Államigazgatási egyeztetések

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / Lazíts!

Államigazgatási egyeztetések

VI. évfolyam, 2. lapszám
Szerző(k):
Tóth ZoltánTisztelt Uram!

Mellékelten megküldöm a Kormány számára kiemelkedően fontos jogszabály tervezetét. Kérem, hogy szíves véleményéről április 12-én 12 óráig, írásban tájékoztatni szíveskedjék.

Budapest, április 14.
     Pecsét    Aláírás


Tisztelt Asszonyom!

A mellékelten megküldött jogszabály tervezetre észrevételt nem teszek.

Budapest, április 24.

     Pecsét    Aláírás

Tisztelt Uram!

Tekintettel arra, hogy a tárgy szerinti jogszabály tervezetre – határidőben – nem tett észrevételt, ezért nem áll módunkban észrevételét figyelembe venni.

Budapest, április 31.
     Pecsét    Aláírás

Tisztelt Asszonyom!

Tekintettel a jogszabály tervezet fontosságára, amely lényegesen érinti a Kormány programjának végrehajtását, és tárcánk szakmai célkitűzéseit, ezért az alábbi észrevételeket teszem:

1. Nem értünk egyet a szabályozás tárgyával.
2. Nem érünk egyet a szabályozás módszerével.
3. A szövegszerkesztési javaslatainkat, amelyek tehcnikai jellegűek, a melléklet tartalmazza.

Budapest, május 6.
     Pecsét    Aláírás

Tisztelt Úr/Asszony!

Távollevő illetékes vezető megbízásából tájékoztatom, hogy tárgybani előterjesztésről egyeztető értekezletet tartok, junius 12-án 14 órakor. Belépést a 2. portán keresztül biztosítunk.

Budapest, junius 11.
      Pecsét   Aláírás
Tisztelt Úr/asszony!

Tekintettel arra, hogy a junius 12-ei egyeztető értekezlet megtartása technikai nehézségekbe ütközött és a jogszabály tervezet kidolgozása – a kérdés társadalmi-politikai súlyára tekintettel – alapos kidolgozást igényel, ezért Tárcaközi Bizottság létrehozásáról döntöttünk. Kérem, hogy szíveskedjen megnevezni döntési jogkörrel felruházott képviselőjét.

Budapest, julius 15.
       Pecsét   Aláírás

Tárgy: Tárcaközi Bizottság tagjának kijelölése

Tisztelt Tárcaközi Bizottság Elnöke!

Tájékoztatom, hogy tárcánkat a Koordinációs Főosztály vezetéje, akadályoztatása esetén helyettese képviseli.

Budapest, szeptember 2.
        Pecsét  Aláírás

Tisztelt Tárcaközi Bizottsági Tag!

Tájékoztatom, hogy alakuló ülésünkre október 16-án kerül sor.

Napirend: 1. Ügyrend tervezet megvitatása
       2. Jogszabály tervezet jóváhagyásra való előkészítése

Melléklet: Ügyrend tervezet

Budapest, szeptember 16.
      Pecsét    Aláírás
Postabélyegző kelt: október 14.

Jegyzőkönyv a Tárcaközi Bizottság üléséről

Jelenlét: mellékelt jelenléti ív szerint

Elnök (képviseletében helyettese): Összefoglalja a tervezet jelentőségét és határozott tárca állaspontok képviseletét kéri. Kiemeli, hogy az előterjesztő sokat dolgozott a tervezet koherenciáján.

A tárcaképviselők felhatalmazás hiányára hivatkozva, kérik a tervezet véleményezési határidejének a meghosszabbítását.

Kelt, mint fent.
         Aláírás sk.
A jegyzőkönyv hiteléül: aláírás, pecsét

Telefonbeszélgetés:

Szervusz, a múlt héten delegációban voltam, csak most alkalmas, hogy visszahívjalak.

Szervusz, a főnököm nagyon zabos, hogy nem bírunk ezzel az üggyel.

Nem értem, hiszen mi csak konstruktív észrevételeket tettünk.

De akkor is, már elmulasztottunk egy fontos határidőt.

Te is tudod, hogy mekkora rajtunk a nyomás.

Igen, de nem sportszerű a mellékelt 26 észrevételetek, amikor mi pontosan tudjuk, hogy mit kell tenni.

Nem is vontam kétségbe, de nem tudunk elállni a 6., 8., 11., 14., 21., 22., 23,. 26. pontoktól. A többi lehet tárgyalási alap.

Te, igaz, hogy X.Y.-t kirúgták?!

Nem, én nem tudok róla, de lehet benne valami, mert tegnap a fogadáson nagyon lesütött szemmel járt.

Akkor most mit mondjak a főnöknek?

Mi konstruktívak vagyunk, de a felsorolt pontok nekünk szakmai érdekünk.

A megfelelő szakmai megalapozás érdekében, ezt a témát vegyük fel a jövő évi munkatervbe.

Nagyon jó javaslat, én is ezt javasolom a főnöknek.

Szia!

Szia!

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu