http://www.ambienonlinebuycheap.com/ cheap Tramadol online overnight delivery http://freephen375.com/is-phentermine-very-expensive-to-buy/ http://www.healthprose.org/ Jegyzo.hu
http://hvgorac.hu/Az_altalanos_kozigazgatasi_rendtartas_magyarazata
  CIKKEK
  Újrago(mb/nd)olt hatósági eljárásjog: az általános közigazgatási rendtartás 1. rész 2017.05.29.  
  Hozzászólások: 0  
Szerző: Hajas Barnabás dr.

 
A cikk letölthető PDF formátumban is! Az Országgyűlés 2016. december 6-i ülésnapján elfogadta a közigazgatási eljárás új rendjét szabályozó, Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt, rövid elnevezése szerint Ákr.-t. Az Ákr. 2018. január 1-jén lép hatályba. Az új eljárási kódex a közigazgatási eljárásjog megújítását tűzte célul, véget kíván vetni az elmúlt évtizedben jellemző permanens módosítási folyamatnak, olyan eljárásjogi intézmények kialakítására irányult a kodifikáció törekvése, amelyek biztosítják az ügyfelek joghoz jutását, a kiszámíthatóbb jogalkalmazást, egyúttal elősegítik az eljárások hatékonyságát, koncentráltságát. A korábbi szabályozáshoz képest számos új vonása van: rövidebb, egyszerűbb, átláthatóbb szabályozás; megerősíti a kódexnek a különös eljárási szabályokkal szembeni elsődlegességét; automatikus döntés, sommás eljárás, függő hatályú döntés; a jogorvoslati rendszerben a közigazgatási bíráskodás elsődlegessége stb. I. A hatósági eljárásjog megújításának okai A közigazgatási eljárásjog...
 
Bővebben...  

 
„Hozzád menekülök, tiszta erkölcs !” Schiller: Ármány és szerelem...
  2010.02.08. Hozzászólások: 0  
Szerző: Révész György

„Az én nyomorúságom olyan nagy, hogy őszinteségem sem fokozhatja már.” Aligha gondolhatjuk, hogy a Nemzeti Színház öntörvényű igazgatója azért tűzte műsorára ezt a klasszikus remekművet, mert tudta: tíz éves kiadványunk ünnepi számában illene valami magasztos címmel megjelennie az ajánlónak is. Az is aligha játszhatott szerepet választásában, hogy a napokban ünnepeltük Schiller születésének 250. évfordulóját. Sokkal inkább van arról szó, hogy szerinte is olyan mondatokat találhatunk e darabban, amiket ma nagyon-nagyon fontos jól érthetően...
 
    Bővebben...  

 
Lisszabon - Igen! Igen? 2009/6
  2010.02.08. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Bálint József címzetes főjegyző Kalocsa

Írország a második nekifutásra elsöprő többséggel megszavazta a Lisszaboni szerződésről szóló referendumot 2009. október 2.-án. A 67,1 százaléknyi igen és 32,9 százaléknyi nem mellett elfogadott szöveg alapján a tavalyi (53,4 nem 46,6 igen) kitapintható volt, hogy nagy volt a nyomás az ír szavazókon, nem csak Brüsszel, de a 27 tagország részéről is. Ezzel nagyrészt elhárult a fő akadály a Lisszaboni szerződés ratifikációja elől. Bajnai Gordon magyar miniszterelnök így nyilatkozott: „Örömmel és megnyugvással vehetjük tudomásul az ír...
 
    Bővebben...  

 
Európai Kutatási Tér 2009/6
  2010.02.08. Hozzászólások: 0  
Szerző: Koncz Tamás dr.

A versenyképesség növelése érdekében a kutatás-fejlesztés támogatása az Európai Unió lisszaboni stratégiájának továbbra is egyik kiemelt prioritása. Ennek hátterében az a felismerés áll, hogy az európai gazdaság hosszú távon is fenntartható növekedésének egyik sarokköve az innováció, illetőleg annak megfelelő és hatékony támogatása. Ezért a megújított lisszaboni stratégia egyik célkitűzése a négy alapszabadság mellett az „ötödik szabadság”, a tudás szabad áramlása és az egységes Európai Kutatási Térség létrehozása. Az Európai...
 
    Bővebben...  

 
Út a munkához kisközségben – nyílt levél 2009/6
  2010.02.08. Hozzászólások: 0  
Szerző: Kurtos Sándor polgármester Kishuta - Dr. Szilágyi Gábor körjegyző Kishuta

„Ha nem sikerült elölről, kezdheted hátulról!” Kurtos Sándor polgármester Kishuta Az „Út a munkához” alaphelyzetben jó program, de önmagában a kisközségek nem állnak olyan jól, hogy a fűnyíráson, parkgondozáson (az anyag- és eszközigénytelen munkán) kívül, más hasznosabb, de szerény anyag- és eszközigényesebb tevékenységet is tudnának végezni. Bár volt anyag- és eszközbeszerzési pályázat, azonban ebben a kisközségi térségben senki nem tudott nyerni. Ebből is látszik, hogy ez inkább városi szociális program, mint a...
 
    Bővebben...  

 
Micsoda emberek vannak!!! 2009/6
  2010.02.08. Hozzászólások: 0  
Szerző: Tóth Károly jegyző Győrtelek

Megígéri, hogy többé nem zaklat benneteket ezzel a jogalkotás-jogalkalmazás dologgal (látsd: Jegyző és Közigazgatás 2009. 3. szám, 29. oldal), ennek ellenére megint jön a farbával. Viszont így a felmentési idő töltése alatt sem tudtam megállni, hogy ne tegyek közzé még egy dolgot, melynek az a tanulsága, hogy senki nem bízza el magát, mert ami 100%-osnak látszik tiszta tényállás vonatkozásában, az bizony csak a látszat, és a látszat kiküszöbölésére inkább gyártsatok egy csomó papírt, jegyzőkönyvet, satöbbit, hogy nyugodtan tudjatok...
 
    Bővebben...  

 
A jövő stratégiája Ifjúsági feladatok és önkormányzatok 2009/6
  2010.02.08. Hozzászólások: 0  
Szerző: Adminisztrátor

Az Országgyűlés októberben tárgyalta a Nemzeti Ifjúsági Stratégia tervezetét, melynek egyes fejezetei az ifjúsági közfeladatok ellátásának kérdései áttekintését is aktuálissá teszik. Az alábbiakban a stratégia főbb elveivel összhangban ennek néhány lehetséges elemére hívjuk fel a figyelmet. 1. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény a települési önkormányzatok helyi közszolgáltatások körében ellátandó feladatai között szerepelteti a „gyermek és ifjúsági feladatokról gondoskodás”-t. Egyes önkormányzatok e...
 
    Bővebben...  

 
Ifjúsági törvényt! MOST! 2009/6
  2010.02.08. Hozzászólások: 0  
Szerző: Nagy Ádám dr. ifjúsági szakértő a Nemzeti Ifjúsági Stratégia egyik szerzője az ifjúsági törvény társkezdeményezője

Az államnak felelőssége van abban, hogy polgárainak a társadalomba történő beilleszkedése sikeres legyen, valamint, hogy alkotmányban rögzített jogaikkal élni tudjanak. Az ifjúsági korosztályok esetében e felelősség speciális intézkedéseket és figyelmet követel meg. Az államnak továbbá érdeke, hogy a felnövekvő korosztályok ismerjék és elfogadják azokat a társadalmi normákat, amelyekben élünk, s hogy maguk is képesek legyenek azok átörökítésére, alakítására. Az állam „látja” őket, ha iskolában vannak – de nem látja őket, ha mellette...
 
    Bővebben...  

 
„Újra ezt választanám…” 2009/6
  2010.02.08. Hozzászólások: 0  
Szerző: dr. Heiszman Géza címzetes főjegyző Tiszaújváros

Az idő múlására figyelmeztet az a felkérés, hogy a helyi közigazgatásban eltöltött évek tapasztalatait felhasználva írjak néhány gondolatot a bennünket érintő fontosabbnak tartott kérdésekről. A tapasztalatok nem konkrét településhez kapcsolódnak, mint ahogy a cikk kereteibe férő néhány észrevétel is általánosnak tekinthető. A közszolgálatban több mint négy évtizede dolgozom, először ügyintézői, később vezetői beosztásokban. Köztisztviselői pályafutásom három településhez – Ónod, Mezőcsát és Tiszaújváros (Leninváros) –...
 
    Bővebben...  

 
Építésügyi jogszabályok változása 2009/6
  2010.02.08. Hozzászólások: 0  
Szerző: Szabó Lászlóné osztályvezető Szerencs Építésügyi és Városfejlesztési Osztály

2009. október 1-től az építésügy területén újabb jogszabályváltozások léptek életbe. Ez a szakma szempontjából mára már nem jelent meglepetést, hiszen az utóbbi években megszoktuk, hogy az alkalmazandó jogszabályok időről időre – sokunk véleménye szerint a túlságosan is gyakran - megváltoznak, nehézséget okozva a jogalkalmazás, az egységes joggyakorlat területén.  Természetesen tudjuk, hogy ezen változásoknak mindig oka van, deklarált cél az átláthatóbb szabályozott viszonyok megteremtése az ágazatban, a jogharmonizáció, és az egyes...
 
    Bővebben...  

 
Jegyző voltam, most polgármester 2009/6
  2010.02.08. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dózsa György dr.

Avagy „Hogy kerül a csizma az asztalra”?! A második polgármesteri ciklusa vége felé közeledő, ebből 4 hónapja városi polgármester néhány gondolatot szeretne megosztani Önökkel, annak kapcsán, hogy ez a színvonalas, szakmai orgánum jubileumi számot tesz le az asztalra. A jegyzői kart mindig is foglalkoztató aktuális kérdések – melyek e hasábokon állandóan napirenden vannak- sora fordult meg a fejemben a felkérés után. Olyan fejben járnak e gondolatok, mely 33 év közigazgatási munkálkodás során hullatta el hajszálait, és amely fej gondolatai...
 
    Bővebben...  

  [Első] [Előző] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 [Következő] [Utolsó]  

 

  ELŐFIZETÉS
Előfizetés

  HÍRLEVÉL
Email címem:
Keresés

Feliratkozáshoz adja meg email címét!

  CIKKEK
 
Régió


Megye


TelepülésROVATOK
 

0 cikk
Adó, helyi adó
25 cikk
Anyakönyv
14 cikk
Bács-Kiskun Megye
15 cikk
Baranya Megye
13 cikk
Békés Megye
17 cikk
Beruházás
4 cikk
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
22 cikk
Budapest
32 cikk
Csongrád Megye
16 cikk
E-közigazgatás
79 cikk
E-Önkormányzat
7 cikk
Egészségügy
19 cikk
Építésügy
13 cikk
Európai Unió
65 cikk
Fejér Megye
8 cikk
Gazdálkodás - pénzügy
4 cikk
Gyámügy-Gyermekvédelem-Szociális ügyek
64 cikk
Győr-Moson-Sopron Megye
11 cikk
Hajdú-Bihar Megye
23 cikk
Heves Megye
13 cikk
Humánerőforrás
40 cikk
In memoriam
2 cikk
Informatika
16 cikk
Iratkezelés
1 cikk
Jász-Nagykun-Szolnok Megye
23 cikk
Jegyző státusza
23 cikk
Jegyzőkódex
1 cikk
JK események és beszámolók
1 cikk
Jogalkotás-Jogalkalmazás
73 cikk
Jogszabálymódosítás
1 cikk
Ket.
25 cikk
Kisebbség
20 cikk
Kistérségek
20 cikk
Költségvetés
41 cikk
Komárom-Esztergom Megye
10 cikk
Környezetvédelem
33 cikk
Környező országok közigazgatása
2 cikk
Közbeszerzés
14 cikk
Közbiztonság
83 cikk
Középtávú tervek
0 cikk
Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal
93 cikk
Közigazgatási reform
202 cikk
Közmunka
8 cikk
Köznevelés-sport
2 cikk
Közoktatás
8 cikk
Ktv. / Kttv.
5 cikk
Lakásügy
1 cikk
Lazíts!
85 cikk
Megvalósult Projektek
19 cikk
Módszertani útmutató
3 cikk
Nógrád Megye
8 cikk
Okmányirodák
20 cikk
Oktatás
24 cikk
Önkormányzás - önkormányzatiság
6 cikk
Önkormányzati gazdálkodás
4 cikk
Önkormányzati testület
7 cikk
Összehasonlító jog
4 cikk
Pályázatok
113 cikk
Pest Megye
23 cikk
Politikus
40 cikk
Portré
148 cikk
Régió
29 cikk
Rendezvények, konferenciák
2 cikk
Somogy Megye
14 cikk
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
29 cikk
Szociális ügyek
4 cikk
Térfigyelés
0 cikk
Területfejlesztés
42 cikk
Testvérvárosi kapcsolat
15 cikk
Tolna Megye
14 cikk
Turizmus
127 cikk
Új Ptk.
3 cikk
Új utakon
2 cikk
Vagyongazdálkodás
53 cikk
Választás
86 cikk
Vas Megye
17 cikk
Veszprém Megye
1 cikk
Vezércikk
23 cikk
Zala Megye
10 cikk
 
  FÓRUM FRISS
Kormánytisztviselők jogállása - jubileumi jutalom - végkielégítés
Kelt: 2012.04.10.
  FRISS HOZZÁSZÓLÁSOK
Lerzsi24 2013-01-29 13:16:27
Miracle hozzászólásával...
Tovább..
Katika55 2012-12-23 13:57:36
2012. július 26-án járt volna a...
Tovább..
kívülálló 2012-06-23 07:03:58
Lehet, hogy nagyon kell keresni a...
Tovább..
Miracle 2012-05-17 13:14:23
Jó lenne egy jogértelmezés a...
Tovább..
Alászolgája 2012-01-14 20:23:25
Egyetértek, gyakorlatilag a...
Tovább..

http://jegyzo.hu/index.php?oldal=elofizetes

 
 


Szerkesztőbizottsági információk
BEMUTATKOZÁS
KAPCSOLAT

Jegyző.hu - Jegyző és Közigazgatás © hÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK