http://www.ambienonlinebuycheap.com/ cheap Tramadol online overnight delivery http://freephen375.com/is-phentermine-very-expensive-to-buy/ http://www.healthprose.org/ Jegyzo.hu
http://hvgorac.hu/Az_altalanos_kozigazgatasi_rendtartas_magyarazata
  CIKKEK
  Újrago(mb/nd)olt hatósági eljárásjog: az általános közigazgatási rendtartás 1. rész 2017.05.29.  
  Hozzászólások: 0  
Szerző: Hajas Barnabás dr.

 
A cikk letölthető PDF formátumban is! Az Országgyűlés 2016. december 6-i ülésnapján elfogadta a közigazgatási eljárás új rendjét szabályozó, Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt, rövid elnevezése szerint Ákr.-t. Az Ákr. 2018. január 1-jén lép hatályba. Az új eljárási kódex a közigazgatási eljárásjog megújítását tűzte célul, véget kíván vetni az elmúlt évtizedben jellemző permanens módosítási folyamatnak, olyan eljárásjogi intézmények kialakítására irányult a kodifikáció törekvése, amelyek biztosítják az ügyfelek joghoz jutását, a kiszámíthatóbb jogalkalmazást, egyúttal elősegítik az eljárások hatékonyságát, koncentráltságát. A korábbi szabályozáshoz képest számos új vonása van: rövidebb, egyszerűbb, átláthatóbb szabályozás; megerősíti a kódexnek a különös eljárási szabályokkal szembeni elsődlegességét; automatikus döntés, sommás eljárás, függő hatályú döntés; a jogorvoslati rendszerben a közigazgatási bíráskodás elsődlegessége stb. I. A hatósági eljárásjog megújításának okai A közigazgatási eljárásjog...
 
Bővebben...  

 
Kulturális célú fejlesztések 2008/6
  2009.12.01. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Kovács János főjegyző Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Egy közigazgatási terület kulturális élete, fejlődése tervezett, szerves, egymásra építkező folyamat kell legyen. A megyék jelenlegi finanszírozási helyzetében persze feltehetnénk megadóan a kezünket, s elmondhatnánk, hogy semmire sem ad lehetőséget a pénzügyi helyzetünk. Nem vállalhatjuk azonban fel ezt, hiszen évtizedek múlva jól látható lenne, hogy a 2006-2010 közötti időben nem haladás volt, csak maradás … Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Önkormányzata közel két évtizede tudatosan építi kulturális és közgyűjteményi...
 
    Bővebben...  

 
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat középtávú gazdasági programja...
  2009.12.01. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Kovács János főjegyző Borsod-Abaúj-Zemplén megye

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés – megalakulása óta – eleget tett és tesz minden törvényi kötelezettségének. Az elmúlt 18 évre visszatekintve megállapítható, hogy a megyei önkormányzat a kötelezően ellátandó feladatain túlmenően mindig kinyilvánította és hangsúlyozottan továbbra is kinyilvánítja elkötelezettségét és felelősségvállalását a megye egészének fejlődéséért. Ennek érdekében a feladatellátás teljes intézményrendszerét és vagyonának hasznosítását ezután is a megye egészének szolgálatába állítja. Ezek...
 
    Bővebben...  

 
Köszöntő 2008/6
  2009.12.01. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Ódor Ferenc elnök Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés

Örömmel köszöntöm e színvonalas szakfolyóirat valamennyi olvasóját abból az alkalomból, hogy e lapszámban Borsod-Abaúj-Zemplén megyével kapcsolatos írásokat olvashatnak. Borsod-Abaúj-Zemplén megye fontos része az országnak, s ezt nem csak statisztikai adatok igazolják, bár érdemes azokat is felidézni: területileg és lakosságszámát tekintve a második legnagyobb megyéről van szó, ha a települések számát nézzük, akkor az elsőről. Turisztikai értékek szempontjából is kiemelkedő e megye: itt található a magyarországi világörökségi...
 
    Bővebben...  

 
Európai Bölény Füzérkomlóson 2008/6
  2009.12.01. Hozzászólások: 0  
Szerző: Kopcsik Judit dr.

Mely jogszabályok körében kell vizsgálódnunk, ha Európában védett és veszélyes emlősállatot, vagy madárfajtát szeretnénk újra honosítani? Mivel meglehetősen ritka, hogy Európában is védett Magyarországon őshonos fajt szeretne - nem állatkerti tartásra - visszahonosítani valaki is, ezért talán nem haszontalan számba venni, hogyan is segíthetünk, mi a teendője. Először is tudni kell, mely állatfajtával van dolga. Ez azért nagyon fontos, mert annak pontos, alfajt is megjelölő latin nevére lesz ahhoz szükségünk, hogy egyáltalán azt...
 
    Bővebben...  

 
Szankció helyett jutalom? 2008/6
  2009.12.01. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Szacsuri Csaba jegyző Gönc

Az 1999. évi LXIX. évi szabálysértésekről szóló törvényben a végrehajtás során alkalmazott közérdekű munka nem büntetés, hanem az elkövető megjutalmazása azért, hogy szabálysértést követett el és nem fizeti meg a kiszabott a pénzbírságot. Lassan egy évtizede hatályban van az 1999. évi LXIX. törvény, amely szabályozza a szabálysértés esetén kiszabott pénzbírság végrehajtását. A törvény 111. § (4) bekezdése kimondja, hogy „A pénzbírságot - az elkövető beleegyezése esetén - közérdekű munkára kell átváltoztatni, ha az adók...
 
    Bővebben...  

 
Méltón az Európa Diplomához 2008/6
  2009.12.01. Hozzászólások: 0  
Szerző: Illés Pál dr.

Kazincbarcika Város Önkormányzata a kilencvenes években széleskörű nemzetközi kapcsolat kialakítására törekedett, melynek eredményeként jelenleg 5 ország 6 településével létesített kétoldalú megállapodáson nyugvó testvérvárosi kapcsolatot. A paletta széles: hiszen a bajorországi Burgkirchent, a lengyelországi Swidnicát és Knurowot, a szlovákiai Nagyrőcét, az ukrajnai Técsőt és a romániai Nagyszentmiklóst tudhatja testvérvárosának. A nemzetközi kapcsolatok koordinálását a Polgármesteri Hivatal Intézményirányító Osztálya végzi...
 
    Bővebben...  

 
Amerikai „örökség” az Európai Uniónak 2008/6
  2009.12.01. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Bálint József címzetes főjegyző Kalocsa

Szándékaim szerint elemezni akartam előző cikkeimhez hasonlóan a Lisszaboni Szerződés sorsát, az Euro-szkeptikusok előretörését, a legújabb osztrák választások fényében, de a világ pénzügyi helyzetében bekövetkezett folyamatok felülíratták célomat. Amikor a pénzügyi válság kitört az Egyesült Államokban az EU irányítói kizártnak nevezték azt a lehetőséget, hogy a krízis átterjedjen Európára. Szeptember hónaptól azonban sorra kezdtek meginogni, illetve bedőlni az európai bankok is az érintett tagországok kapkodó egyéni lépésekkel...
 
    Bővebben...  

 
Megnyílt a világ…. 2008/6
  2009.12.01. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Szacsuri Csaba jegyző Gönc

A GVOP 4.4.2 nagyon eredményes pályázati cél volt, mert megnyitotta a világot az elmaradott kistérségben lakók számára, mert ez által lehetőség lett internet, kábeltévé és telefon szolgáltatás igénybevételére. Az Abaúj-Hegyközi Többcélú Kistérségi Társulás 21 települése pályázatot nyújtott be a GVOP 4.4.2 pályázati kiírásra, amely módot adott a szélessávú közmű kiépítésére. Ezáltal a települések minden lakosához eljut az internet, kábeltévé és telefon csatlakozás lehetősége. Igaz, hogy a támogatási szerződés aláírása...
 
    Bővebben...  

 
Az e-közigazgatásról – reálisan 2008/6
  2009.12.01. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Schutzbach Ferenc címzetes főjegyző Tamási

Ugyan a statisztikai adat mellbevágó: hazánk felnőtt lakosságának közel hetven (!) százaléka semmilyen módon nem használja az internetet, ettől még a „jövő útja” kétségtelenül a közigazgatási eljárások elektronikus módon történő intézése. A kérdés csak az, hogy mennyire közeli (vagy távoli) ez a jövő, ki és hogyan teremti meg ennek a feltételeit? A közigazgatási hatósági eljárások és szolgáltatások általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvénynek (Ket.) az elektronikus ügyintézési és hatósági szolgáltatási...
 
    Bővebben...  

 
Pilot Projekt avagy hivatal – hivatal közötti elektronikus kapcsolat...
  2009.12.01. Hozzászólások: 0  
Szerző: dr. Heiszmann Géza címzetes főjegyző Tiszaújváros

Az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézetének Elektronikus Kormányzat Módszertani Központja és a FÖMI Földmérési és Távérzékelési Intézete kezdeményezésére Tiszaújváros Polgármesteri Hivatala részt vett az önkormányzati és földhivatali feladatok kölcsönös elektronikus szolgáltatásokkal és adatokkal való támogatására alapított PILOT elnevezésű projekt előkészítésében, bemutatásában. A projekt átfogó célja: egy olyan mintarendszer szakmai koncepciójának kidolgozása – figyelembe véve a Ket. és a központi...
 
    Bővebben...  

  [Első] [Előző] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 [Következő] [Utolsó]  

 

  ELŐFIZETÉS
Előfizetés

  HÍRLEVÉL
Email címem:
Keresés

Feliratkozáshoz adja meg email címét!

  CIKKEK
 
Régió


Megye


TelepülésROVATOK
 

0 cikk
Adó, helyi adó
25 cikk
Anyakönyv
14 cikk
Bács-Kiskun Megye
15 cikk
Baranya Megye
13 cikk
Békés Megye
17 cikk
Beruházás
4 cikk
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
22 cikk
Budapest
32 cikk
Csongrád Megye
16 cikk
E-közigazgatás
79 cikk
E-Önkormányzat
7 cikk
Egészségügy
19 cikk
Építésügy
13 cikk
Európai Unió
65 cikk
Fejér Megye
8 cikk
Gazdálkodás - pénzügy
4 cikk
Gyámügy-Gyermekvédelem-Szociális ügyek
64 cikk
Győr-Moson-Sopron Megye
11 cikk
Hajdú-Bihar Megye
23 cikk
Heves Megye
13 cikk
Humánerőforrás
40 cikk
In memoriam
2 cikk
Informatika
16 cikk
Iratkezelés
1 cikk
Jász-Nagykun-Szolnok Megye
23 cikk
Jegyző státusza
23 cikk
Jegyzőkódex
1 cikk
JK események és beszámolók
1 cikk
Jogalkotás-Jogalkalmazás
73 cikk
Jogszabálymódosítás
1 cikk
Ket.
25 cikk
Kisebbség
20 cikk
Kistérségek
20 cikk
Költségvetés
41 cikk
Komárom-Esztergom Megye
10 cikk
Környezetvédelem
33 cikk
Környező országok közigazgatása
2 cikk
Közbeszerzés
14 cikk
Közbiztonság
83 cikk
Középtávú tervek
0 cikk
Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal
93 cikk
Közigazgatási reform
202 cikk
Közmunka
8 cikk
Köznevelés-sport
2 cikk
Közoktatás
8 cikk
Ktv. / Kttv.
5 cikk
Lakásügy
1 cikk
Lazíts!
85 cikk
Megvalósult Projektek
19 cikk
Módszertani útmutató
3 cikk
Nógrád Megye
8 cikk
Okmányirodák
20 cikk
Oktatás
24 cikk
Önkormányzás - önkormányzatiság
6 cikk
Önkormányzati gazdálkodás
4 cikk
Önkormányzati testület
7 cikk
Összehasonlító jog
4 cikk
Pályázatok
113 cikk
Pest Megye
23 cikk
Politikus
40 cikk
Portré
148 cikk
Régió
29 cikk
Rendezvények, konferenciák
2 cikk
Somogy Megye
14 cikk
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
29 cikk
Szociális ügyek
4 cikk
Térfigyelés
0 cikk
Területfejlesztés
42 cikk
Testvérvárosi kapcsolat
15 cikk
Tolna Megye
14 cikk
Turizmus
127 cikk
Új Ptk.
3 cikk
Új utakon
2 cikk
Vagyongazdálkodás
53 cikk
Választás
86 cikk
Vas Megye
17 cikk
Veszprém Megye
1 cikk
Vezércikk
23 cikk
Zala Megye
10 cikk
 
  FÓRUM FRISS
Kormánytisztviselők jogállása - jubileumi jutalom - végkielégítés
Kelt: 2012.04.10.
  FRISS HOZZÁSZÓLÁSOK
Lerzsi24 2013-01-29 13:16:27
Miracle hozzászólásával...
Tovább..
Katika55 2012-12-23 13:57:36
2012. július 26-án járt volna a...
Tovább..
kívülálló 2012-06-23 07:03:58
Lehet, hogy nagyon kell keresni a...
Tovább..
Miracle 2012-05-17 13:14:23
Jó lenne egy jogértelmezés a...
Tovább..
Alászolgája 2012-01-14 20:23:25
Egyetértek, gyakorlatilag a...
Tovább..

http://jegyzo.hu/index.php?oldal=elofizetes

 
 


Szerkesztőbizottsági információk
BEMUTATKOZÁS
KAPCSOLAT

Jegyző.hu - Jegyző és Közigazgatás © hÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK