Együtt működni? Együttműködni! 2010/6

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / Somogy Megye

Együtt működni? Együttműködni! 2010/6

XII. évfolyam, 6. lapszám
Szerző(k):
Gazdóf Angéla dr. címzetes főjegyző - FonyódFonyód város egyik sajátossága a civil szerveződések viszonylag nagy száma, aktivitásuk magas foka. Ennek egyik területe az önkormányzat és a civil szféra kapcsolata, amely városunkban hosszú múltra tekint vissza. Intenzitása változó, területei szerteágazóak.

 


Engedtessék meg, hogy némi szubjektivitással elsőként az Egészségügyi Kft-Fonyód, mint kiemelkedően közhasznú, nonprofit gazdasági társaságot emeljem ki. A Kft-t Fonyód Város Önkormányzata alapította 1998!-ban, (tessék figyelni a dátumot) arra, hogy az általános és szakorvosi járóbeteg-ellátást, valamint az egyéb humán-egészségügyi ellátást ellássa. A társaság egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenységet is folytat. A társaságban egymással párhuzamosan történik az önkormányzat részére kötelezően előírt, valamint önként vállalt egészségügyi feladat- és hatáskörökből adódó feladatellátás (pl: háziorvosi, védőnői, járóbeteg szakellátás), és a vállalkozásszerű egészségügyi tevékenység (pl: sportorvosi). A Kft. működteti a központi ügyeletet is. Az önkormányzatnak támogatást csak e feladatellátásra kell nyújtania, amely napjainkban nagy szó!
A másik 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő nonprofit társaság a Fonyód Média Kft, amely egy fiatal szervezet, 2008-ban jött létre. A Kft. látja el a helyi média tevékenységet, azaz televízió műsor-szolgáltatás, város honlapjának működtetése, ennek közvetítésével az elektronikus információszabadságról szóló törvényben szabályozott közérdekű adatok elektronikus közzététele, az önkormányzat időszaki lapjának (Fonyódi Hírmondó) szerkesztése. A Kft. biztosítja, hogy az állampolgárok élőben, a honlapon keresztül nyomon követhessék a képviselő-testület üléseit.
Annak érdekében, hogy e feladatainak a társaság eleget tudjon tenni szoros kapcsolattartás és információáramlás szükséges az önkormányzati képviselők, a Bizottságok, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat intézményei között. E szervezetek képviselőinek megfelelő időben és folyamatosan információval kell ellátniuk a Kft. ügyvezetőjét a közvéleményt érintő minden témáról, valamint a lakosság, és nem utolsó sorban az üdülővendégek számára jelentőséggel bíró eseményekről. Ezen kívül szükséges, hogy a tulajdonos önkormányzat pénzbeli támogatással is segítse a feladatellátást.
A feladatellátás következő foka az, amelyet a Fonyódi Múzeum és Helytörténeti Egyesület lát el. Az Egyesület működteti az önkormányzat tulajdonában lévő Fonyódi Természetvédelmi és Helytörténeti Gyűjteményt (Múzeumot), és a Kripta-villát, az örök szerelem házát. A villát 1941-ben építtette Abrudbányai-Rédiger Ödön. Elveszített szerelmének állított emléket a márvány nászi szobával, amelynek életnagyságú szobraitól örök szerelmet remélhetnek az ide látogatók. Az Egyesület gondoskodik a Múzeumban állandó és időszaki kiállítások, kulturális és művészeti programok, ünnepi rendezvények szervezéséről. Rendszeresen nyújtanak be és nyernek el pályázatokat a gyűjtemények bővítésével, a szakmai feladatellátás színvonalának emelésével kapcsolatban. A Múzeum gyönyörű környezetben, balatoni panorámával a város egyik ékköve.
Balaton parti város révén egyik meghatározó tevékenysége az önkormányzatnak a helyi turizmushoz kötődik. E területen a Turisztikai Egyesület segíti a turisztikai és marketing munkát. Az Egyesület működteti a Turinform Irodát, és egy szezonális információs pontot is üzemeltet. A minden évben megrendezésre kerülő Utazás Kiállításon való megjelenés is a feladatkörükben tartozik. Mindezért jelentős pénzbeli támogatást nyújt az önkormányzat a részükre.
Vannak olyan civil szervezetek, amelyek egyes feladataikhoz kérnek és kapnak támogatást tekintettel arra, hogy színesebbé teszik a város életét, közösségi programokat szerveznek, a sportélet palettáját bővítik.
Végül, de nem utolsó sorban pályázatok keretében önkormányzati fejlesztések megvalósításában vállalnak részt. Nevesül: a Regionális Operatív Programok támogatási rendszeréhez benyújtott Várhegyi kilátó és a Városközpont rehabilitációs pályázatoknál a Nők a Balatonért Egyesület, a Fonyódi Múzeum és Helytörténeti Egyesület, a Balatoni Civil Szervezetek Szövetsége, a Podmaniczky-díjas Fonyódi Városvédő és Szépítő Egyesület működik közre.
Látható, hogy a városban mozgalmas civil élet folyik. Ebben jelentős része van annak, hogy az önkormányzat igényli is az egyesületek, önszerveződések létét. Át mer adni részükre feladatokat, de ehhez az is hozzátartozik, hogy pénzeszközöket is át kell adnia, valamint anyagi-pénzügyi eszközökkel támogatnia kell, hogy ezek a szervezetek talpon tudjanak maradni és a közösség érdekében tevékenykedni tudjanak.

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu