http://www.healthprose.org/ Jegyzo.hu
  HÍREK
  Megvalósítási szakaszába ékezett az ASP 2.0 projekt 2017.05.24.  
  Hozzászólások: 0  


 
Az önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztése és országos kiterjesztése (ASP 2.0) elnevezésű projekt támogatási szerződésmódosítás aláírására 2017. május 18-án került sor, ezzel zöld utat kapott a korszerű, és valamennyi önkormányzatot érintő egységes ügyintézés megvalósítását célzó projekt. A törvényi hátteret biztosító jogszabályban (100/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet) foglaltak szerint 2019. január elsejéig valamennyi magyarországi, települési önkormányzat csatlakozik a technológiailag és gazdaságilag is kedvező megoldást nyújtó szolgáltató rendszerhez. Az ASP 2.0 projekt során megvalósuló fejlesztések célja, az Önkormányzati ASP központ felállítása (ASP 1.0) nevű kiemelt projekt eredményeként kialakult keretrendszer és a szakrendszerek különböző méretű önkormányzatok szakmai igényeinek való megfeleltetése, és felhasználóbarát felületek kialakítása. Újdonság a kormányzati és helyhatósági döntések előkészítését szolgáló adattárház felállítása, amely az ASP szakrendszerekből és a Magyar Államkincstár által üzemeltetett rendszerekből érkezett adatokat központosítottan kezeli, és lekérdezésekre optimalizáltan dolgozza fel, valamint biztosítja az érzékeny adatok deperszonalizását. Az önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztése és...
 
Bővebben...  

 
Az UDITE és a JOSZ kapcsolata 2002/5
  2009.11.10. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Forgács István elnök JOSZ címzetes főjegyző Jászberény

Az UDITE (Union des Dirigeants Territoriaux de l’Europe, Európai Vezető Köztisztviselők Szövetsége) elődszervezete 1990 márciusában Nancy-ben alakult Gérard Combe (aki a város jegyzője volt) kezdeményezésére. Ennek alapján 1991-ben Dover-ben hat európai ország küldöttei döntöttek az elődszervezetnél átfogóbb szervezetnek, az UDITE-nek a meg-alakításáról, és székhelyéül 1991 novemberében Barcelona-t jelölték ki. Az UDITE jelenleg tíz európai ország (Anglia, Belgium, Dánia, Franciaország, Hollandia, Írország, Luxemburg, Olaszország,...
 
    Bővebben...  

 
Mehosszabított határidő
  2009.11.03. Hozzászólások: 0  
Szerző: JK

A Jegyző és Közigazgatás  születésnapját azzal is ünnepeljük, hogy azok a jegyző kollégák, akiknek gyermeke, unokája született 1999-2009 között, és elküldik a gyermekek, unokák fényképét, lapunk születésnapi számában megjelentetjük a képet. Az elektronikus fényképezőgéppel készült fényképeket a szokásos jpg. formátumban várjuk e-mail címünkre. A megküldő e-mailban ne feledkezzen meg a saját nevének, beosztásának, munkahelyének és a gyermek/ek/ és az unoka/k/ nevének és születési évének a megjelöléséről. Kérjük, hogy...
 
    Bővebben...  

 
Város a válságban: hogyan fordíthatók előnnyé a hátrányok?
  2009.11.03. Hozzászólások: 0  
Szerző: Magyar Urbanisztikai Társaság (MUT)

A XV. Országos Urbanisztikai Konferencia tanulságai Sajtóközlemény, 2009. november 2. A válság visszafogta a profitvezérelt ingatlanbefektetéseket, ami utat nyithat a tudatos, megfontolt, fenntartható városfejlesztéshez. Ehhez azonban megfelelő módszerekre, finanszírozási eszközökre, együttműködési technikák alkalmazására van szükség. Ezeket igyekeztek számba venni az urbanisztikai szakma legnagyobb éves rendezvényének előadói és részvevői, a Magyar Urbanisztikai Társaság (MUT) által szervezett XV. Országos Urbanisztikai Konferencián.  A 2009....
 
    Bővebben...  

 
A VÁROSI JEGYZŐK EGYESÜLETE2002/3
  2009.10.29. Hozzászólások: 0  
Szerző: dr. Bíró lászló jegyző Szerencs VJE elnöke

Március 8 – 10. tartotta szakmai napokkal egybekötött jubileumi közgyűlését a VJE Hajdúszoboszlón. A tíz éve alakult egyesület ünnepi közgyűlésén Dr. Bíró László elnök rövid visszatekintést adott az elmúlt évek sikereiről, kudarcairól, a vitathatatlan eredményeiről. A közgyűlés jónak értékelte az egyesület és az elnökség 2001. évi munkáját, különösen a szakmai programok szervezését. Dr. Mészáros Miklós elnökségi tag előterjesztését az egyesület 2001. évi gazdálkodásáról és 2002. évi költségvetéséről egyhangúlag...
 
    Bővebben...  

 
JOSZ HÍREK 2001/6
  2009.10.28. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Forgács István elnök JOSZ jegyző Jászberény

2001. szeptember 7-én Szerencsen tartott együttes ülést a Magyar Közigazgatási Kar, a Városi Jegyzők Egyesülete és a JOSZ, melyen elnökségünk teljes létszámmal képviseltette magát ( Az együttes ülés tartalmát dr. Bíró László "Viribus unitis" című cikke tartalmazza). 2001. szeptember 12-15. között Balatonfüreden rendezték meg a Magyarországi Tanúsított Cégek VIII. Nemzeti Konferenciáját az „Új évezred – Új ISO 9000” gondolat jegyében. Ezen rendezvény keretében első alkalommal került sor a „Minőségfejlesztés a...
 
    Bővebben...  

 
Viribus unitis 2001/6
  2009.10.28. Hozzászólások: 0  
Szerző: dr. Bíró lászló jegyző Szerencs VJE elnöke

"Történelmi a jegyzői döntés" Ezzel a címmel jelent meg első oldalas tudósítás az ország legnagyobb példányszámú vidéki napilapjában, az Észak-Magyarországban szeptember 8-án.  Mi – köztisztviselők, hivatalnokok persze visszafogottabban fogalmazunk, de a Magyar Közigazgatási Kar és a két országos jegyzői szervezet szerencsi megállapodásának jelentőségét nehéz higgadtan szavakba önteni. Több mint tíz éves – a rendszerváltozással kezdődő – folyamat talán legfontosabb állomásához érkeztünk, amikor a magyar közigazgatás...
 
    Bővebben...  

 
A jegyzők személyében bekövetkezett változások 1990-2006 2007/3
  2009.10.27. Hozzászólások: 0  
Szerző: Deák László ÖTM

A Belügyminisztérium majd Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium a jegyzők személyében bekövetkezett változásokról készített felmérést. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 36. §-a tartalmazza a jegyzők jogállására vonatkozó rendelkezéseket. A települési önkormányzat jegyzője, a körjegyző és a főjegyző feladatait áttekintve megállapítható, hogy funkciójuk kettős. Egyrészt gondoskodnak az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról, másrészt döntenek a hatáskörükbe...
 
    Bővebben...  

 
Pécs Környéki Jegyzőklub 2001/4
  2009.10.26. Hozzászólások: 0  
Szerző: dr. Bíró Károly jegyzőklub-vezető

A közismerten aprófalvas Baranyában 302 helyi önkormányzat található és 160-170 jegyző, körjegyző dolgozik a településeken. A megyében ez az egyetlen működő jegyzőklub, de ez a kis önszerveződő közösség nem képes  ezt a jegyzői létszámot megmozgatni, ezért  további – elsősorban a városi jegyzők székhelye köré szerveződő – újabb jegyzőklubok megalakítására lenne szükség. A Pécs Környéki Jegyzőklub szervezését Dr. Szabolcsi Ibolya mánfai jegyző kezdte 1994-ben. Ekkor még elsősorban a pécsi lakóhelyről a pécs környéki...
 
    Bővebben...  

 
Jubilál a jegyzőkonferencia 2001/4
  2009.10.26. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Forgács István elnök JOSZ jegyző Jászberény

A közigazgatás nagy öregjei már régen felismerték és hangoztatták azon a tételeket, hogy a közigazgatási pályán szolgáló szakembereknek a lehető legnagyobb szellemi felkészültséggel kell rendelkezniük. Ugyanis a közigazgatás állapota attól függ, hogy a közigazgatás letéteményesei, a hivatalnokok értenek-e választott hivatásukhoz. A magyar közigazgatás már elődeink idején is fontos volt, de napjainkban egyre meghatározóbb szerepet tölt be a társadalom életében, ezért különösen lényeges, hogy a közigazgatás résztvevői rendelkezzenek a...
 
    Bővebben...  

 
JOSZ hírei 2001/4
  2009.10.26. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Forgács István elnök JOSZ jegyző Jászberény

Az elnökség előzetes döntéseinek és előkészítő munkájának eredményeként május 30 - június 1 között Balatonaligán megtartottuk a JOSZ választmányi ülését, küldöttgyűlését és éves gyűlését. A rendezvényeket célszerűségi és takarékossági okokból a Jegyző újság által létrehozott IX. szakmai konferenciával együtt szerveztük meg a MEDIPRINT Szakkiadó Kft. stábjának közreműködésével, akiknek ezúton is köszönetemet fejezem ki a lebonyolításban végzett tevékenységükért. A rendezvény a meghirdetett program szerint tervszerűen...
 
    Bővebben...  

  [Első] [Előző] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 [Következő] [Utolsó]  

 

  ELŐFIZETÉS
Előfizetés

  FACEBOOK

  HÍRLEVÉL
Email címem:
Keresés

Feliratkozáshoz adja meg email címét!

  HÍREK
 
Régió


Megye


TelepülésKATEGÓRIÁK
 
Egészségügy
2 hír
Európai Unió
2 hír
Hírek, információk
732 hír
Jegyző
2 hír
Jegyzőklub
3 hír
Kistérség
1 hír
Közigazgatási reform
9 hír
Közterületi Felügyeleti Rendszerek
1 hír
Oktatás, kultúra
4 hír
Önkormányzat
12 hír
Pályázat
4 hír
 
  KÖNYVAJÁNLÓ


http://jegyzo.hu/index.php?oldal=elofizetes

 
 


Szerkesztőbizottsági információk
BEMUTATKOZÁS
KAPCSOLAT

Jegyző.hu - Jegyző és Közigazgatás © hÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
A Kiadó további oldalai:HVGORAC.HU,UJBTK.HU,HVGORAC.EU,PTK2013.HU,JOGKODEX.HU