http://www.ambienonlinebuycheap.com/ cheap Tramadol online overnight delivery http://freephen375.com/is-phentermine-very-expensive-to-buy/ http://www.healthprose.org/ Jegyzo.hu
http://hvgorac.hu/Az_altalanos_kozigazgatasi_rendtartas_magyarazata
  CIKKEK
  Újrago(mb/nd)olt hatósági eljárásjog: az általános közigazgatási rendtartás 1. rész 2017.05.29.  
  Hozzászólások: 0  
Szerző: Hajas Barnabás dr.

 
A cikk letölthető PDF formátumban is! Az Országgyűlés 2016. december 6-i ülésnapján elfogadta a közigazgatási eljárás új rendjét szabályozó, Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt, rövid elnevezése szerint Ákr.-t. Az Ákr. 2018. január 1-jén lép hatályba. Az új eljárási kódex a közigazgatási eljárásjog megújítását tűzte célul, véget kíván vetni az elmúlt évtizedben jellemző permanens módosítási folyamatnak, olyan eljárásjogi intézmények kialakítására irányult a kodifikáció törekvése, amelyek biztosítják az ügyfelek joghoz jutását, a kiszámíthatóbb jogalkalmazást, egyúttal elősegítik az eljárások hatékonyságát, koncentráltságát. A korábbi szabályozáshoz képest számos új vonása van: rövidebb, egyszerűbb, átláthatóbb szabályozás; megerősíti a kódexnek a különös eljárási szabályokkal szembeni elsődlegességét; automatikus döntés, sommás eljárás, függő hatályú döntés; a jogorvoslati rendszerben a közigazgatási bíráskodás elsődlegessége stb. I. A hatósági eljárásjog megújításának okai A közigazgatási eljárásjog...
 
Bővebben...  

 
Károkozás joghézaggal, avagy a lakástámogatások útvesztői 2009/3
  2009.12.07. Hozzászólások: 0  
Szerző: Beke Anikó dr.

Bár a Legfelsőbb Bíróság EBH1999. 14. számú ítéletében kimondta, hogy jogszabállyal nem lehet kárt okozni, azért mégis előfordul időnként ilyen eset, amint azt az alábbi történet is bizonyítja. Kérdés, hogy hová fordulhat a vétlen károsult? A Legfelsőbb Bíróság szerint „jogszabály hatálybalépésével összefüggésben bekövetkezett károsodás nem keletkeztet a jogalkotó és károsult között kötelmi jogviszonyt, és ilyen értelmű jogszabályi rendelkezés hiányában a polgári jogi kárfelelősség szabályai sem alkalmazhatók.” A lentebb...
 
    Bővebben...  

 
Kampánytémák Brüsszelből 2009/3
  2009.12.07. Hozzászólások: 0  
Szerző: Szalay András dr.

Az Európai Unió a világtörténelem legnagyobb államszövetsége, amely ráadásul önkéntes alapon jött létre – mondta egyik beszédében José Manuel Barroso. A jelenlegi 27 tagállam közel 500 millió európai polgára számára a közösségi politikák mentén folyik a jogalkotás és jogalkalmazás, melyhez strukturált intézményrendszerre, szervezeti háttérre van szükség. Az előkészítő és végrehajtó szervezet az Európai Bizottság (http://ec.europa.eu/index_hu.htm), - mely lényegében az EU „kormánya” – a közösségi érdekek megjelenítésére...
 
    Bővebben...  

 
Kabai Nyári Színház 2009/3
  2009.12.07. Hozzászólások: 0  
Szerző: Kalas László elnök Kabai Nyári Színház Egyesület

A Kabai Nyári Színház a település várossá válásának alkalmával, 2003. augusztus 20-án mutatta be első és eddigi legnagyobb sikert hozó előadását, az ISTVÁN, A KIRÁLY című rock-operát, közel 200 lelkes, amatőr szereplővel. Még azon az őszön, Erdélyben a hegyközcsatári kismezőn a közel 10 ezres tömeg együtt énekelte a szereplőkkel a darabot. A sok elismerés és biztatás után, 2004-ben két újabb bemutatót sikerült színre vinni. A LÉGY JÓ MINDHALÁLIG című musicalt, melyet Debrecenben és több környékbeli településen is láthatott a...
 
    Bővebben...  

 
Ipari telepek zűrzavara 2009/3
  2009.12.07. Hozzászólások: 0  
Szerző: Gulyás Tünde dr.

„Soha eddig nem volt ilyen kevés időnk arra, hogy ilyen sok mindent megtegyünk.” (Roosevelt) A Kormány 2008. december 31-én újévi „meglepetésként” elfogadta a telepengedély, illetve a telep létesítésnek bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 358/2008. (XII. 31.) rendeletét, amely egy nappal április 1. (jeles nap!) előtt, 2009. március 31-én lépett hatályba. A Kormány a jegyzőre telepítette a hatáskört,...
 
    Bővebben...  

 
Siker-e az IKeR?2009/3
  2009.12.07. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Vincze Ferenc címzetes főjegyző Hajdúszoboszló

A közigazgatás sokszor hallott céljai között (hatékonyság, szolgáltató és ügyfélbarát jelleg, stb.) informatikai támogatás nélkül nehezen lenne elérhető a folyamatos rendelkezésre állás. Az európai uniós pályázati támogatással – GVOP – megvalósított alkalmazásfejlesztések egyike a – egyenlőre – Hajdú-Bihar megye 23 települését kiszolgáló hajdúszoboszlói Integrált Kistérségi e-Közigazgatási Rendszer. Hajdúszoboszló polgármesteri hivatala több sikeres projektet bonyolított már le. Kiérlelt, számos publikációban...
 
    Bővebben...  

 
Pásztorok földje, Hortobágy 2009/3
  2009.12.07. Hozzászólások: 0  
Szerző: Gencsi Zoltán

„S te állasz a néma, a puszta határon, Tűnődve: mi volt ez? való-e vagy álom?” (Petőfi Sándor) És valóban ezen tűnődünk nap, mint nap látva ezt a lebilincselő, egyedi szépségű tájat. Az ezredfordulón a Hortobágyi Nemzeti Park az ember és a természet harmonikus együttélésének kiemelkedő példájaként a világörökségek részévé vált. Nem alaptalanul, hiszen a magyar Alföldön az egyik legrégebbi és legősibb a hortobágyi pásztorkodás. Az ősi alapokon nyugvó, századokon keresztül fejlődő hortobágyi pásztorkodás kisugárzása a mai napig...
 
    Bővebben...  

 
A Hajdúvárosok törvényhatósága 2009/3
  2009.12.07. Hozzászólások: 0  
Szerző: Nyakas Miklós dr.

A szélesebb közvélemény előtt kevésbé ismert, hogy Hajdú-Bihar megye, illetve 1950 előtt Hajdú vármegye az ország legfiatalabb megyei törvényhatósága. Hajdú megye az 1876/33. tc. erejével jött létre, törzsterülete a Hajdúkerület, néhány bihari község, s Szabolcsból egy egész járás (nádudvari) átcsatolásával. Ez akkor az egész országra kiterjedő megyerendezés keretében valósult meg! A törvény szerint ugyanis az így megalakított Hajdú megye jogelődje a Hajdúkerület, amelynek pecsétjét és színeit is átvette. A székhely azonban...
 
    Bővebben...  

 
Fásultság nélkül, a fás szárú növények jegyzői védelméről 2009/3
  2009.12.07. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Vizeli Sándor hatósági főosztályvezető Debrecen

Többszöri jogalkotási nekifutásra a fák védelméről szóló közel 40 éves rendeletet sikerült végre jogtörténeti emlékké tenni. A január 1-jétől helyébe lépő 346/2008. (XII. 30.) kormányrendeletre a jegyzők nem kaptak felkészülési időt. Mondhatnánk, üsse kő, hiszen a januári zimankós időben az erdők, fasorok mégiscsak nagyobb veszélyben vannak, mint maga a jogállamiság intézménye. Közigazgatási emlékeimben ott rejlik megannyi nagy reformer törekvés az ügyek gyors, racionális intézésére, közöttük a fakivágási engedély azonnali, vagy...
 
    Bővebben...  

 
Bírság behajtásáért 25% 2009/3
  2009.12.07. Hozzászólások: 0  
Szerző: Adminisztrátor

A miniszterelnök a Parlament 2007. szeptember 10-i ülésnapján mondott beszédében meghirdette a „Nulla tolerancia a közlekedésbiztonságban” programját. Kifejtette: tűrhetetlen, hogy évente több mint 1200 ember hal meg, és 30 ezer ember sérül meg közlekedési balesetekben, miközben több mint 100 ezer gyorshajtás miatti feljelentésnek és egyéb közlekedési szabálysértéseknek nem lehet érvényt szerezni a jelenlegi szabályozási keretek között. Ezért – az Európai Unió célkitűzéseinek megfelelően – 2008. január 1-jei hatállyal olyan igazgatási...
 
    Bővebben...  

 
Európai Közigazgatási Tér 2009/3
  2009.12.06. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Dudás Ferenc közigazgatási elemző

Hozzáértők azt mondják, hogy egy ország akkor válik teljességgel és érdemben az Európai Unió tagjává, amikor túljut az általa betöltött, un. Első soros elnökségen. Mondják ezt azért, mivel ennek abszolválása magas színtű előkészületi és kivitelezési formaidőzítést kíván meg a nemzeti közigazgatás valamennyi szereplőjétől. Ebben a mezőnyben helyt állni és szerepet vállalni, egyébként rangot jelent, mivel az EU jelenlegi 27 tagállamában közel 50 millió köztisztviselő, közalkalmazott és hivatásos feladatot ellátó, egyenruhát...
 
    Bővebben...  

  [Első] [Előző] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 [Következő] [Utolsó]  

 

  ELŐFIZETÉS
Előfizetés

  HÍRLEVÉL
Email címem:
Keresés

Feliratkozáshoz adja meg email címét!

  CIKKEK
 
Régió


Megye


TelepülésROVATOK
 

0 cikk
Adó, helyi adó
25 cikk
Anyakönyv
14 cikk
Bács-Kiskun Megye
15 cikk
Baranya Megye
13 cikk
Békés Megye
17 cikk
Beruházás
4 cikk
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
22 cikk
Budapest
32 cikk
Csongrád Megye
16 cikk
E-közigazgatás
79 cikk
E-Önkormányzat
7 cikk
Egészségügy
19 cikk
Építésügy
13 cikk
Európai Unió
65 cikk
Fejér Megye
8 cikk
Gazdálkodás - pénzügy
4 cikk
Gyámügy-Gyermekvédelem-Szociális ügyek
64 cikk
Győr-Moson-Sopron Megye
11 cikk
Hajdú-Bihar Megye
23 cikk
Heves Megye
13 cikk
Humánerőforrás
40 cikk
In memoriam
2 cikk
Informatika
16 cikk
Iratkezelés
1 cikk
Jász-Nagykun-Szolnok Megye
23 cikk
Jegyző státusza
23 cikk
Jegyzőkódex
1 cikk
JK események és beszámolók
1 cikk
Jogalkotás-Jogalkalmazás
73 cikk
Jogszabálymódosítás
1 cikk
Ket.
25 cikk
Kisebbség
20 cikk
Kistérségek
20 cikk
Költségvetés
41 cikk
Komárom-Esztergom Megye
10 cikk
Környezetvédelem
33 cikk
Környező országok közigazgatása
2 cikk
Közbeszerzés
14 cikk
Közbiztonság
83 cikk
Középtávú tervek
0 cikk
Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal
93 cikk
Közigazgatási reform
202 cikk
Közmunka
8 cikk
Köznevelés-sport
2 cikk
Közoktatás
8 cikk
Ktv. / Kttv.
5 cikk
Lakásügy
1 cikk
Lazíts!
85 cikk
Megvalósult Projektek
19 cikk
Módszertani útmutató
3 cikk
Nógrád Megye
8 cikk
Okmányirodák
20 cikk
Oktatás
24 cikk
Önkormányzás - önkormányzatiság
6 cikk
Önkormányzati gazdálkodás
4 cikk
Önkormányzati testület
7 cikk
Összehasonlító jog
4 cikk
Pályázatok
113 cikk
Pest Megye
23 cikk
Politikus
40 cikk
Portré
148 cikk
Régió
29 cikk
Rendezvények, konferenciák
2 cikk
Somogy Megye
14 cikk
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
29 cikk
Szociális ügyek
4 cikk
Térfigyelés
0 cikk
Területfejlesztés
42 cikk
Testvérvárosi kapcsolat
15 cikk
Tolna Megye
14 cikk
Turizmus
127 cikk
Új Ptk.
3 cikk
Új utakon
2 cikk
Vagyongazdálkodás
53 cikk
Választás
86 cikk
Vas Megye
17 cikk
Veszprém Megye
1 cikk
Vezércikk
23 cikk
Zala Megye
10 cikk
 
  FÓRUM FRISS
Kormánytisztviselők jogállása - jubileumi jutalom - végkielégítés
Kelt: 2012.04.10.
  FRISS HOZZÁSZÓLÁSOK
Lerzsi24 2013-01-29 13:16:27
Miracle hozzászólásával...
Tovább..
Katika55 2012-12-23 13:57:36
2012. július 26-án járt volna a...
Tovább..
kívülálló 2012-06-23 07:03:58
Lehet, hogy nagyon kell keresni a...
Tovább..
Miracle 2012-05-17 13:14:23
Jó lenne egy jogértelmezés a...
Tovább..
Alászolgája 2012-01-14 20:23:25
Egyetértek, gyakorlatilag a...
Tovább..

http://jegyzo.hu/index.php?oldal=elofizetes

 
 


Szerkesztőbizottsági információk
BEMUTATKOZÁS
KAPCSOLAT

Jegyző.hu - Jegyző és Közigazgatás © hÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK