http://www.healthprose.org/ Jegyzo.hu
http://hvgorac.hu/Az_altalanos_kozigazgatasi_rendtartas_magyarazata
  CIKKEK
  Újrago(mb/nd)olt hatósági eljárásjog: az általános közigazgatási rendtartás 1. rész 2017.05.29.  
  Hozzászólások: 0  
Szerző: Hajas Barnabás dr.

 
A cikk letölthető PDF formátumban is! Az Országgyűlés 2016. december 6-i ülésnapján elfogadta a közigazgatási eljárás új rendjét szabályozó, Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt, rövid elnevezése szerint Ákr.-t. Az Ákr. 2018. január 1-jén lép hatályba. Az új eljárási kódex a közigazgatási eljárásjog megújítását tűzte célul, véget kíván vetni az elmúlt évtizedben jellemző permanens módosítási folyamatnak, olyan eljárásjogi intézmények kialakítására irányult a kodifikáció törekvése, amelyek biztosítják az ügyfelek joghoz jutását, a kiszámíthatóbb jogalkalmazást, egyúttal elősegítik az eljárások hatékonyságát, koncentráltságát. A korábbi szabályozáshoz képest számos új vonása van: rövidebb, egyszerűbb, átláthatóbb szabályozás; megerősíti a kódexnek a különös eljárási szabályokkal szembeni elsődlegességét; automatikus döntés, sommás eljárás, függő hatályú döntés; a jogorvoslati rendszerben a közigazgatási bíráskodás elsődlegessége stb. I. A hatósági eljárásjog megújításának okai A közigazgatási eljárásjog...
 
Bővebben...  

 
A szabálysértési bírságok visszatartó ereje gyengülése 2009/4
  2009.12.02. Hozzászólások: 0  
Szerző: Czakó Sándor

A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény célja, hogy gyors és eredményes fellépést biztosítson azokkal a jogsértő magatartásokkal szemben, melyek a bűncselekményekhez képest enyhébb fokban sértik vagy veszélyeztetik a társadalom általánosan elfogadott együttélési normáit, akadályozzák vagy zavarják a közigazgatás működését, illetve meghatározott tevékenység vagy foglalkozás gyakorlására vonatkozó jogszabályokba ütköznek. A különféle bírságok behajtása amúgy sem könnyű dolog, főleg ebben a mai világban, amikor a...
 
    Bővebben...  

 
A gyámhatóság szerepe a büntetőeljárásban 2009/4
  2009.12.02. Hozzászólások: 0  
Szerző: Adminisztrátor

A bűnüldözés és a büntetőeljárás a mindennapok gyakorlatában távolállónak tűnik a gyermekvédelem klasszikus területeitől, bár az utóbbi 100 év büntetőpolitikája, a - bűnmegelőzés előtérbe kerülése – felértékelte a megelőző jellegű szociális védelmi tevékenységet. Az első gyermekvédelmi tv. (az 1901.évi 8 tc.) még ismerte a gyermek bűnmegelőzési célzatú zárt körülmények közötti nevelését; a büntető törvénykönyv (a Csemegi kódex) pedig 12 évben határozta meg a vétőképesség alsó korhatárát. A jogalkotás ebben az...
 
    Bővebben...  

 
Balaton Vízi Polgárőr Szövetség 2009/4
  2009.12.02. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Kardos József címzetes főjegyző Gyenesdiás

A Balatoni Polgárőr Szövetség három vízparti polgárőr egyesület, és három önkormányzat összefogásával jött létre, Balatongyörök,Vonyarcvashegy,Gyenesdiás. Gyenesdiási központtal, kishajó kikötővel és logisztikai központtal mivel tevékenységünk az egész Balatonra kiterjed. Azóta már19 Veszprém megyei, 12 somogyi, 5 zalai település jelezte csatlakozási szándékát, megismerve elhatározásainkat. Céljuk a vízfelület biztonságosabbá tétele, a vízparti környezetvédelem, az orvhorgászat visszaszorítása, a vízből való mentés,...
 
    Bővebben...  

 
Térfelügyeleti rendszerek a bűnözés ellen 2009/4
  2009.12.02. Hozzászólások: 0  
Szerző: Németh Zoltán r. alezredes a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság hivatalvezetője a KTTT tagja

  A térfigyelő rendszerek kiépítésében, egységes (rendőr) szakmai szempontok szerinti működtetésében korábban a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság hivatalvezetőjeként 2000 februárja óta vállaltam szerepet. A Józsefvárosban eltöltött idő e területen és más rendőri szempontból fontos kérdésben készített fel oly módon, hogy e rendszerek működéséről reális képet tudjak alkotni. Magyarországon a 90-es évek közepén, bizonyos kriminológiai tényezők hatására a technika fejlődésével kezdődött meg – a közrend, közbiztonság,...
 
    Bővebben...  

 
Katasztrófák elleni védekezés 2009/4
  2009.12.02. Hozzászólások: 0  
Szerző: Wéber Antal

  A katasztrófavédelem 2000. január 1-jével alakult a polgári védelem és a tűzoltóság országos és megyei szintű szervezeteinek integrációjával. Csúcsszerve az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, melynek területi szervei a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok. A helyi feladataikat a polgári védelmi kirendeltségek végzik. A Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (ZMKI) területi államigazgatási feladatokat is ellátó rendvédelmi szervként a jogszabályokban, valamint az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben részletezett...
 
    Bővebben...  

 
A Közterület-felügyeletek hatáskörének bővítése 2009/4
  2009.12.02. Hozzászólások: 0  
Szerző: Bakonyi Tamás

A közterületek rendje és tisztasága védelme céljából 1983 óta van lehetőség Közterület-felügyelet létrehozására.   Az 1999. évi LXIII. törvény a felügyeletek létrehozása óta eltelt időszakban felhalmozódott törvényi szabályozást igénylő kérdések rendezésével megszüntette a szabályozási hiányosságokat, rendezte a szervezeti és közhatalmi jogok gyakorlásával, a foglalkoztatással összefüggő tárgyköröket, mely érintette a felügyeletek jogállását, feladatait és szervezetét, a felügyelők közszolgálati státusát, intézkedési...
 
    Bővebben...  

 
Térfelügyeleti kamerarendszerek Zalában 2009/4
  2009.12.02. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Tiborcz János rendőr főkapitány Zala megye Németh József rendőr alezredes

Az állampolgárok szubjektív biztonságérzetének erősítése korunk egyik legnagyobb kihívása a Rendőrség számára. Cikkünkben rövid tájékoztatást adunk a teljesség igénye, valamint az adatvédelmi és személyiségjogi szempontok tárgyalása nélkül a Rendőrség által működtetett térfigyelő kamerarendszerekről. Az objektív bűnügyi mutatók ellenére Zala megyében is - az ország más megyéihez hasonlóan - érzékelhető az állampolgárok szubjektív biztonságérzetének gyengülése. Az állampolgárok részéről joggal merülhet fel...
 
    Bővebben...  

 
Ajánlom a fiataloknak - Dr. Kardos József Gyenesdiás címzetes főjegyzője 2009/4...
  2009.12.02. Hozzászólások: 0  
Szerző: J.K.

A Jegyző és Közigazgatás kérdéseire Dr. Kardos József Gyenesdiás címzetes főjegyzője válaszolt. A szegedi József Attila Tudományegyetem jogi karának elvégzése után 1978 februárjában kerültem Veszprém megyei ösztöndíjasként a Keszthely Városi Tanács VB igazgatási osztályra. Az első időszakban gyámügyi feladatokat láttam el 5 éven keresztül, amely mellé még a szabálysértési ügyintézést is megkaptam. Az államigazgatás átszervezését követően városkörnyéki feladatokat is elláttam a hatósági ügyintézésben. Kisajátítási és...
 
    Bővebben...  

 
Elmélet és gyakorlat - dr. Pais József 2009/4
  2009.12.02. Hozzászólások: 0  
Szerző: J. K.

A Jegyző és Közigazgatás kérdéseire dr. Pais József a Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Zalaegerszegi Kirendeltségének hatósági osztályvezetője. Dr. Pais József Zalaegerszegen született 1951-ben. Az általános és a középiskolát Zalaegerszegen, jogi tanulmányait Pécsett végezte. 1977-ben szerzett diplomát a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara nappali tagozatán. A jogi szakvizsgát 1979 novemberében tette le. Az egyetem elvégzése óta a közigazgatásban dolgozik. 1977-1979-ben a Zala Megyei Illetékhivatalánál...
 
    Bővebben...  

 
Támasz Kistérségi Intézmény a zalaegerszegi és őriszentpéteri szociális...
  2009.12.02. Hozzászólások: 0  
Szerző: Györe Edina intézményvezető Támasz Alapszolgáltatási Intézmény

A Támasz Alapszolgáltatási Intézmény 2009. január 1-én kezdte meg határozatlan idejű működését, a Zalaegerszegi és az Őriszentpéteri Kistérség közigazgatási területén, 84 településen. Az intézmény alapítója és fenntartója a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás. Az intézmény létrehozását hosszantartó, alapos előkészítő, elemző munka előzte meg a településeken élők igényei alapján a polgármesterek szoros együttműködésével. A Zalaegerszegi Kistérség területén az egységes szociális ellátások...
 
    Bővebben...  

  [Első] [Előző] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 [Következő] [Utolsó]  

 

  ELŐFIZETÉS
Előfizetés

  FACEBOOK

  HÍRLEVÉL
Email címem:
Keresés

Feliratkozáshoz adja meg email címét!

  CIKKEK
 
Régió


Megye


TelepülésROVATOK
 

0 cikk
Adó, helyi adó
25 cikk
Anyakönyv
14 cikk
Bács-Kiskun Megye
15 cikk
Baranya Megye
13 cikk
Békés Megye
17 cikk
Beruházás
4 cikk
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
22 cikk
Budapest
32 cikk
Csongrád Megye
16 cikk
E-közigazgatás
79 cikk
E-Önkormányzat
7 cikk
Egészségügy
19 cikk
Építésügy
13 cikk
Európai Unió
65 cikk
Fejér Megye
8 cikk
Gazdálkodás - pénzügy
4 cikk
Gyámügy-Gyermekvédelem-Szociális ügyek
64 cikk
Győr-Moson-Sopron Megye
11 cikk
Hajdú-Bihar Megye
23 cikk
Heves Megye
13 cikk
Humánerőforrás
40 cikk
In memoriam
2 cikk
Informatika
16 cikk
Iratkezelés
1 cikk
Jász-Nagykun-Szolnok Megye
23 cikk
Jegyző státusza
23 cikk
Jegyzőkódex
1 cikk
JK események és beszámolók
1 cikk
Jogalkotás-Jogalkalmazás
73 cikk
Jogszabálymódosítás
1 cikk
Ket.
25 cikk
Kisebbség
20 cikk
Kistérségek
20 cikk
Költségvetés
41 cikk
Komárom-Esztergom Megye
10 cikk
Környezetvédelem
33 cikk
Környező országok közigazgatása
2 cikk
Közbeszerzés
14 cikk
Közbiztonság
83 cikk
Középtávú tervek
0 cikk
Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal
93 cikk
Közigazgatási reform
202 cikk
Közmunka
8 cikk
Köznevelés-sport
2 cikk
Közoktatás
8 cikk
Ktv. / Kttv.
5 cikk
Lakásügy
1 cikk
Lazíts!
85 cikk
Megvalósult Projektek
19 cikk
Módszertani útmutató
3 cikk
Nógrád Megye
8 cikk
Okmányirodák
20 cikk
Oktatás
24 cikk
Önkormányzás - önkormányzatiság
6 cikk
Önkormányzati gazdálkodás
4 cikk
Önkormányzati testület
7 cikk
Összehasonlító jog
4 cikk
Pályázatok
113 cikk
Pest Megye
23 cikk
Politikus
40 cikk
Portré
148 cikk
Régió
29 cikk
Rendezvények, konferenciák
2 cikk
Somogy Megye
14 cikk
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
29 cikk
Szociális ügyek
4 cikk
Térfigyelés
0 cikk
Területfejlesztés
42 cikk
Testvérvárosi kapcsolat
15 cikk
Tolna Megye
14 cikk
Turizmus
127 cikk
Új Ptk.
3 cikk
Új utakon
2 cikk
Vagyongazdálkodás
53 cikk
Választás
86 cikk
Vas Megye
17 cikk
Veszprém Megye
1 cikk
Vezércikk
23 cikk
Zala Megye
10 cikk
 
  FÓRUM FRISS
Kormánytisztviselők jogállása - jubileumi jutalom - végkielégítés
Kelt: 2012.04.10.
  FRISS HOZZÁSZÓLÁSOK
Lerzsi24 2013-01-29 13:16:27
Miracle hozzászólásával...
Tovább..
Katika55 2012-12-23 13:57:36
2012. július 26-án járt volna a...
Tovább..
kívülálló 2012-06-23 07:03:58
Lehet, hogy nagyon kell keresni a...
Tovább..
Miracle 2012-05-17 13:14:23
Jó lenne egy jogértelmezés a...
Tovább..
Alászolgája 2012-01-14 20:23:25
Egyetértek, gyakorlatilag a...
Tovább..

http://jegyzo.hu/index.php?oldal=elofizetes

 
 


Szerkesztőbizottsági információk
BEMUTATKOZÁS
KAPCSOLAT

Jegyző.hu - Jegyző és Közigazgatás © hÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
A Kiadó további oldalai:HVGORAC.HU,UJBTK.HU,HVGORAC.EU,PTK2013.HU,JOGKODEX.HU