Az önkormányzat vagyongazdálkodása 2002/1

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / Vagyongazdálkodás

Az önkormányzat vagyongazdálkodása 2002/1

IV. évfolyam, 1. lapszám
Szerző(k):
Dr. Keserű Ákos jegyző HévízA magyar önkormányzatok központi támogatása a rendszerváltás óta reálértékben 2/3-ára csökkent. A feszített költségvetési helyzetre az önkormányzatok a kiadásaik csökkentésével, saját bevételeik növelésével, illetőleg az ugyanezen időszakban kapott jelentős vagyon értékesítésével válaszoltak. Fentiek alapján kiemelt jelentősége van a vagyonnal való gazdálkodásnak, biztosítva ezzel a zavartalan működési feltételek és a megfelelő fejlesztési lehetőségek megteremtését.

 


Hévíz Város Önkormányzata naprakész vagyonrendelettel rendelkezik, melynek folyamatos kiigazításáról a vagyonkezelő referens gondoskodik, míg a besorolást a jegyző ellenőrzi.
Évente a vagyonkezelő referens irányítása alatt elkészül a tényleges vagyonmozgásokat kimutató részletes vagyonleltár, valamint a költségvetési beszámolóhoz csatolt vagyonmérleg. A vagyont a törvényi szabályozásnak megfelelően törzs és forgalomképes vagyonra osztottuk fel, amelyekről részletes jegyzék található a rendelet mellékletében, megkönnyítve ezzel mind a döntéshozók, mind pedig a végrehajtók munkáját. A vagyonrendeletben megfelelően gondoskodtunk arról, hogy az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatok ellátásában fennakadás – vagyongazdálkodási, vagyonhasznosítási okból – ne legyen. A közvetített alapelv minden esetbe a hatékonyság és a célszerűség.
A vagyongazdálkodási célkitűzéseket a gazdasági program és a vagyongazdálkodási koncepció hiányában az Önkormányzat ciklusprogramja fogalmazza meg.
Városunk esetében az intő jel azonban még nem az önkormányzati vagyon csökkenése – mint általában -, csupán a vagyon növekedési ütemének lassulása! A vagyongyarapodási trend alapján hosszú távon nehézségek forrása lehet az alacsony, vagy „negatív” vagyonnövekmény, ezért stratégia, koncepció készítésekor, hosszú távú kötelezettségek vállalásakor nem szabad elfeledkezniük erről a döntéshozóknak.
Hévíz Város Önkormányzata hangsúlyozott jelentőséget tulajdonít a vagyonnal való optimális gazdálkodásnak. Tekintettel arra, hogy városunkban az ingatlan árak nagyon magas értéket értek el, ezért az amúgy pangó részvényeinket ingatlanokra cseréltük el, melyekről utólag megállapítható, hogy remek üzleti befektetésnek bizonyultak. A részvények közül csupán a közmű szolgáltatók részvényeit tartottuk meg. Az Önkormányzat vállalkozási tevékenységet is folytat, jelenleg két szállodát ill. egy utazási irodát üzemeltetünk. Az átmenetileg szabad pénzeszközeinket kizárólag államilag garantált értékpapírokban fektetjük.

Az Önkormányzat vagyonmérlege:

év  forgó eszköz  befektetett eszköz  eszköz összesen

1999.  269739 eFt  1662785 eFt  1932524 eFt
2000.  582891 eFt  1723722 eFt  2306614 eFt
2001.  459974 eFt  2691103 eFt  3151077 eFt (I-III negyedév)

A vagyonmérlegen belül a befektetett eszközök jutnak domináns szerephez, a forgó eszközök aránya és mennyisége is csökkenő tendenciát mutat. A befektetett eszközök jó részét a tárgyi eszközök teszik ki, melynek növekedése a tetemesnek mondható ingatlan értékesítés mellett is realizálódik.

 

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu