Egy dinamikusan fejlődő szabolcsi kisváros: Ibrány 2007/5

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / Vagyongazdálkodás

Egy dinamikusan fejlődő szabolcsi kisváros: Ibrány 2007/5

IX. évfolyam, 5. lapszám
Szerző(k):
Bakosiné Márton Mária
jegyző
Ibrány

Ibrány Szabolcs-Szatmár-Bereg megye nyugati részén, Nyíregyházától 23 km-re fekvő Tisza-parti kisváros. A település 1970-től nagyközség, majd 1993. november 1-től városi rangot kapott.

 

 

Lakossága – az országos szinten megfigyelhetõ negatív demográfiai jelenséggel szemben – évrõl évre nõ. (2003. év – 6983 fõ, 2004. év – 7020 fõ, 2005. év – 7080 fõ). A településre a megyében tapasztaltakkal ellentétben az elöregedés nem jellemzõ, ennek talán az egyik oka az, hogy a lakosságon belül a roma népesség aránya kb. 12%, s esetükben a 18 éven aluli populáció jóval magasabb a településszintû átlagnál. Ebbõl adódóan az önkormányzat speciális gondokkal, problémákkal is küzd, amit azonban eddig sikerült jól kezelni.

 

A városban 3 önálló, s 2 részben önálló önkormányzati intézmény mûködik, jellemzõen térségi szerepkört ellátva. 2007. szeptember 1-tõl oktatási intézményeinket a kistérségi társulás fenntartásába adtuk át. Az 1990-es évektõl egyik legégetõbb gondja a településnek az akkoriban megszûnõ gumigyári gyáregység és ipari szövetkezet miatt, valamint a nagyvárosokból (Budapest, Miskolc) elbocsátott felszabadult munkaerõ számára a munkahely teremtése.

 

A „jó gazda” gondoskodása, s az utóbbi években egyre szélesedõ pályázati lehetõségek a mindennapok nehézségei ellenére maradandó pozitív nyomot hagytak Ibrányon. A település térségi szerepköre a várossá válása óta folyamatosan erõsödött, jó kapcsolat alakult ki a környezõ kisebb településekkel. Ennek eredményeként a kistérségek megállapításáról, lehatárolásáról és megváltoztatásának rendjérõl szóló 244/2003. (XII.18.) kormányrendelettel Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében létrejött egy új, 17 települést magába foglaló területfejlesztési egység, az Ibrány- Nagyhalász kistérség Ibrány székhellyel.

 

Kisvárosunk 2002-tõl eddigi történelméhez mérten soha nem látott méretû fejlõdésen ment keresztül. A közel 3,5 milliárd Ft összértékû beruházások hozzájárultak az oktatás, egészségügy, szociális ellátás, lakáshelyzet, környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra jelentõs javításához. A terjedelem korlátaira tekintettel, a teljesség igénye nélkül, a legfontosabb beruházások voltak az elmúlt években:

• 20 + 20 férõhelyes idõsek lakásotthona 2 ütemben, (I. ütem: Széchenyi Terv Lakásprogram keretében 90 854 E Ft összköltséggel, 80% támogatással. II. ütem: TERKI-támogatással 34 010 E Ft összköltséggel, 70% pályázati támogatással.)

• 5 db költségalapú bérlakás vásárlással került kialakításra, 10 db költségalapú és 8 db szociális új bérlakást építettünk szintén a Széchenyi Terv Lakásprogramja keretében pályázati támogatással,

• SAPARD-pályázati támogatással 2004- ben és 2005-ben 3 külterületi út került megépítésre, mintegy 75 000 E Ft összértékben,

• Felújításra, szélesítésre kerültek a település belterületi útjai – ennek nyomán 95%-ban portalanított utak találhatók a városban,

• Ibrány-Nagyhalász szennyvíz II. ütemû beruházás 2004. decemberi mûszaki átadással, PHARE-, KAC- és céltámogatással, összesen 929 055 E Ft értékben,

• 2003–2004. évben közösségi ház – új könyvtár, képtár, múzeum építésével – rekonstrukciója címzett támogatással 434 023 E Ft összköltséggel,

• 2005–2006. évben központi orvosi ügyelet, mentõállomás, védõnõi szolgálat új épületének építése TRFC-támogatással, 84 543 E Ft összköltséggel,

• 2006. évben „Jövõ a jelenben” PHAREtámogatás keretében számítástechnikai tantermek és multimédiás tanterem építése az iskola tetõterében 69 435 E Ft költséggel,

• 2004–2006.évi átadással „Ibrány mint térségcentrum elérhetõségének biztosítása” ROP-2.1.1. pályázat keretében útfelújítás, új út és híd építésével (fõ támogatott UKIG, önkormányzat, mint támogatásban részesülõ partner) összköltsége a beruházásnak: 804 558 E Ft.

• 2005-ben 40 férõhelyes középiskolai kollégium építése CÉDE-támogatással a városközpontban, bekerülési költsége: 80 322 E Ft,

• 2005. évben 40 készülékes jelzõrendszeres házi segítségnyújtási szolgáltatás kialakítása,

• ingatlanvásárlásokkal a városháza környékének rendbetétele, park és parkolók kialakítása,

• játszóterek kialakítása, korszerû játékokkal felszerelése (2 db);

• Köztéri alkotások, fafaragások elhelyezése, közterületek parkosítása, szökõkút építése, 1956-os és I. világháború áldozatainak emlékmû állítása stb.

 

Jellemzõen a beruházások elsõsorban a pályázati források segítségével valósultak meg az említett idõszakban. Három olyan nagyobb, teljesen saját forrásból finanszírozott beruházása volt önkormányzatunknak, amihez nem társult semmilyen támogatás: Meglévõ lapos tetõs bérlakások fölé tetõtér építése, melyben 2 db szolgálati lakás került kialakításra, egészségügyi központ tetõterében 8 db kis alapterületû bérlakás kialakítása, valamint az általános iskola esetében tanterembõvítés tetõtérben és az épület rekonstrukciója. Ezekhez a beruházásokhoz elsõsorban az önkormányzati vagyon elidegenítésébõl származó bevételek kerültek „visszaforgatásra”, tehát megvalósult az a cél, hogy az értékesített vagyon ne a mûködésben „tûnjön el”, hanem tárgyiasult formában, újabb értéknövelõ beruházás alapja legyen.

 

Ibrány arculata az elmúlt évek folyamán, különösképpen az elmúlt 4 év során jelentõs változáson ment keresztül. Az intézményi beruházásoknak köszönhetõen jelentõsen javult a városkép, sok szép és hasznos épülettel gyarapodott a város, s mindemellett számos lakossági komfortérzetet javító fejlesztésre is sor került. A városban jelentõsen növekedett az emlékparkok, szabadidõparkok, játszóterek kialakításával a zöldfelületek aránya.

 

Az elmúlt évek, évtizedek alatt a településen megvalósult fejlesztések és a városvezetés tudatos térségközponti szerepkör kiépítésére törekvõ politikájának köszönhetõen Ibrány nagyközségbõl kistérségközponti kisvárossá nõtte ki magát. Ehhez nagymértékben nyújtottak lehetõséget a vezetõk elképzelésein túl az elmúlt évek pályázati forrásai, a pályázatok, projektek kidolgozásában, lebonyolításában közremûködõ lelkes, jól felkészült fiatal köztisztviselõi gárda, s nem utolsósorban a város érdekeit szem elõtt tartó, jó együttmûködést tanúsító képviselõ-testület.

 

Az elkövetkezendõ idõszak egyik nagy kihívása lesz önkormányzatunk számára az ez év végén átadásra kerülõ, a PPP konstrukció keretében megvalósuló 2 medencés tanuszoda projekthez a szolgáltatási szerzõdésben vállalt szolgáltatási díj önkormányzati részének 15 éven keresztüli biztosítása. ■

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu