http://www.ambienonlinebuycheap.com/ cheap Tramadol online overnight delivery http://freephen375.com/is-phentermine-very-expensive-to-buy/ http://www.healthprose.org/ Jegyzo.hu
http://hvgorac.hu/Az_altalanos_kozigazgatasi_rendtartas_magyarazata
  CIKKEK
  Újrago(mb/nd)olt hatósági eljárásjog: az általános közigazgatási rendtartás 1. rész 2017.05.29.  
  Hozzászólások: 0  
Szerző: Hajas Barnabás dr.

 
A cikk letölthető PDF formátumban is! Az Országgyűlés 2016. december 6-i ülésnapján elfogadta a közigazgatási eljárás új rendjét szabályozó, Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt, rövid elnevezése szerint Ákr.-t. Az Ákr. 2018. január 1-jén lép hatályba. Az új eljárási kódex a közigazgatási eljárásjog megújítását tűzte célul, véget kíván vetni az elmúlt évtizedben jellemző permanens módosítási folyamatnak, olyan eljárásjogi intézmények kialakítására irányult a kodifikáció törekvése, amelyek biztosítják az ügyfelek joghoz jutását, a kiszámíthatóbb jogalkalmazást, egyúttal elősegítik az eljárások hatékonyságát, koncentráltságát. A korábbi szabályozáshoz képest számos új vonása van: rövidebb, egyszerűbb, átláthatóbb szabályozás; megerősíti a kódexnek a különös eljárási szabályokkal szembeni elsődlegességét; automatikus döntés, sommás eljárás, függő hatályú döntés; a jogorvoslati rendszerben a közigazgatási bíráskodás elsődlegessége stb. I. A hatósági eljárásjog megújításának okai A közigazgatási eljárásjog...
 
Bővebben...  

 
Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás 2005/1
  2009.12.09. Hozzászólások: 0  
Szerző: Bimbó István

Bimbó István Mindszentgodisa polgármestere vagyok, immár másodízben lettem a 27 településből álló kistérségi társulás elnöke. A novemberben lezajlott kistérségi vezetőségválasztáson két jelölt indult az elnöki címért. A 27 térségi polgármester ismét mellettem tette le a voksát és ezzel két évre engem választott meg elnöknek. Az elmúlt két évben is sikerült a feladatot ellátni, pedig néha nagyon nehéz a különböző álláspontokat közelíteni egymáshoz. Szívesen végzem ezt a feladatot, ha nem így lenne nem vállaltam volna. A...
 
    Bővebben...  

 
A Pécsváradi Kistérségi Többcélú Társulás tevékenysége 2005/1
  2009.12.09. Hozzászólások: 0  
Szerző: Wekler Ferenc dr.

A Pécsváradi Kistérségi Többcélú Társulás 19 település önkormányzatával jött létre, azzal a céllal, hogy a kistérség lakói az önkormányzati közszolgáltatásokat minél teljesebb körben és magasabb színvonalon vehessék igénybe, valamint hogy az önkormányzatok az együttműködés révén optimálisan hasznosíthassák forrásaikat. A Pécsváradi Kistérség társulási szerződésében rögzített feladatok között szerepel a közoktatás, a szociális és gyermekjóléti szolgálat, a központi orvosi ügyelet, valamint a területfejlesztés kistérségi...
 
    Bővebben...  

 
Bemutatkozik a Siklósi Kistérség 2005/1
  2009.12.09. Hozzászólások: 0  
Szerző: Takáts Gyula A Siklósi Többcélú Kistérségi Társulás Elnöke

A Dél-Baranya három természeti tájegységére kiterjedő területe, az 53 települést összefogó Siklós kistérség. Köztük megtalálható az aprófalvaktól a kisvárosi centrumokig, a meghatározóan agrár kötődésűektől a nemzetközi hírű idegenforgalmi központokig számos településtípus. A táj változatossága a gazdálkodás sokfélesége kiegészült az etnikai sokszínűséggel is, ami különösen érdekessé és vonzóvá teszi ezt a kistérséget. A vonzást fokozza még az az alapvetően kedvező adottság, hogy a kistérség forgalmas határszakasz...
 
    Bővebben...  

 
A szigetvári kistérség 2005/1
  2009.12.09. Hozzászólások: 0  
Szerző: Paizs József A Szigetvári Többcélú Kistérségi Társulás Elnöke

A Szigetvári Térség és a Dél-Zselic Területfejlesztési Társulás 1996-ban alakult meg. A kistérségben megalakult társulás az összes települést egyesítette, ami komoly előnyt jelentett és jelent a kistérségnek, egységes képviselete és az elérhető pályázati jogcímek tekintetében. A társulás életrehívásának okai között mindenképpen szót érdemelnek a következő prioritások: a térség fejlesztéséhez szükséges információk összegyűjtése; a lehetőségek és adottságok feltárása; a térség fejlesztési programjának kidolgozása, ütemezett...
 
    Bővebben...  

 
Az internet, mint a tájékoztatás és a közvetlen demokrácia egyik eszköze...
  2009.12.09. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Letenyei Róbert jegyző Gerjen

A közigazgatás egyik alapvető törekvése a szolgáltató szemlélet mind teljesebb kialakítása. A cél az, hogy a helyi önkormányzatok, mind az állami igazgatás, mind az önkormányzati ügyekben egyre szélesebb szolgáltatásokat biztosítsanak. Mind kevesebb idő alatt minél többet tudjanak nyújtani az állampolgároknak. A nagyobb hivatalokban régebben létezett ügyfélszolgálati irodákat visszafejlesztették. Ennek megvolt a racionális indoka, mert az igazgatási szabályozás egyre bonyolultabbá és differenciáltabbá vált, ezért lehetetlen a teljes, mindenre...
 
    Bővebben...  

 
A Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás munkájáról és terveiről 2005/1
  2009.12.09. Hozzászólások: 0  
Szerző: Füziné Kajdy Zita A Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás elnöke

A kistérségünk Baranyában, Magyarország legdélibb megyéjében fekszik. A pécsi kistérség a megyei, és az országos vizsgálatok, értékelések szerint az egyik legfejlettebb kistérség. Dinamikus, urbanizált jellegű, a régióban centrális helyzetű és  elsősorban Pécsnek köszönhetően  majdhogy minden tekintetben meghatározó jelentőségű a Dél-Dunántúlon. Népessége Baranya megye népességének közel ötven százaléka 39 településen, de a társadalmi-gazdasági fejlődés legtöbb területén ennél nagyobb súllyal van jelen. A települések nagy...
 
    Bővebben...  

 
Integrált informatikai bevetés-irányítási rendszer: az ÖBIR 2005/1
  2009.12.09. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Papp Judit címzetes főjegyző Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

Pécsi mintaprojekt a bevetési szervek munkájának koordinálására A rendvédelmi és katasztrófa-elhárítási szervezetek a fejlett országokban az elmúlt tíz évben a legkorszerűbb információtechnológiai rendszerek speciális felhasználói lettek. Ezen országokban egyre szélesebb körben használják az ún. bevetés-irányítási rendszereket, különösen a rendőrségi, tűzoltósági és mentőszolgálati alkalmazások váltják be a hozzájuk fűzött reményeket. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Horváth Zoltán alpolgármester kezdeményezésére 2003-ban...
 
    Bővebben...  

 
Az anyakönyvi rendszer sikerrel vizsgázott a 2004. évi népszavazáson 2005/1
  2009.12.09. Hozzászólások: 0  
Szerző: Lászlóné dr. Kovács Ilona

A személyi nyilvántartások közül talán a legjelentősebb az anyakönyvi nyilvántartás, amely az összes többi személyi nyilvántartás alapjául is szolgál Az állami anyakönyvezést Magyarországon még a XIX. sz. végén az 1894. évi XXXIII. törvénycikk vezette be 1895. október 1-i hatállyal, és ezzel egyidejűleg a kötelező polgári házasságkötést is előírták. Az állami anyakönyvek vezetése az ún. anyakönyvi kerületek székhelyén történt. Napjainkban az anyakönyvezés a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV....
 
    Bővebben...  

 
Költségvetés - zárszámadás 2005/1
  2009.12.09. Hozzászólások: 0  
Szerző: Horváth Endre dr.

Szempontok az önkormányzatok költségvetési, zárszámadási rendeleteinek törvényességi ellenőrzéséhez A törvényességi ellenőrzés évente ismétlődő feladata az önkormányzatok költségvetési, és zárszámadási rendeleteinek törvényességi ellenőrzése. Az ellenőrzési munka során több jogszabály rendelkezéseit kell figyelembe venni, melyeknek meg kell jelenniük az önkormányzatok költségvetési és a zárszámadási rendeleteiben egyaránt, így a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.), az...
 
    Bővebben...  

 
A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2005/1
  2009.12.09. Hozzászólások: 0  
Szerző: Deák Gábor marketing menedzser Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.

Az 1996-ban elfogadott területfejlesztésről és területrendezésről szóló törvény megteremtette a jogi alapját Magyarországon a regionális fejlesztési tanácsok létrejöttének, melyek révén az európai területfejlesztési politikával kompatibilis intézményrendszer létrehozása kezdődött el. A hazai regionalizációs folyamat kezdő lépését a dél-dunántúli megyék (Baranya, Somogy, Tolna és Zala) tették meg, amikor 1994-ben saját kezdeményezésükként megszületett a Dél-Dunántúl területfejlesztési koncepciója, mely tartalmazta a fejlesztési...
 
    Bővebben...  

  [Első] [Előző] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 [Következő] [Utolsó]  

 

  ELŐFIZETÉS
Előfizetés

  HÍRLEVÉL
Email címem:
Keresés

Feliratkozáshoz adja meg email címét!

  CIKKEK
 
Régió


Megye


TelepülésROVATOK
 

0 cikk
Adó, helyi adó
25 cikk
Anyakönyv
14 cikk
Bács-Kiskun Megye
15 cikk
Baranya Megye
13 cikk
Békés Megye
17 cikk
Beruházás
4 cikk
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
22 cikk
Budapest
32 cikk
Csongrád Megye
16 cikk
E-közigazgatás
79 cikk
E-Önkormányzat
7 cikk
Egészségügy
19 cikk
Építésügy
13 cikk
Európai Unió
65 cikk
Fejér Megye
8 cikk
Gazdálkodás - pénzügy
4 cikk
Gyámügy-Gyermekvédelem-Szociális ügyek
64 cikk
Győr-Moson-Sopron Megye
11 cikk
Hajdú-Bihar Megye
23 cikk
Heves Megye
13 cikk
Humánerőforrás
40 cikk
In memoriam
2 cikk
Informatika
16 cikk
Iratkezelés
1 cikk
Jász-Nagykun-Szolnok Megye
23 cikk
Jegyző státusza
23 cikk
Jegyzőkódex
1 cikk
JK események és beszámolók
1 cikk
Jogalkotás-Jogalkalmazás
73 cikk
Jogszabálymódosítás
1 cikk
Ket.
25 cikk
Kisebbség
20 cikk
Kistérségek
20 cikk
Költségvetés
41 cikk
Komárom-Esztergom Megye
10 cikk
Környezetvédelem
33 cikk
Környező országok közigazgatása
2 cikk
Közbeszerzés
14 cikk
Közbiztonság
83 cikk
Középtávú tervek
0 cikk
Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal
93 cikk
Közigazgatási reform
202 cikk
Közmunka
8 cikk
Köznevelés-sport
2 cikk
Közoktatás
8 cikk
Ktv. / Kttv.
5 cikk
Lakásügy
1 cikk
Lazíts!
85 cikk
Megvalósult Projektek
19 cikk
Módszertani útmutató
3 cikk
Nógrád Megye
8 cikk
Okmányirodák
20 cikk
Oktatás
24 cikk
Önkormányzás - önkormányzatiság
6 cikk
Önkormányzati gazdálkodás
4 cikk
Önkormányzati testület
7 cikk
Összehasonlító jog
4 cikk
Pályázatok
113 cikk
Pest Megye
23 cikk
Politikus
40 cikk
Portré
148 cikk
Régió
29 cikk
Rendezvények, konferenciák
2 cikk
Somogy Megye
14 cikk
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
29 cikk
Szociális ügyek
4 cikk
Térfigyelés
0 cikk
Területfejlesztés
42 cikk
Testvérvárosi kapcsolat
15 cikk
Tolna Megye
14 cikk
Turizmus
127 cikk
Új Ptk.
3 cikk
Új utakon
2 cikk
Vagyongazdálkodás
53 cikk
Választás
86 cikk
Vas Megye
17 cikk
Veszprém Megye
1 cikk
Vezércikk
23 cikk
Zala Megye
10 cikk
 
  FÓRUM FRISS
Kormánytisztviselők jogállása - jubileumi jutalom - végkielégítés
Kelt: 2012.04.10.
  FRISS HOZZÁSZÓLÁSOK
Lerzsi24 2013-01-29 13:16:27
Miracle hozzászólásával...
Tovább..
Katika55 2012-12-23 13:57:36
2012. július 26-án járt volna a...
Tovább..
kívülálló 2012-06-23 07:03:58
Lehet, hogy nagyon kell keresni a...
Tovább..
Miracle 2012-05-17 13:14:23
Jó lenne egy jogértelmezés a...
Tovább..
Alászolgája 2012-01-14 20:23:25
Egyetértek, gyakorlatilag a...
Tovább..

http://jegyzo.hu/index.php?oldal=elofizetes

 
 


Szerkesztőbizottsági információk
BEMUTATKOZÁS
KAPCSOLAT

Jegyző.hu - Jegyző és Közigazgatás © hÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK