http://www.healthprose.org/ Jegyzo.hu
http://hvgorac.hu/Az_altalanos_kozigazgatasi_rendtartas_magyarazata
  CIKKEK
  Újrago(mb/nd)olt hatósági eljárásjog: az általános közigazgatási rendtartás 1. rész 2017.05.29.  
  Hozzászólások: 0  
Szerző: Hajas Barnabás dr.

 
A cikk letölthető PDF formátumban is! Az Országgyűlés 2016. december 6-i ülésnapján elfogadta a közigazgatási eljárás új rendjét szabályozó, Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt, rövid elnevezése szerint Ákr.-t. Az Ákr. 2018. január 1-jén lép hatályba. Az új eljárási kódex a közigazgatási eljárásjog megújítását tűzte célul, véget kíván vetni az elmúlt évtizedben jellemző permanens módosítási folyamatnak, olyan eljárásjogi intézmények kialakítására irányult a kodifikáció törekvése, amelyek biztosítják az ügyfelek joghoz jutását, a kiszámíthatóbb jogalkalmazást, egyúttal elősegítik az eljárások hatékonyságát, koncentráltságát. A korábbi szabályozáshoz képest számos új vonása van: rövidebb, egyszerűbb, átláthatóbb szabályozás; megerősíti a kódexnek a különös eljárási szabályokkal szembeni elsődlegességét; automatikus döntés, sommás eljárás, függő hatályú döntés; a jogorvoslati rendszerben a közigazgatási bíráskodás elsődlegessége stb. I. A hatósági eljárásjog megújításának okai A közigazgatási eljárásjog...
 
Bővebben...  

 
„IKeR”-szülés Integrált Kistérségi e-Közigazgatási Rendszer kiépítése...
  2009.12.10. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Vincze Ferenc címzetes főjegyző - Hajdúszoboszló

A hajdúszoboszlói kistérség önkormányzatainak Nyugat-Hajdúsági Társulása a címben szereplő számítógépes rendszer kiépítésére és 17 régióbeli településen való kiterjesztésére 454.125.000 Ft támogatást nyert, a Nemzeti Fejlesztési Terv Gazdasági Versenyképességi Operatív Programjának (GVOP) 2004–4.3.1. „B” megjelölésű, a szolgáltató önkormányzat létrehozását célzó kiírásán. A projekt célja egy integrált, korszerű, elektronikus önkormányzati kistérségi közigazgatási rendszer kialakítása, bevezetése és alkalmazása. A...
 
    Bővebben...  

 
A Törökszentmiklós és Térsége Együttműködési Társulásról 2005/2
  2009.12.10. Hozzászólások: 0  
Szerző: Bakk Zoltán

A törökszentmiklósi statisztikai kistérség az Észak-Alföldi Régió Dél-Nyugati részén helyezkedik el, Jász-Nagykun-Szolnok megyében, az Alföld közepén a Tisza bal oldalán található. A kistérség gazdasági, oktatási és kulturális központja, gesztora Törökszentmiklós, további tagtelepülései Fegyvernek, Kengyel, Kuncsorba, Örményes, Szajol, Tiszabő, Tiszapüspöki és Tiszatenyő. A térség fekvése közlekedési szempontból kitűnő. Vasúti összeköttetése a területén áthaladó Budapest-Szolnok, Püspökladány-Nagyvárad-Kolozsvár (Püspökladány,...
 
    Bővebben...  

 
Tiszazug 2005/2
  2009.12.10. Hozzászólások: 0  
Szerző: Molnár Bálint elnök - Települések Szövetsége

A Tiszazug Jász-Nagykun-Szolnok megye déli szegletének egyedi természeti szépségű, klasszikus kistája, melyet egyik oldalról a Tisza határol és a Körösök területének meghatározó elemei. Nincsenek kiemelkedő földrajzi térformák, értékei elsősorban az élővizek, holtágak, ártéri növényzet és állatvilág, botanikai ritkaságok, agrárkultúrák. A Kunszentmártoni kistérség települései: Kunszentmárton, Öcsöd, Cserkeszőlő, Szelevény, Csépa, Tiszasas, Tiszakürt, Tiszainoka, Nagyrév, Cibakháza, Tiszaföldvár A kistérség lakossága: 39 686 fő A...
 
    Bővebben...  

 
A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás 2005/2
  2009.12.10. Hozzászólások: 0  
Szerző: Fazekas Sándor dr.

A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás a Nagykunság területének jelentős részét magába foglaló Kistérség. A Társulást 5 település hozta létre 2004. június 29-én, ami azt jelenti, hogy a tagság a statisztikai körzet 100 %-át lefedi. Az öt település a következő: Karcag Város (22559 fő), Kisújszállás Város (12702 fő), Kunmadaras Nagyközség (5952 fő), Kenderes Város (5268 fő), Berekfürdő Község (970 fő), így a Kistérség lakosságszáma 47451 fő. Érdekesek ezek az adatok annak tükrében, hogy a Jegyző és Közigazgatás előző számában...
 
    Bővebben...  

 
Berettyó-Körös Többcélú Társulás 2005/2
  2009.12.10. Hozzászólások: 0  
Szerző: Boldog István

A 244/2003.(XII.18.) Kormányrendeletben jelent meg a 4607-es jelzőszámú Mezőtúri kistérség, így a kistérség 2004. január 1-től mezőtúri központtal működő új kistérség Jász-Nagykun-Szolnok megyében. A Mezőtúri kistérség a megye dél-keleti részén fekszik, területe 726 négyzetkilométer, népessége 2004 év végén alig haladta meg a 31 ezer főt. A kistérség települései (Mezőtúr, Túrkeve, Mesterszállás, Kétpó és Mezőhék) korábban három statisztikai kistérséghez – a Karcagi, a Törökszentmiklósi és a Kunszentmártoni kistérséghez –...
 
    Bővebben...  

 
Szolnoki kistérség 2005/2
  2009.12.10. Hozzászólások: 0  
Szerző: Botka Lajosné

A kilencvenes évek kezdetétől a települések önkormányzati rendszerén belül jelentős változások történtek. Ez a fejlődés azonban együtt járt egy bonyolultabb, egyre több feladatot átfogó szervezet kialakulásával. A térségi feladatellátás hatékonyságának növelése érdekében időszerűvé vált egy új működési struktúra kidolgozása. Erre azért is szükség volt, mert az Európai Unió – elfogadva és figyelembe véve a nemzeti önállóságot  csak áttekinthető rendszereket tud fejlesztési, támogatási politikájába bekapcsolni. Az...
 
    Bővebben...  

 
A többcélú kistérségi társulások szervezésének tapasztalatai Jász –...
  2009.12.10. Hozzászólások: 0  
Szerző: Kollár István dr.

Jász – Nagykun – Szolnok megye önkormányzatai számára is az egyik legnagyobb kihívást jelentette a 2004-es évben a kötelező és önként vállalt feladataik folyamatos biztosítása mellett az együttműködés új formáinak többcélú kistérségi társulások keretei közötti kialakítása. A feladat nehézségét és sajátos jellegét az adta, hogy a megye természeti és gazdaságföldrajzi adottságait meghatározta a síkvidéki elhelyezkedése és a mezőgazdasági tevékenység országos átlagot meghaladó jelentősége, minek következtében a 415000 fős...
 
    Bővebben...  

 
Az ellenőrzési útkeresés másfél évtizede 2005/2
  2009.12.10. Hozzászólások: 0  
Szerző: Vargáné Jáborcsik Mária Miskolc Megyei Jogú Város

Az önkormányzati ellenőrzés fogalma, feladata, rendszere, szervezete és eljárási módszerei, vagyis maga az ellenőrzés az elmúlt tizenöt évben jelentős változáson ment keresztül. A rövid történeti áttekintésre Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában az intézményellenőrzés területén szerzett „évtizedes” tapasztalataim késztettek. Ennyi idő távlatában már lehet „korszakokról” beszámolni, hiszen valódi rendszerváltás is történt ez alatt. A visszatekintést 1990-től kezdem, amikor a dereguláció az ellenőrzésre vonatkozó...
 
    Bővebben...  

 
Anomáliák a területfejlesztésben 2005/2
  2009.12.10. Hozzászólások: 0  
Szerző: Kun Zoltán Heves Megyei Önkormányzat Terület- és Intézményfejlesztési Iroda

Az elmúlt években a területfejlesztés terén lényeges eredmények születtek. A területfejlesztésről és rendezésről szóló törvény megteremtette az intézményi kereteket, megalapozta a tervező, programalkotó munkát, kijelölte az együttműködő partnereket. Hatására kiépült a területfejlesztési tanácsi rendszer minden szinten, megkezdődött a koncepció, stratégia és program-alkotás, a megalakult kistérségi területfejlesztési társulások működése kibontakoztatta az együttműködéseket az érintett partnerek között, talán soha nem látott mértékű...
 
    Bővebben...  

 
Szolgáltató állam - látlelet 2000/5
  2009.12.10. Hozzászólások: 0  
Szerző: dr. Tóth Zoltán főszerkesztő

A rendszerváltás előtt elkészült az un. “negyedik tanácstörvény” tervezete. Az 1950. I., 1954. X. és az 1970. I. törvény után ez a tervezet kívánta modernizálni a tanácsrendszert. Rövid életű szakmai vita után azonban a közelgő rendszerváltás, a nemzeti kerekasztal-tárgyalások lemosták ezt a tervet a politikai színpadról és 1990. őszén megszületett az önkormányzati törvény. Hagyjuk a közigazgatás történeti kutatókra annak részletes elemzését, hogy miben különbözik egymástól a negyedik tanácstörvény tervezete és az önkormányzati...
 
    Bővebben...  

  [Első] [Előző] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 [Következő] [Utolsó]  

 

  ELŐFIZETÉS
Előfizetés

  FACEBOOK

  HÍRLEVÉL
Email címem:
Keresés

Feliratkozáshoz adja meg email címét!

  CIKKEK
 
Régió


Megye


TelepülésROVATOK
 

0 cikk
Adó, helyi adó
25 cikk
Anyakönyv
14 cikk
Bács-Kiskun Megye
15 cikk
Baranya Megye
13 cikk
Békés Megye
17 cikk
Beruházás
4 cikk
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
22 cikk
Budapest
32 cikk
Csongrád Megye
16 cikk
E-közigazgatás
79 cikk
E-Önkormányzat
7 cikk
Egészségügy
19 cikk
Építésügy
13 cikk
Európai Unió
65 cikk
Fejér Megye
8 cikk
Gazdálkodás - pénzügy
4 cikk
Gyámügy-Gyermekvédelem-Szociális ügyek
64 cikk
Győr-Moson-Sopron Megye
11 cikk
Hajdú-Bihar Megye
23 cikk
Heves Megye
13 cikk
Humánerőforrás
40 cikk
In memoriam
2 cikk
Informatika
16 cikk
Iratkezelés
1 cikk
Jász-Nagykun-Szolnok Megye
23 cikk
Jegyző státusza
23 cikk
Jegyzőkódex
1 cikk
JK események és beszámolók
1 cikk
Jogalkotás-Jogalkalmazás
73 cikk
Jogszabálymódosítás
1 cikk
Ket.
25 cikk
Kisebbség
20 cikk
Kistérségek
20 cikk
Költségvetés
41 cikk
Komárom-Esztergom Megye
10 cikk
Környezetvédelem
33 cikk
Környező országok közigazgatása
2 cikk
Közbeszerzés
14 cikk
Közbiztonság
83 cikk
Középtávú tervek
0 cikk
Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal
93 cikk
Közigazgatási reform
202 cikk
Közmunka
8 cikk
Köznevelés-sport
2 cikk
Közoktatás
8 cikk
Ktv. / Kttv.
5 cikk
Lakásügy
1 cikk
Lazíts!
85 cikk
Megvalósult Projektek
19 cikk
Módszertani útmutató
3 cikk
Nógrád Megye
8 cikk
Okmányirodák
20 cikk
Oktatás
24 cikk
Önkormányzás - önkormányzatiság
6 cikk
Önkormányzati gazdálkodás
4 cikk
Önkormányzati testület
7 cikk
Összehasonlító jog
4 cikk
Pályázatok
113 cikk
Pest Megye
23 cikk
Politikus
40 cikk
Portré
148 cikk
Régió
29 cikk
Rendezvények, konferenciák
2 cikk
Somogy Megye
14 cikk
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
29 cikk
Szociális ügyek
4 cikk
Térfigyelés
0 cikk
Területfejlesztés
42 cikk
Testvérvárosi kapcsolat
15 cikk
Tolna Megye
14 cikk
Turizmus
127 cikk
Új Ptk.
3 cikk
Új utakon
2 cikk
Vagyongazdálkodás
53 cikk
Választás
86 cikk
Vas Megye
17 cikk
Veszprém Megye
1 cikk
Vezércikk
23 cikk
Zala Megye
10 cikk
 
  FÓRUM FRISS
Kormánytisztviselők jogállása - jubileumi jutalom - végkielégítés
Kelt: 2012.04.10.
  FRISS HOZZÁSZÓLÁSOK
Lerzsi24 2013-01-29 13:16:27
Miracle hozzászólásával...
Tovább..
Katika55 2012-12-23 13:57:36
2012. július 26-án járt volna a...
Tovább..
kívülálló 2012-06-23 07:03:58
Lehet, hogy nagyon kell keresni a...
Tovább..
Miracle 2012-05-17 13:14:23
Jó lenne egy jogértelmezés a...
Tovább..
Alászolgája 2012-01-14 20:23:25
Egyetértek, gyakorlatilag a...
Tovább..

http://jegyzo.hu/index.php?oldal=elofizetes

 
 


Szerkesztőbizottsági információk
BEMUTATKOZÁS
KAPCSOLAT

Jegyző.hu - Jegyző és Közigazgatás © hÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
A Kiadó további oldalai:HVGORAC.HU,UJBTK.HU,HVGORAC.EU,PTK2013.HU,JOGKODEX.HU