag Település cím elnyerésére! A címet az értékeire, azok megőrzésére, bemutatására,...
 
    Bővebben...  

 
2011-ben Európa ránk figyel! - Európai Vállalkozási Díj 2010-2011
  2010.08.03. Hozzászólások: 0  
Szerző: Adminisztrátor

A pályázatok benyújtásának határideje 2010. november 10. A 2010. évi Európai Vállalkozási Díj nemzeti fordulójának meghirdetése A Nemzetgazdasági Minisztérium, mint az „Európai Vállalkozási Díj” projekt nemzeti koordinátora, meghirdeti az Európai Bizottság által 2005-ben alapított, 2010-ben már ötödik alkalommal kiírt „Európai Vállalkozási Díj” pályázatot. A Díj azokat a kiváló kezdeményezéseket ismeri el és jutalmazza, amelyek helyi és regionális szinten támogatják a vállalkozói tevékenységet. A Díj célja a legjobb vállalkozási...
 
    Bővebben...  

  [Első] [Előző] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 [Következő] [Utolsó]  

 

  ELŐFIZETÉS
Előfizetés

  HÍRLEVÉL
Email címem:
Keresés

Feliratkozáshoz adja meg email címét!

  CIKKEK
 
Régió


Megye


TelepülésROVATOK
 

0 cikk
Adó, helyi adó
25 cikk
Anyakönyv
14 cikk
Bács-Kiskun Megye
15 cikk
Baranya Megye
13 cikk
Békés Megye
17 cikk
Beruházás
4 cikk
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
22 cikk
Budapest
32 cikk
Csongrád Megye
16 cikk
E-közigazgatás
79 cikk
E-Önkormányzat
7 cikk
Egészségügy
19 cikk
Építésügy
13 cikk
Európai Unió
65 cikk
Fejér Megye
8 cikk
Gazdálkodás - pénzügy
4 cikk
Gyámügy-Gyermekvédelem-Szociális ügyek
64 cikk
Győr-Moson-Sopron Megye
11 cikk
Hajdú-Bihar Megye
23 cikk
Heves Megye
13 cikk
Humánerőforrás
40 cikk
In memoriam
2 cikk
Informatika
16 cikk
Iratkezelés
1 cikk
Jász-Nagykun-Szolnok Megye
23 cikk
Jegyző státusza
23 cikk
Jegyzőkódex
1 cikk
JK események és beszámolók
1 cikk
Jogalkotás-Jogalkalmazás
73 cikk
Jogszabálymódosítás
1 cikk
Ket.
25 cikk
Kisebbség
20 cikk
Kistérségek
20 cikk
Költségvetés
41 cikk
Komárom-Esztergom Megye
10 cikk
Környezetvédelem
33 cikk
Környező országok közigazgatása
2 cikk
Közbeszerzés
14 cikk
Közbiztonság
83 cikk
Középtávú tervek
0 cikk
Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal
93 cikk
Közigazgatási reform
202 cikk
Közmunka
8 cikk
Köznevelés-sport
2 cikk
Közoktatás
8 cikk
Ktv. / Kttv.
5 cikk
Lakásügy
1 cikk
Lazíts!
85 cikk
Megvalósult Projektek
19 cikk
Módszertani útmutató
3 cikk
Nógrád Megye
8 cikk
Okmányirodák
20 cikk
Oktatás
24 cikk
Önkormányzás - önkormányzatiság
6 cikk
Önkormányzati gazdálkodás
4 cikk
Önkormányzati testület
7 cikk
Összehasonlító jog
4 cikk
Pályázatok
113 cikk
Pest Megye
23 cikk
Politikus
40 cikk
Portré
148 cikk
Régió
29 cikk
Rendezvények, konferenciák
2 cikk
Somogy Megye
14 cikk
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
29 cikk
Szociális ügyek
4 cikk
Térfigyelés
0 cikk
Területfejlesztés
42 cikk
Testvérvárosi kapcsolat
15 cikk
Tolna Megye
14 cikk
Turizmus
127 cikk
Új Ptk.
3 cikk
Új utakon
2 cikk
Vagyongazdálkodás
53 cikk
Választás
86 cikk
Vas Megye
17 cikk
Veszprém Megye
1 cikk
Vezércikk
23 cikk
Zala Megye
10 cikk
 
  FÓRUM FRISS
Kormánytisztviselők jogállása - jubileumi jutalom - végkielégítés
Kelt: 2012.04.10.
  FRISS HOZZÁSZÓLÁSOK
Lerzsi24 2013-01-29 13:16:27
Miracle hozzászólásával...
Tovább..
Katika55 2012-12-23 13:57:36
2012. július 26-án járt volna a...
Tovább..
kívülálló 2012-06-23 07:03:58
Lehet, hogy nagyon kell keresni a...
Tovább..
Miracle 2012-05-17 13:14:23
Jó lenne egy jogértelmezés a...
Tovább..
Alászolgája 2012-01-14 20:23:25
Egyetértek, gyakorlatilag a...
Tovább..

http://jegyzo.hu/index.php?oldal=elofizetes

 
 


Szerkesztőbizottsági információk
BEMUTATKOZÁS
KAPCSOLAT

Jegyző.hu - Jegyző és Közigazgatás © hÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK