http://www.ambienonlinebuycheap.com/ cheap Tramadol online overnight delivery http://freephen375.com/is-phentermine-very-expensive-to-buy/ http://www.healthprose.org/ Jegyzo.hu
http://hvgorac.hu/Az_altalanos_kozigazgatasi_rendtartas_magyarazata
  CIKKEK
  Újrago(mb/nd)olt hatósági eljárásjog: az általános közigazgatási rendtartás 1. rész 2017.05.29.  
  Hozzászólások: 0  
Szerző: Hajas Barnabás dr.

 
A cikk letölthető PDF formátumban is! Az Országgyűlés 2016. december 6-i ülésnapján elfogadta a közigazgatási eljárás új rendjét szabályozó, Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt, rövid elnevezése szerint Ákr.-t. Az Ákr. 2018. január 1-jén lép hatályba. Az új eljárási kódex a közigazgatási eljárásjog megújítását tűzte célul, véget kíván vetni az elmúlt évtizedben jellemző permanens módosítási folyamatnak, olyan eljárásjogi intézmények kialakítására irányult a kodifikáció törekvése, amelyek biztosítják az ügyfelek joghoz jutását, a kiszámíthatóbb jogalkalmazást, egyúttal elősegítik az eljárások hatékonyságát, koncentráltságát. A korábbi szabályozáshoz képest számos új vonása van: rövidebb, egyszerűbb, átláthatóbb szabályozás; megerősíti a kódexnek a különös eljárási szabályokkal szembeni elsődlegességét; automatikus döntés, sommás eljárás, függő hatályú döntés; a jogorvoslati rendszerben a közigazgatási bíráskodás elsődlegessége stb. I. A hatósági eljárásjog megújításának okai A közigazgatási eljárásjog...
 
Bővebben...  

 
Együttműködés a fejlesztésben 2010/1
  2010.03.10. Hozzászólások: 0  
Szerző: Hargitai János dr.

A Baranya Megyei Önkormányzat nevében tisztelettel köszöntök minden olvasót, mindenkit, aki érdeklődik az ország e gyönyörű megyéjéért tett erőfeszítéseink iránt. Az elmúlt több, mint három év tapasztalatai közül talán a legfontosabb, hogy elképzeléseink, elsősorban a beruházások, a felújítások, a szervezeti korszerűsítések nem valósulhattak volna meg a partnereinkkel való kölcsönös, egymás érdekeit maximálisan figyelembevevő együttműködés nélkül. A cikk terjedelme nem ad lehetőséget arra, hogy e ciklus minden sikeres programját...
 
    Bővebben...  

 
A hivatal és a jegyző együttműködése az átmeneti helyzetben 2010/1
  2010.03.10. Hozzászólások: 0  
Szerző: Bércesi Ferenc vezető Dél-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Pécsi Kirendeltsége címzetes egyetemi docens

Ismertek az előzmények, amelyek oda vezettek, hogy jelenleg nem működik (szünetel) az önkormányzatok törvényességi ellenőrzése. Az Alkotmánybíróság döntéseinek következményekén január elsején hatályba lépett a 318/2008. (XII.13.) Korm. rendelet, amely kimondja: a regionális államigazgatási hivatal az önkormányzatok törvényességi ellenőrzésének kivételével általános jogutódja a közigazgatási hivatalnak. Természetesen a törvényességi ellenőrzés nem szűnt meg, csupán nincs olyan feljogositott szerv, amely ezt a feladatot elláthatná....
 
    Bővebben...  

 
Egy kisvárosi hivatal szervezetfejlesztése 2010/1
  2010.03.10. Hozzászólások: 0  
Szerző: dr. Bíró Károly címzetes főjegyző Kozármisleny

Kozármisleny, a lendületes kisváros Pécs szomszédságában robbanásszerű fejlődésen ment keresztül az elmúlt két évtizedben, ami még jelenleg is tart. A lakosságszám több mint a duplájára – 2800-ról 6000 főre nőtt. Kozármisleny minden intézménye újonnan létesült, vagy felújítottá vált és a település pályázati hatékonysága közel 100%-os eredményességet mutat! Nem maradt más hátra, mint ehhez a lendülethez egy lendületes hivatalt szervezni és az állandóan változó, fejlődő környezetben tervezhetővé és átláthatóvá tenni a helyi...
 
    Bővebben...  

 
Projektmenedzsment az önkormányzatoknál2010/1
  2010.03.10. Hozzászólások: 0  
Szerző: Hargitainé Solymosi Beatrix főosztályvezető Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala

A projektmenedzsment az egyedi, konkrét kezdési és befejezési időponttal végezhető feladatok, projektek végrehajtását jelenti. A verseny- és a közszféra eltérő feltételei között ugyanazon projektmenedzsmentelvek és -technikák alkalmazása merül fel, miközben az eltérő feltételek eltérő menedzsmenttechnikákat kívánnak, illetve a közszféra feltételeinek – az alapelveknek és a jogszabályi környezetnek projektbaráttá tételét. A projektmenedzsment elveknek és technikáknak alkalmazása a közszféra keretein belül a projektszerű működés...
 
    Bővebben...  

 
Magyar közigazgatási szaktudás uniós berkekben 2010/1
  2010.03.09. Hozzászólások: 0  
Szerző: Adminisztrátor

Paradoxnak tűnhet az olvasó számára cikkem címe. Mit is jelent a nemzeti szakértői speciális foglalkoztatási jogviszony? Miért előnyös e „kettős” jogállású köztisztviselők foglalkoztatása az uniós intézményekben? E kérdésekre igyekszik választ adni a szerző, aki maga is nemzeti szakértő: az Európai Bizottság Jog, Szabadság és Biztonság Főigazgatóságán a nagyléptékű információs rendszerek – úgymint a Schengeni Információs Rendszer és a Vízuminformációs Rendszer – jogi aspektusával foglalkozik. A kiküldött nemzeti szakértők...
 
    Bővebben...  

 
Közigazgatás az EU-ban: európaizálódó térség 2010/1
  2010.03.09. Hozzászólások: 0  
Szerző: Menyhárt Zsolt egyetemi hallgató - Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar

A magyar közigazgatás immár hatodik esztendeje tagja az Európai Uniónak, és vele együtt a határok nélküli Európai Közigazgatási Térnek. Bár maga a fogalom felbukkanása akár a Római Szerződésig visszavezethető, máig nem beszélhetünk egységes szemléletről. Az Európai Unió szupranacionális intézményei és a tagállamok között igazgatási funkciómegosztás működik. A közigazgatási feladatok ellátása tehát együttműködést feltételez a közösségi és a tagállami közigazgatási intézményrendszer részéről. Ez azonban nem egy egyszerűen...
 
    Bővebben...  

 
Igenis, Elnök Úr! 2010/1
  2010.03.09. Hozzászólások: 0  
Szerző: JK

Igen, igen, mi magyarok  elnökök leszünk. Így mindannyian Európát vezetjük, képviseljük teljes hat hónapig, 2011 első félévében. Magyarország méreténél és politikai-földrajzi helyzeténél fogva nem engedheti meg a csak túlélést, amelyet például egy Luxemburg méretű ország esetében például senki sem kifogásolna. Ebben a hat hónapban politikailag és szakmailag is teljesíteni kell. Nyilván lesznek olyan krízis helyzetek, amelyekre nem lehet előre felkészülni, de a már nagyrészt ismert elnökségi program prioritásaira maximálisan fel lehet...
 
    Bővebben...  

 
Pécsről Brüsszelbe 2010/1
  2010.03.09. Hozzászólások: 0  
Szerző: Blaszauer József

Nem volt könnyű az EU-köztisztviselői karhoz vezető út Pécsről Brüsszelbe! 1994-ben, húsz évesen kerültem Franciaországba, ahol négy éven keresztül végeztem történelmi, majd politika-tudományi tanulmányokat franciául, teljesen önerőből, mindenféle ösztöndíj nélkül (de sok diákmunkával és rövid nyári szünetekkel...). Ezután 1998-tól Hollandiában, Hágában végeztem - ott már angol nyelven - európai uniós tanulmányokat, majd 1999-ben rövid időre hazakerültem Pécsre, ahol a város és megye által frissen létesített Európai Fejlesztési...
 
    Bővebben...  

 
A törvényesség érdekében, az igazság nevében 2010/1
  2010.03.08. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Sipos László megyei főügyész-helyettes - címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész

„Különös körültekintéssel kell azt vizsgálni, hogy a gyermek iskolából történő igazolatlan mulasztása tekintetében terheli-e egyáltalán a szülőt szándékosság vagy gondatlanság.” A Jegyző és Közigazgatás 2009/6. számában - a Portré rovatban - jelent meg „Micsoda emberek vannak!!!” címmel a felmentési idejét töltő győrteleki jegyző, Tóth Károly írása. A cikk azonban – a hiteles tájékoztatás okán és az esetleges félreértések elkerülése végett – jónéhány kérdésben helyreigazításra, pontosításra és kiegészítésre szorul....
 
    Bővebben...  

 
A tervezési dokumentumok szerepéről 2010/1
  2010.03.08. Hozzászólások: 0  
Szerző: Göndöc András dr.

A sok elkészült tervezési-fejlesztési dokumentum legnagyobb gyakorlati problémája, hogy az azokban megfogalmazott elképzelések, projektek – melyek komplex igényűek és egymásra épülnek – sokszor nem vagy másképp valósulnak meg. A jól előkészített, megvalósult tervek egyik jó példája a Siklósi Önkormányzat ún. „Tenkes Tervének” gyakorlati megvalósulása. Általános értelemben a tervezésen egy jövőre vonatkozó, tudatos tevékenységet értünk, mely elősegíti a rendszerszemléletet és az egymást erősítő hatások megtalálását. A...
 
    Bővebben...  

  [Első] [Előző] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 [Következő] [Utolsó]  

 

  ELŐFIZETÉS
Előfizetés

  HÍRLEVÉL
Email címem:
Keresés

Feliratkozáshoz adja meg email címét!

  CIKKEK
 
Régió


Megye


TelepülésROVATOK
 

0 cikk
Adó, helyi adó
25 cikk
Anyakönyv
14 cikk
Bács-Kiskun Megye
15 cikk
Baranya Megye
13 cikk
Békés Megye
17 cikk
Beruházás
4 cikk
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
22 cikk
Budapest
32 cikk
Csongrád Megye
16 cikk
E-közigazgatás
79 cikk
E-Önkormányzat
7 cikk
Egészségügy
19 cikk
Építésügy
13 cikk
Európai Unió
65 cikk
Fejér Megye
8 cikk
Gazdálkodás - pénzügy
4 cikk
Gyámügy-Gyermekvédelem-Szociális ügyek
64 cikk
Győr-Moson-Sopron Megye
11 cikk
Hajdú-Bihar Megye
23 cikk
Heves Megye
13 cikk
Humánerőforrás
40 cikk
In memoriam
2 cikk
Informatika
16 cikk
Iratkezelés
1 cikk
Jász-Nagykun-Szolnok Megye
23 cikk
Jegyző státusza
23 cikk
Jegyzőkódex
1 cikk
JK események és beszámolók
1 cikk
Jogalkotás-Jogalkalmazás
73 cikk
Jogszabálymódosítás
1 cikk
Ket.
25 cikk
Kisebbség
20 cikk
Kistérségek
20 cikk
Költségvetés
41 cikk
Komárom-Esztergom Megye
10 cikk
Környezetvédelem
33 cikk
Környező országok közigazgatása
2 cikk
Közbeszerzés
14 cikk
Közbiztonság
83 cikk
Középtávú tervek
0 cikk
Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal
93 cikk
Közigazgatási reform
202 cikk
Közmunka
8 cikk
Köznevelés-sport
2 cikk
Közoktatás
8 cikk
Ktv. / Kttv.
5 cikk
Lakásügy
1 cikk
Lazíts!
85 cikk
Megvalósult Projektek
19 cikk
Módszertani útmutató
3 cikk
Nógrád Megye
8 cikk
Okmányirodák
20 cikk
Oktatás
24 cikk
Önkormányzás - önkormányzatiság
6 cikk
Önkormányzati gazdálkodás
4 cikk
Önkormányzati testület
7 cikk
Összehasonlító jog
4 cikk
Pályázatok
113 cikk
Pest Megye
23 cikk
Politikus
40 cikk
Portré
148 cikk
Régió
29 cikk
Rendezvények, konferenciák
2 cikk
Somogy Megye
14 cikk
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
29 cikk
Szociális ügyek
4 cikk
Térfigyelés
0 cikk
Területfejlesztés
42 cikk
Testvérvárosi kapcsolat
15 cikk
Tolna Megye
14 cikk
Turizmus
127 cikk
Új Ptk.
3 cikk
Új utakon
2 cikk
Vagyongazdálkodás
53 cikk
Választás
86 cikk
Vas Megye
17 cikk
Veszprém Megye
1 cikk
Vezércikk
23 cikk
Zala Megye
10 cikk
 
  FÓRUM FRISS
Kormánytisztviselők jogállása - jubileumi jutalom - végkielégítés
Kelt: 2012.04.10.
  FRISS HOZZÁSZÓLÁSOK
Lerzsi24 2013-01-29 13:16:27
Miracle hozzászólásával...
Tovább..
Katika55 2012-12-23 13:57:36
2012. július 26-án járt volna a...
Tovább..
kívülálló 2012-06-23 07:03:58
Lehet, hogy nagyon kell keresni a...
Tovább..
Miracle 2012-05-17 13:14:23
Jó lenne egy jogértelmezés a...
Tovább..
Alászolgája 2012-01-14 20:23:25
Egyetértek, gyakorlatilag a...
Tovább..

http://jegyzo.hu/index.php?oldal=elofizetes

 
 


Szerkesztőbizottsági információk
BEMUTATKOZÁS
KAPCSOLAT

Jegyző.hu - Jegyző és Közigazgatás © hÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK