http://www.healthprose.org/ Jegyzo.hu
http://hvgorac.hu/Az_altalanos_kozigazgatasi_rendtartas_magyarazata
  CIKKEK
  Újrago(mb/nd)olt hatósági eljárásjog: az általános közigazgatási rendtartás 1. rész 2017.05.29.  
  Hozzászólások: 0  
Szerző: Hajas Barnabás dr.

 
A cikk letölthető PDF formátumban is! Az Országgyűlés 2016. december 6-i ülésnapján elfogadta a közigazgatási eljárás új rendjét szabályozó, Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt, rövid elnevezése szerint Ákr.-t. Az Ákr. 2018. január 1-jén lép hatályba. Az új eljárási kódex a közigazgatási eljárásjog megújítását tűzte célul, véget kíván vetni az elmúlt évtizedben jellemző permanens módosítási folyamatnak, olyan eljárásjogi intézmények kialakítására irányult a kodifikáció törekvése, amelyek biztosítják az ügyfelek joghoz jutását, a kiszámíthatóbb jogalkalmazást, egyúttal elősegítik az eljárások hatékonyságát, koncentráltságát. A korábbi szabályozáshoz képest számos új vonása van: rövidebb, egyszerűbb, átláthatóbb szabályozás; megerősíti a kódexnek a különös eljárási szabályokkal szembeni elsődlegességét; automatikus döntés, sommás eljárás, függő hatályú döntés; a jogorvoslati rendszerben a közigazgatási bíráskodás elsődlegessége stb. I. A hatósági eljárásjog megújításának okai A közigazgatási eljárásjog...
 
Bővebben...  

 
Pályázatok tapasztalatai 2006/1
  2010.02.04. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Orova Márta BM Önkormányzati Kapcsolatok Főosztálya

A BM Önkormányzati Kapcsolatok Főosztálya a megyei és fővárosi közigazgatási hivatalok közreműködésével a 2004. évi hasonló vizsgálatból kiindulva és annak eredményeit felhasználva 2005 novemberében is kérdőíves felmérést készített a helyi önkormányzatok európai uniós projekt- és pályázat-előkészítő tapasztalatairól. A felmérés célja az volt, hogy képet lehessen alkotni a helyi önkormányzatok eddigi uniós pályázati tapasztalatairól, fel lehessen tárni a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) egyes operatív programjainak pályázati...
 
    Bővebben...  

 
Győr város sporttámogatása2004/5
  2010.02.03. Hozzászólások: 0  
Szerző: dr. Kovács Lajos címzetes főjegyző

Városunk önkormányzata a város sportéletét egyrészt a költségvetésen keresztül, közvetlenül anyagilag, másrészt közvetve, különböző kedvezmények biztosításával támogatja, ösztönzi. Az önkormányzat intézménye, a városi sportigazgatóság működtet olyan nagy városi létesítményeket, mint a Magvassy Mihály Sportcsarnok, a Vízisportcentrum, a Kajak-kenu Vízitelep és az Aduvárosi Sportcentrum, de ezeken túl még számos kisebb sportcélú létesítmény is irányítása alá tartozik. Szakmai irányításunk Sportszakmai feladataként irányítja a...
 
    Bővebben...  

 
Újjáalakult a Régiók Bizottsága Magyar Nemzeti Delegációja 2010
  2010.01.26. Hozzászólások: 0  
Szerző: Önkormányzati Minisztérium Sajtó és Kommunikációs Főosztály

Az új küldöttség tagjai 2010. január 26-án – ünnepélyes keretek között – a Duna Palotában vették át a mandátumukat igazoló oklevelet. A Régiók Bizottsága az Európai Unióról szóló szerződés alapján 1994-ben jött létre. Feladata, hogy az uniós jogalkotás során hangot adjon a helyi és regionális helyhatóságok szempontjainak. Ezt a Bizottság javaslatainak véleményezésével teszi. A tanácsadó testületnek 344 tagja van, összetétele igazodik a delegáló ország lélekszámához.  A Régiók Bizottsága Magyar Nemzeti Delegációja 12...
 
    Bővebben...  

 
Országgyúlési képviselők választása 2010
  2010.01.22. Hozzászólások: 0  
Szerző: Adminisztrátor

Sólyom László köztársasági elnök az országgyűlési képviselők 2010. évi általános választásának első fordulóját 2010. április 11-ére, második fordulóját április 25-ére tűzte ki.  A Köztársasági Elnöki Hivatal tájékoztatása alapján  
 
    Bővebben...  

 
Áttérés a „CAF-ra” 2007/2
  2010.01.15. Hozzászólások: 0  
Szerző: Adminisztrátor

A győri Polgármesteri Hivatal 2000 novembere óta rendelkezik ISO 9001-2000 minőségbiztosítással. A jövőben szeretné bevezeti az Európai Unió tagállamainak szakértői által kidolgozott Általános Értékelési Keretrendszert (Common Assessment Framework, CAF). Az Európai Unió tagállamai még 1998-ban határozták el, hogy olyan rendszert dolgoznak ki, amely alkalmas a közigazgatási szervek minőségügyi rendszerének továbbfejlesztésére. A CAF modell két fő erénye, hogy alkalmazható a közigazgatási szervekre, emellett pedig kompatibilis az európai...
 
    Bővebben...  

 
„Elemi érdekünk az, hogy a támogatást megkapjuk” 2001/2
  2010.01.15. Hozzászólások: 0  
Szerző: Szabadfi Árpád dr.

Győr-Moson-Sopron megyében az önkormányzatok évente 35-40 millió forinttal támogatják a rendőrséget. Enélkül a pénz nélkül Győrött képtelenek lennénk a sportrendezvényeket biztosítani, s járőrökből is kevesebb lenne az utcákon. Vagyis nem csak a rendőrök, hanem a lakosság is megérezné az önkormányzatok szűkmarkúságát - fogalmazott dr. Szabadfi Árpád ezredes, Győr-Moson-Sopron megye főkapitánya, akit a rendőrség és az önkormányzatok kapcsolatáról kérdeztünk. - Győr-Moson-Sopron az ország legfejlettebb és leggazdagabb megyéje....
 
    Bővebben...  

 
Igal gyógyfürdője az „igali varázserő” 2005/3
  2009.12.10. Hozzászólások: 0  
Szerző: Fülöp László jegyző

Igal Nagyközség Kaposvártól 24 km-re, a Balatontól 40 km-re helyezkedik el. Igal és a környező települések életét és fejlődésének irányát nagyban befolyásolja a település legnagyobb kincse a 81 0 C-os gyógyvíz. A Községi Közös Tanács saját erőből 1962-ben 2 db szabad téri medence építésével - nagyrészt helyi összefogással, társadalmi munkában- nyitotta meg a termálfürdőt. Később a Dél-Dunántúli Regionális Vízmű Vállalat üzemeltette a fürdőt 1991-ig. Ezt követően az Önkormányzat tulajdonába és üzemeltetésébe került a...
 
    Bővebben...  

 
A társulások és a közigazgatási hivatal 2005/3
  2009.12.10. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Kisgyura Attila - Dr. Süveges Zsuzsanna - Törvényességi Ellenőrzési Főosztály

Somogy megye az aprófalvas megyék közé tartozik, mivel 245 településének 43,8 %-a olyan törpefalu, ahol a lélekszám nem éri el az ötszázat, a községek 75,4 %-a ezernél alacsonyabb lélekszámú. A kisközségek, nem, vagy csak más önkormányzati feladatok rovására tudtak eleget tenni az Ötv.-ből eredő kötelező feladataiknak. A gazdasági adottságok miatt magas az elmaradott kistérségek száma. Az önkormányzatok több mint fele forráshiánnyal küszködik. A közigazgatási hivatal a tényleges állapot felmérése céljából a megyei államigazgatási...
 
    Bővebben...  

 
Illetékmegállapítás illetéktelenül? 2005/3
  2009.12.10. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Hegedüs András jegyző - Penc

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. §-a alapján az első fokú államigazgatási eljárásért 2.000.- Ft illetéket kell fizetni. Minden jogalkalmazó köteles azonban figyelembe venni, hogy a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény 4. §-a alapján feltétlenül törvényben kell szabályozni az adókat és az adójellegű kötelességeket, ennélfogva az illetékek mértékét is kizárólag csak törvény állapíthatja meg! Az illetéktörvény igencsak kifogásolhatóan módosított 100. §-a felhatalmazta a pénzügyminisztert, hogy rendelettel...
 
    Bővebben...  

 
A települési önkormányzatokat emésztő kórokozók és tüneteik 2005/3
  2009.12.10. Hozzászólások: 0  
Szerző: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet

A rendszerváltás patetikus időszakában eszményített természetjogi felfogás, minden településhez önálló önkormányzatot rendelt. Talán nem kell bizonygatni: ez a mechanizmus súlyos válságba került, rosszul működik, nem hatékony, pazarló. Terjedelmi kötöttségek miatt csak címszavakban hívok fel példának néhány sarkalatos kórokozót és ezek tüneteit. Az állami finanszírozás az optimális működést sem biztosítja.  Az SzJA-ból juttatott hányad és a normatív támogatások reálértéke az 1997. évi értéken stagnál. A működtetésre...
 
    Bővebben...  

  [Első] [Előző] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 [Következő] [Utolsó]  

 

  ELŐFIZETÉS
Előfizetés

  FACEBOOK

  HÍRLEVÉL
Email címem:
Keresés

Feliratkozáshoz adja meg email címét!

  CIKKEK
 
Régió


Megye


TelepülésROVATOK
 

0 cikk
Adó, helyi adó
25 cikk
Anyakönyv
14 cikk
Bács-Kiskun Megye
15 cikk
Baranya Megye
13 cikk
Békés Megye
17 cikk
Beruházás
4 cikk
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
22 cikk
Budapest
32 cikk
Csongrád Megye
16 cikk
E-közigazgatás
79 cikk
E-Önkormányzat
7 cikk
Egészségügy
19 cikk
Építésügy
13 cikk
Európai Unió
65 cikk
Fejér Megye
8 cikk
Gazdálkodás - pénzügy
4 cikk
Gyámügy-Gyermekvédelem-Szociális ügyek
64 cikk
Győr-Moson-Sopron Megye
11 cikk
Hajdú-Bihar Megye
23 cikk
Heves Megye
13 cikk
Humánerőforrás
40 cikk
In memoriam
2 cikk
Informatika
16 cikk
Iratkezelés
1 cikk
Jász-Nagykun-Szolnok Megye
23 cikk
Jegyző státusza
23 cikk
Jegyzőkódex
1 cikk
JK események és beszámolók
1 cikk
Jogalkotás-Jogalkalmazás
73 cikk
Jogszabálymódosítás
1 cikk
Ket.
25 cikk
Kisebbség
20 cikk
Kistérségek
20 cikk
Költségvetés
41 cikk
Komárom-Esztergom Megye
10 cikk
Környezetvédelem
33 cikk
Környező országok közigazgatása
2 cikk
Közbeszerzés
14 cikk
Közbiztonság
83 cikk
Középtávú tervek
0 cikk
Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal
93 cikk
Közigazgatási reform
202 cikk
Közmunka
8 cikk
Köznevelés-sport
2 cikk
Közoktatás
8 cikk
Ktv. / Kttv.
5 cikk
Lakásügy
1 cikk
Lazíts!
85 cikk
Megvalósult Projektek
19 cikk
Módszertani útmutató
3 cikk
Nógrád Megye
8 cikk
Okmányirodák
20 cikk
Oktatás
24 cikk
Önkormányzás - önkormányzatiság
6 cikk
Önkormányzati gazdálkodás
4 cikk
Önkormányzati testület
7 cikk
Összehasonlító jog
4 cikk
Pályázatok
113 cikk
Pest Megye
23 cikk
Politikus
40 cikk
Portré
148 cikk
Régió
29 cikk
Rendezvények, konferenciák
2 cikk
Somogy Megye
14 cikk
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
29 cikk
Szociális ügyek
4 cikk
Térfigyelés
0 cikk
Területfejlesztés
42 cikk
Testvérvárosi kapcsolat
15 cikk
Tolna Megye
14 cikk
Turizmus
127 cikk
Új Ptk.
3 cikk
Új utakon
2 cikk
Vagyongazdálkodás
53 cikk
Választás
86 cikk
Vas Megye
17 cikk
Veszprém Megye
1 cikk
Vezércikk
23 cikk
Zala Megye
10 cikk
 
  FÓRUM FRISS
Kormánytisztviselők jogállása - jubileumi jutalom - végkielégítés
Kelt: 2012.04.10.
  FRISS HOZZÁSZÓLÁSOK
Lerzsi24 2013-01-29 13:16:27
Miracle hozzászólásával...
Tovább..
Katika55 2012-12-23 13:57:36
2012. július 26-án járt volna a...
Tovább..
kívülálló 2012-06-23 07:03:58
Lehet, hogy nagyon kell keresni a...
Tovább..
Miracle 2012-05-17 13:14:23
Jó lenne egy jogértelmezés a...
Tovább..
Alászolgája 2012-01-14 20:23:25
Egyetértek, gyakorlatilag a...
Tovább..

http://jegyzo.hu/index.php?oldal=elofizetes

 
 


Szerkesztőbizottsági információk
BEMUTATKOZÁS
KAPCSOLAT

Jegyző.hu - Jegyző és Közigazgatás © hÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
A Kiadó további oldalai:HVGORAC.HU,UJBTK.HU,HVGORAC.EU,PTK2013.HU,JOGKODEX.HU