Répcelak belterületi vízrendezése 2011/2

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / Vas Megye

Répcelak belterületi vízrendezése 2011/2

XIII. évfolyam, 2. lapszám
Szerző(k):
Mérgesné Stampf Ildikó műszaki csoportvezető - Répcelak Város Polgármesteri HivatalCsaknem százmillió forint támogatásból valósul meg Répcelakon a belvízrendezés. Két belterületi utcában zárt rendszerű csapadékvíz-elvezetés, egy utcában félig burkolt árok és egy külterületi részen nyílt vízelvezető árok épül.

 


A város önkormányzata az Új Magyarország Fejlesztési Terv Nyugat-dunántúli Operatív Program támogatási rendszeréhez Répcelak város belterületi vízrendezése címmel pályázatot nyújtott be. A pályázatot 113 millió forint elszámolható költség mellett 96 millió forinttal támogatta az Irányító Hatóság. A szerződést 2010. májusban írták alá a felek.
A projekt keretében megújul a Csánigi utcában a kétoldali csapadékvíz-elvezető árok. Aradi és Hunyadi utcákban betonelemes zárt rendszerrel oldódik meg a csapadékvíz-elvezetés. Az Aradi utcai jelenlegi kétoldali nyílt szikkasztó földárok jelentős csapadékvíz szikkasztására alkalmatlan, a Hunyadi utcában pedig egyáltalán nem épült vízelvezető árok.
A település központja körül családi házas övezetek találhatóak, amelyek kisebbik része jellegét tekintve kisvárosias illetve kertvárosias, a nagyobbik hányada azonban falusias lakóterületnek minősül. Ehhez az övezethez csatlakozik a helyi sportpálya, illetve egy-egy zöldterület, park. A megvalósítandó projekt keretein belül a város több különböző területén, az elöntéssel veszélyeztetett városrészeken kell megoldani a csapadékvizek zavartalan levezetését.
A területen lévő, nyílt medrű csapadékvíz elvezető árkok az utcák kialakításakor, valamint a szilárd burkolatú utak építésével az akkori adottságokkal rendelkező befogadókhoz illeszkedve épültek ki.
Az érintett területen a csapadékvíz elvezetése jelenleg csak részben megoldott. A Csánigi utca (8615. számú közút) kétoldali útárokkal rendelkezik, jelentős szakaszon elleneséssel, mely hosszú szakaszokon pangó vizek kialakulását eredményezi. Az egyes kapubejárók átereszeinek szűk keresztmetszete a csapadékvíz gyors elvezetését még inkább akadályozza.
A megvalósítás eredményeképpen megszűnnek az elöntések alkalmával szükségszerűen elvégzendő kárelhárítási munkálatok, ezáltal ennek költségei nem terhelik tovább az ön-kormányzat költségvetését. Ugyanakkor vagyoni kárral sem kell már a továbbiakban számolni az épületekben és egyéb létesítményekben. A megfelelő vízelvezetés biztosításával megszűnik az utak és burkolt felületek állagának romlása is. Ez az állagromlás elsősorban a téli időszakban jelentkezik, amikor a pangó vizek a burkolat alá kerülve, felfagyásokat okozva tönkre teszik azt. Az ebből adódó kátyúzási munkák jelenleg jelentős többlet-kiadásokat okoznak az önkormányzatnak.
Az elöntéssel veszélyeztetett belterületeken, az ebből adódó károkozások elkerülése érdekében a meglévő árkokon és azok műtárgyain meg kell szűntetni a mértékadó csúcsvizek levezetését akadályozó szűk keresztmetszeteket. A fenti cél elérése érdekében a műszaki irányelvek figyelembe vételével a tervekben meghatározásra kerültek a vízgyűjtőre jutó, mértékadó csapadékvíz hozamok, valamint a medrek és a műtárgyak vízáteresztő képessége. A vizsgálatok elvégzése után meghatározásra kerültek a szükséges beavatkozások, a műszaki, gazdaságossági szempontok figyelembe vételével.
Körültekintéssel kellett lenni a kivitelezhetőségre, a meglévő burkolatok és közmű adottságokra, valamint a megvalósításhoz szükséges anyagok optimális kiválasztására.
A projekt ellenőrzését, és monitoringját külső projekt menedzsment szervezet végzi.
A tervezett fejlesztés során elkészült belvízrendszer fenn-tartója és üzemeltetője Répcelak Város Önkormányzata lesz. A belvízelvezető rendszer karbantartásáról, tisztításáról folyamatosan gondoskodni fog az Önkormányzat, mint tulajdonos. Rendszeres bejárások, ellenőrzések alkalmával kiszűrhetőek a hiányosságok, azonnal megszüntetésükről intézkednek. Tekintve, hogy a település ezen részei fekszenek a legalacsonyabban, és itt a leggyakoribb az elöntések száma, kiemelt figyelmet fordítanak a belvízelvezetés hatékony megoldására.
A projekt kivitelezésének megvalósítása 2011 májusában fejeződik be. A szükséges engedélyek nyáron válnak jogerőssé.

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu