A közszektor igényei megjelennek a képzésben és kutatómunkánkban is 2004/5

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / Oktatás

A közszektor igényei megjelennek a képzésben és kutatómunkánkban is 2004/5

VI. évfolyam, 5. lapszám
Szerző(k):
Solt Katalin dr.A Széchenyi István Egyetem mérnök és mérnöktanár, közgazdász, jogász, diplomás ápoló, szociális munkás valamint zenetanár képzést folytat. Az egyetem hallgatóinak létszáma 2004-ben nappali tagozaton 6800, távoktatási tagozaton pedig 3100 hallgató.

 


Emellett jelentős a szakirányú továbbképzésben és a munkaerő piaci képzésekben részt vevő hallgatók, vállalati és közintézményi dolgozók száma is. A kutatási témák elsősorban az oktatott témakörökhöz kapcsolódnak és jól illeszkednek a regionális igényekhez. Az egyetem szellemi kapacitása, a tudományos minősítéssel rendelkezők aránya színvonalas kutató-fejlesztő tevékenységre teszi alkalmassá az intézményt. Mindezekből következően az egyetem az országos viszonylatban kiemelkedő fejlettségű Nyugat-Dunántúli Régió meghatározó intézménye, és szorosan kapcsolódik Budapest után a második legerősebb jövedelem termelési potenciállal rendelkező Győr város és a régió gazdaságához.
Jog- és Gazdaságtudományi Kar
A kar három főiskolai és két egyetemi szakot gondoz. Az országban egyedülálló módon itt található meg egy karba integrálva a jogi és a gazdasági képzés, amely lehetővé tette az akkreditált Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola létrehozását a nemzetközi jog- és gazdaságtudomány, ezen belül a regionális kutatások területén. A kar fő erősségét a komplex megközelítési mód, a jogi és gazdasági képzés szinergikus hatása jelenti, amely jól kiegészül a Műszaki Tudományi Karral kialakított szoros oktatási és kutatási kapcsolatokkal, valamint a regionális beágyazódással.
Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet
1990 óta folyik közgazdászképzés az intézetben, nappali és levelező/távoktatási tagozaton. Az országban elsőként kapott az intézet lehetőséget arra, hogy még főiskolai keretek között egyetemi szintű képzést folytathasson, s egyetemi diploma kiadására legyen jogosultságunk. (A gazdasági felsőoktatásban erre azóta sem volt példa). Csaknem egy évtizedes tapasztalatunk van levelező és távoktatási képzésben.
A Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet szakmai felügyeletével 13 középiskolában, 5 szakon folyik felsőfokú szakképzés. Szakirányú továbbképzés keretében elsősorban nem közgazdasági diplomával rendelkezők számára kínálunk továbbtanulási lehetőséget, közgazdász szakmérnök és gazdasági menedzser szakokon. A közszolgálati menedzser szakon ebben az évben indul a képzés, de a gazdasági menedzser szakirányú továbbképzésben nonprofit specializáció keretében folytattunk a közügyi szektor gazdálkodására felkészítő képzést.
Kutatási tevékenységünkben is fontos szerepet kap a közszektor, ennek eredménye egy általunk gondozott nonprofit kézikönyv megjelenése.
Az EU csatlakozásra felkészítendő közbeszerzési menedzser tanfolyamot tartottunk. Részt veszünk a Tempus közalapítvány kis- és középvállalkozások versenyképességét növelő programjában, s ennek keretében egy multiplikáror képzést tartottunk.
A felsőoktatási reform keretében aktívan bekapcsolódtunk az új képzési rendszerhez igazodó közgazdaságtudományi szakok tartalmi kidolgozásába. Részt vettünk a felsőfokú alapképzési szakok képesítési követelményeinek kidolgozásában, s csatlakoztunk azokhoz a konzorciumokhoz, amelyek a nevezett szakok tanterveinek, tananyagainak kidolgozására alakultak 2004 tavaszán.
Eddigi tananyag-fejlesztési eredményeink predesztinálnak minket a képzési reformban való aktív közreműködésre.
Az egyetemen kialakulóban van egy kooperációs kutató központ, amelynek keretében a Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet a gazdasági szakemberek továbbképzését, a gazdálkodási tevékenység javítását szolgáló új megoldások kidolgozásával, vezetési és pénzügyi tanácsadással vesz majd részt.
Az Állam- és Jogtudományi Intézettel közösen a nemzetközi kapcsolatok menedzselésére és a gyakorlati munkára alkalmas szakembereket képezünk főiskolai szinten. Ezen a területen új lehetőségek nyílnak a képzési reform megvalósulása során egyrészt a diplomáciai ismeretekre irányuló másrészt az igazgatási terület speciális igényeihez igazodó képzések megjelenésével. Ez egyben lehetővé teszi, hogy ne csak gazdálkodástudományi, hanem társadalomtudományi (politológiai) irányban is fejlesszük az egyetemi szintű képzést.

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu