Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz - Akadálymentesítés (KMOP-4.5.3-10-11)

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / Pályázatok

Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz – Akadálymentesítés (KMOP-4.5.3-10-11)

évfolyam, lapszám
Szerző(k):
AdminisztrátorA pályázatok benyújtása 2011. január 17-től 2011. március 31-ig lehetséges

Támogatás célja

Jelen pályázat célja a fogyatékos személyek életminőségének javítása, esélyegyenlőségének növelése érdekében a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 4.§ fb-fc pontjában meghatározott, a helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörébe tartozó közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása.

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény [1998. évi XXVI. tv.] értelmében a fogyatékos személyek számára biztosítani kell a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést. A konstrukció létjogosultságát indokolja, hogy az önkormányzati feladatkörbe tartozó közszolgáltatások többsége a társadalom számára nem érhető el egyenlő eséllyel.

Az intézkedés lehetőséget teremt az önkormányzati feladat- és hatáskörbe tartozó közszolgatatások komplex akadálymentesítésére, és ezzel a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvényben előírt kötelezettségek teljesítésére.

Az intézkedés az időskorú, a beteg, a babakocsit használó emberek életkörülményeit is javítja, megkönnyítve mindennapjaikat, így a fejlesztések megvalósítása az egész társadalomra pozitív hatással lesz.

Rendelkezésre álló forrás 634 862 455 Ft

Pályázók köre

Jelen kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak:
– helyi önkormányzatok, kisebbségi önkormányzatok (KSH 32), és
– ezek társulásai (KSH 36):
o Jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulások esetén maga a társulás (KSH 364);
o Többcélú kistérségi társulás (KSH 366);
o A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv. 8. § alapján létrejött, nem jogi személyiségű intézményfenntartói társulás esetén a társulási megállapodásban rögzített gesztor önkormányzat, és a 9. § alapján létrejött, nem jogi személyiségű intézményfenntartói társulás esetén a tanácsi határozatban a társulás nevében, a társulás tagjai közül a pályázat benyújtására kijelölt önkormányzat (KSH 321); amelyek által fenntartott, fejleszteni kívánt intézmény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 4.§ fb-fc pontjában, illetve a törvény mellékletében meghatározott, önkormányzati feladat- és hatáskörbe tartozó közszolgáltatást nyújt (önkormányzati ügyfélszolgálat, egészségügyi szakellátás, szociális alap- és szakellátás, óvoda, alapfokú és középfokú iskola, gyermekvédelmi alap- és szakellátás).

Elsősorban önkormányzati ügyfélszolgálat akadálymentesítésére lehet támogatást igényelni. A többi, a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 4. § fb-fc pontjaiban közszolgáltatások fejlesztésére csak abban az esetben igényelhető támogatás, ha a pályázó igazolja, hogy egy önkormányzati ügyfélszolgálat komplex akadálymentesítését már elvégezte.

Támogatható tevékenységek köre

Támogatás olyan önkormányzati feladat- és hatáskörbe tartozó közszolgáltatásnak helyet adó épület komplex akadálymentesítésének megvalósításához igényelhető, amelyen még nem, vagy csak részben végezték el a hatályos jogszabályoknak megfelelő akadálymentesítési átalakításokat.

A pályázati kiírás keretében olyan akadálymentesítési átalakítások megvalósítására lehet támogatást igényelni, amelyekkel teljesülnek a komplex akadálymentesítés követelményei.

A komplex akadálymentesítés jelen pályázati kiírás keretében az önkormányzati feladat- és hatáskörbe tartozó közszolgáltatás, vagy telephelyenként történő pályázás esetén a fejlesztésben érintett telephely/telephelyek valamennyi fogyatékossági csoport számára történő egyenlő esélyű hozzáférésének a biztosítását jelenti.

Minden olyan tevékenység támogatható, aminek eredményeként teljesülnek a „Segédlet a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének megteremtéséhez” c. dokumentumban (továbbiakban: Segédlet) foglalt minimum követelmények. Ennek értelmében a pályázók olyan tevékenységekre kérhetnek támogatást, aminek eredményeként az épület meglévő adottságaiból kiindulva elérik a „minimum-követelményekben” előírt szintet.

A pályázati kiírás az önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartozó valamely közszolgáltatás vagy telephelyenként történő pályázás esetén a fejlesztésben érintett telephely/telephelyek komplex akadálymentesítését írja elő. Ez alapján kell eldönteni, hogy egy adott intézménynek helyet adó épület esetében mely szinteket vagy épületrészeket szükséges akadálymentesíteni annak érdekében, hogy az adott közszolgáltatáshoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosított legyen. Például ha az önkormányzat épületében az ügyféltér a földszinten található, akkor kizárólag a földszintet érintő átalakítások költségeire lehet pályázni. Ha az ügyféltér nem a földszinten található, akkor az adott épület szint és az odajutást szolgáló útvonal átalakításainak költségeire lehet pályázni.

Annak eldöntése, hogy a fejlesztendő közszolgáltatás vagy telephelyenként történő pályázás esetén az adott közszolgáltatás fejlesztésben érintett telephelyének/telephelyeinek elérése milyen jellegű akadálymentesítési munkálatokat követel meg, a kötelezően bevonandó rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő feladata.

A pályázat előkészítése és megvalósítása folyamatába kötelező a fogyatékossággal élők legalább három helyi (települési vagy megyei) érdekvédelmi szervezetének bevonása, amit a pályázó mindkét fél eredeti aláírásával ellátott együttműködési megállapodással (6. számú melléklet) igazol. Az ajánlott érdekvédelmi szervezetek listáját az 5. számú melléklet tartalmazza. Az együttműködési megállapodásnak kifejezetten utalnia kell az érdekvédelmi szervezetnek az előkészítésben és a megvalósításban való részvételére.

Támogatás mértéke 90 %

Támogatás összege 5-30 millió Ft

Közreműködő hatóság

VÁTI Nonprofit Kft. Közép-magyarországi Területi Iroda
1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu