Cikkek Archívum

A közigazgatás szakmai fóruma

 • Cikkek / Jogalkotás-Jogalkalmazás

  Önkormányzati szempontok és szabályozási kihívások a fenntartható vízgazdálkodás kontextusában

  XXVI. évfolyam, 1. lapszám
  Szerző(k): Csala Elvira, Dr. Cseh Balázs

  LOKÁLIS VAGY INTEGRÁLT VÍZIKÖZMŰVEK A RENDSZERHATÉKONYSÁGÉRT? Az önkormányzatoknak napjainkban számos komplex kihívással kell megküzdeniük a víziközmű-szolgáltatások integrációját illetően, figyelembe véve a fenntartható vízgazdálkodás kereteit. Hogyan lehet konvergálni és optimalizálni a különböző vízgazdálkodási rendszerek működését és integrációját lokális szinten, figyelembe véve az adott jogi, infrastrukturális és pénzügyi környezetet? Milyen gazdasági, szabályozási és technológiai paraméterek befolyásolják ezt…

 • Cikkek / Gazdálkodás - pénzügy

  Az adójogszabályok 2024. évet érintő módosításai

  XXVI. évfolyam, 1. lapszám
  Szerző(k): Tóth Rita

  2024-ben a jogszabályváltozások kisebb-nagyobb mértékben már megtapasztalhatóak voltak minden területen, és a folyamatban lévő változásokat is ajánlott figyelemmel követni, hiszen hatálybalépésük nem minden esetben január 1-je. Egyik legfontosabb változás, hogy 2023 decemberétől változott a minimálbér (266 800 Ft/hó) és a garantált bérminimum összege, (326 000 Ft/hó), ezért mint minden éveben, 2024. év vonatkozásában is minden…

 • Adatvédelem / Cikkek

  IT-biztonsági hírek és szemelvények – NKI-tájékoztatás és sajtószemle

  XXVI. évfolyam, 1. lapszám
  Szerző(k): Jerabek György

  A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézete (NBSZ-NKI) heti rendszerességgel összeállít egy válogatást az adott időszak információbiztonsági híreiből. Azonban nem csak az NKI által közzétett válogatásban szereplő cikkekből szemezgetünk, mivel azt tapasztaltuk, hogy olvasóink azokra a hírekre is nyitottak, amelyek hatásai túlmutatnak a szűkebb kibervédelmi és technikai aktualitásokon. Az NKI a sajtószemle mellett tájékoztatást és riasztásokat…

 • Cikkek / Hírek, eredmények

  A Jegyző és Közigazgatás IT-biztonsági híreihez kapcsolódó felhívása

  Szerző(k):

  A Hétpecsét Információbiztonsági Egyesület március 20-án a Lurdy-házban tartja idei második fórumát, és a megszokott négy előadásból három már a közönség számára is megismerhető: Köszöntő és bevezető gondolatok: Aktualitások az információvédelem területén: Gasparetz András (Hétpecsét) elnök Hétpecsétes Történetek III.: Dr. Ködmön István (Hétpecsét) alelnök „Digitális állampolgárság – Hol tartunk most, illetve hogyan készüljenek a kkv-k?”: Both András (Digitális Magyarország…

 • Cikkek / Jogalkotás-Jogalkalmazás

  Az önkormányzati képviselők felvilágosításkérési joga

  XXV. évfolyam, 6. lapszám
  Szerző(k): Dr. Feik Csaba

  A felvilágosításkérés iránti jog – más jogosítványok mellett – lehetőséget ad a helyi önkormányzati képviselők számára, hogy az önkormányzat működéséről, a polgármester vagy a bizottságok tevékenységéről tájékozódjanak. Több mint harminc évvel a rendszerváltozás és az első önkormányzati törvény – 1990. évi LXV. törvény –, az Ötv. elfogadása után azonban még mindig sok a kérdés és…

 • Cikkek / Jogalkotás-Jogalkalmazás

  Az önkormányzatok lehetőségei a hulladékgazdálkodás területén

  XXV. évfolyam, 6. lapszám
  Szerző(k): Dr. Cseh Balázs

  A hulladékgazdálkodás, környezetvédelem és fenntarthatóság területén történő fejlődés egyre inkább a jogi szabályozások átalakítását követeli meg napjainkban, különösen a helyi önkormányzatok szintjén. Magyarországon az önkormányzatok vállalták a kulcsszerepet a helyi hulladékkezelésben, és az elmúlt évtizedekben megfigyelhető gazdasági, társadalmi és környezeti változások új kihívások elé állították a magyarországi önkormányzati hulladékgazdálkodási rendszert. Bevezető gondolatok E cikk célja…

 • Cikkek / Szociális ügyek

  A köztisztviselők nyugdíj melletti továbbfoglalkoztatásának lehetőségei

  XXV. évfolyam, 6. lapszám
  Szerző(k): Dr. Gyergyák Ferenc

  Bár néhány éve már van mód arra, hogy a képviselő-testület az éves központi költségvetési törvényben meghatározott – 2008 óta változatlan összegű – köztisztviselői illetményalapot megemelje, ezzel a lehetőséggel az önkormányzatok egy része forráshiány miatt nem tud élni. Illetve ahol a lehetőséggel élni tudtak, ott sem versenyképes az így elérhető illetmény a gazdasági élet jövedelmi viszonyaival….

 • Cikkek / Szociális ügyek

  A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a Gondosóra szolgáltatás jelentőségéről az idősgondozásban*

  XXV. évfolyam, 5. lapszám
  Szerző(k): Dr. Makkos Nándor, Szigeti Krisztina

  A KSH adatai szerint folyamatosan emelkedik Magyarországon az egyedül élő idősek száma. A 2022-es népszámlálás friss adataiból látható, hogy a 1,5 millió magyar háztartás közül – amelyben él(nek) nyugdíjas korú(ak) – 41,3 százalékában az idősek egyedül laknak. 2001 óta közel 30 százalékkal nőtt az egyedül élő idősek száma. A növekvő számú idős, beteg, egyedül élő emberek számára szükséges tehát nyújtani valamilyen felügyeleti szolgáltatást, mely által veszélyhelyzetbe kerülésük esetén segítségnyújtásban részesülhetnek.

 • Cikkek / Jogalkotás-Jogalkalmazás

  Közjogi formák a helyi önkormányzati vagyongazdálkodás szervezetei között

  XXV. évfolyam, 5. lapszám
  Szerző(k): Hoffman István

  Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi Tanszéke körül szerveződő, az ELTE ÁJK Pénzügyi Jogi Tanszéke, valamint a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara Pénzügyi Jog és Közmenedzsment Tanszéke oktatóinak és kutatóinak részvételével működő szakmai közösség a magyar jogirodalomban 2016 őszén egy rendhagyó kötetet készített el: az önkormányzati vagyongazdálkodás kézikönyvét.

 • Cikkek / Jogalkotás-Jogalkalmazás

  A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény magyarázata – A kommentár szerkesztőinek ajánlása

  XXV. évfolyam, 4. lapszám
  Szerző(k): Dr. Hoffman István

  Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi Tanszékéhez kötődő szakmai közösség a magyar jogirodalomban elsőként, 2012 őszén elkészítette a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) részletes magyarázatát. A kommentárt 2014-ben és 2016-ban – a jogszabályi változásokra és a kialakuló bírói gyakorlatra is figyelemmel – két alkalommal is…

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu