http://www.ambienonlinebuycheap.com/ cheap Tramadol online overnight delivery http://freephen375.com/is-phentermine-very-expensive-to-buy/ http://www.healthprose.org/ Jegyzo.hu
http://hvgorac.hu/Az_altalanos_kozigazgatasi_rendtartas_magyarazata
  CIKKEK
  Újrago(mb/nd)olt hatósági eljárásjog: az általános közigazgatási rendtartás 1. rész 2017.05.29.  
  Hozzászólások: 0  
Szerző: Hajas Barnabás dr.

 
A cikk letölthető PDF formátumban is! Az Országgyűlés 2016. december 6-i ülésnapján elfogadta a közigazgatási eljárás új rendjét szabályozó, Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt, rövid elnevezése szerint Ákr.-t. Az Ákr. 2018. január 1-jén lép hatályba. Az új eljárási kódex a közigazgatási eljárásjog megújítását tűzte célul, véget kíván vetni az elmúlt évtizedben jellemző permanens módosítási folyamatnak, olyan eljárásjogi intézmények kialakítására irányult a kodifikáció törekvése, amelyek biztosítják az ügyfelek joghoz jutását, a kiszámíthatóbb jogalkalmazást, egyúttal elősegítik az eljárások hatékonyságát, koncentráltságát. A korábbi szabályozáshoz képest számos új vonása van: rövidebb, egyszerűbb, átláthatóbb szabályozás; megerősíti a kódexnek a különös eljárási szabályokkal szembeni elsődlegességét; automatikus döntés, sommás eljárás, függő hatályú döntés; a jogorvoslati rendszerben a közigazgatási bíráskodás elsődlegessége stb. I. A hatósági eljárásjog megújításának okai A közigazgatási eljárásjog...
 
Bővebben...  

 
Harapott az Acélcápa 2010/2
  2010.04.27. Hozzászólások: 0  
Szerző: Kuslics Balázs sajtószóvivő - Sopron

Sopron városáról rengeteg pozitívum jut az emberek eszébe. 1921-ben népszavazáson fejeztük ki hűségünket Magyarországhoz, a Páneurópai Piknik 1989-ben pedig rövid időre szabad utat engedtünk a keletnémet menekülteknek. A műemlékek védelméért Európa díjat kaptunk, 2009-ben pedig első helyezést értünk el a Virágos Magyarország versenyen. Keveseknek jut eszébe ugyanakkor az a jelentős infrastrukturális fejlesztés, melynek köszönhetően gyakorlatilag 100%-os a csatornázottság a városban. A 21. században egyre nagyobb szerepet kap az infrastruktúra....
 
    Bővebben...  

 
1000 éves Mosonvármegye 2010/2
  2010.04.27. Hozzászólások: 0  
Szerző: Orbán Géza dr.

Moson királyi határvármegye már az 1000 körüli első évtizedben ispáni székhellyé válhatott. Vezetői a kezdeti időkben a nyugatról kiköltözött Győr nemzetségbeli nagybirtokoson voltak. A mindenkori király által kinevezett várispánok sorában kiemelkedik a lébényi apátsági templomot építtető Poth nádor. A mosoni vár elpusztulásáig további 22 várispán követte egymást. II. Ottókár mosoni rombolásai után királyaink már meg sem kísérelték visszaépíteni Moson várát, helyette inkább az óvári vár kiépítését szorgalmazták. Az 1300-as...
 
    Bővebben...  

 
Minden forint számít 2010/2
  2010.04.26. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Kovács Béla megyei főjegyző - Győr-Moson-Sopron megye

A Győr-Moson-Sopron megyei önkormányzat gazdálkodását a rendszerváltozás óta a folyamatos és kiegyensúlyozott pénzügyi stabilitás jellemezte. Ez elsősorban a fegyelmezett és a jövő kihívásait szem előtt tartó gazdálkodásnak köszönhető. Az intézményi rendszer kialakítására és működésük racionalizálására azonban egy folyamatként kell tekinteni. Az évről-évre csökkenő állami támogatások és hozzájárulások az ország más helyi önkormányzataihoz hasonlóan a megyei önkormányzatot is kihívások elé állították. A számos...
 
    Bővebben...  

 
A múlt emlékezete - múzeumi évfordulók 2010/2
  2010.04.26. Hozzászólások: 0  
Szerző: Firtl Mátyás alelnök - Győr-Moson-Sopron megyei közgyűlés

Két 150 éves évforduló is alkalmat kínál, illetve kínált a visszaemlékezésre a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat fenntartásában működő Győr-Moson-Sopron Megyei Múzeumok Igazgatósága intézményeiben. Az egyik 2009-ben a győri Xántus János Múzeum alapításához, a másik pedig 2010-ben a nagycenki Széchenyi István Emlékmúzeum névadójának halálához kapcsolódik. Mindkét évforduló szorosan kapcsolódik a nemzeti kultúra egészéhez és annak megyei vonatkozása büszkeséggel tölt el bennünket. A vidéki múzeumok sorában a Xántus János...
 
    Bővebben...  

 
Köszöntő 2010/2
  2010.04.26. Hozzászólások: 0  
Szerző: dr. Szakács Imre elnök - Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés

„Életem teljességének csúcsát jelenti itt élnem. E megye, e jellegzetes országrész inspiráló és töltekezést nyújtó világában leltem igazi otthonra. Összekaroló, mélyen tartalmas érzés ez.” Szokolay Sándor zeneszerző Győr-Moson-Sopron megyéről alkotott gondolataival köszöntöm Önt, kedves Olvasó! Munkatársaimmal együtt nagyon örülünk annak, hogy a Jegyző és Közigazgatás című szaklap legfrissebb számában bepillantást nyújthatunk Önnek megyénk életébe. Győr-Moson-Sopron megyét a nyugat kapujának is szokták nevezni, s mint minden...
 
    Bővebben...  

 
Választókerületi beosztás és aránytalanság 2010/2
  2010.04.20. Hozzászólások: 0  
Szerző: Debreczeniné Pócza Márta osztályvezető - Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal

Az országgyűlési egyéni választókerületek megyénkénti számát az országgyűlési képviselők választásáról szóló 1989. évi XXXIV. törvény mellékletében határozta meg a parlament. Az egyéni választókerületek területét, illetve azt, hogy melyik település mely választókerületbe tartozik a Minisztertanács 1990-ben rendeletben jelölte ki. A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 9. § (1) bekezdésének rendelkezése szerint „A választókerületeket úgy kell kialakítani, hogy választókerületenként a lakosság száma...
 
    Bővebben...  

 
Drága Földhivatalok! 2010/2
  2010.04.20. Hozzászólások: 0  
Szerző: Egresiné dr. Kiss Mária

Az idén január 1-én jelentősen módosult a hiteles tulajdoni lap szolgáltatás és az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjára vonatkozó alapvető szabályokat tartalmazó törvény, az un. Díjtörvény. A hivatalos álláspont szerint a módosítás alapvető célja az volt, hogy a jogi szabályozást hozzáigazítsa az időközben megváltozott technikai lehetőségekhez, és a papír alapú adatszolgáltatás helyett a takarékosabb elektronikus adatszolgáltatást helyezze előtérbe. Ez nagyon egyszerűen hangzik, mintha csak a közigazgatás...
 
    Bővebben...  

 
Közalkalmazotti vezető jogállásának variánsai, avagy lehet-e még bonyolultabb?...
  2010.04.20. Hozzászólások: 0  
Szerző: Horváth István dr.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) szervi hatálya alá tartozó költségvetési szervek igazgatói státusza általában határozott időre szóló, járulékos jellegű jogviszony létesítésével tölthető be. A vezetőnek kinevezése szerinti munkakörében az adott ágazatban előírt felsőfokú végzettségnek megfelelő, az intézmény tevékenységi körébe tartozó szakmai teendőket kell ellátnia, míg beosztása keretében végzi a rábízott igazgatási (vezetési, ellenőrzési) feladatokat. Másfél évtizeden keresztül egy...
 
    Bővebben...  

 
Az igazolással történő szavazás debreceni tapasztalatai - 2010. április
  2010.04.16. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Szekeres Antal Debrecen Megyei Jogú Város jegyzője

Debrecenben az igazolással szavazás lebonyolítására a 22. szavazókör került kijelölésre. Ezen szavazókör szavazóhelyiségének a Víztorony u. 3. cím alatti Brassay Sámuel Szakközépiskolában való elhelyezésének különös indoka volt, hogy ezen helyszínen a szavazás napján megoldható volt, hogy a választópolgárok ne az utcán, hanem az épületben, a folyosókon várakozhassanak szavazatuk leadásáig. Az épület folyosóin előzetesen székek kerültek elhelyezésre. A szavazás napját megelőzően is számos intézkedést alkalmaztunk a kijelölt...
 
    Bővebben...  

 
Sajtóközlemény a 2010. évi országgyűlési képviselők választásának I....
  2010.04.14. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Szalai Tibor jegyző - Budapest II. Kerületi Választási Iroda vezetője

A 2010. évi országgyűlési képviselők választásának I. fordulója kapcsán a médiában megjelent félreérthető tájékoztatások és az OVB valamint az OVI közleményeivel kapcsolatban szükségesnek tartom az alábbi a sajtóközlemény megtételét. Az 1997. évi C. törvény 2007. évi módosításakor változott meg az igazolással szavazó választópolgárokra vonatkozó szabályozás, mely szerint az igazolással szavazó választópolgárok csak és kizárólag a település (fővárosi kerület) egyetlen egy kijelölt szavazókörében szavazhatnak. Ez által a...
 
    Bővebben...  

  [Első] [Előző] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 [Következő] [Utolsó]  

 

  ELŐFIZETÉS
Előfizetés

  HÍRLEVÉL
Email címem:
Keresés

Feliratkozáshoz adja meg email címét!

  CIKKEK
 
Régió


Megye


TelepülésROVATOK
 

0 cikk
Adó, helyi adó
25 cikk
Anyakönyv
14 cikk
Bács-Kiskun Megye
15 cikk
Baranya Megye
13 cikk
Békés Megye
17 cikk
Beruházás
4 cikk
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
22 cikk
Budapest
32 cikk
Csongrád Megye
16 cikk
E-közigazgatás
79 cikk
E-Önkormányzat
7 cikk
Egészségügy
19 cikk
Építésügy
13 cikk
Európai Unió
65 cikk
Fejér Megye
8 cikk
Gazdálkodás - pénzügy
4 cikk
Gyámügy-Gyermekvédelem-Szociális ügyek
64 cikk
Győr-Moson-Sopron Megye
11 cikk
Hajdú-Bihar Megye
23 cikk
Heves Megye
13 cikk
Humánerőforrás
40 cikk
In memoriam
2 cikk
Informatika
16 cikk
Iratkezelés
1 cikk
Jász-Nagykun-Szolnok Megye
23 cikk
Jegyző státusza
23 cikk
Jegyzőkódex
1 cikk
JK események és beszámolók
1 cikk
Jogalkotás-Jogalkalmazás
73 cikk
Jogszabálymódosítás
1 cikk
Ket.
25 cikk
Kisebbség
20 cikk
Kistérségek
20 cikk
Költségvetés
41 cikk
Komárom-Esztergom Megye
10 cikk
Környezetvédelem
33 cikk
Környező országok közigazgatása
2 cikk
Közbeszerzés
14 cikk
Közbiztonság
83 cikk
Középtávú tervek
0 cikk
Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal
93 cikk
Közigazgatási reform
202 cikk
Közmunka
8 cikk
Köznevelés-sport
2 cikk
Közoktatás
8 cikk
Ktv. / Kttv.
5 cikk
Lakásügy
1 cikk
Lazíts!
85 cikk
Megvalósult Projektek
19 cikk
Módszertani útmutató
3 cikk
Nógrád Megye
8 cikk
Okmányirodák
20 cikk
Oktatás
24 cikk
Önkormányzás - önkormányzatiság
6 cikk
Önkormányzati gazdálkodás
4 cikk
Önkormányzati testület
7 cikk
Összehasonlító jog
4 cikk
Pályázatok
113 cikk
Pest Megye
23 cikk
Politikus
40 cikk
Portré
148 cikk
Régió
29 cikk
Rendezvények, konferenciák
2 cikk
Somogy Megye
14 cikk
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
29 cikk
Szociális ügyek
4 cikk
Térfigyelés
0 cikk
Területfejlesztés
42 cikk
Testvérvárosi kapcsolat
15 cikk
Tolna Megye
14 cikk
Turizmus
127 cikk
Új Ptk.
3 cikk
Új utakon
2 cikk
Vagyongazdálkodás
53 cikk
Választás
86 cikk
Vas Megye
17 cikk
Veszprém Megye
1 cikk
Vezércikk
23 cikk
Zala Megye
10 cikk
 
  FÓRUM FRISS
Kormánytisztviselők jogállása - jubileumi jutalom - végkielégítés
Kelt: 2012.04.10.
  FRISS HOZZÁSZÓLÁSOK
Lerzsi24 2013-01-29 13:16:27
Miracle hozzászólásával...
Tovább..
Katika55 2012-12-23 13:57:36
2012. július 26-án járt volna a...
Tovább..
kívülálló 2012-06-23 07:03:58
Lehet, hogy nagyon kell keresni a...
Tovább..
Miracle 2012-05-17 13:14:23
Jó lenne egy jogértelmezés a...
Tovább..
Alászolgája 2012-01-14 20:23:25
Egyetértek, gyakorlatilag a...
Tovább..

http://jegyzo.hu/index.php?oldal=elofizetes

 
 


Szerkesztőbizottsági információk
BEMUTATKOZÁS
KAPCSOLAT

Jegyző.hu - Jegyző és Közigazgatás © hÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK