http://www.ambienonlinebuycheap.com/ cheap Tramadol online overnight delivery http://freephen375.com/is-phentermine-very-expensive-to-buy/ http://www.healthprose.org/ Jegyzo.hu
http://hvgorac.hu/Az_altalanos_kozigazgatasi_rendtartas_magyarazata
  PÁLYÁZATOK

  Nevelési intézmények fejlesztése Betűméret: Betűméret
2012.01.04.
 
  Pályázási határidő: 2012-04-02 00:00:00    
 
 

Pályázat ismertetése:

DAOP-4.2.1-11, ÉAOP-4.1.1/A-11, ÉMOP-4.3.1/A-11, KMOP-4.6.1-11

Célok: A közoktatási intézmények szervezeti keretei között működő óvodai feladatellátási helyek férőhelybővítése és célirányos beruházásainak (infrastruktúra- és eszközfejlesztés) támogatása és annak fenntartása a minőségi nevelés megteremtéséhez szükséges feltételek biztosítása érdekében. A halmozottan hátrányos helyzetű, hátrányos helyzetű gyermekek nevelését felvállaló nevelési intézmények férőhelybővítéseinek és fejlesztéseinek támogatásával a régión belüli társadalmi kohézió, az egyenlő esélyek és a korszerű nevelés feltételrendszerének megteremtése a régió hosszú távú versenyképességéhez járul hozzá. A közoktatási intézmények kapacitásbővítésének célja a települések népességmegtartó képességének, a települések fiatal, képzett munkaerőt megtartó lehetőségeinek növelése, a helyi szükségletekre és településszerkezetre épülő közszolgáltatások racionális és költséghatékony működésének kialakítása. Kiemelt cél az óvodai férőhelyszám bővítése, valamint a hiányzó kapacitások pótlása. ÉAOP-3.1.2/A-11 felhívás esetében további cél a nehezen elérhető településrészek és a városközpontok kapcsolatának, és a településrészek megközelíthetőségének javítása.

Pályázók köre: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. (továbbiakban: Kt.) törvény szerinti Magyarországon bejegyzett székhellyel rendelkező nevelési intézmények következő jogi formában működő fenntartói nyújthatnak be pályázatot: központi költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, helyi és országos kisebbségi önkormányzatok; illetve ezek társulásai, jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulások esetén maga a társulás, többcélú kistérségi társulás, az 1997. évi CXXXV. tv. 8. §-a alapján létrejött, nem jogi személyiségű társulás esetén a társulási megállapodásban rögzített székhely szerinti önkormányzat (gesztor), az 1997. évi CXXXV. tv. 9. §-a alapján létrejött, nem jogi személyiségű társulás esetén a tanácsi határozatban a társulás nevében, a társulás tagjai közül a pályázat benyújtására kijelölt önkormányzat; a Magyar Köztársaság területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű - 2008. június 01. előtt létrejött és legalább 2008. szeptember 01.-én működési engedéllyel rendelkező - következő szervezetek: egyesület, a Magyar Köztársaságban nyilvántartásba vett egyház, alapítvány, nonprofit gazdasági társaság, egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet

Keretösszeg (2011-13):

DAOP   2 350 000 000 HUF

ÉAOP   2 000 000 000 HUF
 
KMOP   3 040 000 000 HUF
 
ÉMOP  2 000 000 000 HUF

Szükséges önerő: 0-5%

Beadási határidő: 2012. április 2.

Internetes elérhetőség: http://www.nfu.hu

   
  ELŐFIZETÉS
Előfizetés

  HÍRLEVÉL
Email címem:
Keresés

Feliratkozáshoz adja meg email címét!

  FÓRUM FRISS
Kormánytisztviselők jogállása - jubileumi jutalom - végkielégítés
Kelt: 2012.04.10.
  FRISS HOZZÁSZÓLÁSOK
Lerzsi24 2013-01-29 13:16:27
Miracle hozzászólásával...
Tovább..
Katika55 2012-12-23 13:57:36
2012. július 26-án járt volna a...
Tovább..
kívülálló 2012-06-23 07:03:58
Lehet, hogy nagyon kell keresni a...
Tovább..
Miracle 2012-05-17 13:14:23
Jó lenne egy jogértelmezés a...
Tovább..
Alászolgája 2012-01-14 20:23:25
Egyetértek, gyakorlatilag a...
Tovább..

http://jegyzo.hu/index.php?oldal=elofizetes

 
 


Szerkesztőbizottsági információk
BEMUTATKOZÁS
KAPCSOLAT

Jegyző.hu - Jegyző és Közigazgatás © hÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK