http://www.ambienonlinebuycheap.com/ cheap Tramadol online overnight delivery http://freephen375.com/is-phentermine-very-expensive-to-buy/ http://www.healthprose.org/ Jegyzo.hu
http://hvgorac.hu/Az_altalanos_kozigazgatasi_rendtartas_magyarazata
  PÁLYÁZATOK

  Árvízi kockázati térképezés és stratégiai kockázatkezelési terv készítése (KEOP-2010-2.5.0/B) Betűméret: Betűméret
2011.10.29.
 
  Pályázási határidő: 2010-12-15 00:00:00    
 
 

Pályázat ismertetése:

A pályázatok benyújtása 2010. november 15-től 2010. december 15-ig lehetséges

Támogatás célja

A Nemzetközi Duna Védelmi Bizottság (ICPDR) Árvízvédelmi Cselekvési Programja és az EU Árvízi Irányelve (2007/60/EK) célkitűzéseiben és tartalmában igen közel áll egymáshoz. Lényegi különbség a végrehajtási határidőben van, az ICPDR 2009. évi cselekvési terv készítési határidejéhez képest az EU irányelv 2011. december 22-ig az előzetes kockázatbecslést, 2013. december 22-ig a veszély- és kockázati térképezést, 2015. december 22-ig a kockázatkezelési tervek elkészítését írja elő (az ICPDR árvízi cselekvési terve és az EU árvízi kockázatkezelési terv azonosnak tekinthető).

Különösen fontos célkitűzés, hogy:
- nemcsak a jelenleg ismert, hanem a jövőben előrelátható potenciális víztöbbletből eredő kockázatot is a felmérés és kezelés tárgyává kell tenni, azaz a klímaváltozás és a jövőbeli területhasználati tervezés hatásaira is figyelmet kell fordítani;

- a vizek többletéből eredő kockázatok kezelésével, annak teljes ciklusában (megelőzés, védelem, felkészültség, védekezés, helyreállítás, tapasztalatok beépítése) kell foglalkozni.

A komponens másik célja az EU előírások szerinti többletvizekből eredő kockázatkezelési tervek elkészültéig (2007-2015 között) az ár- és belvízvédelmi rendszer fejlesztését, valamint az elkészült létesítmények rendszerének összehangolt üzemelését megalapozó stratégiai és koncepciótervek elkészítése.

Az EU Árvízi Irányelvnek való tagállami megfelelést szolgáló, a vizek kártételéből eredő kockázattal érintett területek meghatározásáról, a veszély- és kockázati térképek, valamint a kockázatkezelési tervek készítéséről, tartalmáról szóló 178/2010. (V. 13.) Korm. rendelet rögzíti az elvégzendő feladatokat és azok határidejét.

Rendelkezésre álló forrás 5 Mrd Ft

Pályázók köre

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak:

A támogatható tevékenységek 1. csoportjában szereplő feladatok tekintetében kizárólag a:
- Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság (VKKI) (311)2
A támogatható tevékenységek 2. csoportjában szereplő tevékenységek tekintetében:
- Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság (VKKI) (311)3
- Környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok (KÖVIZIG-ek) (312)
A pályázat benyújtására és megvalósítására a támogatható tevékenységek 2. csoportjában szereplő tevékenységek tekintetében a fenti szervezetek által alkotott konzorcium keretében is van lehetőség.

Támogatható tevékenységek köre

1. csoport
* Előzetes kockázatbecslés
- Becslési alapadatok rendszerbe illesztése I. (geomorfológiai, ár- és belvíz történeti)
- Becslési alapadatok rendszerbe illesztése II. (terület használat, kárpotenciál, klíma, változási trendek)
- Térképezendő területek kijelölése
- Előzetes kockázatbecslés végrehajtása (metodika alapján)
- „Előzetes kockázatbecslés” tárgyú záró dokumentáció elkészítése
* Térképezési és tervezési alapadatok előállítása, beszerzése
- Általános topográfiai adatok előállítása
- Hidrológiai és meteorológiai adatok rendszerezése, rendszerbe illesztése
- Vizet vezető és terelő művek kiegészítő felmérése
- Részletes területhasználati adatok és kárfüggvények előállítása (lakosság, ipar, mezőgazdaság, védett értékek, sérülékenység stb.)
- „Térképezési és tervezési alapadatok előállítása, beszerzése” tárgyú záró dokumentáció elkészítése
* Nagyvízi meder kezelési tervek készítése
- Nagyvízi meder árvízi kockázat-kezelési tervek elkészítése (metodika alapján)
- „Nagyvízi meder árvízi kockázat-kezelési tervek készítése” tárgyú záró dokumentáció elkészítése
* Fejlesztési projekteket megalapozó árvízvédelmi koncepciótervek, stratégiai tervek és döntés-előkészítő tanulmányok készítése
- A Tisza-völgyi árvízvédelmi rendszer üzemirányításának tervezése a később épülő tározókat is figyelembe véve
- A Tisza-völgyi árvízvédelmi rendszer üzemirányításának és üzemeltetéséhez szükséges feltételek megteremtése az átadott és jelenleg épülő tározókat figyelembe véve
- A Tisza-völgyi monitoring rendszer megtervezése
- „Fejlesztési projekteket megalapozó árvízvédelmi koncepciótervek, stratégiai tervek és döntés-előkészítő tanulmányok készítése” tárgyú záró dokumentáció elkészítése

2. csoport
* Kockázatok elemzése ár- és belvízi veszély- és kockázati térképek készítésével a vízgyűjtők és részvízgyűjtők árvizek (és belvizek) által jelenleg és a jövőben fenyegetett, az előzetes kockázatbecslés által meghatározott területein (metodika alapján)
- Veszélytérképek előállítása
- Kockázati térképek előállítása
- „Kockázatok elemzése ár- és belvízi veszély- és kockázati térképek készítésével a vízgyűjtők és részvízgyűjtők árvizek (és belvizek) által jelenleg és a jövőben fenyegetett, az előzetes kockázatbecslés által meghatározott területein” tárgyú záró dokumentáció elkészítése
* Kockázat-kezelési tervek készítése a vízgyűjtőkön és a részvízgyűjtőkön (megelőző intézkedések meghatározása, védelmi intézkedések meghatározása, védekezési felkészültséget javító intézkedések)
- Általános kockázat-kezelési tervek elkészítése
- Speciális kockázat-kezelési tervek korszerűsítése
- „Kockázat-kezelési tervek készítése a vízgyűjtőkön és a részvízgyűjtőkön” tárgyú záró dokumentáció elkészítése
* A kockázati tervekhez kapcsolódó vízminőségi kockázati területi tervek készítése (metodika alapján)
- A kockázati tervekhez kapcsolódó vízminőségi kockázati területi tervek elkészítése (metodika alapján)
- „A kockázati tervekhez kapcsolódó vízminőségi kockázati területi tervek készítése” tárgyú záró dokumentáció elkészítése
* A közvélemény tájékoztatása és társadalmi konzultáció lefolytatása (önmagában nem, csak a fenti tevékenységekkel együtt támogatható)
A pályázatban van lehetőség a tevékenységek nevének pontosítására/módosításra.

Támogatás mértéke
100 %

Támogatás összege

Projekt támogatást a minimum 50 000 000 Ft és a maximum 3 milliárd Ft tervezett
teljes elszámolható beruházási összköltségű projektek kaphatnak.

Kiíró szervezet:

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Címe: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Tel.: (40) 638-638 (1) 474-9180
Fax.: (1) 474-9191
Honlap: www.nfu.hu
E-mail: nfu@nfu.gov.hu

Közreműködő szervezet:

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium - Fejlesztési Igazgatóság
Címe: 1135 BUDAPEST, Váci út 45.
Tel.: (01) 224-2500
Fax.: (01) 201-1008
Honlap: www.fi.kvvm.hu
E-mail: keop@mail.kvvm.hu   
  ELŐFIZETÉS
Előfizetés

  HÍRLEVÉL
Email címem:
Keresés

Feliratkozáshoz adja meg email címét!

  FÓRUM FRISS
Kormánytisztviselők jogállása - jubileumi jutalom - végkielégítés
Kelt: 2012.04.10.
  FRISS HOZZÁSZÓLÁSOK
Lerzsi24 2013-01-29 13:16:27
Miracle hozzászólásával...
Tovább..
Katika55 2012-12-23 13:57:36
2012. július 26-án járt volna a...
Tovább..
kívülálló 2012-06-23 07:03:58
Lehet, hogy nagyon kell keresni a...
Tovább..
Miracle 2012-05-17 13:14:23
Jó lenne egy jogértelmezés a...
Tovább..
Alászolgája 2012-01-14 20:23:25
Egyetértek, gyakorlatilag a...
Tovább..

http://jegyzo.hu/index.php?oldal=elofizetes

 
 


Szerkesztőbizottsági információk
BEMUTATKOZÁS
KAPCSOLAT

Jegyző.hu - Jegyző és Közigazgatás © hÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK