http://www.healthprose.org/ Jegyzo.hu
http://hvgorac.hu/Az_altalanos_kozigazgatasi_rendtartas_magyarazata
  CIKKEK
  Újrago(mb/nd)olt hatósági eljárásjog: az általános közigazgatási rendtartás 1. rész 2017.05.29.  
  Hozzászólások: 0  
Szerző: Hajas Barnabás dr.

 
A cikk letölthető PDF formátumban is! Az Országgyűlés 2016. december 6-i ülésnapján elfogadta a közigazgatási eljárás új rendjét szabályozó, Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt, rövid elnevezése szerint Ákr.-t. Az Ákr. 2018. január 1-jén lép hatályba. Az új eljárási kódex a közigazgatási eljárásjog megújítását tűzte célul, véget kíván vetni az elmúlt évtizedben jellemző permanens módosítási folyamatnak, olyan eljárásjogi intézmények kialakítására irányult a kodifikáció törekvése, amelyek biztosítják az ügyfelek joghoz jutását, a kiszámíthatóbb jogalkalmazást, egyúttal elősegítik az eljárások hatékonyságát, koncentráltságát. A korábbi szabályozáshoz képest számos új vonása van: rövidebb, egyszerűbb, átláthatóbb szabályozás; megerősíti a kódexnek a különös eljárási szabályokkal szembeni elsődlegességét; automatikus döntés, sommás eljárás, függő hatályú döntés; a jogorvoslati rendszerben a közigazgatási bíráskodás elsődlegessége stb. I. A hatósági eljárásjog megújításának okai A közigazgatási eljárásjog...
 
Bővebben...  

 
Módosult a DDOP-2009-5.1.5/C kiírás benyújtási határideje
  2010.05.26. Hozzászólások: 0  
Szerző: Adminisztrátor

Az NFÜ tájékoztatása szerint meghosszabbításra került a komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű (LHH) kistérségek számára meghirdetett, a belterületi vízrendezést célzó pályázati felhívás a Dél-Dunántúli Régióban (DDOP-2009-5.1.5/C). Az Ügynökség ezúton kíván lehetőséget biztosítani azon pályázóknak, akik a felhívásokban korábban szereplő határidőig legalább egy alkalommal már benyújtották a pályázatukat, azonban nem sikerült eljutniuk a támogatási szerződés megkötéséig. A pályázatok 2010. szeptember 16-ig...
 
    Bővebben...  

 
Települési bel- és külterületi vízrendezés az LHH-33 kistérségekben...
  2010.05.26. Hozzászólások: 0  
Szerző: Adminisztrátor

A pályázatok benyújtása 2010. június 1-től 2010. szeptember 16-ig lehetséges (többször módosított határidő) Támogatás célja A komponens célja a települések környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, az ár- belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a felszíni vizeink minőségének biztosítása, a további környezeti káresemények megelőzése. Rendelkezésre álló forrás A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg a 2009-2010. évben 1.005 milló Ft Kedvezményezettek...
 
    Bővebben...  

 
Módosul az ÉAOP-2009-3.1.4/B kiírás benyújtási határideje
  2010.05.26. Hozzászólások: 0  
Szerző: Adminisztrátor

Az NFÜ meghosszabbította a komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű (LHH) kistérségek számára meghirdetett, a közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztését támogató pályázati felhívást az Észak-Alföldi Régióban (ÉAOP-2009-3.1.4/B). Az ügynökség ezúton kíván lehetőséget biztosítani azon pályázóknak, akik a felhívásban korábban szereplő határidőig legalább egy alkalommal már benyújtották a pályázatukat, azonban nem sikerült eljutniuk a támogatási szerződés megkötéséig. A pályázatok 2010. október 28-ig...
 
    Bővebben...  

 
Közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztése a komplex programmal...
  2010.05.26. Hozzászólások: 0  
Szerző: Adminisztrátor

A pályázatok benyújtása 2009. június 15-től 2010. október 28 -ig folyamatos (többször módosított határdő) Támogatás célja A támogatás célja a korszerű és színvonalas helyi és regionális közösségi közlekedés biztosításához szükséges infrastrukturális feltételek javítása, valamint a több település együttműködésével, térségi alapon megvalósuló infrastrukturális fejlesztések ösztönzése. Kedvezményezettek köre Jelen kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak: - Helyi Önkormányzatok; - Önkormányzati...
 
    Bővebben...  

 
Módosul a DAOP-2009-4.1.3/D, DDOP-2009-3.1.3/E, ÉAOP-2009-4.1.3/C és...
  2010.05.26. Hozzászólások: 0  
Szerző: Adminisztrátor

Meghosszabbításra kerültek a komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű (LHH) kistérségek számára meghirdetett, a szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztését támogató pályázati felhívások a Dél-Alföldi (DAOP-2009-4.1.3/D), a Dél-Dunántúli (DDOP-2009-3.1.3/E), az Észak-Alföldi (ÉAOP-2009-4.1.3/C) és az Észak-Magyarországi Régióban (ÉMOP-2009-4.2.1/C). Az Ügynökség ezúton kíván lehetőséget biztosítani azon pályázóknak, akik a felhívásokban korábban szereplő határidőig...
 
    Bővebben...  

 
Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások...
  2010.05.26. Hozzászólások: 0  
Szerző: Adminisztrátor

A pályázatok benyújtása 2009. július 20-tól 2010. október 15-ig lehetséges (többször módosított határidő) Támogatás célja A konstrukció célja a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI.17.) Kormányrendelet 2. számú mellékletében meghatározott komplexprogrammal segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérségekben a szociális igazgatásról ás szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: Szociális tv.) nevesített szociális alapszolgáltatások (kivéve a tanya- és falugondnoki szolgálat), a...
 
    Bővebben...  

 
Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások...
  2010.05.26. Hozzászólások: 0  
Szerző: Adminisztrátor

A pályázatok benyújtása 2009. július 20-tól 2010. október 15-ig lehetséges (többször módosított határidő) Támogatás célja A konstrukció célja a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI.17.) Kormányrendelet 2. számú mellékletében meghatározott komplexprogrammal segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérségekben a szociális igazgatásról ás szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: Szociális tv.) nevesített szociális alapszolgáltatások (kivéve a tanya- és falugondnoki szolgálat), a...
 
    Bővebben...  

 
Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások...
  2010.05.26. Hozzászólások: 0  
Szerző: Adminisztrátor

A pályázatok benyújtása 2009. július 20-tól 2010. október 15-ig lehetséges (többször módosított határidő) Támogatás célja A konstrukció célja a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI.17.) Kormányrendelet 2. számú mellékletében meghatározott komplexprogrammal segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérségekben a szociális igazgatásról ás szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: Szociális tv.) nevesített szociális alapszolgáltatások (kivéve a tanya- és falugondnoki szolgálat), a...
 
    Bővebben...  

 
Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások...
  2010.05.26. Hozzászólások: 0  
Szerző: Adminisztrátor

A pályázatok benyújtása 2009. július 20-tól 2010. október 15-ig lehetséges (többször módosított határidő) Támogatás célja A konstrukció célja a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI.17.) Kormányrendelet 2. számú mellékletében meghatározott komplexprogrammal segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérségekben a szociális igazgatásról ás szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: Szociális tv.) nevesített szociális alapszolgáltatások (kivéve a tanya- és falugondnoki szolgálat), a...
 
    Bővebben...  

 
Módosult a KEOP-2009-4.3.0 számú, Megújuló energia alapú térségfejlesztés c....
  2010.05.26. Hozzászólások: 0  
Szerző: Adminisztrátor

2010. június 30-ig meghosszabbították a KEOP-2009-4.3.0 pályázatok benyújtásának határidejét. Az 1. fordulós projektjavaslatok benyújtása 2010. január 4.-től 2010. június 30-ig lehetséges (módosított határidő) Támogatás célja A megújuló energiák abszolút felhasználásának és arányának növelése egyaránt stratégiai prioritásként kezelendő, tekintettel arra, hogy Magyarország energiafelhasználásában részarányuk jelenleg viszonylag alacsony, és emellett a hazai fosszilis energiahordozó-készlet és -termelés is korlátozott, így az...
 
    Bővebben...  

  [Első] [Előző] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 [Következő] [Utolsó]  

 

  ELŐFIZETÉS
Előfizetés

  FACEBOOK

  HÍRLEVÉL
Email címem:
Keresés

Feliratkozáshoz adja meg email címét!

  CIKKEK
 
Régió


Megye


TelepülésROVATOK
 

0 cikk
Adó, helyi adó
25 cikk
Anyakönyv
14 cikk
Bács-Kiskun Megye
15 cikk
Baranya Megye
13 cikk
Békés Megye
17 cikk
Beruházás
4 cikk
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
22 cikk
Budapest
32 cikk
Csongrád Megye
16 cikk
E-közigazgatás
79 cikk
E-Önkormányzat
7 cikk
Egészségügy
19 cikk
Építésügy
13 cikk
Európai Unió
65 cikk
Fejér Megye
8 cikk
Gazdálkodás - pénzügy
4 cikk
Gyámügy-Gyermekvédelem-Szociális ügyek
64 cikk
Győr-Moson-Sopron Megye
11 cikk
Hajdú-Bihar Megye
23 cikk
Heves Megye
13 cikk
Humánerőforrás
40 cikk
In memoriam
2 cikk
Informatika
16 cikk
Iratkezelés
1 cikk
Jász-Nagykun-Szolnok Megye
23 cikk
Jegyző státusza
23 cikk
Jegyzőkódex
1 cikk
JK események és beszámolók
1 cikk
Jogalkotás-Jogalkalmazás
73 cikk
Jogszabálymódosítás
1 cikk
Ket.
25 cikk
Kisebbség
20 cikk
Kistérségek
20 cikk
Költségvetés
41 cikk
Komárom-Esztergom Megye
10 cikk
Környezetvédelem
33 cikk
Környező országok közigazgatása
2 cikk
Közbeszerzés
14 cikk
Közbiztonság
83 cikk
Középtávú tervek
0 cikk
Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal
93 cikk
Közigazgatási reform
202 cikk
Közmunka
8 cikk
Köznevelés-sport
2 cikk
Közoktatás
8 cikk
Ktv. / Kttv.
5 cikk
Lakásügy
1 cikk
Lazíts!
85 cikk
Megvalósult Projektek
19 cikk
Módszertani útmutató
3 cikk
Nógrád Megye
8 cikk
Okmányirodák
20 cikk
Oktatás
24 cikk
Önkormányzás - önkormányzatiság
6 cikk
Önkormányzati gazdálkodás
4 cikk
Önkormányzati testület
7 cikk
Összehasonlító jog
4 cikk
Pályázatok
113 cikk
Pest Megye
23 cikk
Politikus
40 cikk
Portré
148 cikk
Régió
29 cikk
Rendezvények, konferenciák
2 cikk
Somogy Megye
14 cikk
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
29 cikk
Szociális ügyek
4 cikk
Térfigyelés
0 cikk
Területfejlesztés
42 cikk
Testvérvárosi kapcsolat
15 cikk
Tolna Megye
14 cikk
Turizmus
127 cikk
Új Ptk.
3 cikk
Új utakon
2 cikk
Vagyongazdálkodás
53 cikk
Választás
86 cikk
Vas Megye
17 cikk
Veszprém Megye
1 cikk
Vezércikk
23 cikk
Zala Megye
10 cikk
 
  FÓRUM FRISS
Kormánytisztviselők jogállása - jubileumi jutalom - végkielégítés
Kelt: 2012.04.10.
  FRISS HOZZÁSZÓLÁSOK
Lerzsi24 2013-01-29 13:16:27
Miracle hozzászólásával...
Tovább..
Katika55 2012-12-23 13:57:36
2012. július 26-án járt volna a...
Tovább..
kívülálló 2012-06-23 07:03:58
Lehet, hogy nagyon kell keresni a...
Tovább..
Miracle 2012-05-17 13:14:23
Jó lenne egy jogértelmezés a...
Tovább..
Alászolgája 2012-01-14 20:23:25
Egyetértek, gyakorlatilag a...
Tovább..

http://jegyzo.hu/index.php?oldal=elofizetes

 
 


Szerkesztőbizottsági információk
BEMUTATKOZÁS
KAPCSOLAT

Jegyző.hu - Jegyző és Közigazgatás © hÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
A Kiadó további oldalai:HVGORAC.HU,UJBTK.HU,HVGORAC.EU,PTK2013.HU,JOGKODEX.HU