Hegyvidék - a zöld kerület Budapest XII. kerület 2009/1

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / Vagyongazdálkodás

Hegyvidék – a zöld kerület Budapest XII. kerület 2009/1

XI. évfolyam, 1. lapszám
Szerző(k):
AdminisztrátorA XII. kerület a főváros budai oldalának meghatározó kerülete, melynek táji, természeti és épített környezeti adottságai igen kedvezőek. Méreteit és lakottságát tekintve a budapesti középmezőnyben helyezkedik el, területe 26,67 km2, lakosainak száma meghaladja a 60 ezer főt. A lakosság iskolázottsága magas, szociális helyzete a budapesti és az országos átlagnál lényegesen kedvezőbb. Adottságainak köszönhetően a Hegyvidék sajátos arculatú, magas presztízsű kerület, mely egyelőre nem küzd megoldhatatlan társadalmi, illetve környezeti problémákkal.

 


A Hegyvidéket „Budapest tüdejeként” is szokták emlegetni összefüggő erdőterületei, illetve zöldfelületekben való gazdagsága miatt. Kerületünkben található Budapest teljes zöldfelületének majdnem egyharmada, köztük a város közismerten legnépszerűbb kirándulóhelyei: Normafa, Széchenyi-hegy, János-hegy, Harang-völgy, Disznófő, Tündér-hegy, vagy a Tündér-szikla, hogy a legismertebbeket említsük. A főváros a XIX. század végén zöldterületeinek pótlása céljából vásárolta meg Budakeszitől a ma is Budakeszi erdőnek nevezett területet. Ettől kezdve a Hegyvidék a változatos táji, természeti adottságoknak köszönhetően népszerű rekreációs és kiránduló célponttá vált. A napjainkban is híres, közkedvelt kirándulóhelyek már a XIX. században igen látogatottak voltak. Ilyen volt a Svábhegy is, melynek szépsége a nagy mesélőt, Jókai Mórt is megragadta, aki 1853-ban a mai Költő utcában saját földet vásárolt, és villát épített. Közkedvelt volt a Normafa és a János-hegy is, mely utóbbinak a csúcsára – 527 méteres magasságával Budapest legmagasabb pontja – 1910-ben építették fel Klunzinger Pál és Schulek Frigyes tervei alapján az Erzsébet-kilátót, mely később a kerület jelképévé is vált. A Svábhegynek és környékének a főváros vérkeringésébe való bekapcsolódását nagyban elősegítette a fogaskerekű vasút 1874-es megindulása. A Fogaskerekűnek köszönhetően olyanok is megismerhették a Hegyvidék természeti szépségeit, akik korábban a bérkocsival való drága feljutást nem engedhették meg maguknak. Az egyre növekvő érdeklődés a befektetők fantáziáját is megindította. Felismerték a Hegyvidék kedvező adottságait, és szállodákat, sportpályákat, gyógyintézeteket létesítettek. A céljuk az volt, hogy egy alpesi típusú hegyvidéki üdülőtelepet alakítsanak ki. A XX. század első felében a világ számos részéről érkeztek vendégek kikapcsolódni a svábhegyi Nagyszállóba, vagy gyógyulni a Szanatóriumba. A kikapcsolódásukhoz tenisz- és atlétikai pálya, síelési lehetőség, lovarda, és – egy angliai szaklap szerint – Európa második legszebb golfpályája is rendelkezésükre állt.


A környezettudatos önkormányzat
A kerületben lakóknak a Hegyvidék szerencsés földrajzi elhelyezkedése, domborzati adottságai folytán nem kell messzire utazniuk, ha jó levegőre és a természet közelségére vágynak. A kirándulóhelyekhez mintegy 25 kilométernyi sétaúthálózat, pihenők, könnyen megközelíthető tisztások, rétek, erdei tornapályák, játszóterek kapcsolódnak. A Hegyvidéken található összefüggő erdőterületek magas aránya városökológiai szempontból kiemelt jelentőségű, ugyanakkor ez az adottság számos feladatot is eredményez Önkormányzatunk részére, hisz kiemelten kell foglalkoznunk természeti erőforrásaink és környezeti értékeink megóvásával. Az Önkormányzat kiemelten fontosnak tartja a különböző környezetvédelmi programok kidolgozását és megvalósítását, lehetővé téve a kerület polgárainak a környezettudatos cselekvést. Az itt élő polgároknak saját érdekük is élni ezekkel a lehetőségekkel, mert csak így, közösen tudjuk megőrizni, illetve javítani otthonunk, környezetünk minőségét. A környezettudatos életmód első látásra többletmunkát jelent. Egyszerűbbnek látszik kukába önteni a szemetünket, ahelyett, hogy szétválogatva elvinnénk a szelektív szemétgyűjtő pontokra, egyszerűbbnek tűnik komposztálás helyett a környéket füstbe borítva eltüzelni a kerti zöldhulladékot, vagy az elhasznált akkumulátort behajítani a bokrok közé. De ami most egyszerűbbnek tűnik, annak előbb-utóbb meg kell fizetni az árát. A környezettudatos életmód elfogadásának és elfogadtatásának kulcsa épp annak az egyértelművé tétele, hogy bár mindennapi cselekedeteink és azok összegződő hatásai időben távol eshetnek egymástól, a köztük lévő kapcsolat és ezzel egyéni felelősségünk megkérdőjelezhetetlen. Ennek megfelelően az utóbbi években is számos környezetvédelmi intézkedést tettünk a hulladékgazdálkodás, a zaj- és rezgésvédelem vagy akár a szemléletformálás területén, a zöldfelületek megőrzése, növelése ugyanakkor továbbra is kiemelt szerepet kap kerületünkben.
A keletkező hulladékmennyiség csökkentését célzó intézkedéseink közül kiemelhető a komposztálási programunk, melynek során kedvezményesen, illetve ingyenesen biztosítottunk komposztáló eszközöket kerületünk polgárai és az önkormányzati fenntartású intézmények részére. A programot nemcsak népszerűsége miatt szeretnénk folytatni a következő években, hanem azért is, mert reális alternatívát jelenthet a légszennyező kerti zöldhulladék-égetéssel szemben, továbbá – a helyben felhasználható „komposzt” által – lényegesen csökkenti a háztartásokban keletkező hulladék mennyiségét. Emellett az Önkormányzat második éve ingyenesen bocsát a lakosság rendelkezésére zöldhulladék gyűjtését szolgáló zsákokat. Október közepén a kerület több helyszínén mintegy húszezer darab százliteres gyűjtőzsákot osztottunk szét, és ezt – remélhetőleg egyre szélesebb keretek között – a jövőben is folytatni kívánjuk. A kezdeményezés célja, hogy a lombhullás időszakában minél kevesebb zöldhulladék kerüljön a kukába, illetve, hogy visszaszoruljon a kerti hulladék jelenleg még gyakori elégetése.
A szelektív hulladékgyűjtő szigetek használata mellett a kerületben élőknek lehetőségük van a papír- és műanyaghulladékot, fémdobozokat az Önkormányzat által üzemeltetett hulladékgyűjtő udvarban is leadni, ahol a szétválogatott hulladékokat utólag préselik, illetve kötegelik. Bizonyos veszélyes hulladékok és papír leadására évente több alkalommal biztosítunk lehetőséget előre meghirdetett időpontokban és helyszíneken.
Az április 22-i Föld Napjához kapcsolódóan már évek óta megrendezzük a „kerülettakarítási napot”, melynek során a kerületi közterületeken önkéntes csoportok dolgoznak, az összegyűjtött hulladék elszállításáról pedig az Önkormányzat gondoskodik. Az akcióhoz rendszeresen csatlakoznak magánszemélyek, iskolák, illetve helyi civil szervezetek.
Önkormányzatunk által elindított program keretében minden kerületi újszülött egy facsemetét kaphat ingyenesen a szülők kérésére, a kicsik nevét egy táblán is feltüntetjük az elültetett növény mellett. Reményeink szerint az akció – szimbolikus jellege mellett – a zöldfelületek megőrzésének fontosságára is ráirányítja a felnövekvő generáció figyelmét.
A kerület „zöld” jellegét erősíti az is, hogy 2005 óta a Hegyvidéki Művelődési Központ udvarán működik az ország legnagyobb, szervezett ökopiaca. A Csörsz utcai ökopiacot nemcsak a kerületből, hanem a főváros más részeiből is látogatják az egészség- és környezettudatos táplálkozás hívei.
Az önkormányzati fenntartású oktatási intézményekben az egészséges életmódra nevelés és hagyományőrzés mellett a környezeti nevelésre is fokozott figyelmet fordítunk. Célunk, hogy környezet-harmonikus szokások kialakításával alapozzuk meg a gyermekek környezettudatos magatartását. A környezettudatos magatartás már a higiénés szokások alakításánál megkezdődik a víz, a folyékony szappan, a papírtörölköző takarékos kezelésével. A gyermekek délelőtt gyümölcsöt, zöldséget fogyasztanak, a nap folyamán pedig kétszeres szűrésen átment vízzel olthatják szomjukat. A keletkező konyhai hulladék egy részét komposztálják, a komposztot pedig az intézmény kiskertjében tápanyag-utánpótlásra használják fel.

Építészeti értékeink védelme
A Hegyvidék nemcsak természeti-környezeti adottságokban páratlan, hanem épített értékei is kiemelkedőek.
A Hegyvidék közigazgatási területén található az ország egyik legnagyobb egybefüggő, közel 2 km2-t átfogó műemléki jelentőségű területe, mely a Svábhegy, Széchenyi hegy XIX. századi villaépítészetét és karakterét hivatott megőrizni és védeni. A területi védettség mellett közel hatvan egyedi műemléképülettel, hetven egyedileg és három fővárosilag védett épületegyüttessel büszkélkedhetünk, köztük az Árkay Aladár tervezte „Bírák és Ügyészek” negyvennégy épületből álló telepével, mely világviszonylatban is egyedülálló mind építészeti, mind pedig településszerkezeti szempontból.
Kerületünk élen jár a helyi szintű építészeti értékek katalogizálásában és védelmében. Helyi, önkormányzati rendeletben biztosított védettséget 240 épület, szobor és plasztika élvez. A folyamatos értékmentési-értékfelmérési tevékenységünk eredményeként közel 500 olyan épületet gyűjtöttünk össze, melyek megőrzésre és védelemre szorulnak. Az értékvédelmet segíti a Hivatal által összegyűjtött hatalmas méretű tudásbázis, mely több ezer eredeti tervdokumentációt, archív fotót, korabeli sajtóanyagot, szakirodalmat rögzít digitális formátumban. Az identitás megőrzése, fenntartása elsődleges célunk, amiben nagy segítséget nyújt a Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria is. Ez a felbecsülhetetlen értékű tudás nem a polcok mélyén porosodik, hanem aktívan részt vesz mindennapi munkánkban. Az épületek átalakítási, átépítési terveinek készítése során sok esetben a tervezők ezek alapján készítik el rekonstrukciós terveiket. Az értékmentési munkát Önkormányzatunk kiemelten kezeli, rendszeres pályázati lehetőséget biztosít a helyi védett épületek megújulását ösztönözve, mely pályázaton nem csak soklakásos társasházak, hanem egylakásos villaépületek is részt vehetnek. A pályázati összeg megállapításakor (mely összeg adott esetben a költségek 50 %-át is fedezheti) a megmenteni kívánt értéket és nem a lakások számát vesszük figyelembe.


Ökoiskola
Az idei évben mintegy 480 millió forintos fejlesztésnek köszönhetően a Tamási Áron Általános Iskola Budapest egyik legmodernebb iskolája lesz. A részben föld alá süllyesztett, 1369 négyzetméter összterületű, teljesen akadálymentesített, új öko-épületszárnyban egy 628 négyzetméteres tornacsarnok, orvosi szoba, sószoba, tantermek, öltözők, modern multifunkciós könyvtár és olvasóterem is helyet kap. A beruházás környezetbarát, a tornacsarnok füves tetőt és komposztálót kap, energiaellátását szélgenerátor és napkollektor egészíti ki, emellett még a csapadékvizet is hasznosítja. Fenntartásának költsége az alternatív energia felhasználása miatt jóval alatta marad a hasonló méretű és funkciójú épületek esetében megszokottnál. Egyfajta szemléltetőeszköz az épület, hiszen a puszta létezése is a környezettudatos nevelés kerületi elterjesztésének egyik záloga lehet. Az iskola udvarán kétszáz méteres futókört és öko kerti tanodát alakítanak ki, ez utóbbiban minden eszköz újrahasznosított anyagból készül. A mozgáskorlátozott gyermekek integrálását elősegítendő, az akadálymentesített tornacsarnokhoz tartozó lift segítségével az iskola többi részét is elérhetik a nehezebben mozgó tanulók. Az akadálymentesítés különösen fontos, ugyanis a Pető intézettel kötött megállapodás értelmében az általános iskolai és gimnáziumi osztályokba mozgásukban korlátozott, nagyot halló, illetve gyengén látó gyermekek is felvételt nyerhetnek. Amennyiben szükséges, a beiratkozó diákok konduktor segítségét is igénybe vehetik. A fejlesztésnek köszönhetően tovább erősödhet az iskolai sportélet, a tornacsarnok mellett két új gumiborítású sportpálya létesül, a környezettudatos gondolkodásra nevelés pedig külön tananyag formájában kap helyet az oktatásban.

Sportcsarnok a Hegyvidéken
A tavalyi évben elkészült a Hegyvidék országos viszonylatban is páratlan multifunkciós sport- és szabadidőközpontja, amely a Gesztenyéskert természeti környezetébe maximálisan beolvadó, mégis impozáns épületegyüttes. A közel 4 milliárd forintos beruházás teljes egészében önkormányzati forrásból valósult meg, kerületünk ehhez az államtól semmiféle támogatást nem kapott. A létesítmény „szíve” a 2500 nézőt befogadó, többfunkciós csarnok, amely sport- és kulturális programok megrendezésére egyaránt alkalmas. Az egészséges életmód mellett elkötelezetteket squash (fallabda) pálya, fitness- és aerobiktermek, wellness szolgáltatás, étterem, valamint számos kiegészítő szolgáltatás, a többi között egészségügyi központ várja. A korszerű uszodai részben, egy huszonöt méteres medence, valamint a hegyvidéki kisiskolások számára létesített tanmedence várja az úszni vágyókat. Hiánypótló az épület mögött kialakított szabadtéri kispályás foci- és strandröplabda-pálya, valamint a kerületben csak itt elérhető fedett futballpálya. Régi hegyvidéki álom válik valóra az egyedülálló strand kiépítésével. A főépület szomszédságában helyet kapó, várhatóan tavasszal megnyíló, ezerfős létesítmény ékessége egy harminchárom méteres, nyolcpályás medence lesz.
A főváros egyik legnagyobb sport- és szabadidőközpontja épült fel a Csörsz utcában.

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu