http://www.healthprose.org/ Jegyzo.hu
http://hvgorac.hu/Az_altalanos_kozigazgatasi_rendtartas_magyarazata
  CIKKEK
  Újrago(mb/nd)olt hatósági eljárásjog: az általános közigazgatási rendtartás 1. rész 2017.05.29.  
  Hozzászólások: 0  
Szerző: Hajas Barnabás dr.

 
A cikk letölthető PDF formátumban is! Az Országgyűlés 2016. december 6-i ülésnapján elfogadta a közigazgatási eljárás új rendjét szabályozó, Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt, rövid elnevezése szerint Ákr.-t. Az Ákr. 2018. január 1-jén lép hatályba. Az új eljárási kódex a közigazgatási eljárásjog megújítását tűzte célul, véget kíván vetni az elmúlt évtizedben jellemző permanens módosítási folyamatnak, olyan eljárásjogi intézmények kialakítására irányult a kodifikáció törekvése, amelyek biztosítják az ügyfelek joghoz jutását, a kiszámíthatóbb jogalkalmazást, egyúttal elősegítik az eljárások hatékonyságát, koncentráltságát. A korábbi szabályozáshoz képest számos új vonása van: rövidebb, egyszerűbb, átláthatóbb szabályozás; megerősíti a kódexnek a különös eljárási szabályokkal szembeni elsődlegességét; automatikus döntés, sommás eljárás, függő hatályú döntés; a jogorvoslati rendszerben a közigazgatási bíráskodás elsődlegessége stb. I. A hatósági eljárásjog megújításának okai A közigazgatási eljárásjog...
 
Bővebben...  

 
Érdekvédelmi lehetőségeink
  2009.12.05. Hozzászólások: 0  
Szerző: Csonka Béla

A Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ) legnagyobb taglétszámot tömörítő szervezete az Önkormányzati Dolgozók Országos Szakmai Tanácsa (ÖDOSZT) Elnöksége az MKKSZ 2008-2012. közötti időszakra szóló programjának eleget téve a gyakorlati együttműködés céljából együttes ülésre hívta meg a Jegyzők Országos Szövetsége Elnökségét.
A 2009. évi Az MKKSZ kiemelten érdekelt abban, hogy az országos önkormányzati érdekszövetségekkel, a Magyar Közigazgatási Karral, a Jegyzők...
 
    Bővebben...  

 
A jegyző jövője 2009/5
  2009.12.05. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Schutzbach Ferenc címzetes főjegyző Miszla-Belecska-Kalaznó körjegyzőség

17-i számában jelent meg Dr. Hőrich Ferenc „önkormányzati joggal foglalkozó” jogász (ügyvéd) cikke „Önkormányzati döntések és büntetőjog” címmel, amelyben az elhíresült fővárosi VI. és VII. kerületi önkormányzati ingatlanértékesítések kapcsán írja le a véleményét a felelősség kérdésében. Bár alapvetően egyetértek a leírtakkal, két kérdésben megpróbálnám „árnyalni” a jogász-kolléga véleményét. A cikkíró álláspontja szerint kizárt, hogy büntetőjogi felelősségre vonjanak egy önkormányzati képviselőt a...
 
    Bővebben...  

 
Aki közszolga, az nem a rendszert, hanem az embert szolgálja - Dr. Pápay Gyula,...
  2009.12.05. Hozzászólások: 0  
Szerző: Suha Péter újságíró Heves Megyei Hírlap

Bár 1983 óta nyugdíjas, az egykori jegyző, majd évtizedekig VB titkár Dr. Pápay Gyula ma is figyelemmel kíséri a közigazgatás történéseit. Azt mondja: sok minden változott, de vannak dolgok, amik ma is ugyanolyanok, mint évtizedekkel ezelőtt. Vagy ugyanolyanoknak kellene lenniük. A háború után községi ideiglenes kisegítőként kerültem a közigazgatásba, egyebek között az eltűntek felkutatásával kellett foglalkoznom – meséli dr. Pápay Gyula. - Ez Gyöngyössolymoson volt, ahonnan aztán Markazra kerültem jegyzőnek. Onnan – egy alispáni...
 
    Bővebben...  

 
Emlékezés Dr. Farkas Károly /1934-2009/ 2009/5
  2009.12.05. Hozzászólások: 0  
Szerző: Lászlóné dr. Kovács Ilona Baranya megyei főjegyző

Dr. Farkas Károly 1934. december 17-én született Pécsett. A Pécsi Pius Gimnázium padjaiból a jogi pálya felé vonzódott. Mai nevén a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán 1957-ben avatták doktorrá. A bírósági fogalmazói gyakorlat és a szakvizsga után Szekszárdon, majd Bonyhádon polgári és büntető ügyekben bíráskodott, amely jelentős útravalót adott a fiatal jogász jövőjének szakmai megalapozásához. 1962-ben hazatért szülővárosába és a Baranya Megyei Tanács VB Titkárságán jogtanácsosként dolgozott. (Pécsett sajnos nem...
 
    Bővebben...  

 
Ujjlenyomat az új e-útlevélben 2009/5
  2009.12.05. Hozzászólások: 0  
Szerző: Horváth Gábor dr.

2009. június 28. napjától az uniós normáknak megfelelően hazánkban is másodgenerációs biometrikus útlevél került bevezetésre, ez az új okmány jelentősen hozzájárul a külföldre történő utazás biztonságának növeléséhez. Az országban az első körben – 2000. január 1. napján – megalakult Gyöngyös Városi Polgármesteri Hivatal Okmányiroda decentralizáltan a városra és huszonnégy községre kiterjedő illetékességgel, illetve a vonzáskörzetéhez tartozó nyolcvanezer állampolgár ügyeire vonatkozóan látja el a jogszabályban...
 
    Bővebben...  

 
Az e-ügyintézés és az e-tájékoztatás feltételeinek kialakítása 2009/5
  2009.12.05. Hozzászólások: 0  
Szerző: Kormos János csoportvezető Heves Megyei Önkormányzat Informatikai Csoport

  Az Országgyűlés a 2004-ben elfogadta a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényt./ továbbiakban: Ket/. A Ket. – az önkormányzati közigazgatás számára nem teszi kötelezővé, hogy az állampolgárok részére elektronikus tájékoztató szolgáltatást nyújtson, önkéntes alapon azonban lehetőség van e szolgáltatás felvállalására. A megyei önkormányzat hatósági ügyintézésre szűk körben kapott hatáskört, melyek a következők: a) a nem állami, önkormányzati közoktatási...
 
    Bővebben...  

 
Köztartozás bejelentés elektronikusan 2009/5
  2009.12.05. Hozzászólások: 0  
Szerző: Némethné Fülöp Ágnes osztályvezető APEH Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága

  Az állami adóhatóság mindig is úttörő szerepet játszott az elektronikus közigazgatási szolgáltatások elterjesztésében. Ennek egyik legsikeresebb példája az elektronikus adóbevallás és adatszolgáltatás. Az első lépések már 1998-ban megkezdődtek, az érintettek köre évről-évre bővült. 2005-re már a 10.000 legnagyobb adóteljesítményt nyújtó adózó küldhette adóbevallását az interneten keresztül. Az adóalanyok nagy része számára napjainkban már nem lehetőség, hanem kötelezettség az adóbevallások elektronikus küldése. Ezen...
 
    Bővebben...  

 
Új törvény, új lehetőségek, új feladatok 2009/5
  2009.12.05. Hozzászólások: 0  
Szerző: Szittner Károly titkárságvezető Miniszterelnöki Hivatal Informatikai Államtitkárság

2009. június 15-én a Parlament elfogadta az elektronikus közszolgáltatásról szóló törvényt, amely a Magyar Közlöny 2009. június 29-i, 89. számának második kötetében jelent meg, és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény módosításával együtt 2009. október 1-jén lép hatályba. A két törvénnyel egyidejűleg igen nagy számban módosulnak jogszabályok, az ügyintézés egyszerűsítése és az elektronikus kapcsolattartás lehetővé tétele érdekében. Joggal merülhet fel sokakban a kérdés,...
 
    Bővebben...  

 
Ahol mamut köszönti a látogatókat Mátra Múzeum, Gyöngyös 2009/5
  2009.12.05. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Bencze Géza muzeológus

  A Mátra kapujában országosan is kiemelkedő színvonalon megújított múzeum várja a látogatóit. A keleti országrész legszebb múzeumi parkja övezte egykori kastélyépületben Gyöngyös város és vidéke, de elsősorban is a Mátra természeti kincsei, történeti emlékei várják a szépre és értékesre vágyókat. Ez év júniusában a szicíliai Taorminában adták át az Európai Unió kulturális örökség díjait. A kulturális örökségvédelem magas szintű elvárásainak megfelelő kiemelkedő kezdeményezéseket elismerő hét fődíj, az Europa...
 
    Bővebben...  

 
Élet a kollégiumban 2009/5
  2009.12.05. Hozzászólások: 0  
Szerző: Fónagy Ákos tanácsos Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Koordinációs és Szervezési Főosztály

A területi államigazgatás szervezetrendszerének 2007. január 1-től érvénybelépő átalakítása alapvetően új helyzetet teremtett a középszint közigazgatási szereplőinek kapcsolatrendszerében. E rövid áttekintés keretében érdemes megvizsgálni a területi államigazgatási szervek szakmai együttműködésének egyik kiemelt eszközét: az államigazgatási kollégiumot. E testület létrehozása és működtetése a hivatalok (illetve azok vezetőinek) jogszabályban meghatározott kötelezettsége. A jogi szabályozottság mellett ugyanakkor a testületek...
 
    Bővebben...  

  [Első] [Előző] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 [Következő] [Utolsó]  

 

  ELŐFIZETÉS
Előfizetés

  FACEBOOK

  HÍRLEVÉL
Email címem:
Keresés

Feliratkozáshoz adja meg email címét!

  CIKKEK
 
Régió


Megye


TelepülésROVATOK
 

0 cikk
Adó, helyi adó
25 cikk
Anyakönyv
14 cikk
Bács-Kiskun Megye
15 cikk
Baranya Megye
13 cikk
Békés Megye
17 cikk
Beruházás
4 cikk
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
22 cikk
Budapest
32 cikk
Csongrád Megye
16 cikk
E-közigazgatás
79 cikk
E-Önkormányzat
7 cikk
Egészségügy
19 cikk
Építésügy
13 cikk
Európai Unió
65 cikk
Fejér Megye
8 cikk
Gazdálkodás - pénzügy
4 cikk
Gyámügy-Gyermekvédelem-Szociális ügyek
64 cikk
Győr-Moson-Sopron Megye
11 cikk
Hajdú-Bihar Megye
23 cikk
Heves Megye
13 cikk
Humánerőforrás
40 cikk
In memoriam
2 cikk
Informatika
16 cikk
Iratkezelés
1 cikk
Jász-Nagykun-Szolnok Megye
23 cikk
Jegyző státusza
23 cikk
Jegyzőkódex
1 cikk
JK események és beszámolók
1 cikk
Jogalkotás-Jogalkalmazás
73 cikk
Jogszabálymódosítás
1 cikk
Ket.
25 cikk
Kisebbség
20 cikk
Kistérségek
20 cikk
Költségvetés
41 cikk
Komárom-Esztergom Megye
10 cikk
Környezetvédelem
33 cikk
Környező országok közigazgatása
2 cikk
Közbeszerzés
14 cikk
Közbiztonság
83 cikk
Középtávú tervek
0 cikk
Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal
93 cikk
Közigazgatási reform
202 cikk
Közmunka
8 cikk
Köznevelés-sport
2 cikk
Közoktatás
8 cikk
Ktv. / Kttv.
5 cikk
Lakásügy
1 cikk
Lazíts!
85 cikk
Megvalósult Projektek
19 cikk
Módszertani útmutató
3 cikk
Nógrád Megye
8 cikk
Okmányirodák
20 cikk
Oktatás
24 cikk
Önkormányzás - önkormányzatiság
6 cikk
Önkormányzati gazdálkodás
4 cikk
Önkormányzati testület
7 cikk
Összehasonlító jog
4 cikk
Pályázatok
113 cikk
Pest Megye
23 cikk
Politikus
40 cikk
Portré
148 cikk
Régió
29 cikk
Rendezvények, konferenciák
2 cikk
Somogy Megye
14 cikk
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
29 cikk
Szociális ügyek
4 cikk
Térfigyelés
0 cikk
Területfejlesztés
42 cikk
Testvérvárosi kapcsolat
15 cikk
Tolna Megye
14 cikk
Turizmus
127 cikk
Új Ptk.
3 cikk
Új utakon
2 cikk
Vagyongazdálkodás
53 cikk
Választás
86 cikk
Vas Megye
17 cikk
Veszprém Megye
1 cikk
Vezércikk
23 cikk
Zala Megye
10 cikk
 
  FÓRUM FRISS
Kormánytisztviselők jogállása - jubileumi jutalom - végkielégítés
Kelt: 2012.04.10.
  FRISS HOZZÁSZÓLÁSOK
Lerzsi24 2013-01-29 13:16:27
Miracle hozzászólásával...
Tovább..
Katika55 2012-12-23 13:57:36
2012. július 26-án járt volna a...
Tovább..
kívülálló 2012-06-23 07:03:58
Lehet, hogy nagyon kell keresni a...
Tovább..
Miracle 2012-05-17 13:14:23
Jó lenne egy jogértelmezés a...
Tovább..
Alászolgája 2012-01-14 20:23:25
Egyetértek, gyakorlatilag a...
Tovább..

http://jegyzo.hu/index.php?oldal=elofizetes

 
 


Szerkesztőbizottsági információk
BEMUTATKOZÁS
KAPCSOLAT

Jegyző.hu - Jegyző és Közigazgatás © hÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
A Kiadó további oldalai:HVGORAC.HU,UJBTK.HU,HVGORAC.EU,PTK2013.HU,JOGKODEX.HU