http://www.healthprose.org/ Jegyzo.hu
http://hvgorac.hu/Az_altalanos_kozigazgatasi_rendtartas_magyarazata
  CIKKEK
  Újrago(mb/nd)olt hatósági eljárásjog: az általános közigazgatási rendtartás 1. rész 2017.05.29.  
  Hozzászólások: 0  
Szerző: Hajas Barnabás dr.

 
A cikk letölthető PDF formátumban is! Az Országgyűlés 2016. december 6-i ülésnapján elfogadta a közigazgatási eljárás új rendjét szabályozó, Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt, rövid elnevezése szerint Ákr.-t. Az Ákr. 2018. január 1-jén lép hatályba. Az új eljárási kódex a közigazgatási eljárásjog megújítását tűzte célul, véget kíván vetni az elmúlt évtizedben jellemző permanens módosítási folyamatnak, olyan eljárásjogi intézmények kialakítására irányult a kodifikáció törekvése, amelyek biztosítják az ügyfelek joghoz jutását, a kiszámíthatóbb jogalkalmazást, egyúttal elősegítik az eljárások hatékonyságát, koncentráltságát. A korábbi szabályozáshoz képest számos új vonása van: rövidebb, egyszerűbb, átláthatóbb szabályozás; megerősíti a kódexnek a különös eljárási szabályokkal szembeni elsődlegességét; automatikus döntés, sommás eljárás, függő hatályú döntés; a jogorvoslati rendszerben a közigazgatási bíráskodás elsődlegessége stb. I. A hatósági eljárásjog megújításának okai A közigazgatási eljárásjog...
 
Bővebben...  

 
Karcsa és a társulások 2008/6
  2009.12.01. Hozzászólások: 0  
Szerző: Stumpf Attila jegyző Karcsa

A 822 éves Karcsa, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Bodrogköz egyik legrégibb települése. Lakosságszáma csak 2008. január 1. napjától csökkent 2000 fő alá (1990 fő). Karcsa több feladattal régóta tagja önkormányzati társulásnak, amelynek jövője bizonytalan. 1991-ben önkéntes, szabad elhatározásukból, egymás egyenjogúságának tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és arányos teherviselés alapján Bodroghalom, Karcsa, Karos, Kisrozvágy, Nagyrozvágy, Pácin települések önkormányzatai a sürgősségi ellátás biztosításának fontos...
 
    Bővebben...  

 
Merre tovább a kistérséggel? 2008/6
  2009.12.01. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Hajdú Zsuzsanna osztályvezető helyettes Közigazgatási Osztály Szerencs Város Polgármesteri Hivatala

A Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás (SzTcKT) 2004 júniusában alakult meg egy város és 17 község közreműködésével azzal a nem titkolt szándékkal, hogy a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló 2004. év CVII. törvény 2.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatellátás alapján igényelhesse a központi költségvetés szerinti ösztönző támogatást. Szociális területen alapszolgáltatási feladatokat, ezek közül is a családsegítést, a támogató szolgáltatást és a jelzőrendszeres házi...
 
    Bővebben...  

 
Válasz Kiss Pálnak 2008/6
  2009.12.01. Hozzászólások: 0  
Szerző: Inkei-Farkas Márton miniszteri főtanácsadó Önkormányzati Minisztérium Miniszteri Kabinet és Titkárság

A Jegyző és Közigazgatás 2008/5. számában dr. Kiss Pál, Balatonföldvár címzetes főjegyzője elgondolkodtató írást tett közzé a körjegyzőségek állami támogatásáról. Főjegyző úr elemzését nyílt levéllé teszi, hogy dr. Gyenesei István önkormányzati miniszter segítségét kéri. Leginkább azt sérelmezi, hogy ha a körjegyzőség székhelye város, akkor arányaiban kevesebb állami támogatás jár - új csatlakozó községek esetén is - mintha több, kisebb község alapít közös hivatalt vagy csatlakozik a körjegyzőséghez. A rendszert...
 
    Bővebben...  

 
Első fokú építéshatóságok létszám meghatározása 2008/6
  2009.12.01. Hozzászólások: 0  
Szerző: Török László jegyző

A Kormány 207/2008.(VIII.27.) Korm. számú rendeletével módosította a 343/2006.(XII.23.) Korm. rendeletét. A 343/2006.(XII.23.) Korm. rendelet szabályozza az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölését és működési feltételeit. E kormányrendelet jelenleg hatályos 4.§. (1) bekezdése az alábbiakat mondja ki: „Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóság köztisztviselői létszámát úgy kell meghatározni, hogy a hatósági tevékenység folyamatos végzése biztosított legyen.” A már korábban említett 207/2008.(VIII.27.)...
 
    Bővebben...  

 
ÁROP – EKOP 2008/6
  2009.12.01. Hozzászólások: 0  
Szerző: Adminisztrátor

Pótlandó a közigazgatás korszerűsítése funkcionális kereteinek egyes hiányait 2008. október végén megjelent az ÁROP – EKOP 2009.-10. tervezete, amelyet társadalmi vitára bocsátott a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség. A tervezethez 98 véleményezési ablakot nyitottak a www.nfu.hu honlapon.  Minden egyes ablakban egy-egy részkérdéshez lehet hozzászólni, azonban olyat nem nyitottak, ahol a tervezetek egészéhez lehetne véleményt mondani. Miért? Ezt nem tudni, mert azt nem is szabad feltételezni, hogy esetleg azért, hogy ne legyenek általános...
 
    Bővebben...  

 
Dr. Gyenesei István miniszter 2008/6
  2009.12.01. Hozzászólások: 0  
Szerző: Tóth Zoltán

A Jegyző és Közigazgatás főszerkesztője, Tóth Zoltán kérdéseire az önkormányzati miniszter válaszolt. 1. Az önkormányzati reform gondolatával minden kormány és minden miniszter foglalkozott. A rendszerváltás óta melyek azok a változások, amelyeket pozitívnak értékel, és milyen irányba kellene tovább lépni? Valóban, az önkormányzati reform gondolata már a rendszerváltást követõ rövid idõn belül megfogalmazódott, és azóta is folyamatosan felszínen van. Bár maga a helyi önkormányzati rendszerünk lényegét tekintve nem változott 1990...
 
    Bővebben...  

 
Az Alkotmánybíróság döntése 2008/6
  2009.12.01. Hozzászólások: 0  
Szerző: Adminisztrátor

812/B/2008. AB határozat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Az Alkotmánybíróság mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség megállapítása, valamint jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálata iránt benyújtott indítványok alapján meghozta a következõ határozatot: 1. Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a közigazgatási hivatalokról szóló 177/2008. (VII. 1.) Korm. rendelet alkotmányellenes, ezért azt 2008. december 31-ei hatállyal megsemmisíti. 2. Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy az alkotmány 44/C. §-át...
 
    Bővebben...  

 
Én egyedül vagyok Schiller: Don Carlos Bárka Színház 2008/5
  2009.12.01. Hozzászólások: 0  
Szerző: Révész György

Vajon Schiller 1787-ben már látta mai világunkat? Ismerhette politikusainkat? Mert a Bárka Színházban színre vitt drámában egyetlen szó sem lett megmásítva az eredeti szövegből, és mégis: rólunk szól. A közismerten nehezen előadható darabból persze húzni kellett, de a versek hangról hangra egyeznek a több, mint kétszáz évvel ezelőtt megírtakkal (Vas István fordításában). Akkor pedig nincsen más lehetőség, minthogy II. avagy „mosolytalan” Fülöp, fia Carlos, és felesége Erzsébet közöttünk élnek. Fontos tudni, hogy Fülöp apja, V. Károly...
 
    Bővebben...  

 
Szabálysértési eljárás problémái 2008/5
  2009.12.01. Hozzászólások: 0  
Szerző: Nagyné dr. Szabó Judit címzetes főjegyző Zsámbok Kapitz Tibor igazgatási főelőadó Zsámbok

A jegyzői feladatok jelentős és nem túl népszerű körét jelentik a szabálysértési eljárások. Bár az Sztv. a korábbi szabálysértési jogszabályhoz képest jelentős változásokat tartalmaz, mégis a gyakorlat során merülnek fel olyan jogalkalmazási problémák melyet a törvény hatályba lépése óta nem sikerült a jogalkotóknak módosítani. A teljesség igénye nélkül néhányról szeretnénk a figyelmet felhívni ezek közül: Ügyintézési határidő Az ügyintézési határidő szinte egy ügynél sem biztosítható ott ahol bizonyítási eljárás...
 
    Bővebben...  

 
Kiemelt beruházások engedélyezési rendszere 2008/5
  2009.12.01. Hozzászólások: 0  
Szerző: Adminisztrátor

Az Európai Uniós támogatásból finanszírozott projektek gyorsabb, egyszerűbb és egységesebb eljárási rendben történő megvalósítása és a rendelkezésre álló források minél hatékonyabb felhasználása érdekében az Országgyűlés megalkotta a 2006. évi LIII. törvényt, mely a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szól. A törvény az eljárásokban közreműködők – közigazgatási szervek, szakhatóságok, bíróság - részére rövidebb ügyintézési határidőt...
 
    Bővebben...  

  [Első] [Előző] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 [Következő] [Utolsó]  

 

  ELŐFIZETÉS
Előfizetés

  FACEBOOK

  HÍRLEVÉL
Email címem:
Keresés

Feliratkozáshoz adja meg email címét!

  CIKKEK
 
Régió


Megye


TelepülésROVATOK
 

0 cikk
Adó, helyi adó
25 cikk
Anyakönyv
14 cikk
Bács-Kiskun Megye
15 cikk
Baranya Megye
13 cikk
Békés Megye
17 cikk
Beruházás
4 cikk
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
22 cikk
Budapest
32 cikk
Csongrád Megye
16 cikk
E-közigazgatás
79 cikk
E-Önkormányzat
7 cikk
Egészségügy
19 cikk
Építésügy
13 cikk
Európai Unió
65 cikk
Fejér Megye
8 cikk
Gazdálkodás - pénzügy
4 cikk
Gyámügy-Gyermekvédelem-Szociális ügyek
64 cikk
Győr-Moson-Sopron Megye
11 cikk
Hajdú-Bihar Megye
23 cikk
Heves Megye
13 cikk
Humánerőforrás
40 cikk
In memoriam
2 cikk
Informatika
16 cikk
Iratkezelés
1 cikk
Jász-Nagykun-Szolnok Megye
23 cikk
Jegyző státusza
23 cikk
Jegyzőkódex
1 cikk
JK események és beszámolók
1 cikk
Jogalkotás-Jogalkalmazás
73 cikk
Jogszabálymódosítás
1 cikk
Ket.
25 cikk
Kisebbség
20 cikk
Kistérségek
20 cikk
Költségvetés
41 cikk
Komárom-Esztergom Megye
10 cikk
Környezetvédelem
33 cikk
Környező országok közigazgatása
2 cikk
Közbeszerzés
14 cikk
Közbiztonság
83 cikk
Középtávú tervek
0 cikk
Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal
93 cikk
Közigazgatási reform
202 cikk
Közmunka
8 cikk
Köznevelés-sport
2 cikk
Közoktatás
8 cikk
Ktv. / Kttv.
5 cikk
Lakásügy
1 cikk
Lazíts!
85 cikk
Megvalósult Projektek
19 cikk
Módszertani útmutató
3 cikk
Nógrád Megye
8 cikk
Okmányirodák
20 cikk
Oktatás
24 cikk
Önkormányzás - önkormányzatiság
6 cikk
Önkormányzati gazdálkodás
4 cikk
Önkormányzati testület
7 cikk
Összehasonlító jog
4 cikk
Pályázatok
113 cikk
Pest Megye
23 cikk
Politikus
40 cikk
Portré
148 cikk
Régió
29 cikk
Rendezvények, konferenciák
2 cikk
Somogy Megye
14 cikk
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
29 cikk
Szociális ügyek
4 cikk
Térfigyelés
0 cikk
Területfejlesztés
42 cikk
Testvérvárosi kapcsolat
15 cikk
Tolna Megye
14 cikk
Turizmus
127 cikk
Új Ptk.
3 cikk
Új utakon
2 cikk
Vagyongazdálkodás
53 cikk
Választás
86 cikk
Vas Megye
17 cikk
Veszprém Megye
1 cikk
Vezércikk
23 cikk
Zala Megye
10 cikk
 
  FÓRUM FRISS
Kormánytisztviselők jogállása - jubileumi jutalom - végkielégítés
Kelt: 2012.04.10.
  FRISS HOZZÁSZÓLÁSOK
Lerzsi24 2013-01-29 13:16:27
Miracle hozzászólásával...
Tovább..
Katika55 2012-12-23 13:57:36
2012. július 26-án járt volna a...
Tovább..
kívülálló 2012-06-23 07:03:58
Lehet, hogy nagyon kell keresni a...
Tovább..
Miracle 2012-05-17 13:14:23
Jó lenne egy jogértelmezés a...
Tovább..
Alászolgája 2012-01-14 20:23:25
Egyetértek, gyakorlatilag a...
Tovább..

http://jegyzo.hu/index.php?oldal=elofizetes

 
 


Szerkesztőbizottsági információk
BEMUTATKOZÁS
KAPCSOLAT

Jegyző.hu - Jegyző és Közigazgatás © hÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
A Kiadó további oldalai:HVGORAC.HU,UJBTK.HU,HVGORAC.EU,PTK2013.HU,JOGKODEX.HU