Összefogásból: város 2005/4

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye

Összefogásból: város 2005/4

VII. évfolyam, 4. lapszám
Szerző(k):
Hancsicsák Mihály jegyzőNyírlugos település 2005. július 1. napjától Magyarország és Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye egyik legfiatalabb városa. Hosszú út vezetett idáig.


Nyírlugos a megye dél-nyírségi részén helyezkedik el. Állandó lakosaink száma 3.045 fő. Mindösszesen mintegy 4 ezer ember él itt. Településünk a többszörösen hátrányos, az országos átlagot meghaladó munkanélküliséggel küzdő települések közé tartozik. 1990. évben az éppen megalakuló önkormányzat a legnagyobb foglalkoztató Nyírlugosi Állami Gazdaság csődjével, az egyre nagyobb elszegényedéssel és a kiürülő félben lévő önkormányzati költségvetéssel találta magát szemben. A munkanélküliségi ráta a munkaképes korú lakosság körében elérte a 70 %-ot. A helybeli foglalkoztatókon kívül a távol dolgozók is egyre nagyobb számban váltak munkanélkülivé, hiszen az állami foglalkoztatók megszűnésével az ingázók váltak a „legdrágább” munkaerővé. Az önkormányzati intézmények épületei elavult technológiával több évtizede épültek, a rendeltetésszerű működésükhöz felújításuk elkerülhetetlen volt. A település közbiztonsága katasztrofális helyzetben volt, az egyetlen körzeti megbízott egyedül ezen javítani nem tudott.
Ebben a helyzetben az önkormányzat újonnan felálló testülete, Hovánszki György polgármesterrel az élen elhatározta, hogy a siránkozás, panaszkodás nem vezet sehová. Már a 3. ülésen született határozat arról, hogy településen meg kell valósítani a szennyvízelvezetést, kapcsolódni szükséges a több éve megkezdődött térségi földgáz ellátáshoz. A képviselő-testület a fejlődés útját elsősorban az infrastruktúra fejlesztésében látta. Ennek megfelelően – döntően állami támogatásokból és lakossági forrásokból – 1993 júliusára a település egészén kiépült a földgáz hálózat, a település valamennyi belterületi útja aszfaltborítást kapott, megépült több mint 10 km hosszúságú aszfaltjárda és település 30 %-án a szennyvíz csatorna is.
A közbiztonság helyzetének javítására az önkormányzat kezdeményezésére 2001 augusztusában megkezdte működését a – hét településre kiterjedő illetékességű − Nyírlugosi Rendőrőrs, az önkormányzat adta az épületet, több szolgálati lakást és két gépkocsit.
A munkanélküliség kezelésére 1992. évtől kezdődően egy középtávú erdőtelepítési programot indított az önkormányzat hármas céllal. Először a másra nem hasznosítható, parlagon álló területek hasznosítására, másodszor a hosszú ideje tartósan munka nélkül lévők értelmes elfoglaltsággal történő ellátására, harmadszor az önkormányzati vagyon bővítésére, amely lehetőséget ad hosszabb távon a pályázatokhoz szükséges saját erő vagy fedezet biztosítására. Az azóta eltelt időben több 500 ha területű erdősítés jött létre. Több száz embernek adva munkát, és több önkormányzati beruházáshoz fedezetet.
A korábbi helyzethez képest ez olyan volumenű előrelépés volt, hogy a képviselő-testület tagjainak többsége a városi rang elnyerését sem tartotta elérhetetlennek az 1993. évben. A Belügyminisztérium illetékese által akkor felsorolt kritériumok közül még több hiányzott Nyírlugoson. Már akkor elhatároztuk, hogy a lehetőségek szerint folytatjuk a megkezdett munkát és célunk az lesz, hogy ezen követelmények közül minél többet megvalósítsunk. Az ehhez vezető úton a következő lépés a szintén térségi szerepet betöltő Nyírlugosi Mentőállomás átadása volt. Szintén az önkormányzat adta az épületet, a belső berendezést és egy évig a mentő gépkocsik üzemeltetési költségeit. Eközben a lakosság anyagi hozzájárulásával két alkalommal sikerült bővíteni a vezetékes telefonhálózatot és az 1990-es 25-ről 650-re bővíteni a telefonállomások számát.
Mivel a munkanélküliség – a több közhasznú és közmunka program lebonyolítása ellenére – továbbra is nyomasztólag hatott ezért az önkormányzat egy közhasznú társaság létrehozásával megépített egy 12 ha területű öntözéses, kordonos – zöldség-gyümölcs termesztésre alkalmas – telepet, melyben több száz nyírlugosi tudta jövedelmét kiegészíteni. Ugyancsak a munkahely bővítés szándéka vezette az önkormányzatot az Önkormányzati Fafeldolgozó Kft. létrehozására. Ehhez megvásárolta a volt Állami Gazdaság fafeldolgozó üzemének épületét és magán embereket is bevont a Kft-be. Ezek között egy romániai magyar vállalkozó is volt, aki később megvásárolta a többi tulajdonos részét is és ma már saját maga működteti a céget.
Az infrastruktúra bővítés következő állomása egy háziorvosi rendelő és szolgálati lakás építése volt. Ez az épület a kor követelményeinek megfelelő módon épült, lehetővé teszi az orvos és beteg négyszemközti találkozását és a lehető legmodernebb eszközökkel való házi orvoslást. 1999 az óvoda építésének éve volt. A korábbi elhanyagolt, a célját betölteni képtelen épület helyén – címzett támogatással – egy 5 csoportszobás, tornaszobás modern épület épült. Méltán dísze a település főterének. 2000. évben egy újabb meghatározó infrastruktúra, a szennyvíz elvezető hálózat kiépítése kezdődött meg. 2001. évben került átadásra, az egész településen lehetővé vált általa ennek a szolgáltatásnak az igénybevétele is. A lakosság részéről 780 fő lépett be a megvalósítást anyagilag támogató Viziközmű Társulatba. A beruházás kivitelezésekor elkerülhetetlen bontások helyreállítása során alakult ki a település központjában a modern körforgalom és a díszburkolatú járdák, ezt követően pedig a nagy területű, szintén díszburkolatú parkolók. 2002. évben kezdődött a település eddigi legnagyobb oktatási beruházása, melynek során 22 db életveszélyessé vált általános iskolai tanterem újjáépítése valósult meg. Ezzel valóban XXI. századi körülmények között tanulhatnak a nyírlugosi gyerekek.
A fentieket nem a dicsekvés szándékával írtam le, hanem azért hogy érzékeltessem azt az utat, melyet Nyírlugos járt be az elmúlt 15 év alatt. A fentiek csak a jelentősebbek az elvégzett munkából. A legfontosabb, hogy az elmúlt 15 évben a lakosság és az önkormányzat folyamatosan egymást segítve, kiegészítve dolgozott a kitűzött célok elérésén. A lakosság elfogadta az önkormányzat terveit, melyeket az önkormányzat elsősorban a lakosok részéről érkező kívánalmaknak megfelelően készített el. Ez az összefogás lehet a kiindulópontja az új város további fejlődésének. Számunkra a várossá nyilvánítás nem valaminek a befejezését jelenti, hanem egy új kezdetét. A várossá nyilvánítást az előzőleg megtartott falugyűlésen résztvevő több száz nyírlugosi támogatta. Ez a támogatás lehet az alapja a további fejlődésnek is, ami elképzelhetetlen a lakosság és a képviselő-testület többségének összefogása nélkül.
Ugyanilyen fontos, hogy agilis, minden újra fogékony, lehetetlent nem ismerő vezetője legyen a képviselő-testületnek. Az elmúlt 15 évben Hovánszki György polgármester ezekkel a tulajdonságokkal végezte munkáját. Magam is és ő is tősgyökeres nyírlugosiak vagyunk talán ebből is adódik, hogy azt itt élők problémáit, vágyait jól ismerjük. Polgármester úr vezérlő elve, hogy az itt élők is kapják meg azokat a lehetőségeket, amelyekkel az ország más – szerencsésebb – részén élők már hosszabb ideje élhetnek. Kiemelkedő munkáját több szakmai kitüntetéssel is elismerték. Megkapta a Belügyminiszter aranygyűrűjét és ő az első polgármester Magyarországon, aki viselhette a Polgármesterek Ezüst-lánc díját. A helyiek elismerése a négyévenkénti, immár négy alkalommal történő újraválasztásában fejeződik ki.
Természetesen a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők is mindent megtettek azért, hogy az önkormányzat által kitűzött célok megvalósuljanak. Köszönet illeti mindazokat is, akik döntéshozókként vagy külső tanácsadóként segítették a települést a különféle irányú célok elérésében.
Nyírlugos Város, ez a kifejezés még idegenül hangzik, de egyúttal valamennyi nyírlugosi lokálpatriótát büszkeséggel tölt el. Lendületet adhat számunkra, hogy képviselőként, köztisztviselőként tovább tudjuk vinni azt a folyamatot, ami idáig vezetett bennünket. Vannak új tervek, melyeket meg kell valósítanunk, vannak új problémák, amelyeket városi polgárként kell kezelnünk, megoldanunk. Mi, a köz szolgái azért vagyunk, hogy tegyük a dolgunkat és ha lehet örüljünk az ilyen és hasonló sikereknek, mint a városi cím elnyerése.

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu