Barátság - határok nélkül 2006/6

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / Testvérvárosi kapcsolat

Barátság – határok nélkül 2006/6

VIII. évfolyam, 6. lapszám
Szerző(k):
dr. Hóbor Erzsébet a Zalaegerszeg-Marosvásárhely Baráti Társaság elnökeZalaegerszeg 13 testvérvárossal büszkélkedhet.

 


Az első Herszon volt s időrendben eleddig az utolsó ilyen tartalmú szerződést a lengyelországi Krosno városával kötötte meg városunk önkormányzata. A testvértelepülések európai városok, a finn Varkaustól az olasz Goriziáig, a németországi Kuseltől a bulgáriai Dobridzsig.
Marosvásárhellyel 10 évvel ezelőtt íródott alá a szerződés és ennek 2006. október 20-án megtartott jubileumi ünnepén, itt Zalaegerszegen a két várost képviselő ottani alpolgármester Csegzi Sándor és az itteni polgármester dr. Gyimesi Endre a kapcsolatok továbbfolytatási, továbbépítési szándékát megerősítő dokumentumot látott el kézjegyével.
Ha csak a választott testületek, és a tisztségviselők közötti együttműködést jelentené egy testvér-települési kapcsolat, azt gondolom, hogy túlnyomóan formalitás és protokoll jellemezhetné azt. Az egymás ünnepségeire, város napjára szóló hivatalos meghívás, delegációval történő képviselet biztosítása, alkalmanként egy-egy intézménylátogatás mellett sokkal többet nem igen lehetne tenni, különösen a viszonylag nagyszámú ilyen testvér-településre tekintettel.
Mi 2003. júniusában, tehát a testvérvárosi szerződés aláírását követő hetedik évben határoztuk el, hogy az addig igen laza formában működő úgynevezett baráti körből egyesületet hozunk létre.
Nem akarok ünneprontó lenni, ezért e cikkben részleteiben nem írom le, de feltétlenül utalok arra, hogy a mai magyar jogi szabályozás, a különböző eljárási rendek, a jogszabályokban támasztott pénzügyi, számviteli, működésbeli stb. elvárási követelmények rendkívüli módon és határozottan állítom, hogy indokolatlanul bürokratikusak, a civil szervezetek működését igencsak nehezítők. (Csak zárójelben jegyzem meg, hogy 35 éves közszolgálati pályám kezdetén nyolc évig általános felügyeleti ügyészként dolgoztam, majd az utolsó közel 15 évet közigazgatási hivatali vezetőként. Mégis a törvénytisztelő, törvényeket betartó és betartató teljes életpályám ellenére egyesületi elnökként állandó félelem van bennem, hogy egy esetleges ügyészi ellenőrzés, vagy pénzügyi revízió milyen kifogásolni valót talál jegyzőkönyveinkben, és havi nem kis tételért fogadott könyvelőnk könyvelésében. Ez nem természetes életérzés, hanem a jogi elvárások szükségtelenül nyomasztóan egyesületünkre nehezedő súlyának átérzése, de legalábbis pályázaton nyert pénzeivel egyébként maradéktalanul elszámolni tudó, jó gazda gondosságával gazdálkodó civilszervezeti vezető „siráma”.)
A ZAMA, vagyis a Zalaegerszeg-Marosvásárhely Baráti Társaság Egyesület létrehozását 19 alapító tag határozta el a valamikori baráti körből 2003. júniusában. A következő év februárjában vette nyilvántartásba egyesületünket a megyei bíróság.
Jóváhagyott alapszabályunk szerint az egyesület célja „a kölcsönösség elvén megfelelő nyilvánosságot biztosítani a két testváros gazdasági, tudományos életében, egészségügyi oktatási, sport kapcsolatok, önkormányzati, civil és egyházi közéletben élő, dolgozó olyan személyek számára, akiknek tevékenysége városaink hírnevét képes gyarapítani. Hozzájárulni a két város történelmének, valamint kulturális örökségének megismeréséhez és megóvásához, a közműveltség gyarapításához, a nemzeti öntudat gazdagításához, erősítéséhez.
A fenti cél érdekében anyagi erőforrások gyűjtése révén elősegíteni a gazdasági kapcsolatok fejlesztését, az ezzel kapcsolatos nyilvános közszereplések finanszírozását, sajtó és egyéb média nyilvánosság, kiállítások, vásárok szervezésének segítését. Tanfolyamok, tréningek, képzési programok, előadások szervezésével a marosvásárhelyi gazdasági kultúra fejlesztése, az európai uniós csatlakozás elősegítése, illetve ilyen programok támogatása.”
Közel három éves működésünk ideje alatt nem kevés célkitűzést sikerült valóra váltani.
Mindenek előtt nagyon lényegesnek tartom, és az eredményes működés szempontjából alapvető feltételnek is, hogy a valamikori 19 fős alapítói kör mára, folyamatosan új egyesületi tagokkal bővülve 90 főre gyarapodott.
Tagjaink között tudhatjuk városunk polgármesterét, alpolgármestereit, több képviselő testületi tagot, vállalkozókat, orvosokat, pedagógusokat, Marosvásárhelyről vagy más erdélyi településről ide telepedetteket, a legkülönbözőbb foglalkozást űző zalaegerszegieket, nyugdíjasokat.
E cikk terjedelmi korlátai behatárolják teljes tevékenységünk bemutatását. Amit feltétlenül ki kell emelni egyrészt az, hogy az egyesület működése igen sok intézményi kapcsolat kialakulására hatott gerjesztően. Szinte állandó és nagyon komoly szakmai színvonalú együttműködés alakult ki pl. a múzeumok, a levéltárak, a könyvtárak között. Diák- és pedagógus cserével, kölcsönös kiállításokkal a művészeti iskolák viszonylatában. Most készítjük elő a bábszínházak, valamint a két „nagy” színház előadás cseréjét.
Másrészt feltétlenül megemlítendő az a tény, hogy a két város baráti társasága tagjai, pártolói és szimpatizánsai jelképesen védnökséget vállalnak minden közös rendezvény felett.
Elkészítettük a két baráti társaság közös honlapját. Kérem, tekintsék meg minél előbb! Sokat megtudhatnak rólunk: www.zama-maza.shp.hu

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu