A felvidéki Kisújfalu és Budaörs 2008/1

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / Testvérvárosi kapcsolat

A felvidéki Kisújfalu és Budaörs 2008/1

X. évfolyam, 1. lapszám
Szerző(k):
Kis Róbert polgármester Kisújfalu SzlovákiaKisújfalu egy 750 lelket számláló község az Érsekújvári járás párkányi körzetében. Színtiszta magyar ajkú lakosságát csak az első világháború után, az aradi földbirtokra telepített szlovákok színesítik, akik ma kb. 10%-át alkotják az összlakosságnak.

 

 A második világháború után a lakosságcsere és kitelepítés következtében közel 200 kisújfalui lakost telepítettek Magyarországra, főleg Mezőfalvára és Budaörsre. Míg a Csehországba kényszermunkára vitt családok mind visszatértek szülőfalujukba, a Magyarországra kitelepítettek azonban nem. Közülük néhányan csak 1997-ben, a kitelepítés évfordulójára megrendezett 50 éves emlékünnepségre látogattak vissza szülőfalujukba. A helyi református templom „Úr asztalánál“ állva, – ahol megkereszteltettek, konfirmáltak és házassági esküt tettek – sokuk szemében a meghatódottság könnyei voltak láthatók azokban a percekben.
Ezen a Kisújfalu község által szervezett megemlékezésen, határozta el Budaörs Város Képviselő-testülete, hogy a felvidéki Kisújfaluval testvértelepülési szerződést ír alá. Erre 1997-es év december 10-én került sor Budaörsön. A polgármesterek által hitelesített oklevél kimondja, hogy „kifejezett kívánságunk, hogy mindkét település lakói szoros kapcsolatot alakítsanak ki, és ismételten találkozzanak egymással.“
Ezen kívánsága a nyilatkozat aláíróinak – 10 év távlatából úgy látjuk, – maradéktalanul teljesült. A két település szinte mindén intézménye, társadalmi szervezete valamilyen formában kapcsolatba került egymással az eltelt 10 év folyamán.
Először az oktatás és a kultúra területén vált láthatóvá és érezhetővé, hogy ez a kapcsolat valóban él. A kisújfalui iskola számára Budaörs Város Önkormányzata számítógépet ajándékozott, a Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár rendszeresen könyvekkel ajándékozza meg azóta a községi könyvtárat, s folytatódott ez a mai napig a kisújfalui gyerekek gyermeknapi és a télapó ünnepségének Budaörs általi szervezésével. A kisújfalui falunapok rendezvényeinek is, ettől kezdve rendszeres szereplőivé és résztvevőivé váltak a budaörsi folklórcsoportok, néptáncegyüttesek, zenekarok, iskolák, sportegyesületek diákcsoportjai, a nyugdíjasok énekkara, a vöröskereszt munkatársai, az önkéntest tűzoltótestület és az öregfiúk focicsapata.
A különféle rendezvények jó alkalmat nyújtottak arra, hogy Budaörs és Kisújfalu képviselő-testületei is találkozzanak egymással, és így egymás életét és körülményeit a meghitt beszélgetésekből jobban megismerve, hasznos tanácsok, ötletek és számtalan konkrét segítségnyújtás is szülessen.
Így vált megvalósíthatóvá a budaörsi sváb „Heimatmuzeum“ mintájára a kisújfalui tájház. Ennek, a község számára oly fontos, nemzeti identitást megőrizni segítő létesítménynek a hivatalos megnyitójára 2004. augusztus 20-án került sor. A megnyitón a szlovák és a magyar kormány közigazgatási államtitkárai is részt vettek.
Mindkét település számára megtiszteltetés az is, hogy a közös rendezvények rendszeres látogatói között jelen vannak a Pozsonyi Magyar Konzulátus munkatársai is. A kisújfalusi tájház és környezet szépségét jelzi többek között az is, hogy már a megnyitót követően az ősz folyamán helyt adott a Magyarországi Tájház Szövetség konferenciájának. Megnyitása óta jóformán az összes falusi nyári rendezvény itt került megrendezésre. Az udvarban létesített szabadtéri színpadon évi rendszerességgel fellép a Budaörsi Játékszín, valamint koncertek, színielőadások kerülnek itt megrendezésre.
A két település kapcsolatának kedves színfoltja az is, hogy az elmúlt 10 év alatt a budaörsi Görög és a Szlovák Kisebbséggel is példamutató együttműködés alakult ki. A görög néptánccsoport már többször fellépett a falunapi rendezvényeinken, s a kisújfalusiak is rendszeres látogatói a budaörsi görög napoknak. Talán a kisebbségi lét megélése teszi azt, hogy ez a barátság az első pillanattól fogva olyan természetes és magától értetődő.
Az elmúlt 10 éve alatt mindkét oldalról sok ember került szoros kapcsolatba egymással, s tulajdonképpen ez volt az eredeti szándéka is az önkormányzatoknak – biztosítani a kölcsönös látogathatóságot akkor is, ha ez a nagypolitikának éppen nincs is ínyére. Most, hogy a határok eltűntek térségünkből, ez a gond eloszolni látszik, viszont az új lehetőségek új távlatokat nyithatnak meg a települések életében. Nagy a kihívás, mert a világ nem vár meg bennünket, résen kell lenni, a lehetőségeket kiaknázni mindkét fél fejlődésének, épülésének reményében.
Hogy az ilyen jellegű igyekezet és gondolkodás nem hiábavaló, jó példaként szolgál erre a közösen nyert Európaúniós Interreg pályázat – „Budaörs és Kisújfalu – a környezetvédelem új modellje“. E nyertes pályázat keretében a két település védett területei a lakosság figyelmének előterébe kerültek, megszólítva minden réteget és korosztályt, a legkisebbektől kezdődően a felnőttekig. Diákkonferenciák kerültek megrendezésre a természetvédelem témaköréből, és kölcsönös természetlátogatásokra is sor került. A pályázatnak köszönhetően elkészült a természetvédelmi kataszter mindkét településen, erről kiadványok kiállítások, ismertetők kerültek a nagyközönséghez ismertető brosúrákon, CD- keresztül.
E nyertes pályázat is arra sarkall, hogy a következőkben is mozgósítsuk tartalékainkat annak érdekében, hogy közös erőfeszítéssel létre tudjunk hozni olyan értékeket melyek mind a két település épülésére szolgálnak.

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu