http://www.healthprose.org/ Jegyzo.hu
http://hvgorac.hu/Az_altalanos_kozigazgatasi_rendtartas_magyarazata
  CIKKEK
  Újrago(mb/nd)olt hatósági eljárásjog: az általános közigazgatási rendtartás 1. rész 2017.05.29.  
  Hozzászólások: 0  
Szerző: Hajas Barnabás dr.

 
A cikk letölthető PDF formátumban is! Az Országgyűlés 2016. december 6-i ülésnapján elfogadta a közigazgatási eljárás új rendjét szabályozó, Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt, rövid elnevezése szerint Ákr.-t. Az Ákr. 2018. január 1-jén lép hatályba. Az új eljárási kódex a közigazgatási eljárásjog megújítását tűzte célul, véget kíván vetni az elmúlt évtizedben jellemző permanens módosítási folyamatnak, olyan eljárásjogi intézmények kialakítására irányult a kodifikáció törekvése, amelyek biztosítják az ügyfelek joghoz jutását, a kiszámíthatóbb jogalkalmazást, egyúttal elősegítik az eljárások hatékonyságát, koncentráltságát. A korábbi szabályozáshoz képest számos új vonása van: rövidebb, egyszerűbb, átláthatóbb szabályozás; megerősíti a kódexnek a különös eljárási szabályokkal szembeni elsődlegességét; automatikus döntés, sommás eljárás, függő hatályú döntés; a jogorvoslati rendszerben a közigazgatási bíráskodás elsődlegessége stb. I. A hatósági eljárásjog megújításának okai A közigazgatási eljárásjog...
 
Bővebben...  

 
Dr. Biri István nyugalmazott megyei főjegyző, Békés megye 2010/3
  2010.06.25. Hozzászólások: 0  
Szerző: Adminisztrátor

A közszolgálat – ha úgy tetszik, az állami szolgálat – minden időszakban egyfajta elhivatottságot, a köz iránti érdeklődést, közösségi típusú gondolkodást követelt, követel meg. Megköveteli továbbá a lojalitást az adott hatalmi szervezetekhez, ami – olvasatomban – a mindenkori törvényes hatalom által alkotott jogszabályok, jogalappal bíró rendelkezések, intézkedések lelkiismeretes végrehajtását jelenti. Ez, és sok más tényező alapján a közszolgálat speciális keretet, környezetet jelent olyan szakterületeken is, amelyek a...
 
    Bővebben...  

 
E-közigazgatásról… 2010/3
  2010.06.25. Hozzászólások: 0  
Szerző: Megyeri László aljegyző - Gyomaendrőd

Egy lehetséges, leegyszerűsített definíció szerint az e-kormányzat, vagy más néven e-közigazgatás a(z) (ön)kormányzati információk és szolgáltatások online módon történő eljuttatása interneten vagy más digitális médián keresztül a polgárok számára. Gyomaendrőd első önkormányzati honlapja 1998 decemberében indult, ez nem volt több mint egy modern digitális prospektus. Az eKözigazgatási elvárásokat is kielégítő önkormányzati portálunk 2003. július elején indult el. A fejlett adminisztrációs felülettel rendelkező portálon már...
 
    Bővebben...  

 
Önként az élhetőbb kerületért
  2010.06.22. Hozzászólások: 0  
Szerző: Adminisztrátor

Pályázat beadási határideje: 2010. július 20. A Budapesti Önkéntes Centrum a TÁMOP-5.5.2/09/2 számú projektjén belül pályázatot hirdet az alábbi témakörben: A pályázat címe: „Önként az élhetőbb kerületért” Kiíró: a Budapesti Önkéntes Centrum a TÁMOP-5.5.2/09/2 számú projektjén belül Pályázat célja: Egy budapesti közterület rendezése, kitakarítása a BÖC önkéntesek segítségével a takarítás világnapján, 2010. szeptember 23-án. Pályázók köre: Pályázatot a budapesti kerületi önkormányzatok nyújthatnak be. Pályázat...
 
    Bővebben...  

 
A közigazgatás, mint szakma 2010/3
  2010.06.21. Hozzászólások: 0  
Szerző: Bálint Anna dr.

A közigazgatás az állam és a társadalom viszonya. Korszerű közigazgatásra és korszerű közigazgatási jogi alapokra azért van szükség, mert ez a társadalom egészének fenntartását szolgálja, azt alapvetően befolyásolja. Álláspontom szerint hatékony közigazgatásról akkor beszélhetünk, ha a hatalom a célok tudatos kitűzésével és az eszközök megfelelő hozzárendelésével tudja irányba állítani a közigazgatást, a közigazgatás pedig megfelelő szakmai elmélyültséggel oldja meg a mindennapi feladatokat. Az elmúlt években a köztisztviselői...
 
    Bővebben...  

 
Az Országos Választási Bizottság közleménye 2010. június 16.
  2010.06.17. Hozzászólások: 0  
Szerző: Adminisztrátor

Az Országos Választási Bizottság a 2010. évi települési kisebbségi önkormányzati választásra tekintettel felhívja a választópolgárok figyelmét, hogy a kisebbségi választói jegyzékbe való felvételnek nem lehet akadálya, ha a választópolgár nem a választási iroda által 2010. május 31-ig megküldött, hanem internetről letöltött, fénymásolt, vagy egyéb módon sokszorosított kérelem-nyomtatványt tölt ki, és juttat el a helyi választási iroda vezetőjéhez. A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény egyértelműen rendelkezik...
 
    Bővebben...  

 
A KEOP 7.2.4.0/B konstrukció első fordulós pályázatát felfüggesztette az NFÜ
  2010.06.08. Hozzászólások: 0  
Szerző: Adminisztrátor

A KEOP-2.4.0/B Szennyezés lokalizációja települési szilárd hulladéklerakók területén c. konstrukció 7.2.4.0/B kódszámú első fordulós pályázatát a rendelkezésre álló beruházási forráskeret előzetes lekötése miatt felfüggesztik. A konstrukcióra utoljára 2010. június 30-án 16.00 óráig lehet első fordulós pályázatot benyújtani a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság részére. A második fordulós pályázatok benyújtása a fenti időpontot követően változatlan feltételekkel folytatódik az első fordulón...
 
    Bővebben...  

 
Szennyezés lokalizációja települési szilárd hulladék-lerakók területén...
  2010.06.08. Hozzászólások: 0  
Szerző: Adminisztrátor

Az első fordulós pályázatok benyújtását az NFÜ 2010. június 30-tól felfüggeszti Támogatás célja Összhangban az Országos Hulladékgazdálkodási Tervvel (továbbiakban: OHT) és az Országos Környezeti Kármentesítési Programmal (továbbiakban OKKP) a konstrukció célja a környezeti elemeket és egyéb receptorokat folyamatosan veszélyeztető, régi, műszakilag nem megfelelő, bezárt, illetve felhagyott, olyan települési szilárd hulladék-lerakók környezeti kockázatának mérséklése, ahol a felszín alatti vizek védelméről szóló 6/2009. (IV.14.)...
 
    Bővebben...  

 
Ügyfélszolgálati modernizáció, mobil közterület-felügyeleti rendszer 2010/3
  2010.05.28. Hozzászólások: 0  
Szerző: Ancsin László

A mobil kommunikáció napjaink legdinamikusabban fejlődő területe. Az önkormányzatok sem nélkülözhetik munkájuk során ennek az igen elterjedt és népszerű kommunikációs eszköznek a használatát. Segítségével az ügyintézői munka gyorsabbá, az ügyfelek elérése egyszerűbbé válik. Önkormányzatunk 2006-óta üzemeltet saját SMS szervert, ami 3 GSM modemen (telefonvonalon) keresztül juttatja el az üzeneteket a címzettek mobil telefonjára. A rendszer legfontosabb alkalmazási területe az ügyfelek illetve a partnercsoportok (képviselő-testület,...
 
    Bővebben...  

 
Együttműködési szándék az új kormányzati szervekkel 2010/3
  2010.05.28. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Bálint József címzetes főjegyző Kalocsa - a JOSZ elnöke

Egynegyed emberöltő, másként kifejezve 15 év telt el azóta, hogy jegyzőkollégáink aktív közreműködése és lelkiismeretes szervező előkészítő munkájának eredményeként ismét folytatódhatott egy folyamat, mely csaknem fél évszázada megszakadt. Érden – a Polgárok házában - a Jegyzők Országos Szövetsége 1994. november 3-án tartotta alakuló közgyűlését, melyen a jegyzőkönyv tanúsága szerint: „A megjelentek kifejezték azon igényüket, szándékukat, miszerint szükséges olyan egységes szervezet kialakítása, amely képes a jegyzők speciális...
 
    Bővebben...  

 
Módosult a DDOP-2009-5.1.4/B és az ÉMOP-2009-3.2.1/A kiírások benyújtási...
  2010.05.26. Hozzászólások: 0  
Szerző: Adminisztrátor

Az NFÜ meghosszabbította a komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű (LHH) kistérségek számára meghirdetett, a kistelepülések szennyvízkezelésének fejlesztését támogató pályázati felhívást a Dél-Dunántúli (DDOP-2009-5.1.4/B) és az Észak-Magyarországi Régióban (ÉMOP-2009-3.2.1/A). Az ügynökség ezúton kíván lehetőséget biztosítani azon pályázóknak, akik a felhívásokban korábban szereplő határidőig legalább egy alkalommal már benyújtották a pályázatukat, azonban nem sikerült eljutniuk a támogatási szerződés...
 
    Bővebben...  

  [Első] [Előző] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 [Következő] [Utolsó]  

 

  ELŐFIZETÉS
Előfizetés

  FACEBOOK

  HÍRLEVÉL
Email címem:
Keresés

Feliratkozáshoz adja meg email címét!

  CIKKEK
 
Régió


Megye


TelepülésROVATOK
 

0 cikk
Adó, helyi adó
25 cikk
Anyakönyv
14 cikk
Bács-Kiskun Megye
15 cikk
Baranya Megye
13 cikk
Békés Megye
17 cikk
Beruházás
4 cikk
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
22 cikk
Budapest
32 cikk
Csongrád Megye
16 cikk
E-közigazgatás
79 cikk
E-Önkormányzat
7 cikk
Egészségügy
19 cikk
Építésügy
13 cikk
Európai Unió
65 cikk
Fejér Megye
8 cikk
Gazdálkodás - pénzügy
4 cikk
Gyámügy-Gyermekvédelem-Szociális ügyek
64 cikk
Győr-Moson-Sopron Megye
11 cikk
Hajdú-Bihar Megye
23 cikk
Heves Megye
13 cikk
Humánerőforrás
40 cikk
In memoriam
2 cikk
Informatika
16 cikk
Iratkezelés
1 cikk
Jász-Nagykun-Szolnok Megye
23 cikk
Jegyző státusza
23 cikk
Jegyzőkódex
1 cikk
JK események és beszámolók
1 cikk
Jogalkotás-Jogalkalmazás
73 cikk
Jogszabálymódosítás
1 cikk
Ket.
25 cikk
Kisebbség
20 cikk
Kistérségek
20 cikk
Költségvetés
41 cikk
Komárom-Esztergom Megye
10 cikk
Környezetvédelem
33 cikk
Környező országok közigazgatása
2 cikk
Közbeszerzés
14 cikk
Közbiztonság
83 cikk
Középtávú tervek
0 cikk
Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal
93 cikk
Közigazgatási reform
202 cikk
Közmunka
8 cikk
Köznevelés-sport
2 cikk
Közoktatás
8 cikk
Ktv. / Kttv.
5 cikk
Lakásügy
1 cikk
Lazíts!
85 cikk
Megvalósult Projektek
19 cikk
Módszertani útmutató
3 cikk
Nógrád Megye
8 cikk
Okmányirodák
20 cikk
Oktatás
24 cikk
Önkormányzás - önkormányzatiság
6 cikk
Önkormányzati gazdálkodás
4 cikk
Önkormányzati testület
7 cikk
Összehasonlító jog
4 cikk
Pályázatok
113 cikk
Pest Megye
23 cikk
Politikus
40 cikk
Portré
148 cikk
Régió
29 cikk
Rendezvények, konferenciák
2 cikk
Somogy Megye
14 cikk
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
29 cikk
Szociális ügyek
4 cikk
Térfigyelés
0 cikk
Területfejlesztés
42 cikk
Testvérvárosi kapcsolat
15 cikk
Tolna Megye
14 cikk
Turizmus
127 cikk
Új Ptk.
3 cikk
Új utakon
2 cikk
Vagyongazdálkodás
53 cikk
Választás
86 cikk
Vas Megye
17 cikk
Veszprém Megye
1 cikk
Vezércikk
23 cikk
Zala Megye
10 cikk
 
  FÓRUM FRISS
Kormánytisztviselők jogállása - jubileumi jutalom - végkielégítés
Kelt: 2012.04.10.
  FRISS HOZZÁSZÓLÁSOK
Lerzsi24 2013-01-29 13:16:27
Miracle hozzászólásával...
Tovább..
Katika55 2012-12-23 13:57:36
2012. július 26-án járt volna a...
Tovább..
kívülálló 2012-06-23 07:03:58
Lehet, hogy nagyon kell keresni a...
Tovább..
Miracle 2012-05-17 13:14:23
Jó lenne egy jogértelmezés a...
Tovább..
Alászolgája 2012-01-14 20:23:25
Egyetértek, gyakorlatilag a...
Tovább..

http://jegyzo.hu/index.php?oldal=elofizetes

 
 


Szerkesztőbizottsági információk
BEMUTATKOZÁS
KAPCSOLAT

Jegyző.hu - Jegyző és Közigazgatás © hÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
A Kiadó további oldalai:HVGORAC.HU,UJBTK.HU,HVGORAC.EU,PTK2013.HU,JOGKODEX.HU