Győr város sporttámogatása 2004/5

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / Költségvetés

Győr város sporttámogatása 2004/5

VI. évfolyam, 5. lapszám
Szerző(k):
dr. Kovács Lajos címzetes főjegyzőVárosunk önkormányzata a város sportéletét egyrészt a költségvetésen keresztül, közvetlenül anyagilag, másrészt közvetve, különböző kedvezmények biztosításával támogatja, ösztönzi.

 


Az önkormányzat intézménye, a városi sportigazgatóság működtet olyan nagy városi létesítményeket, mint a Magvassy Mihály Sportcsarnok, a Vízisportcentrum, a Kajak-kenu Vízitelep és az Aduvárosi Sportcentrum, de ezeken túl még számos kisebb sportcélú létesítmény is irányítása alá tartozik.
Szakmai irányításunk
Sportszakmai feladataként irányítja a Győrött működő, az egyesületek munkáját segítő 20 sportági szakbizottságot, a város szabadidősportját, segíti a sportegyesületek  köztük a két „önkormányzati” klub, a Győri Vízisport SE (kajak-kenu, triatlon, vízilabda-szinkronúszó) és a Győri ETO Kézilabda Club (férfi és női szakág)  tevékenységét. A lehetőségekhez mérten segíti az egészségkárosultak sportját, amelynek szervezettsége, rendszeressége, valamint eredményessége országosan is példaértékű.
Városunk, illetve a sportigazgatóság hazai és nemzetközi viszonylatban is nagyszabású rendezvényeknek a házigazdája, szervezője, amelyek méltán örvendenek nagy népszerűségnek sportot szerető polgáraink körében. A szakszövetségek, bizottságok által szervezett és lebonyolított bajnokságok, versenyek mellett minden esztendőben megrendezésre kerülnek kiemelt rendezvények. Az elmúlt tíz évben 17 nagyszabású nemzetközi sportesemény házigazdái, szervezői voltunk, köztük négy világ- és öt Európa-bajnokságnak. Az intézmény alapvető és meghatározott feladatainak ellátásához széleskörű helyi és országos szintű kapcsolatrendszert alakított ki.
Költségvetési támogatások
Éves költségvetésünkben a sportcélra fordítható előirányzat (közvetlen sporttámogatás, pályázatok, létesítmény-beruházás, fenntartás, felújítás) meghaladja teljes költségvetésünk egy százalékát. A sporttámogatás önálló fejezetként jelenik meg, amely, mint fő összeg és támogatási célok szerint kerül megbontásra, a Sport és Ifjúsági Bizottság javaslata, illetve a közgyűlés döntése szerint. A támogatási célok között a szabadidősport, a sportági szakbizottságok, az egészségkárosultak sportjának, a nemzetközi sportrendezvények, a rangos győri sportesemények, a diáksport, az olimpiai műhelyek, a részönkormányzatok sportfeladatainak, a két városi sportegyesület és szakosztályok alap- és eredményességi támogatása szerepel. A 2004-es esztendőben például szabadidősportra 6 millió, sportági szakbizottságok támogatására 1,34 millió, nemzetközi rendezvények előkészítésére 1 millió, rangos győri sportesemények támogatására 800 ezer, diáksportra 5 millió, olimpiai műhelyekre 7 millió, szakosztályok eredményességi támogatására 23 millió városi sportegyesületek támogatására 62,5 millió forint az előirányzatunk, ami a központilag kezelt tartalék kerettel együtt, mint közvetlen sporttámogatás mintegy 113 millió forintot tesz ki.
A sportköltségvetésben elkülönített alap- és eredményességi támogatást pontosan meghatározott elvek és kritériumok (sportági besorolás, létszám, hazai és nemzetközi eredményesség, stb.) szerint osztjuk el. A sportigazgatóság ezek alapján évente értékeli az egyesületeket, szakosztályokat, s javaslatot tesz a Sport és Ifjúsági Bizottságnak (SIBI) a támogatások mértékére. A SIBI, miután megtárgyalta a javaslatot, a közgyűlés elé terjeszti az éves alap- és sporttámogatás felosztási javaslatot.
Ugyanilyen módszerrel kerülnek felosztásra azok a rendszeresen kiírásra kerülő sportcélú pályázati összegek, amelyekkel elsősorban az egyesületek működési igényeihez és eszközbeszerzési költségeinek előteremtéséhez igyekszünk segítséget nyújtani.
A diáksport fejlesztése
A városban kiemelt figyelmet fordítunk a diáksport támogatására, fejlesztésére. A Vízisportcentrumban térítésmentesen biztosítjuk az óvodai és iskolai csoportok szervezett úszásoktatását, illetve a gyógyúszás lehetőségét. Évek óta megrendezzük az óvodás olimpia versenysorozatot, az alapfokú sportversenyeket, biztosítjuk a diákolimpiai versenyek területi és országos döntőjébe jutó csapatok, sportolók felkészülését, részvételét a döntőkön. A testvérvárosi kapcsolatok részeként rendszeresen sor kerül diáksport-csoportok cseréjére, találkozójára. Győrött sportiskolai utánpótlás-nevelő rendszert működtetünk, amellyel egyrészt a klubok és az oktatási intézmények közötti kapcsolatot erősítjük, illetve az egyesületek kiválasztó és nevelő munkáját segítjük.
A város sportéletének közvetett támogatását jelenti létesítmény-beruházási, felújítási politikánk is, amelynek eredményeként az elmúlt években több mint kétmilliárd forint értékben épültek különböző sportlétesítmények, a meglévők pedig az elmúlt öt esztendőben 538 millió forint értékben kerültek felújításra. E létesítményeket a városi egyesületek, klubok térítésmentesen, illetve kedvezményesen vehetik igénybe.
További anyagi támogatást jelent az önkormányzat részéről az a lehetőség, mely szerint az iparűzési adót fizető cégek, adójuk meghatározott részét az általuk támogatott városi egyesület számára kérhetik visszaforgatni, ha ugyanannyi összeget készpénzben is rendelkezésre bocsátanak.

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu