Térségi Integrált Szakképző Központ 2006/6

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / Oktatás

Térségi Integrált Szakképző Központ 2006/6

VIII. évfolyam, 6. lapszám
Szerző(k):
Velkey Péter osztályvezető Művelődési és Közoktatási OsztályZalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Zala Megyei Önkormányzat és Keszthely Város Önkormányzata sikeresen pályázott a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium által kiírt Humán-erőforrás Fejlesztési Operatív Program két komponensére: a szakképzés tartalmi, módszertani és szerkezeti fejlesztése érdekében Térségi Integrált Szakképző Központok létrehozására, illetve a létrejövő központok infrastrukturális feltételeinek javítására. Az elnyert összeg 1.060.292.395 Ft. A pályázatban megjelölt 2 szakmacsoport a gépészet, illetve a kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció.

 

A program célja, hogy korszerűbb intézményhálózat révén biztosítsa a szakképzés hatékony működtetését, összehangolja a szakképzés térségi szétaprózottságát egy regionális rendszerré. A program lényege az együttműködő intézményfenntartók és iskolák új alapokra helyezett közös szakképzése, ami optimalizálja egymás technikai és személyi feltételeit azért, hogy a szakképzés színvonala növekedjen, létrejöjjenek a gyakorlatorientált, moduláris, élethosszig tartó képzési feltételek. Ennek révén az oktatott szakmák a gazdasági igényekhez igazodva növelik a képzett tanulók munkaerőpiacra jutásának esélyeit.
Zala megyében 3 önkormányzat fenntartásában 4 település (Zalaegerszeg, Keszthely, Zalaszentgrót, Lenti) működő 7 szakképző intézmény, jogi önállóságukat megtartva alkotják a TISZK-et. Zalaegerszeg MJV fenntartásában a Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközép- és Szakiskola, Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola, Páterdombi Szakképző Iskola; Zala Megye Önkormányzatának fenntartásában az Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium (Keszthely-Zalaszentgrót), Közgazdasági Szakközépiskola (Keszthely), Lámfalussy Sándor Szakközépiskola és Szakmunkásképző (Lenti); Keszthely Város Önkormányzatának fenntartásában a Vendéglátó, Idegenforgalmi, Kereskedelmi Szakképző Iskola és Kollégium.
A 3 önkormányzat nonprofit közhasznú társaságot hozott létre Észak-zalai Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Társaság néven, melynek ügyvezetője, Fehér József a szakképzésben eltöltött 33 év után kapta meg a megbízást erre a feladatra. A 2 projekt megvalósítására létrehozott menedzsment 2 szakmai vezetőből, 2 műszaki vezetőből, 2 informatikusból, 1 pénzügyi vezetőből és 1 adminisztrátorból áll. Munkájukat az önkormányzatok tagjaiból álló 3 tagú irányító bizottság koordinálja, emellett az iskolák képviselőiből álló 3 tagú monitoring bizottság, valamint egy 15 tagból álló szakmai tanácsadó testület (melynek tagjai a fenntartók és iskolák képviselőin kívül a munkaadók, munkavállalók, kamarák és munkaügyi központ képviselői) felügyeli, segíti és ellenőrzi.
A központi épületben a gyakorlati képzést szolgáló tanműhelyek, valamint az elméleti képzéshez szükséges multifunkcionális terek kerültek kialakításra. A csúcstechnológiával felszerelt központi képzőhely és a nagysebességű strukturált informatikai hálózat megfelelő környezetet fog biztosítani a gyakorlatorientált és moduláris képzésekhez.
A beruházás keretében 45 gyakorlati képzést támogató oktatási hely/multifunkcionális közösségi tér került kialakításra nettó 1373 m2 alapterületen, összesen egyidejűleg 230 fő befogadóképességgel. A gépészet szakmacsoporthoz kapcsolódóan: anyagvizsgáló labor, mechanikai mérőterem, NC technika bemutatóterem; a kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoporthoz kapcsolódóan: 2 tréningterem, ügyvitel- informatikaterem, logisztikai terem, 2 nyelvi labor, taniroda, multimédiás taniroda, környezetvédelmi terem, ezeken kívül könyvtár, folyóirat olvasó, kiszolgáló és szociális helyiségek. Olyan szükséges eszközök kerülnek beszerzésre, amelyekkel az iskolák nem rendelkeznek (pl. CNC szikraforgácsoló a szerszámkészítő szakma oktatásához).
A program keretében évente kb. 6000 tanuló részesül oktatásban-képzésben az integrált szakképzés keretében. Közös célunk, hogy a szükséges gyakorlati ismereteket a tanulók a TISZK keretein belül szerezzék meg, ezzel is javítva munkába állási esélyeiket és az elhelyezkedési mutatókat.
A munkaerőpiac gyakorlati ismeretekkel rendelkező, a gazdasági folyamatokban azonnal szerepvállalásra képes szakembereket keres. Ezen igények gyors és hatékony kielégítésében a Térségi Integrált Szakképző Központoknak minden bizonnyal nagy szerepük lesz, hiszen munkaerő-piaci képzésekkel, felnőttképzéssel rugalmasabban és főleg gyorsabban tudnak majd alkalmazkodni a folyamatosan változó igényekhez, mivel a bázisképzést követően az egyes szaktárgyi modulok megszerzéséhez nem kell újból az alapoktól kezdve minden ismeretet elsajátítani. Ezzel megvalósulhat az egyes modulok közötti átjárhatóság, vagyis a tudás végre konvertálható lesz.
Fontos az eredményes működéshez a tartalmi fejlesztés, valamint a rugalmas és hatékony humánerőforrás feltételek kialakítása is. Ezért a program hangsúlyos részét képezik a tanári és oktatói továbbképzések, a pedagógusok képzések és továbbképzések az informatikai és multimédiás eszközök használatára, a szakképzési szakértők továbbképzése, felnőttképzési tagozat kialakítása. Jelentős szerepet kap emellett a tananyagfejlesztés, elektronikus tananyagfejlesztés, moduláris tananyagfejlesztés, a szakmai idegen nyelvképzés tananyagának fejlesztése a munkaerő-piaci kereslet-kínálat alapján, illetve a kiemelt szakmákat illetően, angol, német nyelvterületen, a felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó tananyagfejlesztés, a tanulás tanításának fejlesztése, a pályaválasztási tevékenység erősítése.
A szakma, az ismeret, a tudás önbizalmat ad. Szükséges – nagy hangsúlyt fektetve a pályaorientációra – a tanulói igény, a munkaerő-piaci sajátosságok és a TISZK képzési struktúrájának megfelelő összehangolása azért, hogy régiónk megőrizhesse, illetve erősíthesse versenyképességét a változó munkaerő piaci körülmények között is.

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu