http://www.ambienonlinebuycheap.com/ cheap Tramadol online overnight delivery http://freephen375.com/is-phentermine-very-expensive-to-buy/ http://www.healthprose.org/ Jegyzo.hu
http://hvgorac.hu/Az_altalanos_kozigazgatasi_rendtartas_magyarazata
  CIKKEK
  Újrago(mb/nd)olt hatósági eljárásjog: az általános közigazgatási rendtartás 1. rész 2017.05.29.  
  Hozzászólások: 0  
Szerző: Hajas Barnabás dr.

 
A cikk letölthető PDF formátumban is! Az Országgyűlés 2016. december 6-i ülésnapján elfogadta a közigazgatási eljárás új rendjét szabályozó, Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt, rövid elnevezése szerint Ákr.-t. Az Ákr. 2018. január 1-jén lép hatályba. Az új eljárási kódex a közigazgatási eljárásjog megújítását tűzte célul, véget kíván vetni az elmúlt évtizedben jellemző permanens módosítási folyamatnak, olyan eljárásjogi intézmények kialakítására irányult a kodifikáció törekvése, amelyek biztosítják az ügyfelek joghoz jutását, a kiszámíthatóbb jogalkalmazást, egyúttal elősegítik az eljárások hatékonyságát, koncentráltságát. A korábbi szabályozáshoz képest számos új vonása van: rövidebb, egyszerűbb, átláthatóbb szabályozás; megerősíti a kódexnek a különös eljárási szabályokkal szembeni elsődlegességét; automatikus döntés, sommás eljárás, függő hatályú döntés; a jogorvoslati rendszerben a közigazgatási bíráskodás elsődlegessége stb. I. A hatósági eljárásjog megújításának okai A közigazgatási eljárásjog...
 
Bővebben...  

 
Földhivatali adatszolgáltatás szabályai 2005/6
  2010.03.12. Hozzászólások: 0  
Szerző: Bende Ildikó dr.

A díjak, s így a földhivatali adatszolgáltatásért fizetendő díj bevezetésének általános szabályait az illetékekről szóló, módosított 1990. évi XCIII. tv. (Itv.) 67. §-a tartalmazza, melynek (1) bekezdésében foglaltak szerint egyes államigazgatási eljárásokért, illetőleg egyes intézmények igazgatási jellegű szolgáltatásának igénybevételéért, továbbá egyes bírósági eljárási cselekményekért (szolgáltatásokért) díjat kell fizetni. Az egyes, a számítógépes adatbázisból történő lekérdezés útján szolgáltatható...
 
    Bővebben...  

 
A Ket.-monitoring rendszer kialakítása Bács-Kiskun megyében 2005/6
  2010.03.12. Hozzászólások: 0  
Szerző: Fehér Kornélia

A közel ötven éven keresztül alkalmazott, az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. tv.-t 2005. november 1-jével felváltja egy korszerűbb, a mai kor követelményeit figyelembe vevő, s elsődlegesen az állampolgárok „kiszolgálását” feladatul tűző, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Tv (Ket.). Az 1957. évi IV. tv.-t átfogóan módosító 1981. évi I. tv. is tett már lépéseket annak érdekében, hogy az állam és az ügyfél alá-fölérendeltségi...
 
    Bővebben...  

 
Tanyavédelmi program Bács-Kiskun megyében 2005/6
  2010.03.12. Hozzászólások: 0  
Szerző: Fekecs Dénes dr.

Bács-Kiskun megye Magyarország legnagyobb területű megyéje, 119 településéből 18 város. A településhálózat az alföld jellemzőit tükrözi, így a sík vidéken elszórtan, egymástól nagy távolságra találhatók a lakott települések. Jellemző a kiterjedt tanyavilág, valamint a településeken kívül eső, nagy kiterjedésű üdülő övezet, ahol szezonban a megnövekedett lakossági létszám, szezonon kívül pedig az üdülőkben őrizetlenül hagyott, sokszor komoly értékek védelme jelent fokozott bűnmegelőzési feladatot. A tanyák egy részében nagy...
 
    Bővebben...  

 
Kistérségek és területfejlesztés 2005/6
  2010.03.12. Hozzászólások: 0  
Szerző: dr. Balogh László közgyűlés elnöke

Már a rendszerváltást megelőző években is felmerült annak a gondolata, hogy a területfejlesztési politikát szükséges lenne megreformálni, a fejlesztési források egy részét decentralizálni. Több éves előkészítő munka után, 1996-ban a Parlament megalkotta a területfejlesztési törvényt (1996. évi XXI.tv.), melynek célrendszerei közül három fontos elemet szükséges kiemelni: 1./ A decentralizáció, 2./ A fejlett és az elmaradott térségek, települések közötti jelentős különbségek mérséklése, 3./ A társadalmi esélyegyenlőség...
 
    Bővebben...  

 
A Nemzeti Rendelettár projekt 2005/6
  2010.03.12. Hozzászólások: 0  
Szerző: Tóth Csaba főosztályvezető

A közigazgatási hivatalok egyik fontos alapnyilvántartását a törvényességi ellenőrzéshez kapcsolódó adatok adják: • Önkormányzati törzsadattár, amely tartalmazza a polgármester, a jegyző és az önkormányzat adatait, az elektronikus elérhetőségeket is beleértve, • Jegyzőkönyvek azonosító adatai, • Önkormányzati rendeletek azonosító adatai és kapcsolódásuk más rendeletekhez, • Megtett észrevételek és azok eredménye. 2004-ben a Közigazgatási Hivatalok Informatikai Szakmai Kollégiuma a Törvényességi Főosztályokkal közösen a...
 
    Bővebben...  

 
Közigazgatási Ügyfélszolgálati Karta Befejeződött a modellkísérlet 2005/6
  2010.03.12. Hozzászólások: 0  
Szerző: Bozóky Ágnes dr.

2005 tavaszán zárult le a közel egy éven át zajló Bács-Kiskun megyei modellkísérlet, melynek célja a közigazgatási ügyfélszolgálati karták országos bevezetésének megalapozása volt. Az ügyfélszolgálati karták bevezetésének gondolata, illetve magyarországi elterjesztésük módszere nemzetközi (angolszász) hagyományokra épül, a hazai program azonban figyelembe veszi a magyar közigazgatási viszonyokat is. A modellkísérletben résztvevő szervek tapasztalatai azt mutatják, hogy a Közigazgatási Ügyfélszolgálati Karta hazánkban történő...
 
    Bővebben...  

 
Kistérségi társulás a székhelytelepülés szemszögéből 2007/6
  2010.03.11. Hozzászólások: 0  
Szerző: Józan Judit jegyző kunszentmiklós

A kistérségi társulást a legtöbb esetben a kistelepülések csonkításként élik meg – ebben teljes mértékben igazat adok nekik –, azonban mindenképpen ki kell hangsúlyoznom, hogy ennek a székhelytelepülések, illetve a feladatellátás központjai szempontjából is vannak árnyoldalai. A Kunszentmiklósi kistérségben 2004-ben alakult meg a Felsõ-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás, amely több infrastrukturális és politikai problémával is küszködik. A kistérségben három város is található, amelyek már a...
 
    Bővebben...  

 
Kecskemét és térsége közoktatási intézménye 2007/6
  2010.03.11. Hozzászólások: 0  
Szerző: Hamzáné Lakó Judit Kecskmét és térsége kistérségi irodavezető

A Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 2004. június 30-án jött létre 18 települési önkormányzat összefogásával. Kiemelt feladatai közé tartozik – többek között – a települések összehangolt fejlesztése, a pedagógiai szakszolgálat kistérségi szintű működtetése, családsegítés, egészségügyi és szociális alapellátás biztosítása, közoktatási intézmény fenntartása.  A közoktatási törvény 2006. évi módosítása teremtette meg olyan szervezeti megoldások megvalósításának lehetõségét, amelyeket eddig a magyar...
 
    Bővebben...  

 
Stratégia vagy taktika? 2007/6
  2010.03.11. Hozzászólások: 0  
Szerző: Rádulyné dr. Petrányi Júlia jegyző Csengőd

A címben feltett kérdés azért életszerű, mert a mai közéleti és politikai helyzetben, ami a „nagypolitika” (ld. országgyűlés, kormány) számára stratégiai döntésként van kommunikálva, az a helyi, települési politikában legfeljebb taktikai lépés lehet. Egy ilyen taktikai lépés következményeként a Kiskõrösi Többcélú Kistérségi Társulásban 12 önkormányzat (Bócsa, Császártöltés, Csengõd, Imrehegy, Kaskantyú, Kecel, Kiskõrös, Páhi, Soltszentimre, Soltvadkert, Tabdi és Tázlár) megállapodást kötött arra vonatkozóan, hogy a...
 
    Bővebben...  

 
Közigazgatási vagy közizgatási reform - avagy miért nem tetszenek szeretni a...
  2010.03.11. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Ferenczi István megyei főjegyző

A rendszerváltást követően a közigazgatásban egyértelműen a megyék voltak a legnagyobb vesztesek. Teljesen indokolt volt a tekintetben a politika állásfoglalása, hogy demokráciánkban nincs szükség olyan megyerendszerre, amely továbbra is túlpolitizáltan, osztogató szerepet tölt be. Azonban ezzel azt is sikerült elérni, hogy az önkormányzati középszint kiürült. Már ebben az időszakban...
 
    Bővebben...  

  [Első] [Előző] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 [Következő] [Utolsó]  

 

  ELŐFIZETÉS
Előfizetés

  HÍRLEVÉL
Email címem:
Keresés

Feliratkozáshoz adja meg email címét!

  CIKKEK
 
Régió


Megye


TelepülésROVATOK
 

0 cikk
Adó, helyi adó
25 cikk
Anyakönyv
14 cikk
Bács-Kiskun Megye
15 cikk
Baranya Megye
13 cikk
Békés Megye
17 cikk
Beruházás
4 cikk
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
22 cikk
Budapest
32 cikk
Csongrád Megye
16 cikk
E-közigazgatás
79 cikk
E-Önkormányzat
7 cikk
Egészségügy
19 cikk
Építésügy
13 cikk
Európai Unió
65 cikk
Fejér Megye
8 cikk
Gazdálkodás - pénzügy
4 cikk
Gyámügy-Gyermekvédelem-Szociális ügyek
64 cikk
Győr-Moson-Sopron Megye
11 cikk
Hajdú-Bihar Megye
23 cikk
Heves Megye
13 cikk
Humánerőforrás
40 cikk
In memoriam
2 cikk
Informatika
16 cikk
Iratkezelés
1 cikk
Jász-Nagykun-Szolnok Megye
23 cikk
Jegyző státusza
23 cikk
Jegyzőkódex
1 cikk
JK események és beszámolók
1 cikk
Jogalkotás-Jogalkalmazás
73 cikk
Jogszabálymódosítás
1 cikk
Ket.
25 cikk
Kisebbség
20 cikk
Kistérségek
20 cikk
Költségvetés
41 cikk
Komárom-Esztergom Megye
10 cikk
Környezetvédelem
33 cikk
Környező országok közigazgatása
2 cikk
Közbeszerzés
14 cikk
Közbiztonság
83 cikk
Középtávú tervek
0 cikk
Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal
93 cikk
Közigazgatási reform
202 cikk
Közmunka
8 cikk
Köznevelés-sport
2 cikk
Közoktatás
8 cikk
Ktv. / Kttv.
5 cikk
Lakásügy
1 cikk
Lazíts!
85 cikk
Megvalósult Projektek
19 cikk
Módszertani útmutató
3 cikk
Nógrád Megye
8 cikk
Okmányirodák
20 cikk
Oktatás
24 cikk
Önkormányzás - önkormányzatiság
6 cikk
Önkormányzati gazdálkodás
4 cikk
Önkormányzati testület
7 cikk
Összehasonlító jog
4 cikk
Pályázatok
113 cikk
Pest Megye
23 cikk
Politikus
40 cikk
Portré
148 cikk
Régió
29 cikk
Rendezvények, konferenciák
2 cikk
Somogy Megye
14 cikk
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
29 cikk
Szociális ügyek
4 cikk
Térfigyelés
0 cikk
Területfejlesztés
42 cikk
Testvérvárosi kapcsolat
15 cikk
Tolna Megye
14 cikk
Turizmus
127 cikk
Új Ptk.
3 cikk
Új utakon
2 cikk
Vagyongazdálkodás
53 cikk
Választás
86 cikk
Vas Megye
17 cikk
Veszprém Megye
1 cikk
Vezércikk
23 cikk
Zala Megye
10 cikk
 
  FÓRUM FRISS
Kormánytisztviselők jogállása - jubileumi jutalom - végkielégítés
Kelt: 2012.04.10.
  FRISS HOZZÁSZÓLÁSOK
Lerzsi24 2013-01-29 13:16:27
Miracle hozzászólásával...
Tovább..
Katika55 2012-12-23 13:57:36
2012. július 26-án járt volna a...
Tovább..
kívülálló 2012-06-23 07:03:58
Lehet, hogy nagyon kell keresni a...
Tovább..
Miracle 2012-05-17 13:14:23
Jó lenne egy jogértelmezés a...
Tovább..
Alászolgája 2012-01-14 20:23:25
Egyetértek, gyakorlatilag a...
Tovább..

http://jegyzo.hu/index.php?oldal=elofizetes

 
 


Szerkesztőbizottsági információk
BEMUTATKOZÁS
KAPCSOLAT

Jegyző.hu - Jegyző és Közigazgatás © hÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK