http://www.healthprose.org/ Jegyzo.hu
http://hvgorac.hu/Az_altalanos_kozigazgatasi_rendtartas_magyarazata
  CIKKEK
  Újrago(mb/nd)olt hatósági eljárásjog: az általános közigazgatási rendtartás 1. rész 2017.05.29.  
  Hozzászólások: 0  
Szerző: Hajas Barnabás dr.

 
A cikk letölthető PDF formátumban is! Az Országgyűlés 2016. december 6-i ülésnapján elfogadta a közigazgatási eljárás új rendjét szabályozó, Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt, rövid elnevezése szerint Ákr.-t. Az Ákr. 2018. január 1-jén lép hatályba. Az új eljárási kódex a közigazgatási eljárásjog megújítását tűzte célul, véget kíván vetni az elmúlt évtizedben jellemző permanens módosítási folyamatnak, olyan eljárásjogi intézmények kialakítására irányult a kodifikáció törekvése, amelyek biztosítják az ügyfelek joghoz jutását, a kiszámíthatóbb jogalkalmazást, egyúttal elősegítik az eljárások hatékonyságát, koncentráltságát. A korábbi szabályozáshoz képest számos új vonása van: rövidebb, egyszerűbb, átláthatóbb szabályozás; megerősíti a kódexnek a különös eljárási szabályokkal szembeni elsődlegességét; automatikus döntés, sommás eljárás, függő hatályú döntés; a jogorvoslati rendszerben a közigazgatási bíráskodás elsődlegessége stb. I. A hatósági eljárásjog megújításának okai A közigazgatási eljárásjog...
 
Bővebben...  

 
Bűnmegelőzés 2009/5
  2009.12.05. Hozzászólások: 0  
Szerző: Háda Emília dr. és Henzsel Nóra dr.

A gyermek- és fiatalkorúakat érintő bűnmegelőzési tevékenység tapasztalatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A Szociális és Gyámhivatal a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet (Gyer.) 2. számú melléklete szerinti éves jelentésében elemzi a gyermek és fiatalkorú bűnelkövetés helyzetét, értékeli a bűnmegelőzési tevékenységet, és emellett a családon belüli erőszak, gyermekbántalmazás, sértetté válás alakulását is. A helyi társadalmi bűnmegelőzés...
 
    Bővebben...  

 
Koordináció a közterületek közbiztonságáért 2009/5
  2009.12.05. Hozzászólások: 0  
Szerző: Orgovány Zoltán ny.r.alezredes Dunaújváros Biztonságért Fórum alelnöke a KTTT. tagja

Talán meglepő, de gyakori kritika a térfelügyeleti rendszerekkel kapcsolatban, hogy nem alkalmasak az össz bűncselekmény szám csökkentésére. A kritikusok szerint a kamerák csupán arra alkalmasak, hogy egy bizonyos területről kiszorítsák a bűnelkövetőket, akik aztán egy másik helyszínen zavartalanul folytatják tovább működésüket. Ez a vélemény csak részigazságokat tartalmaz. Azokon a területeken ugyanis, ahol van technika, csak minimális humánerő jelenlétre van szükség. Az aktuális bűnügyi fertőzöttségi mutatók alapján pedig a meglévő...
 
    Bővebben...  

 
Térfelügyeleti rendszerek Heves megyében 2009/5
  2009.12.05. Hozzászólások: 0  
Szerző: Juhász István dr.

  A rendőrség által közterületen működtetett térfigyelő rendszerek működésének szabályait az alábbi jogszabályok, ill. az azokon alapuló belső norma szabályozza: 1994. évi XXXIV. Tv. A Rendőrségről. 1992. évi LXIII. Tv. A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról. 54/2007. (OT.31.) ORFK Utasítás A Rendőrség Adatvédelmi Szabályzatáról. Azonban új törvény is született. A jelenlegi jogi szabályozás kizárólagosan Rendőrségi jogkörben tartja a kamerarendszerek üzemeltetését, azonban a közbiztonság és...
 
    Bővebben...  

 
A térfelügyelet fogalmai IV. 2009/5
  2009.12.05. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Tóth Zoltán MTA SZTAKI osztályvezető elektronikus közigazgatás

Az MTA SZTAKI elektronikus közigazgatási részlegében, a Közterületi Térfigyelő Tanácsadó Testületben egy projekt indult a térfelügyeleti rendszerek minősítésére, kategorizálására. A munka első fázisában megfogalmazott fogalmak alkalmasak lehetnek a már működő és fejlesztésre tervezett rendszerek besorolására. A jelenleg – tömegesen – hatósági engedély nélkül (törvénytelenül) létesített és működő magánterületi-térfelügyeleti és önkormányzati célú, esetenként rendőrségi rendszerek törvényesítése és bevonása a törvényesen...
 
    Bővebben...  

 
Térfigyelés – szabályosan 2008/6
  2009.12.05. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Schutzbach Ferenc címzetes főjegyző Tamási

A közbiztonság javításának okán egyre több település közterületein találkozunk térfigyelő kamerákkal, amelyek „túlsó végén” a hatóság lesi és rögzíti minden cselekedetünket. Ennek kapcsán megszólalt az adatvédelmi biztos is. A térfigyelő (képfelvevő) rendszerek működtetésére a Rendőrségről szóló törvény (Rtv.) 2007. évi módosítása teremtette meg a jogszabályi alapot. Eszerint a rendőrség közterületen bárki számára nyilvánvalóan észlelhető módon képfelvevőt helyezhet el és felvételt készíthet, amennyiben az...
 
    Bővebben...  

 
Települési térfigyelő rendszerek IP-hálózatokon 2007/2
  2009.12.05. Hozzászólások: 0  
Szerző: Lackó Gábor

Napjainkban minden település törekszik arra, hogy az ottlakók minél inkább magukénak érezzék falujukat, városukat és ennek – egyebek mellett – fontos elemeit képezik az elérhető infrastruktúrák, igénybe vehető szolgáltatások és a biztonság. Rövid tanulmányunkban arra igyekszünk rávilágítani, hogy ezek a célok hogyan érhetők el költséghatékonyan a helyi önkormányzatok,...
 
    Bővebben...  

 
„Jár a megbecsülés a köz szolgálóinak!” 2001/4
  2009.12.05. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dani Ferenc

Az én emlékeim között a régi világból két igazán nyugalmas állást betöltő tisztségviselő képe él, a jegyzőé és a bíróé. Ül két pocakos, joviális úr a hivatal ámbitusán. Gesztenyefa lombja borul rájuk. Osztogatják atyai jó tanácsaikat, s közben el-eltűnődnek: melyiküknél kártyázzanak majd este. A falvak, városok többségében se kártya, se ámbitus, se gesztenye. Ráérősen pipázó bíró-polgármester, nótárius-jegyző, körjegyző pedig legkevésbé! A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény megalkotásával a...
 
    Bővebben...  

 
Jegyző és a fogyasztóvédelem 2009/5
  2009.12.05. Hozzászólások: 0  
Szerző: Adminisztrátor

  A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. Törvény tartalmazza a magyarországi fogyasztóvédelem intézményrendszerét is. A törvény értelmében állami szervezetek, társadalmi, civil szervezetek, valamint a helyi önkormányzatok kapnak fogyasztóvédelmi feladatokat, illetve hatásköröket. A fogyasztóvédelmi törvény 44.§-a igen röviden foglalja össze a helyi önkormányzatok szerepét, eszerint: „A helyi önkormányzatok képviselő-testületei segíthetik a fogyasztók önszerveződéseit,támogathatják a fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek...
 
    Bővebben...  

 
Akadálymentesítés a közszférában 2009/5
  2009.12.05. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Fekete Barbara jogtanácsos Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal

  Magyarországon először az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény tette kötelezővé az épített környezet akadálymentesítését. A törvényben meghatározott akadálymentesítési követelményrendszer megfelel az európai uniós elvárásoknak. A jogszabály több ponton is kitér az építmények esetében az akadálymentesítés követelményeire, így többek között az általános követelményeknél kötelezővé teszi az építmény elhelyezése során a közhasznú intézmények esetében a mindenki számára...
 
    Bővebben...  

 
Kocsi-út az éjszakában 2009/5
  2009.12.05. Hozzászólások: 0  
Szerző: Adminisztrátor

Igen, egyetértek: írásom címe első benyomásra talán szokatlannak tűnhet egy igazgatási szaklapban. A kétkedés csak fölerősödhet, ha elárulom, az Ady Endrétől kölcsönzött verscímmel ezúttal a birtokvédelmi eljárás és a Ket. szabályainak meglehetősen zavaros viszonyát igyekszem érzékeltetni. Íme, egy újabb gordiuszi csomó! A hivatkozott vers a teljes elbizonytalanodásról, a „minden Egész eltörött” érzéséről szól. A kedves műértő olvasó napjainkban bizonnyal átélte ezt az érzést jogalkalmazás közben, talán még az olyan...
 
    Bővebben...  

  [Első] [Előző] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 [Következő] [Utolsó]  

 

  ELŐFIZETÉS
Előfizetés

  FACEBOOK

  HÍRLEVÉL
Email címem:
Keresés

Feliratkozáshoz adja meg email címét!

  CIKKEK
 
Régió


Megye


TelepülésROVATOK
 

0 cikk
Adó, helyi adó
25 cikk
Anyakönyv
14 cikk
Bács-Kiskun Megye
15 cikk
Baranya Megye
13 cikk
Békés Megye
17 cikk
Beruházás
4 cikk
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
22 cikk
Budapest
32 cikk
Csongrád Megye
16 cikk
E-közigazgatás
79 cikk
E-Önkormányzat
7 cikk
Egészségügy
19 cikk
Építésügy
13 cikk
Európai Unió
65 cikk
Fejér Megye
8 cikk
Gazdálkodás - pénzügy
4 cikk
Gyámügy-Gyermekvédelem-Szociális ügyek
64 cikk
Győr-Moson-Sopron Megye
11 cikk
Hajdú-Bihar Megye
23 cikk
Heves Megye
13 cikk
Humánerőforrás
40 cikk
In memoriam
2 cikk
Informatika
16 cikk
Iratkezelés
1 cikk
Jász-Nagykun-Szolnok Megye
23 cikk
Jegyző státusza
23 cikk
Jegyzőkódex
1 cikk
JK események és beszámolók
1 cikk
Jogalkotás-Jogalkalmazás
73 cikk
Jogszabálymódosítás
1 cikk
Ket.
25 cikk
Kisebbség
20 cikk
Kistérségek
20 cikk
Költségvetés
41 cikk
Komárom-Esztergom Megye
10 cikk
Környezetvédelem
33 cikk
Környező országok közigazgatása
2 cikk
Közbeszerzés
14 cikk
Közbiztonság
83 cikk
Középtávú tervek
0 cikk
Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal
93 cikk
Közigazgatási reform
202 cikk
Közmunka
8 cikk
Köznevelés-sport
2 cikk
Közoktatás
8 cikk
Ktv. / Kttv.
5 cikk
Lakásügy
1 cikk
Lazíts!
85 cikk
Megvalósult Projektek
19 cikk
Módszertani útmutató
3 cikk
Nógrád Megye
8 cikk
Okmányirodák
20 cikk
Oktatás
24 cikk
Önkormányzás - önkormányzatiság
6 cikk
Önkormányzati gazdálkodás
4 cikk
Önkormányzati testület
7 cikk
Összehasonlító jog
4 cikk
Pályázatok
113 cikk
Pest Megye
23 cikk
Politikus
40 cikk
Portré
148 cikk
Régió
29 cikk
Rendezvények, konferenciák
2 cikk
Somogy Megye
14 cikk
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
29 cikk
Szociális ügyek
4 cikk
Térfigyelés
0 cikk
Területfejlesztés
42 cikk
Testvérvárosi kapcsolat
15 cikk
Tolna Megye
14 cikk
Turizmus
127 cikk
Új Ptk.
3 cikk
Új utakon
2 cikk
Vagyongazdálkodás
53 cikk
Választás
86 cikk
Vas Megye
17 cikk
Veszprém Megye
1 cikk
Vezércikk
23 cikk
Zala Megye
10 cikk
 
  FÓRUM FRISS
Kormánytisztviselők jogállása - jubileumi jutalom - végkielégítés
Kelt: 2012.04.10.
  FRISS HOZZÁSZÓLÁSOK
Lerzsi24 2013-01-29 13:16:27
Miracle hozzászólásával...
Tovább..
Katika55 2012-12-23 13:57:36
2012. július 26-án járt volna a...
Tovább..
kívülálló 2012-06-23 07:03:58
Lehet, hogy nagyon kell keresni a...
Tovább..
Miracle 2012-05-17 13:14:23
Jó lenne egy jogértelmezés a...
Tovább..
Alászolgája 2012-01-14 20:23:25
Egyetértek, gyakorlatilag a...
Tovább..

http://jegyzo.hu/index.php?oldal=elofizetes

 
 


Szerkesztőbizottsági információk
BEMUTATKOZÁS
KAPCSOLAT

Jegyző.hu - Jegyző és Közigazgatás © hÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
A Kiadó további oldalai:HVGORAC.HU,UJBTK.HU,HVGORAC.EU,PTK2013.HU,JOGKODEX.HU