Részvét vagy részvétel Közigazgatási kultúraváltás 2009/1

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / Pályázatok

Részvét vagy részvétel Közigazgatási kultúraváltás 2009/1

XI. évfolyam, 1. lapszám
Szerző(k):
Tevánné dr. Südi Annamária jegyző XXII. kerület
Budafok- Tétény Képviselő- testülete eldöntötte, az elesettek iránti puszta részvéttel a helyi életviszonyokat tartósan javítani nem lehet. Itt az ideje egy olyan helyi közigazgatás fokozatos megvalósításának, ahol az emberek gondolkodnak helyzetükön és megragadják lehetőségeiket, újítanak, megkapják ehhez a szükséges információkat, eszközöket és szolgáltatásokat. Az új önkormányzati modell kialakítása az ÁROP-ban elnyert menedzsment-fejlesztési pályázat keretében valósul meg két év alatt.

 

Az elmúlt közel két évtizedben történtek kísérletek a legkorszerűbb nyugati demokráciák helyi közigazgatás-szervezési és menedzsment módszereinek hazai adaptálására modellkísérletek keretében. Ezek egyes részterületekre (pl. egyes feladat-ellátási módok, stratégiai tervezés, teljesítménykontroll, ügyfélkiszolgálás, ügyfélszolgálati karta, informatika, minőségbiztosítás, kontrolling, helyi demokrácia, közbeszerzés) terjedtek ki. A szinergikus hatások kevéssé tudtak érvényesülni, mert a működést és a környezettel való kapcsolatokat nem hatotta át egy módszeresen kialakított új közigazgatási kultúra. Sok minden hiányzott az új szellemhez: társadalmi kényszer, helyi politikai akarat és felelősség, szervezetfejlesztési professzionalizmus, civil kurázsi, a hétköznapi demokrácia intézményrendszere és szolgáltatási „hátországa”. Mindezekbe a környezeti feltételekbe ágyazottan lehetnek életképesek a részvételi önkormányzati kultúra meghonosítása irányába tett lépések.


A közösség önmenedzselése


Számos újító önkormányzatnál megvalósuló részmegoldások teljesen egyértelműen elérték a jelenleg már meglehetősen korlátozott lehetőségeiknek egy felettébb kritikus határát. Nevezetesen azt, amikor csak a részek megfelelő összeillesztése, harmonizációja által, átfogó menedzsment stratégia keretei között, képesek intézményesedni a közszféra új, modern jog- szervezeti-működési rendszerében és kultúrájának szokásrendjében. Csak ebben az esetben érvényesülnek a részmegoldásoknak a „jó önkormányzáshoz” vezető, nélkülözhetetlen szinergiái. Sőt, ha ezen a ponton túl, tovább erőltetnénk a részmegoldásokat, úgy azok nemcsak jelentős kudarcok és veszteségek forrásaivá válnának (pl. ki nem használt e-ügyintézési potenciál, a kijárás új technikájává váló társadalmi részvétel), hanem le is járatnák, értékelnék az egyébként megfelelő környezetben jól működő résztechnikákat.


Kirakós játék


A kidolgozott és támogatást kapott pályázat készítői e helyzetet felismerve, megértve lehetőséget kaptunk a „gyökeres változás”-hoz szükséges átfogó szakmai, szabályozási, szervezeti és személyzeti, tágabban helyi társadalmi átalakulás előkészítésére és bevezetésére. A „puzzle” elemei helyben (pl. korszerű ügyfélszolgálat és tájékoztatás, ügysegédlet, informatikai rendszerek, teljesítményértékelés, kontrolling), és más sikeres önkormányzatok gyakorlatában (pl. a digitális szolidaritás módszerei) már kialakultak. A Képviselő-testület úgy látja, elérkezett az idő a mozaik összerakásához, minden belső és külső, helyi politikai és társadalmi, együttműködési, szakmai, szervezeti, személyzeti és technikai feltétel adott ahhoz, hogy a közigazgatási kultúra legmélyebb rétegeit (értékrend) is érintő változás következzen be, ezért a 252/2008 (VI.19 ) Önk. számú határozatával döntött a stratégia elfogadásáról. Központi gondolata, alapértéke a közösségi önkormányzás, amely az új közigazgatási kultúra lényegét ragadja meg. A helyi közösségen múlik, hogyan alakulnak a helyi életkörülmények, olyan közigazgatást kell közösen létrehozni, amelynek nincs más alapvető célja, mint a helyi közösség tagjainak jóléte, életminősége, biztonsága.


A programtól várt eredmények


Alapcél egy új, közösség- és polgárközpontú helyi közigazgatási és közszolgáltatás-menedzsment rendszer intézményesítése, egyes kulcsterületein új megoldások alkalmazása a működés és fenntarthatóság garanciájaként. A konszenzussal elfogadott új menedzsment stratégia megalapozza a távlatos gondolkodáson, reális prioritásokon alapuló helyi önigazgatást, az ehhez szükséges változásokat. A szervezet és működés alárendelődik a közigazgatási stratégiai menedzsment új rendszerének, az átalakított menedzsment modell elemei igazodnak annak követelményeihez: rendszerelven és komplex módon felülvizsgált cél- és feladat-ellátási, szervezeti és működési rendszer, új döntési és kontroll-mechanizmus (minőségbiztosítás és teljesítményértékelés), újraszabályozott kulcsfolyamatok, szervezeti és koordinációs partnerségek kialakulása és erősödése, az új megoldást támogató kiegyensúlyozott mutatószámrendszeren (BSC) alapuló vezetői információs rendszer. Meghonosítjuk a közösségi költséghatékonyság új szemléletét, beépítjük a teljesítmény-értékelés, illetve az új általános ellenőrzési rendszerbe, az átfogó minőségbiztosítás és teljesítmény-ösztönzés részeként. Megteremtődnek a kisközösségi részvétel és kiszolgálás alapintézményi keretei. Kidolgozást és elfogadást nyer egy új, szomszédsági partnerségi és közszolgáltatási rendszer a közigazgatási közönségszolgálat. Rendeltetése a szomszédságok lakói, mint választók és közszolgáltatást igénybevevők a lehető legteljesebb közérdekű tájékoztatása, s a hatékony részvételhez szükséges helyzetbe hozása. S végül, de nem utolsósorban a digitális szolidaritás intézményesítése, az elektronikus, hálózati közszolgáltatások elérhetővé tétele a hátrányos helyzetű emberek számára egy kifejezetten erre irányuló program keretében.

Hozzászólások

Előfizetés

Kategória

Feliratkozás hírlevélre

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@hvgorac.hu

Weboldal: hvgorac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu