A lakásgazdálkodás perspektívái Miskolcon 2008/6

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / Vagyongazdálkodás

A lakásgazdálkodás perspektívái Miskolcon 2008/6

X. évfolyam, 6. lapszám
Szerző(k):
Németh Zoltán szolgáltatási igazgatóhelyettes Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt.Miskolcon az önkormányzati lakások bérbeadásával kapcsolatos feladatok 1996. évben átkerültek az önkormányzat szakcégéhez, a MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt-hez.

 


Az önkormányzat jelenleg 5785 db bérlakással ezen belül 1006 db. komfort nélküli, 229 db. félkomfortos, 953 db. komfortos, 3597 db. összkomfortos lakással rendelkezik. A lakásállomány folyamatosan változik, mivel az elmúlt 10 évben új lakóépületek kerültek átadásra. A lakásépítési támogatások igénybevételével felújításra került két laktanya (Első utca 6-10., Második utca 1-11.), valamint egy leányszálló (Szinva u. 25.), ahol önkormányzati lakások kerültek kialakításra. A 90-es évek elejének privatizációs folyamata ugyanakkor az elmúlt két évben folytatódott, a határozatlan időtartamú bérleti szerződéssel rendelkező bérlők felé megkezdődött a lakások értékesítése. Az avult telepek, egyéb életveszélyes épületek folyamatos felszámolásával az alacsony komfortfokozatú lakások száma évente csökkenő tendenciát mutat.
A lakások hasznosítása, bérlakásgazdálkodás
Az önkormányzati lakások bérbeadása elsősorban pályázat útján, szociális helyzet alapján, költségelven és piaci alapon megállapított bérleti díjjal lehetséges. A korábbi, névjegyzék útján történő bérbeadás helyett 1996. évtől pályázati rendszer működik. A pályázatok elbírálása azonban önkormányzati bizottságok feladata.
A pályázati eljárásban kizáró okok is meghatározásra kerülnek, így például költségelvű bérbeadás esetén, nem pályázathat az, aki magántulajdonú ingatlannal, ingatlan részilletőségével, haszonélvezeti joggal, vagy másik önkormányzati bérlakás bérleti jogával rendelkezik. A pályázat során jövedelemhatár is beépítésre került, annak érdekében, hogy a lakások fenntartása biztosított legyen.
Az elmúlt két évben a megpályáztatható lakások száma növekedett, elsősorban a kedvezményessé tett térítési díj ellenében történő bérleti szerződés megszüntetések következtében.
A 2007. év folyamán összesen 69 lakás került meghirdetésre, melyre 1210 pályázat érkezett. (Egy pályázó több lakásra is beadhatja az igényét.) 2008. évben eddig 77 lakást pályázattunk, melyre összesen 865 pályázat került benyújtásra. Többségében 35 év alattiak pályáztak. Ennek alapján elmondható, hogy a városban lakó fiatalok egy részének az első lakása, önkormányzati bérlakás.
A lakáspályázatokon kívül az üres bérlakások felhasználásának másik jelentős körét az életveszélyes, bontásra ítélt valamint az értékesítésre kerülő épültekből történő elhelyezések jelentik. Az alacsony komfortfokozatú lakások állaga folyamatosan romlik, különösen igaz ez az ún. avult telepekre. A telepszerűen elhelyezkedő épületek elbontása évek óta kitűzött célja Miskolcnak. 2007. év folyamán kezdődött meg a József Attila telep bontása, melynek keretében közel 80 lakás került megszüntetésre, ezzel egyidejűleg a jogcímes bérlőknek másik lakást biztosítottunk. A telep a Miskolcra bevezető egyik legforgalmasabb út mellett helyezkedett el, így felszámolása városképi, beruházási szempontból is jelentős lépés volt, mellyel befektetésre alkalmas, értékesíthető terület szabadult fel.
Az elmúlt években – a megüresedő lakások számának növekedésével – egyre több ún. minőségi lakáscsere lebonyolítására kerül sor, mellyel a már meglévő bérlőinknek kívánunk segítséget nyújtani. Korábban a kérelmek többsége arra irányult, hogy alacsony komfortfokozatú lakásból magasabb komfortfokozatúba, illetve kisebb szobaszámú lakásból nagyobba költözzenek a bérlők. Az utóbbi időben tapasztalható, hogy ez a tendencia részben megfordult, mivel a nagy alapterületű összkomfortos lakások helyett kisebb szobaszámú, azonos komfortfokozatú lakás iránt érkeznek kérelmek, melyeknek a lakásgazdálkodási érdekekkel összhangban igyekszünk leget tenni.
Az önkormányzati lakások jövője
A pályázatok száma azt mutatja, hogy az önkormányzati lakás iránti igények még mindig meghaladják a rendelkezésre álló üres lakás állományt. Ugyanakkor van olyan társadalmi réteg, amely a távfűtéses lakásokat fenntartani már nem, vagy egyre nehezebben tudja. A MIK Zrt. és a megbízó önkormányzat legfontosabb feladata a jövőre nézve az ilyen, nehéz helyzetbe került emberek részére a lakhatás biztosítása. Ennek érdekében egy program kidolgozása szükséges, mely akár azt is jelentheti, hogy megszűnő intézmények épületeiben (pl. volt kollégiumok) alacsony fenntartási költségű lakások kerülnek kialakításra. A programhoz még keressük a pályázati forrásokat.
A meglévő lakásállomány tekintetében az önkormányzat széleskörű támogatást nyújt a panelprogramban történő részvételhez. Ennek keretében a társasházakban lévő önkormányzati bérlakások is megújulhatnak.
A jövőre nézve az önkormányzati lakáshoz juttatásnak továbbra is az a kiemelt célja, hogy a fiatalok ne vándoroljanak el városunkból, és rövidebb időn belül önálló otthont tudjanak teremteni maguknak.

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu