http://www.healthprose.org/ Jegyzo.hu
http://hvgorac.hu/Az_altalanos_kozigazgatasi_rendtartas_magyarazata
  CIKKEK
  Újrago(mb/nd)olt hatósági eljárásjog: az általános közigazgatási rendtartás 1. rész 2017.05.29.  
  Hozzászólások: 0  
Szerző: Hajas Barnabás dr.

 
A cikk letölthető PDF formátumban is! Az Országgyűlés 2016. december 6-i ülésnapján elfogadta a közigazgatási eljárás új rendjét szabályozó, Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt, rövid elnevezése szerint Ákr.-t. Az Ákr. 2018. január 1-jén lép hatályba. Az új eljárási kódex a közigazgatási eljárásjog megújítását tűzte célul, véget kíván vetni az elmúlt évtizedben jellemző permanens módosítási folyamatnak, olyan eljárásjogi intézmények kialakítására irányult a kodifikáció törekvése, amelyek biztosítják az ügyfelek joghoz jutását, a kiszámíthatóbb jogalkalmazást, egyúttal elősegítik az eljárások hatékonyságát, koncentráltságát. A korábbi szabályozáshoz képest számos új vonása van: rövidebb, egyszerűbb, átláthatóbb szabályozás; megerősíti a kódexnek a különös eljárási szabályokkal szembeni elsődlegességét; automatikus döntés, sommás eljárás, függő hatályú döntés; a jogorvoslati rendszerben a közigazgatási bíráskodás elsődlegessége stb. I. A hatósági eljárásjog megújításának okai A közigazgatási eljárásjog...
 
Bővebben...  

 
A közcélú munka egy éve 2010/1
  2010.03.18. Hozzászólások: 0  
Szerző: Vaskó Ernő dr.

Komló 26 ezer lakosú város a Mecsek északi oldalán. 19 településből álló, 43 ezer lelket számláló kistérségi társulás székhelye. Az intézményi ellátottság kedvező, sok közösségi tér szolgálja a kötelező feladatokon felüli lakossági igényeket. A magas munkanélküliségi mutatók (24%) miatt az országos átlagot jelentősen meghaladó igény jelentkezik a szociális ellátások területén. Komlón az országban meglévő szociális problémák fokozott mértékben jelentkeznek. A bányabezárást követően sok szorgalmas, dolgozni akaró, de alacsony...
 
    Bővebben...  

 
Kórházak működtetési gondjai önkormányzati oldalról 2010/1
  2010.03.18. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Aracsi József címzetes főjegyző Szigetvár

A vagyonkezelői jog átadásának kényszere és fogadtatása A Szigetvári Városi Kórház 680 ággyal megyei beruházásként két ütemben került átadásra. Az előző részt 1980-ban a második ütemet 1988-ban adták át. A rendszerváltáskor az intézményt Szigetvár város Önkormányzata kapta meg a vagyonátadás keretében. Új épületről és 700 dolgozót foglalkoztató „nagyüzem”-ről lévén szó, fel sem merült, hogy a kórházat ne vegye át az önkormányzat. A kórház, mint önkormányzati intézmény 1997-ig, ha nehezen is, de zavartalanul működött. Ekkor...
 
    Bővebben...  

 
Baranya megye 14. városa: MÁGOCS 2010/1
  2010.03.18. Hozzászólások: 0  
Szerző: Úti Ferencné

Mágocs a Dél-Dunántúli régióban, Baranya megye északi peremén, a Tolna-Baranyai dombvidéken, azon belül pedig a Völgység területén, a Mecsek északi előterében helyezkedik el. Területe 4253 ha, amelyből 237 ha belterület. A kistérség központjától Sásdtól 18 km-re, Dombóvártól 13 km-re, míg a Dél-Dunántúl három megyeszékhelyétől – Pécstől, Szekszárdtól és Kaposvártól – mindössze 45-50 km-es távolságban fekszik. Mágocs a Sásdi kistérség második legnépesebb települése, lakosságszáma 2552 fő. Mágocs jelentős múltra...
 
    Bővebben...  

 
Elvonhatók-e a helyi adók? 2008/1
  2010.03.12. Hozzászólások: 0  
Szerző: Hauzmann János dr.

Az Ötv. és a helyi adó törvény rendelkezései foglalkoznak a helyi adó önkormányzatokat megillető részével. A kérdést bonyolította az adóerő képesség számítása. Vizsgáljuk meg, hogy ez milyen mértékben csökkenti az önkormányzatok jogait, illetve milyen elvonásokat jelent. Az önkormányzatok adó megállapítási jogát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 82. § (1) bek. a) pontja szabályozza, illetve határozta meg első soron, figyelemmel arra, hogy az önkormányzat saját bevételét képezik az önkormányzatok által...
 
    Bővebben...  

 
Lehetőség - adottság (Melyik ujjamat harapjam?) 2008/1
  2010.03.12. Hozzászólások: 0  
Szerző: Bagócsi Károly

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény preambulumában olvasható, hogy a települési önkormányzatok alapvető feladata – a közhatalom helyi közügyekben való gyakorlása mellett- a helyi közszolgáltatások biztosítása.  E feladatnak a helyi sajátosságokhoz és igényekhez igazítható ellátása – melynek során nélkülözhetetlen a helyi közösségek kezdeményezőkészsége, áldozatvállalása is - elengedhetetlenné teszi az önkormányzatok önálló gazdálkodási feltételeinek megteremtését. A gazdasági önállósulás egyik eszköze a helyi...
 
    Bővebben...  

 
A végrehajtás elrendelése Ket. szerinti új szabályainak gyakorlati...
  2010.03.12. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Ződi Zoltán főosztályvezető Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Hatósági Főosztály

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) által bevezetett, a végrehajtás elrendelésének új szabályai a jogalkalmazás során a korábbi szabályokhoz képest többletfeladatokat határoznak meg a közigazgatási hatóságok részére, melyek gyakorlati alkalmazásának elősegítése érdekében a legfontosabb szabályok értelmezését foglalom össze az alábbiakban. Hatály Első lépésként vizsgálni szükséges, hogy a Ket. rendelkezéseit, illetve ezen belül a...
 
    Bővebben...  

 
A hazai megyerendszer értékes és hasznos 2007/6
  2010.03.12. Hozzászólások: 0  
Szerző: Bányai Gábor

Szeretettel köszöntöm e sorokon keresztül a Jegyző c. lap olvasóit. Tisztelettel ajánlom figyelmükbe ezt a számot azért is, mert szűkebb pátriánk, Bács-Kiskun Megye mutatkozik be most e remek szakmai magazin hasábjain. Számunkra Bács-Kiskun megye – a mindenhol tapasztalható és átélhető nehézségek ellenére -, a csodás természeti értékek, a gyönyörű folyamparti vízpartok és erdők, a remek ételek, a kikapcsolódást és felüdülést jelentő fürdők és strandok, valamint a gondos munkával készített, kiváló minőségű borok hazája. Egy hely,...
 
    Bővebben...  

 
Kisváros és a főépítész!? Az építéshatóság sorsa? 2007/6
  2010.03.12. Hozzászólások: 0  
Szerző: Kovács Gábor építész vezető-tanácsos Lajosmizse

A 2007-es évben végül új jogi szabályozással (a 343/2006. /XII.23./ módosítása) elmaradt a kiemelt építéshatóságok megszüntetése a települési műszakiaknak, építészeknek, építéshatóságoknak és különösen a kistérség központi jegyzők és építéshatósági osztályvezetők nagy (ideiglenes?) megkönnyebbülésére. A (nem is olyan) rövid KÖZjáték során a szereplőknek végig kellett/lehetett gondolni a hogyan-továbbot, azaz a kistérségek központjában az esetenként megtöbbszöröződő feladat megoldási módjait, a megszűnő...
 
    Bővebben...  

 
Költségvetés együtt a kistérséggel 2007/6
  2010.03.12. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Szentendreiné Bakos Erzsébet jegyző Tabdi

A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás által alapított – az előző írásban ismertetett – közoktatási intézmény létrejöttében jelentős szerepet játszott a költségvetési és közoktatási törvény szigorító módosítása, és főként pénzügyi okokból született meg a feladatátadásról szóló megállapodás.  Az új intézménybe integrált, különböző infrastruktúrával, létszámmal rendelkező óvodák és iskolák feladatainak összehangolása sem volt könnyű, de világosan látszik, hogy ez a döntés csak kezdete volt a - reményeink...
 
    Bővebben...  

 
Többletforrás a kistérségen belül 2007/6
  2010.03.12. Hozzászólások: 0  
Szerző: Ferenczi Mária dr.

avagy hogyan szerveződik 2008. január 01-től a Halasi Többcélú Kistérséget teljes körűen lefedő szociális ellátás A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás elmúlt év decemberi döntésével indította el kilenc települése szociális ellátórendszerének egyetlen kistérségi intézménybe való integrálását. A kezdeményező Kiskunhalas város önkormányzati szakemberei és a kistérségi társulás intézményének munkatársai az előzetes elképzelések és számítások alapján tájékoztatták valamennyi település önkormányzatát és érintett...
 
    Bővebben...  

  [Első] [Előző] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 [Következő] [Utolsó]  

 

  ELŐFIZETÉS
Előfizetés

  FACEBOOK

  HÍRLEVÉL
Email címem:
Keresés

Feliratkozáshoz adja meg email címét!

  CIKKEK
 
Régió


Megye


TelepülésROVATOK
 

0 cikk
Adó, helyi adó
25 cikk
Anyakönyv
14 cikk
Bács-Kiskun Megye
15 cikk
Baranya Megye
13 cikk
Békés Megye
17 cikk
Beruházás
4 cikk
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
22 cikk
Budapest
32 cikk
Csongrád Megye
16 cikk
E-közigazgatás
79 cikk
E-Önkormányzat
7 cikk
Egészségügy
19 cikk
Építésügy
13 cikk
Európai Unió
65 cikk
Fejér Megye
8 cikk
Gazdálkodás - pénzügy
4 cikk
Gyámügy-Gyermekvédelem-Szociális ügyek
64 cikk
Győr-Moson-Sopron Megye
11 cikk
Hajdú-Bihar Megye
23 cikk
Heves Megye
13 cikk
Humánerőforrás
40 cikk
In memoriam
2 cikk
Informatika
16 cikk
Iratkezelés
1 cikk
Jász-Nagykun-Szolnok Megye
23 cikk
Jegyző státusza
23 cikk
Jegyzőkódex
1 cikk
JK események és beszámolók
1 cikk
Jogalkotás-Jogalkalmazás
73 cikk
Jogszabálymódosítás
1 cikk
Ket.
25 cikk
Kisebbség
20 cikk
Kistérségek
20 cikk
Költségvetés
41 cikk
Komárom-Esztergom Megye
10 cikk
Környezetvédelem
33 cikk
Környező országok közigazgatása
2 cikk
Közbeszerzés
14 cikk
Közbiztonság
83 cikk
Középtávú tervek
0 cikk
Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal
93 cikk
Közigazgatási reform
202 cikk
Közmunka
8 cikk
Köznevelés-sport
2 cikk
Közoktatás
8 cikk
Ktv. / Kttv.
5 cikk
Lakásügy
1 cikk
Lazíts!
85 cikk
Megvalósult Projektek
19 cikk
Módszertani útmutató
3 cikk
Nógrád Megye
8 cikk
Okmányirodák
20 cikk
Oktatás
24 cikk
Önkormányzás - önkormányzatiság
6 cikk
Önkormányzati gazdálkodás
4 cikk
Önkormányzati testület
7 cikk
Összehasonlító jog
4 cikk
Pályázatok
113 cikk
Pest Megye
23 cikk
Politikus
40 cikk
Portré
148 cikk
Régió
29 cikk
Rendezvények, konferenciák
2 cikk
Somogy Megye
14 cikk
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
29 cikk
Szociális ügyek
4 cikk
Térfigyelés
0 cikk
Területfejlesztés
42 cikk
Testvérvárosi kapcsolat
15 cikk
Tolna Megye
14 cikk
Turizmus
127 cikk
Új Ptk.
3 cikk
Új utakon
2 cikk
Vagyongazdálkodás
53 cikk
Választás
86 cikk
Vas Megye
17 cikk
Veszprém Megye
1 cikk
Vezércikk
23 cikk
Zala Megye
10 cikk
 
  FÓRUM FRISS
Kormánytisztviselők jogállása - jubileumi jutalom - végkielégítés
Kelt: 2012.04.10.
  FRISS HOZZÁSZÓLÁSOK
Lerzsi24 2013-01-29 13:16:27
Miracle hozzászólásával...
Tovább..
Katika55 2012-12-23 13:57:36
2012. július 26-án járt volna a...
Tovább..
kívülálló 2012-06-23 07:03:58
Lehet, hogy nagyon kell keresni a...
Tovább..
Miracle 2012-05-17 13:14:23
Jó lenne egy jogértelmezés a...
Tovább..
Alászolgája 2012-01-14 20:23:25
Egyetértek, gyakorlatilag a...
Tovább..

http://jegyzo.hu/index.php?oldal=elofizetes

 
 


Szerkesztőbizottsági információk
BEMUTATKOZÁS
KAPCSOLAT

Jegyző.hu - Jegyző és Közigazgatás © hÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
A Kiadó további oldalai:HVGORAC.HU,UJBTK.HU,HVGORAC.EU,PTK2013.HU,JOGKODEX.HU