Köztérmegújítási Nívódíj 2011. pályázat

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / Pályázatok

Köztérmegújítási Nívódíj 2011. pályázat

évfolyam, lapszám
Szerző(k):
AdminisztrátorBeadási határidő:
2011.03.11
"A Magyar Urbanisztikai Társaság és az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület meghirdeti a Köztérmegújítási Nívódíj 2011. pályázatot! A pályázatra benevezhetők az adott település arculatát befolyásoló, 2005. évtől kezdődően megvalósult, új, illetve értéknövelő módon rehabilitált, elsősorban központi, vagy alközponti jelentőségű közterek, közparkok, sétálóutcák, üzletutcák. Beadási határidő: 2011. március 11. 12:00 óra
 

P Á L Y Á Z A T I   H I R D E T M É N Y
 
 
 
A Magyar Urbanisztikai Társaság és az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület meghirdeti a
 
Köztérmegújítási Nívódíj 2011.
 
pályázatot
 
A Nívódíjat az arra érdemesnek talált megújult közterek nyilvános pályázat ke­re­té­ben nyerhetik el.
 
1. A pályázat célja

    * az értékőrző fejlesztési kultúra érvényesülésének, és az új értékek teremtésének a hagyományos értékek megőrzésével történő elősegítése,
    * A kulturális örökség megőrzése, a lehetőségek kihasználásával a települések történetiségének megőrzésével és az új környezetbe való hiteles integrálásával,
    * a település helyi karakterének megőrzése és megmutatása a megújuló közterületen,
    * a városképformáló jelentős közterületek történeti szerkezeti rendjével és rangjával arányosmegújításának elismerése és megismertetése,
    * az igényesen megtervezett és megépített, illetve magas színvonalon, értéknövelő módon rehabilitált, revitalizált terek, parkok, sétálóutcák és térfalaik megismerése, megismertetése,
    * az értékőrző köztérfelújításban résztvevő partnerek jó együttműködésének ösztönzése és
    * figyelemfelhívás a jó példa erejével
      

2. A pályázatra benevezhetők
Az adott település arculatát befolyásoló, 2005. évtől kezdődően megvalósult, új, illetve értéknövelő módon rehabilitált, elsősorban központi, vagy alközponti jelentőségű közterek, közparkok, sétálóutcák, üzletutcák.
Nem lehet nevezni a korábban Köztérmegújítási Nívódíjjal, dícsérettel vagy különdíjjal kitüntetett területet. A kitüntetettek listáját az 1. számú melléklet tartalmazza.
 
A pályázatok két kategóriában kerülnek elbírálásra és díjazásra:
1. Városközpont, főtér kategória
2. Lakókörnyezet közterei kategória
 
3. A pályázaton való részvétel feltételei
Pályázatot nyújthat be minden olyan személy, illetve szervezet aki/amely a köztér megvalósításában felelős tervezőként, generálkivitelezőként vagy projektgazdaként/beruházóként közreműködött. A közterület megújításában közreműködők együttesen is jelentkezhetnek; egy közterület csak egy pályázatként vehet részt a pályázaton.
A pályázónak mellékelnie kell a tulajdonos, illetve képviselőjének írásos beleegyezését, ha a tulajdonos a pályázó, akkor a tervező írásos beleegyezését. A kivitelezőnek a (generál) tervező és a tulajdonos írásos beleegyezését egyaránt mellékelnie kell.
A pályázatra csak olyan közterület megújítási programmal lehet jelentkezni, amely rendelkezik a szükséges tervekkel, engedélyekkel és megvalósítása ezeknek megfelelően megtörtént, befejeződött, és használatba vették.
 
A pályázat benyújtói a jelentkezési lapon található nyilatkozatban vállalják a nyilvánosságot.
A pályázóknak esetenként biztosítaniuk kell a Bíráló Bizottság számára az érintett területek és környezetük, továbbá szükség esetén a határoló területek, épületek megtekintését. A látogatás időpontjáról 3 munkanappal korábban a Bíráló Bizottság írásbeli értesítést küld a jelentkezési lapon megadott faxszámon és e-mail címen.
Nem vehet részt a pályázaton olyan közterület megújítási program, amely esetében szerzői jogi, vagy etikai vita áll fönn!
 
4. A pályázati kiírás és a jelentkezési lap beszerezhető
2011. január 4-től a MUT Titkárságán (Budapest, IX. Liliom u. 48.), hétköznapokon 9.00-15.00 óra között, vagy letölthető a www.mut.hu  és a www.icomos.hu  honlapról.
További felvilágosítást ad a Magyar Urbanisztikai Társaság titkárságán Lehofer Anna a 06 1 215-5794, és az ICOMOS titkárságán Pakulár Ibolya a 06 1 212-7615 telefonszámon.(hétfőtől péntekig 9-15 óra között)
 
5. A pályázat beadása
A pályázatot bruttó 100.000,- (százezer) Forint nevezési díjnak a pályázatot lebonyolító Magyar Urbanisztikai Tudásközpont NKft. 11709002-20603557 számú OTP bankszámlájára átutalással történő megfizetését követően lehet beadni.
Beadási határidő: 2011. március 11. 12:00 óráig munkanapokon 9.00 és 15.00 óra között a MUT Titkárságán (Budapest, IX. Liliom u. 48.). 
A Bíráló Bizottság a határidő után érkezett vagy hiányosan benyújtott pályaműveket bírálat nélkül kizárja a pályázatból.
 
6. Pályázati díj
A résztvevőknek a Bíráló Bizottság kategóriánként egy „Köztérmegújítási Nívódíj 2011" címet adományozhat, illetve kategóriánként legfeljebb három dicséretet is adhat. Megfelelő színvonalú pályamű hiányában a Bírálóbizottság nem ad ki díjat.
A „Köztérmegújítási Nívódíj 2011” címet elnyerők egyedi érmet és a díj elnyerését tanúsító oklevelet, a dicséretben részesülők oklevelet kapnak.
A díjazottak vállalják, hogy személyesen képviseltetik magukat a díjról szóló legfeljebb három nyilvános sajtóeseményen, és a díj nagyított másolatát a díjazás évében, saját költségükre elhelyezik a díjazott közterületen.
 
Eredményhirdetés: 2011. május 31-ig. A díj átadása ünnepélyes keretek között történik.
 
7. A Bírálóbizottság összetétele
A Bírálóbizottság tagjait az alábbi szervezetek delegálják:

    * Magyar Urbanisztikai Társaság– 4 fő (ebből 1 fő a Társaság elnöke)
    * ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület – 4 fő (ebből 1 fő az Egyesület elnöke)
    * Belügyminisztérium – 1 fő
    * Nemzeti Fejlesztési Minisztérium – 1 fő
    * Nemzeti Fejlesztési Ügynökség – 1 fő

 
8. A pályázatra benyújtandó munkarészek

    * a jelentkezési lap a pályázók adataival és a jelen "Pályázati Hirdetmény" 3. pontjában megfogalmazott közreműködők nyilatkozataival,
    * a nevezési díj befizetését igazoló bizonylat másolata
    * két darab, 100×70 cm-es habkartonra kasírozott, álló formátumú tabló, amely tartalmazza:
          o

            mindkét tablón a pályázat címét, a MUT és az ICOMOS logóját (letölthető www.mut.hu) és a „Köztérmegújítási Nívódíj 2011” feliratot
          o a tér történetének összefoglaló bemutatását (rövid szöveg, képek, ábrák)
          o 1:1000 méretarányban a terület helyszínrajzát, városszerkezeti kapcsolódási pontjait
          o a közterület terveit 1:500, vagy 1: 200 méretarányban
          o részletrajzokat, fotókat, ismertető szövegeket, a köztér és térfalak élővé tétele érdekében tett lépések ismertetésével a szemléltetéshez és megértéshez szükséges módon, úgy, hogy azok kiállíthatók legyenek.
            
    * a rendelkezésre álló jogerős, szükséges engedélyek másolatát.
    * a dokumentációhoz csatolni kell egy CD-t, amely a beadott tablók (PDF formátumban) és jelentkezési lap (DOC formátumban) digitális változatát tartalmazza, összesen maximum 25 MB terjedelemben.

A pályázati dokumentációt az azonosíthatóság érdekében zárt csomagolásban kell benyújtani, de a pályázat nem titkos. A csomagoláson belül kell elhelyezni a jelen kiíráshoz csatolt „Jelentkezési Lapot” és a „Nyilatkozatot”.
 
9. A pályaművek bemutatása
A pályaművek a napi és a szaksajtó érdeklődésétől függően kiállítás és sajtótájékoztató keretein belül bemutatásra kerülnek. A díjazásban és jutalomban nem részesült tervek az eredményhirdetéstől számított 90 napon belül a benyújtás helyén átvehetők.
 
Budapest, 2011. január 4."

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu