A Magyarországi Német Színház működése 2009/2

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / Kisebbség

A Magyarországi Német Színház működése 2009/2

XI. évfolyam, 2. lapszám
Szerző(k):
Jóföldi Gabriella osztályvezető-helyettes Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 

A Német Színház 1982-ben még Német Bemutatószínpad néven kezdte meg működését Szekszárdon, a Babits Mihály Megyei és Városi Művelődési Házban. A színház a német nemzetiség kulturális értékeinek mentését az anyanyelvük ápolását tűzte ki célul.

 


A színház a Deutsche Bühne nevet 1987-ben vette fel, amikor hivatalosan is felavatták az ország első német színházát. A művelődési ház oldalszárnyában kialakított bemutatószínpad 6,5 millió Ft-os megyei és állami támogatással jött létre.
Ekkor a színház műsortervében évente két bemutató szerepelt, amellyel az ország több városába, községébe is ellátogattak, illetve folytatták az általános és középiskolások számára készített rendhagyó irodalomórákat is. 1982 és 1992 között sok híres színész dolgozott és rendezett itt, mint például: Schubert Éva, Gera Zoltán, Dobák Lajos, Iglódi István, Ábrahám Edit, Máté Lajos.
1984. november 24-én Göncz Árpád avatta fel a Deutsche Bühne új önálló épületét a volt Garay téri mozi épületében, melynek megvalósulásához a Német Szövetségi Köztársaság, és a Duna Menti Svábok Kulturális Alapítványa anyagi támogatása is jelentősen hozzájárult. Új épületben, részben új társulattal kezdett dolgozni a színház. A repertoáron szerepeltek klasszikus és zenés művek, gyerekdarabok és irodalmi estek. A közönség éppúgy láthatott klasszikus színpadi műveket, mint modern darabokat.
A színház működésében a következő jelentős változás a 2004. évben következett be, amikor a Tolna Megyei Önkormányzat társulási megállapodást kötött a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatával a színház közös fenntartására. A német önkormányzat egyetértési joggal rendelkezett a színház költségvetésének, műsorpolitikájának és az intézményvezető személyének tekintetében. Az intézmény elnevezése Magyarországi Német Színház lett, ám feladata nem változott. Továbbra is elsődleges célja a német anyanyelv ápolása, a német kulturális értékek megőrzése és továbbfejlesztése, valamint az egyetemes kultúra felmutatása és közvetítése a magyarországi németség felé.
2007 szeptemberében a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata (MNOÖ) közgyűlése úgy határozott, hogy a társulási megállapodást december 31-ével felmondja, és egyben kezdeményezte a színház fenntartói jogának átadását. A Tolna Megye Önkormányzat Közgyűlésének elnöke azonban továbbra is a közös fenntartás mellett érvelt és újabb tárgyalást kezdeményezett az MNOÖ elnökével. Ennek eredményeként 2008 szeptemberétől a Magyarországi Német Színház a Tolna Megyei Önkormányzat és a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által létrehozott társulás keretében működik tovább. A társulás jogi személyiséggel nem rendelkezik, közös döntéshozó szerve a Társulási Tanács, melybe mindkét önkormányzat 3-3 főt delegál és az intézmény működtetését is egyenlő arányban finanszírozzák.
A hazánkban élő német lakosság szórványos elhelyezkedése miatt a székhelyen tartott előadások mellett igen nagy a jelentősége a tájelőadásoknak is. Az előadások többségét igyekeznek eljuttatni a magyarországi németség legfontosabb központjaiba (Pécs, Veszprém, Mór, Sopron, Budapest), ugyanakkor folyamatosan új formákat keresnek arra, hogy minél több helyre, minél könnyebben juttathassanak el profi, német nyelvű előadásokat.
Tolna megye németül kevésbé tudó, ám színházszerető közönségének kiszolgálása szempontjából kulcsfontosságúak a zenés előadások, melyekben a szöveg helyett a zene, a tánc lép előtérbe. Ugyanilyen célból szereztek be az elmúlt évben egy szinkronfordító berendezést, amelyet minden előadáson igénybe vehetnek a nyelvi nehézséggel küzdő nézők.
A németül tudó/tanuló gyermekek, fiatalok igényes színházra való nevelése érdekében a kisebbeknek művészileg magas színvonalú gyermekdarabokat (Emil és a detektívek, Till Eulenspiegel, A mézeskalácsember), a nagyobbaknak könnyen szállítható felolvasó színházi produkciókat, workshopokat mutatnak be. Itt minden esetben a német nyelvű tradicionális, illetve modern drámairodalomra fektetik a hangsúlyt.
Állandó partnerkapcsolatot a testvérjárási, bautzeni Német-Szorb Népszínházzal tartanak fenn, melyet az idei és az elkövetkező években szoros szakmai együttműködéssé szeretnének fejleszteni.
A színháznak jelenleg 27 alkalmazottja van, a 7 színész státuszból pillanatnyilag 5 van betöltve. Az egyes produkciókhoz vendégművészek munkáját is igénybe veszik. A színészek kiválasztásában a színészi és nyelvi képességek egyaránt meghatározó szerepet játszanak. Rendezői státusz nem lévén különböző vendégrendezőkkel dolgoznak (német, osztrák, magyar, román, francia, izraeli), kiválasztásuk legfőbb kritériuma a szakmai tapasztalat és igényesség.
A színház ebben az évadban ünnepli fennállásának 25. évfordulóját, erre májusban nagyszabású rendezvénysorozattal készülnek. Ennek alkalmából többek között kiírtak egy drámapályázatot egy, a magyarországi németség történetét feldolgozó mű megírására. A határidőre beérkezett 21 pályamű közül egy kerül bemutatásra a Jubileumi Hét rendezvénysorozatának keretében.

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu