A Nemzeti Önkormányzati Rendelettár Baranya megyei rendszerének kialakítása 2004/2

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / Informatika

A Nemzeti Önkormányzati Rendelettár Baranya megyei rendszerének kialakítása 2004/2

VI. évfolyam, 2. lapszám
Szerző(k):
Bércesi Ferenc dr.
hivatalvezető


A megyei rendelettár kialakításának célja, jellemzői
A Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal egy olyan szervezett adatgyűjtésre és karbantartásra épülő megyei rendelettár létrehozását tűzte ki célul, amely a későbbiekben a Nemzeti Önkormányzati Rendelettárnak alapját is képezheti.
Az egységes rendelet-nyilvántartás, és annak a jogalkalmazók, állampolgárok általi elérhetősége alapvetően a következő szakmai igények kielégítését célozza:
• az Európai Unióhoz történő csatlakozásból a hazai jogalkotókra háruló jogharmonizációs és deregulációs feladatok végrehajtása,
• a jogalkotásról szóló törvényből, a jogbiztonság alkotmányos alapelvéből következő világos, átlátható és mindenki számára hozzáférhető jogszabályrendszer kialakítása és közzététele, mely a jegyzők és a közigazgatási hivatalok kölcsönös szakmai érdeke is egyben.
A megyei rendelettár létrehozásakor alapvető feladatunk az, hogy önkormányzatonként tematikus formában, elektronikus módon elérhetővé váljanak az önkormányzati rendeletek hatályos és archív változatai.
A rendszer kialakításánál elsődleges szempont a rendeletek szövegének a kezelése, tárolása és a nyilvánosság számára való hozzáférhetővé tétele. Ennek megfelelően a rendszer adattartalmát is ehhez rendeltük, vagyis csak azokat az információkat, adatokat integráltuk a rendszerbe, melyek a rendelet azonosításához, visszakereséséhez feltétlenül szükségesek.
A megyei rendelettár – szakmai tartalmát tekintve – négy adatcsoportból áll.
 önkormányzatokra vonatkozó alapadatok
 rendelet azonosítását szolgáló adatok
 a rendelet életét, változását nyomon követő adatok
 a rendelet szövege (alaprendelet, módosító rendelet, ill. egységes szerkezetbe foglalt rendelet szövege)
Ezek az adatok a rendszerből a szükséges csoportosításokban leválogatás útján lekérdezhetők, illetve az egyes rendelet szövegek megismerhetők.
A Térségi (megyei vagy regionális) Informatikai Rendszer
A megyei rendelettár felállításához szükséges munka alapvetően két részből tevődik össze. Egyrészt a rendelettárat működtető informatikai rendszer létrehozása és működtetése, másrészt annak tartalommal való feltöltése. A munka első fázisát a Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal már elvégezte, a rendelettár feltöltéséhez azonban már az önkormányzatok segítségét kívánjuk igénybe venni. A valamennyi helyi önkormányzat által elektronikus úton rögzített egységes szerkezetbe foglalt rendeleteket az internet elérhetőséggel rendelkező városi önkormányzatok fogják a Hivatal által kialakított informatikai rendszerbe felvinni.
A Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal az általa működtetett Internet központjában kialakította azt az Internet szervert, amely alkalmas a rendelettár létrehozására, feltöltésére és a folyamatos karbantartására. A rendszer elérhetősége a http://www.barko.hu/rendelettar/.
A rendszer védelmi struktúráját alapvetően az elektronikus aláírás infrastruktúrája biztosítja.
 A rendszer a kezdeti időszakot követően a https://www.barko.hu/rendelettar/ címen lesz elérhető, amely azt jelenti, hogy a közigazgatási hivatal és az adatfeldolgozó munkahely között „Secure” védett kommunikáció épül ki.
 A helyi önkormányzat az egységes szerkezetben létrehozott és informatikai eszközzel rögzített (pl. Word szövegszerkesztő) rendeletét az elektronikus aláírás infrastruktúra megléte esetén hitelesíti és/vagy elektronikus adathordozón (Floppy) vagy elektronikus levélben (e-mail), a kitöltött adatlap kíséretében továbbítja az adatfeldolgozó központnak.
A rendszer kommunikációs rendszerét alapvetően az Internet biztosítja.
A rendszer kifejlesztése során fő szempont volt a továbbfejleszthetőség biztosítása, ezért készül moduláris felépítésben. Az egyes modulok jellemzően egy-egy főbb rendszerfunkciót fednek le, amelyek rendszerint önálló menüpontként jelennek meg. 
Minden városi önkormányzat rendelkezik szélessávú internet eléréssel, amely lehetővé teszi a kapcsolatot az adatfeldolgozó munkahely és a térségi (megyei) rendelettár között.
A rendszer kifejlesztése előtt megvizsgáltuk a megye közigazgatási informatikai infrastruktúráját, amely alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy a polgármesteri hivatalok/körjegyzőségek székhelyeinek 60-70%-a rendelkezik valamilyen internet eléréssel. A közháló program keretében az önkormányzatok közigazgatási hálózatba történő bekapcsolása csak 2006 után várható. Minden önkormányzat rendelkezik viszont olyan informatikai eszközparkkal, amely alkalmas a rendeletek elektronikus formában történő rögzítésére. A városok mindegyikében egyúttal okmányiroda is működik, de az okmányirodai rendszer zártsága nem teszi lehetővé annak más célra történő használatát. Valamennyi város rendelkezik azonban széles sávú internet kapcsolattal, amely lehetőséget biztosít a közigazgatási hivatal rendelettár portáljának online feltöltésére. A későbbiekben a nemzeti önkormányzati rendelettár feltöltése és karbantartása a Belügyminisztérium intranet rendszerén történik egészen addig, míg az Elektronikus Kormányzati Gerinchálózat azt fel nem váltja (ld: a rendelettár tervezett infrastruktúráját).
A rendelettár portál kifejlesztése előtt megvizsgáltuk azokat az alkalmazásokat (Complex CD jogtár, Lotus Notes rendszer, helyi rendszerek), melyek részben alkalmasak lennének a feladat ellátására. Arra a következtetésre jutottunk, hogy a jelenlegi közigazgatási infrastruktúrára építve egy olyan rendelettár alkalmazást fejlesztünk, amely kiküszöböli a fentiek hiányosságait és alkalmas az interneten vagy helyben történő adatfeltöltésre, karbantartásra és lekérdezésre.
A rendelettár megyei kiszolgáló programját (rendelettár portál) a közigazgatási hivatal internet rendszerébe integráltuk. A rendszer a jogosultságoknak megfelelően alkalmas a rendeletek szövegének közvetlen bevitelére, valamint a hozzátartozó adatok adatbázisban történő tárolására. A közigazgatási hivatal törvényességi észrevételeit is csatolni lehet az adott rendelethez, és igény szerint a lekérdezés folyamatába beépíthető. A rendszer ezen része az igényeknek megfelelően továbbfejleszthető. A portál – adottságainál fogva – alkalmas a teljes rendelettár interneten történő lekérdezésére. A helyi önkormányzatoknál használatos programok (pl: Complex CD jogtár) csak elősegíthetik a rendeletek elektronikus formában történő előállítását, tárolását és továbbítását a megyei rendszer felé.
A rendelettár tesztelését hivatalunk elvégezte, a feltöltés – az érintett polgármesterek, jegyzők, informatikusok felkészítését követően – várhatóan április hónapban kezdődhet. Az Európai Unióhoz történő csatlakozást követő pár héten belül – reményeink szerint – már minden érdeklődő használhatja a 302 helyi önkormányzat rendeleteit tartalmazó megyei rendelettárat.

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu