http://www.ambienonlinebuycheap.com/ cheap Tramadol online overnight delivery http://freephen375.com/is-phentermine-very-expensive-to-buy/ http://www.healthprose.org/ Jegyzo.hu
http://hvgorac.hu/Az_altalanos_kozigazgatasi_rendtartas_magyarazata
  CIKKEK
  Újrago(mb/nd)olt hatósági eljárásjog: az általános közigazgatási rendtartás 1. rész 2017.05.29.  
  Hozzászólások: 0  
Szerző: Hajas Barnabás dr.

 
A cikk letölthető PDF formátumban is! Az Országgyűlés 2016. december 6-i ülésnapján elfogadta a közigazgatási eljárás új rendjét szabályozó, Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt, rövid elnevezése szerint Ákr.-t. Az Ákr. 2018. január 1-jén lép hatályba. Az új eljárási kódex a közigazgatási eljárásjog megújítását tűzte célul, véget kíván vetni az elmúlt évtizedben jellemző permanens módosítási folyamatnak, olyan eljárásjogi intézmények kialakítására irányult a kodifikáció törekvése, amelyek biztosítják az ügyfelek joghoz jutását, a kiszámíthatóbb jogalkalmazást, egyúttal elősegítik az eljárások hatékonyságát, koncentráltságát. A korábbi szabályozáshoz képest számos új vonása van: rövidebb, egyszerűbb, átláthatóbb szabályozás; megerősíti a kódexnek a különös eljárási szabályokkal szembeni elsődlegességét; automatikus döntés, sommás eljárás, függő hatályú döntés; a jogorvoslati rendszerben a közigazgatási bíráskodás elsődlegessége stb. I. A hatósági eljárásjog megújításának okai A közigazgatási eljárásjog...
 
Bővebben...  

 
A mezei őrszolgálatról 2009/1
  2009.12.06. Hozzászólások: 0  
Szerző: Hidász Lajos Budapest XXIII. kerülete

Önkormányzatunk 1996. év tavaszán kezdte meg a mezőőrök foglalkoztatását. Abban az évben egy, majd 1997. év közepétől már esetenként két mezőőrt foglalkoztatott alapvetően az illegális szemétlerakások megakadályozására, illetve a szemetelők tettenérésére és a szükséges intézkedések megtételére. A területen való mezőőri jelenlét és az intézkedések nem voltak eredménytelenek, s a Képviselő-testület az 568/1997. (XII.02.) sz. határozatában az 1998. évtől 2 fő mezőőri státuszt hozott létre, biztosítva az ehhez szükséges anyagi...
 
    Bővebben...  

 
Az ACEEEO és Mexikó Választási bizottsági tagok szakmai továbbképzése 2009/1
  2009.12.06. Hozzászólások: 0  
Szerző: Sólyom Anna program manager Európai Választási Szakértők Egyesülete (ACEEEO)

A mai modern demokráciák színfalai mögött működő, a demokrácia gépezetének olajozott működését elősegítő letéteményesek szakmai továbbképzése nem kevés problémát felvető feladat. A közép- és kelet-európai régióban, ahol az elmúlt húsz év leforgása alatt több új keletű demokrácia született, az ilyen szakmai képzés kérdése még sürgetőbben vetődik fel. Többek között ezt a missziót tekinti magáénak az Európai Választási Szakértők Egyesülete (ACEEEO), amely 23 tagországa választási bizottságai számára készít elő szakmai...
 
    Bővebben...  

 
Tisztelt Olvasó! 2009/1
  2009.12.06. Hozzászólások: 0  
Szerző: Demszky Gábor dr.

Egy város jövője azon múlik, hogy átgondolt fejlesztési koncepciók eredményeként valódi otthonává tud-e válni polgárainak, vagy vonzó karakter hiányában képtelen felhívni magára a figyelmet. A fejlesztésekhez szükséges külföldi és hazai tőke és az itt élők kreativitásának köszönhetően Budapest az elmúlt két évtizedben az Európai Unió egyik meghatározó fővárosává lett. A gazdasági erőforrások megjelenésével összhangban mozgásba lendült a városlakók alkotóereje is. A szocializmusban elérhetetlen szolgáltatások megjelenése az...
 
    Bővebben...  

 
Múzeum a főváros szélén Kiscelli Múzeum - Óbuda 2009/1
  2009.12.06. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Bencze Géza muzeológus

A budai várpalota déli részét elfoglaló Budapesti Történeti Múzeum (BTM) szerte a fővárosban egész múzeumi és kiállítóhelyi hálózattal rendelkezik. Ezek egyike az óbudai Kiscelli Múzeum. Az egykori óbudai szőlőhegyen az 1750-es évek közepére épült fel a trinitárius szerzetesrend temploma és hozzá csatlakozó kolostorépület-együttes. II. József korában a rendet feloszlatták (1783), az épületeket elárverezték. Ezután volt benne laktanya, katonai kórház, raktár, az agg hadastyánok menhelye, a romlás végső stádiumában pedig...
 
    Bővebben...  

 
Jogszabályváltozások az e-közigazgatásban 2009/1
  2009.12.06. Hozzászólások: 0  
Szerző: Adminisztrátor

Az utóbbi években az alapvető infrastruktúra megteremtése után szabályozási szinten is lendületet kapott az elektronikus közigazgatás. Az ügyfélkapu 2005. április 1-én vált elérhetővé az ügyfelek számára, ekkortól beszélhetünk hazánkban központilag biztosított, széles körben elérhető és meghatározott körben ingyenes elektronikus ügyintézésről. Még ugyanabban az évben megjelentek a szükséges eljárási feltételeket és követelményeket rögzítő jogszabályok, így az ügyintézés részletes szabályait rögzítő 193/2005. (IX. 22.)...
 
    Bővebben...  

 
Az igazgatási szünet intézménye az önkormányzatoknál 2009/1
  2009.12.06. Hozzászólások: 0  
Szerző: Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna címzetes főjegyző és Dr. Váczi Katinka jogi referens Budapest XVIII. kerülete

Az igazgatási szünet jogintézménye a Ktv. 2007. július 15-i módosításával született meg. A törvény az igazgatási szünet definícióját külön nem tartalmazza, azt maga a jogszabály szövege fogalmazza meg, a Ktv. 41/A. § (9) bekezdése, mely szerint az igazgatási szünet az az időszak, amely alatt a szabadságot ki kell adni, illetve ki kell venni. Hétköznapi nyelven tehát: szabadságolási időszak. Az igazgatási szünet időtartamán belül az egyes szervezeti egységek esetében a szabadság kiadása, illetve kivétele eltérő időszakban, illetve időtartamban is...
 
    Bővebben...  

 
Fővárosi kistérség? 2009/1
  2009.12.06. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Dombovári Ottó hivatalvezető-helyettes Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal

„A fővárost statisztikai szempontból kistérségnek tekintik, de kizárják a többcélú önkormányzati kistérségek együttműködéséből.” Kétségtelen tény, hogy az 1990 óta szinte változatlan önkormányzati rendszeren belül üde színfoltként hatott a többcélú kistérségi társulások létrejötte. Az önkormányzati rendszer változatlanságát éppen az okozza, hogy nem alakult ki politikai konszenzus a kétharmados döntést igénylő változtatási elképzelésekhez. Hasonló sorsra jutott a települési önkormányzatok többcélú kistérségi...
 
    Bővebben...  

 
A fővárosi forrásmegosztás 2009/1
  2009.12.06. Hozzászólások: 0  
Szerző: Erdélyi László irodavezető Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat

Vannak olyan örökzöld témái a mindenkori törvényalkotásnak, amelyek mindig aktuálisak, s mindig igénylik, hogy napirenden tartsuk őket. Ilyennek látszik a főváros forrásmegosztás, amely immár 17 éve, 1991 óta tartja izgalomban az érdekelteket. A fővárosi forrásmegosztás a fővárosi önkormányzatok számára együttesen rendelkezésre álló források szétosztását hivatott szabályozni. Ennek nehézsége abban rejlik, hogy a források és a kiadások (feladatok) nincsenek szinkronban. Vannak olyan kerületi önkormányzatok, amelyeknek bevételei alacsonyak,...
 
    Bővebben...  

 
Ebek kötelező mikrochippel történő ellátásáról 2009/1
  2009.12.06. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Kovács Mirella jegyző Mohács - a Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezetének vezetője

A Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: MTKT) elmúlt közel 3 éves működése során szinte egyetlen ülés sem múlt el anélkül, hogy a kóbor ebek problémáját valamely település vezetője fel ne vetette volna, természetesen a kérdés kistérségi szinten történő kezelésének igényével. A Magyar Állatorvosi Kamarával (továbbiakban: MÁOK) együttműködve országosan egyedülálló, és úttörő kezdeményezéssel éltünk: célunk az volt, hogy az MTKT valamennyi településén az ebtartók/tulajdonosok kötelező jelleggel lássák el...
 
    Bővebben...  

 
Budapesti Kulturális Revü 2009/1
  2009.12.06. Hozzászólások: 0  
Szerző: Kirschner Péter

Elég, ha valaki kezébe veszi bármelyik ingyenes műsorújságot, megnézi az internetes programajánlókat, vagy megáll egy-egy hirdetőoszlopnál, világossá válik számára, milyen nehéz döntés előtt áll, aki kulturális programot szeretne választani Budapesten. A Fővárosi Önkormányzatot gyakran éri olyan kritika, hogy túlságosan sok a kulturális intézmény – főként a színház -, és a programokban is sok a párhuzamosság. A kritika tényszerűen igaz. De az is tény, hogy a kulturális programok többségét civil- és magánkezdeményezések kínálják, amelyek...
 
    Bővebben...  

  [Első] [Előző] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 [Következő] [Utolsó]  

 

  ELŐFIZETÉS
Előfizetés

  HÍRLEVÉL
Email címem:
Keresés

Feliratkozáshoz adja meg email címét!

  CIKKEK
 
Régió


Megye


TelepülésROVATOK
 

0 cikk
Adó, helyi adó
25 cikk
Anyakönyv
14 cikk
Bács-Kiskun Megye
15 cikk
Baranya Megye
13 cikk
Békés Megye
17 cikk
Beruházás
4 cikk
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
22 cikk
Budapest
32 cikk
Csongrád Megye
16 cikk
E-közigazgatás
79 cikk
E-Önkormányzat
7 cikk
Egészségügy
19 cikk
Építésügy
13 cikk
Európai Unió
65 cikk
Fejér Megye
8 cikk
Gazdálkodás - pénzügy
4 cikk
Gyámügy-Gyermekvédelem-Szociális ügyek
64 cikk
Győr-Moson-Sopron Megye
11 cikk
Hajdú-Bihar Megye
23 cikk
Heves Megye
13 cikk
Humánerőforrás
40 cikk
In memoriam
2 cikk
Informatika
16 cikk
Iratkezelés
1 cikk
Jász-Nagykun-Szolnok Megye
23 cikk
Jegyző státusza
23 cikk
Jegyzőkódex
1 cikk
JK események és beszámolók
1 cikk
Jogalkotás-Jogalkalmazás
73 cikk
Jogszabálymódosítás
1 cikk
Ket.
25 cikk
Kisebbség
20 cikk
Kistérségek
20 cikk
Költségvetés
41 cikk
Komárom-Esztergom Megye
10 cikk
Környezetvédelem
33 cikk
Környező országok közigazgatása
2 cikk
Közbeszerzés
14 cikk
Közbiztonság
83 cikk
Középtávú tervek
0 cikk
Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal
93 cikk
Közigazgatási reform
202 cikk
Közmunka
8 cikk
Köznevelés-sport
2 cikk
Közoktatás
8 cikk
Ktv. / Kttv.
5 cikk
Lakásügy
1 cikk
Lazíts!
85 cikk
Megvalósult Projektek
19 cikk
Módszertani útmutató
3 cikk
Nógrád Megye
8 cikk
Okmányirodák
20 cikk
Oktatás
24 cikk
Önkormányzás - önkormányzatiság
6 cikk
Önkormányzati gazdálkodás
4 cikk
Önkormányzati testület
7 cikk
Összehasonlító jog
4 cikk
Pályázatok
113 cikk
Pest Megye
23 cikk
Politikus
40 cikk
Portré
148 cikk
Régió
29 cikk
Rendezvények, konferenciák
2 cikk
Somogy Megye
14 cikk
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
29 cikk
Szociális ügyek
4 cikk
Térfigyelés
0 cikk
Területfejlesztés
42 cikk
Testvérvárosi kapcsolat
15 cikk
Tolna Megye
14 cikk
Turizmus
127 cikk
Új Ptk.
3 cikk
Új utakon
2 cikk
Vagyongazdálkodás
53 cikk
Választás
86 cikk
Vas Megye
17 cikk
Veszprém Megye
1 cikk
Vezércikk
23 cikk
Zala Megye
10 cikk
 
  FÓRUM FRISS
Kormánytisztviselők jogállása - jubileumi jutalom - végkielégítés
Kelt: 2012.04.10.
  FRISS HOZZÁSZÓLÁSOK
Lerzsi24 2013-01-29 13:16:27
Miracle hozzászólásával...
Tovább..
Katika55 2012-12-23 13:57:36
2012. július 26-án járt volna a...
Tovább..
kívülálló 2012-06-23 07:03:58
Lehet, hogy nagyon kell keresni a...
Tovább..
Miracle 2012-05-17 13:14:23
Jó lenne egy jogértelmezés a...
Tovább..
Alászolgája 2012-01-14 20:23:25
Egyetértek, gyakorlatilag a...
Tovább..

http://jegyzo.hu/index.php?oldal=elofizetes

 
 


Szerkesztőbizottsági információk
BEMUTATKOZÁS
KAPCSOLAT

Jegyző.hu - Jegyző és Közigazgatás © hÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK