http://www.ambienonlinebuycheap.com/ cheap Tramadol online overnight delivery http://freephen375.com/is-phentermine-very-expensive-to-buy/ http://www.healthprose.org/ Jegyzo.hu
http://hvgorac.hu/Az_altalanos_kozigazgatasi_rendtartas_magyarazata
  CIKKEK
  Újrago(mb/nd)olt hatósági eljárásjog: az általános közigazgatási rendtartás 1. rész 2017.05.29.  
  Hozzászólások: 0  
Szerző: Hajas Barnabás dr.

 
A cikk letölthető PDF formátumban is! Az Országgyűlés 2016. december 6-i ülésnapján elfogadta a közigazgatási eljárás új rendjét szabályozó, Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt, rövid elnevezése szerint Ákr.-t. Az Ákr. 2018. január 1-jén lép hatályba. Az új eljárási kódex a közigazgatási eljárásjog megújítását tűzte célul, véget kíván vetni az elmúlt évtizedben jellemző permanens módosítási folyamatnak, olyan eljárásjogi intézmények kialakítására irányult a kodifikáció törekvése, amelyek biztosítják az ügyfelek joghoz jutását, a kiszámíthatóbb jogalkalmazást, egyúttal elősegítik az eljárások hatékonyságát, koncentráltságát. A korábbi szabályozáshoz képest számos új vonása van: rövidebb, egyszerűbb, átláthatóbb szabályozás; megerősíti a kódexnek a különös eljárási szabályokkal szembeni elsődlegességét; automatikus döntés, sommás eljárás, függő hatályú döntés; a jogorvoslati rendszerben a közigazgatási bíráskodás elsődlegessége stb. I. A hatósági eljárásjog megújításának okai A közigazgatási eljárásjog...
 
Bővebben...  

 
Afrika, Amerika, Ausztrália, Ázsia, Európa 2005/3
  2009.12.10. Hozzászólások: 0  
Szerző: dr. Tóth Zoltán főtitkár ACEEEO

Öt kontinens választási szakértői Magyarországon, Siófokon találkoznak 2005. szeptember 13-17 között. A Közép- és Kelet-Európai Választási Szakértők Szövetségét (ACEEEO) kérte fel a GEO (General Election Organization), hogy legyen házigazdája a világ választási szakértői tanácskozásának. „Fegyverek helyett a szavazatok erejével…” Kevesen hittek az ACEEEO jelmondatának megvalósulásában, amikor az iraki választások nemzetközi előkészítése elkezdődött Ottawában 2004. december 22-én. A Kanadai Választási Bizottság székházában...
 
    Bővebben...  

 
Az önkormányzatok jobban tudják - Gyurcsány Ferenc miniszterelnök beszéde a...
  2009.12.10. Hozzászólások: 0  
Szerző: Gyurcsány Ferenc miniszterelnök

Mélyen tisztelt Közgyűlés, Elnök Úr, Főtitkár Úr, Társelnök Urak. Házelnök Asszony, Miniszter Asszony. Hölgyeim és Uraim. A harmadik Magyar Köztársaság alkotmányos berendezkedésében megkonstruált állami-, önkormányzati, nem kormányzati civil együttműködés alapvető keretei kiállták az elmúlt 15 év próbáját. Kiállták, de jól látszanak ennek az együttműködésnek, a hatalommegosztás, és a hatalommegosztáshoz kapcsolódó felelősség és jogkör-megosztásnak a gyenge pontjai. Másfél évtized után végig kell gondolnunk, hogy hol és...
 
    Bővebben...  

 
Tűzvédelmi szakhatósági tevékenység az államigazgatási eljárásokban 2005/2
  2009.12.10. Hozzászólások: 0  
Szerző: Fózer Tibor tűzoltó alezredes - Jászberény Tűzoltósága

Az államigazgatási eljárásokban több esetben is bekapcsolódik az elsőfokú eljárások során a tűzoltóság, mint tűzvédelmi szakhatóság. A polgármesteri hivatalok jegyzői legtöbbször az építési, telepengedélyezési és kereskedelmi üzletek működésével kapcsolatos eljárások során keresik meg a tűzoltóságokat. Ezek közül is kiemelkednek az építési ügyek, amely során terület felhasználástól kezdve a tervezésen, használatbavételen, fennmaradáson át a rendeltetés változásig kérik a tűzvédelmi szakhatósági állásfoglalás megadását....
 
    Bővebben...  

 
A fogyasztóvédelem és a jegyzők
  2009.12.10. Hozzászólások: 0  
Szerző: Boieru Ildikó dr.

A jegyzők egyik legfontosabb fogyasztóvédelmi feladata az üzletek jogszerű működésével összefüggésben körvonalazódik. A kereskedők csak jogerős működési engedély birtokában és annak keretei között kezdhetik el, illetőleg folytathatják a tevékenységüket. Az üzletek működésének alapfeltétele tehát a jogerős működési engedély melyet az üzlet helye szerint illetékes település jegyzője bocsát ki a kereskedő kérelmére. Amennyiben a kereskedő kérelemhez mellékeli az előírások szerinti okiratokat, szakhatósági hozzájárulásokat,...
 
    Bővebben...  

 
Bűnmegelőzés és gyermekek 2005/2
  2009.12.10. Hozzászólások: 0  
Szerző: Borbás István dr.

A bűnmegelőzés nemzetközileg elfogadott fogalmát az Európai Unió Tanácsa 2001. május 28-án meghozott döntésével definiálta: bűnmegelőzés minden olyan intézkedés és beavatkozás, amelynek célja vagy eredménye a bűnözés mennyiségi csökkentése, az állampolgárok biztonságérzetének minőségi javítása, történjék az a bűnalkalmak csökkentésével, a bűnözést előidéző okok hatásának mérséklésével, vagy a sértetté válás megelőzésével. „A helyi társadalmi bűnmegelőzés koordinátora a helyi önkormányzat” azt jelenti, hogy a helyi...
 
    Bővebben...  

 
Kisajátítási eljárás az útépítések során 2005/2
  2009.12.10. Hozzászólások: 0  
Szerző: Marton Gabriella főtanácsos - Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közigazgatási Hivatal

1998. és 1999. évben a 4. számú főút Törökszentmiklós várost elkerülő, majd 2002. évben az Abony várost elkerülő szakaszának megépítéséhez kapcsolódó kisajátítási eljárás lefolytatására került sor. 2004. október 1. napjától kezdődött el a 31-32. számú közlekedési főút Jászberényt elkerülő szakaszának építése. Az építtető Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Állami Közútkezelő Közhasznú Társaság kérelmére kisajátítási eljárások lefolytatására került sor. A kisajátítás azokat az ingatlantulajdonosokat érintette, akikkel a...
 
    Bővebben...  

 
A kisebbségi önkormányzatok működési tapasztalatai 2005/2
  2009.12.10. Hozzászólások: 0  
Szerző: Hajdú László vezető főtanácsos - Jász-Nagykun-SZolnok Megyei Közigazgatási Hivatal

Jász- Nagykun- Szolnok megyében a legutóbbi kisebbségi önkormányzati választások után 39 településen 40 kisebbségi önkormányzat alakult. Mindössze 1 településen működik 2 kisebbségi önkormányzat, Szolnokon cigány és lengyel. A további 38 településen csak cigány kisebbségi önkormányzat működik. A megyében majdnem minden második településen van kisebbségi önkormányzat, elsősorban a Jászságban, a Közép- Tisza vidékén és a Kunságban. A megye etnikai összetételét tekintve a kisebbségi önkormányzatok száma és elhelyezkedése...
 
    Bővebben...  

 
Károsítódiagnosztika 2005/2
  2009.12.10. Hozzászólások: 0  
Szerző: Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat Péter János laborvezető

A Szolgálat feladatköre a kemizálás előretörésével rohamosan bővült, fejlődésében mindvégig alapvető stratégiája eszközrendszerével a mezőgazdasági termelés segítése, a kemotechnológiai beavatkozások környezeti kockázatának minimalizálása, az élelmiszer biztonság megteremtése. Ezen stratégiai célkitűzések eléréséhez a szervezet folyamatos átalakuláson ment keresztül. A Szolgálat növényegészségügyi, növényvédelmi, talajvédelmi hatósági feladatokat ellátó felügyelők munkáját a kialakított laborháttér alapozza meg. A...
 
    Bővebben...  

 
Mezőtúr közmű-nyilvántartási rendszere 2005/2
  2009.12.10. Hozzászólások: 0  
Szerző: Szűcs Károly műszaki osztályvezető - Mezőtúr

Magyarországon 1979 évig nem volt szabályozva a közművezetékek térbeli helyzetének rögzítése, illetve egységes nyilvántartása. Az építésügyi és városfejlesztési miniszter 3/1979. ÉVM. számú utasításával elkezdődött az egységes közműnyilvántartás létrehozása az országban. A közműnyilvántartás felépítése: Közműalaptérkép A közműalaptérkép a földmérési alaptérkép felhasználásával készül, a közterületi tartalom  terepi kiegészítésével. A földmérési alaptérképi tartalmon túl az alábbiak kerülnek...
 
    Bővebben...  

 
Körkép az e-közigazgatásról Jász-Nagykun-Szolnok megyében 2005/2
  2009.12.10. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Csíkos Zoltán hivatalvezető

A Magyar Információs Társadalom Stratégia egyik legfontosabb célkitűzése a „szolgáltató állam”, az ügyfélközpontú közigazgatás megvalósítása. A közigazgatási főirány kiemelt programja az e-Kormányzat 2005, melybe kiemelt ágazati programként illeszkedik az e-közigazgatás. E területen sok feladat vár még valamennyi közigazgatási szervre, azonban meg kell jegyezni, hogy az utóbbi néhány évben már számos jó eredmény született a cél megvalósítása érdekében. Megyénkben áttekintettük az e-közigazgatás kialakításának jelenlegi helyzetét,...
 
    Bővebben...  

  [Első] [Előző] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 [Következő] [Utolsó]  

 

  ELŐFIZETÉS
Előfizetés

  HÍRLEVÉL
Email címem:
Keresés

Feliratkozáshoz adja meg email címét!

  CIKKEK
 
Régió


Megye


TelepülésROVATOK
 

0 cikk
Adó, helyi adó
25 cikk
Anyakönyv
14 cikk
Bács-Kiskun Megye
15 cikk
Baranya Megye
13 cikk
Békés Megye
17 cikk
Beruházás
4 cikk
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
22 cikk
Budapest
32 cikk
Csongrád Megye
16 cikk
E-közigazgatás
79 cikk
E-Önkormányzat
7 cikk
Egészségügy
19 cikk
Építésügy
13 cikk
Európai Unió
65 cikk
Fejér Megye
8 cikk
Gazdálkodás - pénzügy
4 cikk
Gyámügy-Gyermekvédelem-Szociális ügyek
64 cikk
Győr-Moson-Sopron Megye
11 cikk
Hajdú-Bihar Megye
23 cikk
Heves Megye
13 cikk
Humánerőforrás
40 cikk
In memoriam
2 cikk
Informatika
16 cikk
Iratkezelés
1 cikk
Jász-Nagykun-Szolnok Megye
23 cikk
Jegyző státusza
23 cikk
Jegyzőkódex
1 cikk
JK események és beszámolók
1 cikk
Jogalkotás-Jogalkalmazás
73 cikk
Jogszabálymódosítás
1 cikk
Ket.
25 cikk
Kisebbség
20 cikk
Kistérségek
20 cikk
Költségvetés
41 cikk
Komárom-Esztergom Megye
10 cikk
Környezetvédelem
33 cikk
Környező országok közigazgatása
2 cikk
Közbeszerzés
14 cikk
Közbiztonság
83 cikk
Középtávú tervek
0 cikk
Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal
93 cikk
Közigazgatási reform
202 cikk
Közmunka
8 cikk
Köznevelés-sport
2 cikk
Közoktatás
8 cikk
Ktv. / Kttv.
5 cikk
Lakásügy
1 cikk
Lazíts!
85 cikk
Megvalósult Projektek
19 cikk
Módszertani útmutató
3 cikk
Nógrád Megye
8 cikk
Okmányirodák
20 cikk
Oktatás
24 cikk
Önkormányzás - önkormányzatiság
6 cikk
Önkormányzati gazdálkodás
4 cikk
Önkormányzati testület
7 cikk
Összehasonlító jog
4 cikk
Pályázatok
113 cikk
Pest Megye
23 cikk
Politikus
40 cikk
Portré
148 cikk
Régió
29 cikk
Rendezvények, konferenciák
2 cikk
Somogy Megye
14 cikk
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
29 cikk
Szociális ügyek
4 cikk
Térfigyelés
0 cikk
Területfejlesztés
42 cikk
Testvérvárosi kapcsolat
15 cikk
Tolna Megye
14 cikk
Turizmus
127 cikk
Új Ptk.
3 cikk
Új utakon
2 cikk
Vagyongazdálkodás
53 cikk
Választás
86 cikk
Vas Megye
17 cikk
Veszprém Megye
1 cikk
Vezércikk
23 cikk
Zala Megye
10 cikk
 
  FÓRUM FRISS
Kormánytisztviselők jogállása - jubileumi jutalom - végkielégítés
Kelt: 2012.04.10.
  FRISS HOZZÁSZÓLÁSOK
Lerzsi24 2013-01-29 13:16:27
Miracle hozzászólásával...
Tovább..
Katika55 2012-12-23 13:57:36
2012. július 26-án járt volna a...
Tovább..
kívülálló 2012-06-23 07:03:58
Lehet, hogy nagyon kell keresni a...
Tovább..
Miracle 2012-05-17 13:14:23
Jó lenne egy jogértelmezés a...
Tovább..
Alászolgája 2012-01-14 20:23:25
Egyetértek, gyakorlatilag a...
Tovább..

http://jegyzo.hu/index.php?oldal=elofizetes

 
 


Szerkesztőbizottsági információk
BEMUTATKOZÁS
KAPCSOLAT

Jegyző.hu - Jegyző és Közigazgatás © hÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK