Megalakultak az ágazati „Zöldhatóság”-ok 2005/5

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / Környezetvédelem

Megalakultak az ágazati „Zöldhatóság”-ok 2005/5

VII. évfolyam, 5. lapszám
Szerző(k):
Kelemen Béla igazgató DebrecenA Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium ágazati szerveinél 2005. január 1-től jelentős változás történt. A három nagy szakterület (a vízügyi, a környezetvédelmi és a természetvédelmi) hatósági feladatait ezen időponttól egy szervezet, országos szinten 12 új intézmény, a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségek látják el. Feladat és hatáskörüket a 341/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet határozza meg.

 

Ezen feladatokat korábban a három szakterület külön-külön végezte (környezetvédelmi hatósági feladatok: 12 Környezetvédelmi Felügyelőség ; vízügyi hatósági feladatok: 12 Vízügyi Felügyelet; természetvédelmi hatósági feladatok: 10 Nemzeti Park Igazgatóság), a legtöbb eljárásban egymás szakhatóságaként is közreműködve.
A jövőben tehát a környezetvédelmi felügyelőségek és a vízügyi felügyeletek összeolvadásával, s a nemzeti park igazgatóságoktól a hatósági egységek átcsoportosításával 34 hatóság helyett csak 12-t kell az ügyfeleknek felkeresni.
A környezetvédelmi, a természetvédelmi és vízügyi (hatósági) szakterület integrációjával a tárcának az volt a célja, hogy az ügyfelek kiszolgálásában egyablakos rendszer jöjjön létre, a hatósági feladatokat egy szolgáltató jellegű hatóság lássa el, s nem utolsó sorban egy olcsóbban működő szervezet végezze a munkáját. Fontos szempont volt, hogy a hatósági és a kezelői feladatok váljanak szét.
Az új hatóságok illetékességi területe megegyezik a korábbi környezetvédelmi és vízügyi hatóságok illetékességi területével, mely nem megyei, hanem vízgyűjtő területek szerint került kialakításra.
A természetvédelmi illetékességi területekben ugyanakkor ezzel jelentős változás történt.
A Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség megalakulása előtt a jogelőd szervezetek 15 %-os létszámleépítésen estek át. A debreceni székhelyű új szervezet már a csökkentett létszámmal kezdte meg működését, a jelenlegi 100 fős szakember gárda ugyanakkor – jelentős többlet terhet vállalva ─ 2005. január 1-től is alkalmas az előtte álló feladatok ellátására.
A 2004. decemberében elkészült, s 2005 májusában birtokba vett új székház is sokat segít az ügyfélbarát, szolgáltató jellegű, hatékonyabb munkavégzésben.
A 2005. január 1-től létrehozott szervezet felépítése igazodik az integrált feladatokhoz, a három szakterület egymást kiegészítve látja el feladatait.
A létrehozott szervezet felépítése, munkamegosztása:
– Hatósági Egység: Az egységet három osztály alkotja, vezetője a hatósági igazgatóhelyettes.
– Hatósági osztály: Alapfeladata az iktatás, irattározás, jogi kontroll végrehajtása, valamint a kiadmányozásra előkészítés. Ezen túl az új jogszabályok bevezetése, a felügyelőség jogi képviselete jelent kiemelt feladatot.
– Vízjogi Engedélyezési osztály: Feladata a vízjogi engedélyezés hatósági ügyintézése, koordinálása.
– Környezetvédelmi Engedélyezési osztály: Feladata a környezetvédelmi hatásvizsgálatok, felülvizsgálatok és az IPPC engedélyezési eljárások koordinálása.
– Szakértői Egység: Az egységet öt osztály alkotja, vezetője az általános igazgatóhelyettes.
– Természet- és Tájvédelmi osztály: Feladata a természet- és tájvédelmi hatósági-szakmai feladatok végrehajtása.
– Vízvédelmi osztály: Feladata a felszíni vízvédelemmel kapcsolatos hatósági- szakmai feladatok végrehajtása.
– Hulladékgazdálkodási osztály: Feladata a hulladékgazdálkodással kapcsolatos hatósági-szakmai feladatok végrehajtása.
– Levegőtisztaság- és Zajvédelmi osztály: Feladata a levegőtisztaság-védelemmel, a zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos hatósági-szakmai feladatok végrehajtása.
– Környezetbiztonsági és Kármentesítési osztály: Feladata a felszín alatti víz és a talajvédelemmel kapcsolatos hatósági-szakmai feladatok végrehajtása, a kármentesítések hatósági irányítása.
A szakértői osztályok fontos hatósági feladata az engedélyezésen túl az ellenőrzés. Az éves ellenőrzések terv szerinti szigorú végrehajtása a jelenlegi létszámmal komoly feladatot jelent, de tudjuk, hogy ezek nélkül a hatósági munka nem lehet eredményes.
– Gazdasági Ellátó osztály: Vezetője a gazdasági osztályvezető, feladata a felügyelőség bér- és eszközgazdálkodással kapcsolatos feladatainak végrehajtása, a beruházások, felújítások előkészítése, bonyolítása, a felügyelőség létesítményeinek, berendezéseinek üzemeltetése.
– Igazgatási, Koordinációs és Informatikai osztály: Vezetője az igazgatási osztályvezető, feladata a felügyelőség igazgatási feladatainak végrehajtása. Fontos feladata a felügyelőség PR tevékenységének, pályázatainak koordinálása, valamint az informatikai rendszerek (WEB, hálózatok,…) üzemeltetése.
– Mérőállomás: Vezetője a mérőállomás vezető (osztályvezető), feladata a felügyelőség hatósági feladatainak ellátásához szükséges mérések, vizsgálatok végrehajtása, valamint az országos monitoring rendszerek üzemeltetése.
A laboratórium valamennyi mérése akkreditált.
A felügyelőség a megnövekedett feladatok ellátására felkészült, valamennyi szakterületen elismert munkatársak végzik munkájukat. Bízunk benne, hogy a kezdeti nehézségeket követően a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség az erőforrásaival hatékonyan gazdálkodó, a környezetvédelem, a természetvédelem és a vízügy érdekeit közös üggyé tevő, azt következetesen, eredményesen képviselő, nyitott, kiszámítható, együttműködő, lehetőségeihez mérten szolgáltató, s mindenek előtt törvényes hatóság lesz.
Nekünk nagyon fontos, hogy egy hatékony, munkája által elismert szervezet lássa el feladatait az Európai Unió keleti határán, szűkebb régiónkban, Debrecenben.

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu