http://www.ambienonlinebuycheap.com/ cheap Tramadol online overnight delivery http://freephen375.com/is-phentermine-very-expensive-to-buy/ http://www.healthprose.org/ Jegyzo.hu
http://hvgorac.hu/Az_altalanos_kozigazgatasi_rendtartas_magyarazata
  CIKKEK
  Újrago(mb/nd)olt hatósági eljárásjog: az általános közigazgatási rendtartás 1. rész 2017.05.29.  
  Hozzászólások: 0  
Szerző: Hajas Barnabás dr.

 
A cikk letölthető PDF formátumban is! Az Országgyűlés 2016. december 6-i ülésnapján elfogadta a közigazgatási eljárás új rendjét szabályozó, Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt, rövid elnevezése szerint Ákr.-t. Az Ákr. 2018. január 1-jén lép hatályba. Az új eljárási kódex a közigazgatási eljárásjog megújítását tűzte célul, véget kíván vetni az elmúlt évtizedben jellemző permanens módosítási folyamatnak, olyan eljárásjogi intézmények kialakítására irányult a kodifikáció törekvése, amelyek biztosítják az ügyfelek joghoz jutását, a kiszámíthatóbb jogalkalmazást, egyúttal elősegítik az eljárások hatékonyságát, koncentráltságát. A korábbi szabályozáshoz képest számos új vonása van: rövidebb, egyszerűbb, átláthatóbb szabályozás; megerősíti a kódexnek a különös eljárási szabályokkal szembeni elsődlegességét; automatikus döntés, sommás eljárás, függő hatályú döntés; a jogorvoslati rendszerben a közigazgatási bíráskodás elsődlegessége stb. I. A hatósági eljárásjog megújításának okai A közigazgatási eljárásjog...
 
Bővebben...  

 
A központi rendszer új szolgáltatása a helyi elektronikus ügyintézést is...
  2009.12.08. Hozzászólások: 0  
Szerző: Szittner Károly titkárságvezető Miniszterelnöki Hivatal Informatikai Államtitkárság

http://hirdetmenyek.magyarorszag.hu Bizonyára sok jegyző érzete úgy, hogy amikor a regionális államigazgatási hivatal az év elején megkereste azzal, hogy a 225/2008. (IX. 9.) Korm. rendeletben előírtak teljesíthetősége érdekében hivatali kaput kell létesítenie a központi elektronikus szolgáltató rendszerben, ez ismét csak egy újabb teher a sok másik mellett. Pedig ez a megoldás, amellett, hogy lehetőséget biztosít a termőföld-forgalommal kapcsolatos hirdetményekre vonatkozó információk országos elektronikus közzétételére, más vonatkozásban is...
 
    Bővebben...  

 
Minőségi szolgáltatás vagy hivatali tömegtermelés 2009/3
  2009.12.08. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Szekeres Antal jegyző - Debrecen

A felgyorsult, változások korát élő világunkban a szervezetfejlesztés szerepe felértékelődik, a polgármesteri hivatalokban kulcskérdés az új kihívásokhoz való gyors alkalmazkodás. Az angolszász eredetű szervezetfejlesztés, mint fogalom, nem rendelkezik általános, mindenki által elfogadott meghatározással. A nemzetközi szakirodalom leginkább Beckhard szavait tekinti klasszikusnak, mely szerint: „A szervezetfejlesztés tervszerű, a szervezet egészére kiterjedő, felülről szervezett törekvés, amely a szervezet hatékonyságának és életképességének...
 
    Bővebben...  

 
Miért (nincs) van a közigazgatásnak rezsióradíja? 2009/3
  2009.12.08. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Dudás Ferenc közigazgatási elemző

Nincs olyan dolog a világon, amelynek ne lenne bekerülési költsége, anyagi kihatása, következménye. Minden, amit teszünk, vagy akár szándékozunk megtenni, annak kihatása, konzekvenciája van. Mindezt a közigazgatásban is elengedhetetlen tetten érni, illetve érvényesíteni. Azért fontos ez, mivel ennek hiányában rosszul működhet, illetve akadozhat a gépezet. Aki egyébként arra tesz kísérletet, hogy mintegy beárazza a különböző cselekvéseket, vezetői lépéseket, vagy éppen meg nem hozott (elmulasztott) döntéseket, az rendkívül nehéz fába vágja...
 
    Bővebben...  

 
Összefogás a kisvárosi vonzerőért 2009/3
  2009.12.08. Hozzászólások: 0  
Szerző: Tóth József polgármester - Polgár

Polgár városában a városvezetés 2006-ban újszerű kezdeményezéssel állt elő. Polgár, az M3-as autópálya mellett Budapesttől 180 km-re található. A városnak közvetlen autópálya kapcsolata van a mintegy 30 percnyi távolságra lévő három megyeszékhelytől: Debrecentől, Nyíregyházától és Miskolctól. A település meghatározó adottsága jelenleg a stratégiai elhelyezkedése. Az Észak-alföldi régió részeként az Európai Unió keleti határán fekszik, szerepe a megnövekvő tranzitforgalom miatt felértékelődött.  Az 1993-ban újra városi rangot...
 
    Bővebben...  

 
Összhangzattan 2009/3
  2009.12.08. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Kerekes Edit hivatalvezető Észak-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal

A permanens reformok folyamatában nem látható egyértelműen, hogy mi a területi szint szerepe, milyen az egyes szervek súlya és egymáshoz való viszonya. A területi szint működése nem harmonikus.  Az önkormányzatok törvényességi ellenőrzésének megszűnése olyan hihetetlen, hogy minden szakmai lap minden számában olvashatunk róla. Emiatt én nem erről, hanem a területi közigazgatás koordinációjának területén tapasztalható visszalépésről szeretnék szólni. A Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervéről szóló 318/2008....
 
    Bővebben...  

 
Okmányirodák Budapesten 2009/3
  2009.12.08. Hozzászólások: 0  
Szerző: Deák Erzsébet dr.

Az 1996-ban megindult átfogó közigazgatási reform során határozott szándék mutatkozott a hatósági jogalkalmazás korszerűsítésével a hatósági nyilvántartások egyszerűsítésére, valamint korszerű okmánycsalád bevezetésére, ezzel egyidejűleg az okmányirodák kialakítására. 2000. január elsején végre megnyitottak az okmányirodák, melyek feladat- és hatásköre az évek során folyamatosan bővült. Első évben csak a személyazonosító igazolvánnyal és lakcímkártyával kapcsolatos ügyeket lehetett okmányirodában intézni, 2001-től pedig...
 
    Bővebben...  

 
Új lehetőségek a jegyzői együttműködésben 2009/3
  2009.12.08. Hozzászólások: 0  
Szerző: Nevelős Szabolcs dr.

Örömmel adom hírül hogy a Városi Jegyzők Egyesülete, és a Jegyzők Országos Szövetsége konzorciuma közös pályázatot nyújtott be a „Hálózatszerű együttműködés kialakítása a hatékonyabb jegyzői érdekképviselet megteremtéséért” címmel, s a TÁMOP-2.5.1-07/1-2008-0082 jelű pályázatának c) komponense keretében 22.500.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyert el. A program 100 %-ban támogatott. Az összeg felhasználásával megvalósuló cél az érdekképviseleti tevékenységet ellátó civil ernyőszervezetek kapacitásainak...
 
    Bővebben...  

 
A Jegyzőt írja a jegyző! 2009/6
  2009.12.08. Hozzászólások: 0  
Szerző: dr. Tóth Zoltán főszerkesztő

A Jegyzőt 10 éve írja a jegyző. 1999 decemberében kezdtük a szaklap kiadását és írását, 2009 decemberében a 10. születésnapi lapszám  jelent meg. Évente 6 szám (kéthavonta megjelenés), összesen mintegy 3000 oldal terjedelem, 1200 szerző, melyből ezer jegyző, összesen 1800 cikk, amelyben 900 település szerepel, a témák lefedik a központi és területi államigazgatás tevékenységének a döntő többségét, az önkormányzatok tevékenyégének 90 %-át. A Jegyző és Közigazgatás hiánypótló a médiában
A Jegyző...
 
    Bővebben...  

 
A megyei önkormányzati feladatok alakulása 2009/3
  2009.12.07. Hozzászólások: 0  
Szerző: Vasas Lászlóné dr. megyei főjegyző Hajdú-Bihar megye

1990-ben egy alapvonalaiban és hosszabb távon stabil, önállóságában és demokratikus jogállami megoldásaiban maximalizált, település centrikus, erős szubszidiaritásra épülő, kétszintű helyi önkormányzati rendszer létrehozására került sor. Az Ötv. modellje szerint a megyei önkormányzat közgyűlése választott testületként működik, a megyei jogú város választópolgárai azonban nem vesznek részt a megyei közgyűlés megalakításában. A megyei önkormányzat felelősségi körét az Ötv. azon körzeti közszolgáltatások teljesítésében...
 
    Bővebben...  

 
Mátyás után, szabadosan, avagy a titok, ami többé már nincs (Egy hatósági...
  2009.12.07. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Józsa Zoltán egyetemi docens JPTE

Hajdanán Mátyás király – legalább is a néphagyomány szerint – álruhában járta az országot, hogy személyesen bizonyosodjon meg a helyi jogszolgáltatás igazságosságáról. Úgy tűnik, a régi szokások mit sem veszítettek szerepükből, csak éppen más formában, más célokat szolgálnak. Kérdés az, hogy milyeneket és hogyan? A híradások szerint egy pécsi vállalkozót azért büntetett meg az APEH egy millió forint bírságra, mert elmulasztotta a nyugtaadási kötelezettség teljesítését. A vállalkozó által – széles körben – nyilvánosságra...
 
    Bővebben...  

  [Első] [Előző] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 [Következő] [Utolsó]  

 

  ELŐFIZETÉS
Előfizetés

  HÍRLEVÉL
Email címem:
Keresés

Feliratkozáshoz adja meg email címét!

  CIKKEK
 
Régió


Megye


TelepülésROVATOK
 

0 cikk
Adó, helyi adó
25 cikk
Anyakönyv
14 cikk
Bács-Kiskun Megye
15 cikk
Baranya Megye
13 cikk
Békés Megye
17 cikk
Beruházás
4 cikk
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
22 cikk
Budapest
32 cikk
Csongrád Megye
16 cikk
E-közigazgatás
79 cikk
E-Önkormányzat
7 cikk
Egészségügy
19 cikk
Építésügy
13 cikk
Európai Unió
65 cikk
Fejér Megye
8 cikk
Gazdálkodás - pénzügy
4 cikk
Gyámügy-Gyermekvédelem-Szociális ügyek
64 cikk
Győr-Moson-Sopron Megye
11 cikk
Hajdú-Bihar Megye
23 cikk
Heves Megye
13 cikk
Humánerőforrás
40 cikk
In memoriam
2 cikk
Informatika
16 cikk
Iratkezelés
1 cikk
Jász-Nagykun-Szolnok Megye
23 cikk
Jegyző státusza
23 cikk
Jegyzőkódex
1 cikk
JK események és beszámolók
1 cikk
Jogalkotás-Jogalkalmazás
73 cikk
Jogszabálymódosítás
1 cikk
Ket.
25 cikk
Kisebbség
20 cikk
Kistérségek
20 cikk
Költségvetés
41 cikk
Komárom-Esztergom Megye
10 cikk
Környezetvédelem
33 cikk
Környező országok közigazgatása
2 cikk
Közbeszerzés
14 cikk
Közbiztonság
83 cikk
Középtávú tervek
0 cikk
Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal
93 cikk
Közigazgatási reform
202 cikk
Közmunka
8 cikk
Köznevelés-sport
2 cikk
Közoktatás
8 cikk
Ktv. / Kttv.
5 cikk
Lakásügy
1 cikk
Lazíts!
85 cikk
Megvalósult Projektek
19 cikk
Módszertani útmutató
3 cikk
Nógrád Megye
8 cikk
Okmányirodák
20 cikk
Oktatás
24 cikk
Önkormányzás - önkormányzatiság
6 cikk
Önkormányzati gazdálkodás
4 cikk
Önkormányzati testület
7 cikk
Összehasonlító jog
4 cikk
Pályázatok
113 cikk
Pest Megye
23 cikk
Politikus
40 cikk
Portré
148 cikk
Régió
29 cikk
Rendezvények, konferenciák
2 cikk
Somogy Megye
14 cikk
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
29 cikk
Szociális ügyek
4 cikk
Térfigyelés
0 cikk
Területfejlesztés
42 cikk
Testvérvárosi kapcsolat
15 cikk
Tolna Megye
14 cikk
Turizmus
127 cikk
Új Ptk.
3 cikk
Új utakon
2 cikk
Vagyongazdálkodás
53 cikk
Választás
86 cikk
Vas Megye
17 cikk
Veszprém Megye
1 cikk
Vezércikk
23 cikk
Zala Megye
10 cikk
 
  FÓRUM FRISS
Kormánytisztviselők jogállása - jubileumi jutalom - végkielégítés
Kelt: 2012.04.10.
  FRISS HOZZÁSZÓLÁSOK
Lerzsi24 2013-01-29 13:16:27
Miracle hozzászólásával...
Tovább..
Katika55 2012-12-23 13:57:36
2012. július 26-án járt volna a...
Tovább..
kívülálló 2012-06-23 07:03:58
Lehet, hogy nagyon kell keresni a...
Tovább..
Miracle 2012-05-17 13:14:23
Jó lenne egy jogértelmezés a...
Tovább..
Alászolgája 2012-01-14 20:23:25
Egyetértek, gyakorlatilag a...
Tovább..

http://jegyzo.hu/index.php?oldal=elofizetes

 
 


Szerkesztőbizottsági információk
BEMUTATKOZÁS
KAPCSOLAT

Jegyző.hu - Jegyző és Közigazgatás © hÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK