Térségi Integrált Szakképző Központok Pest megyében 2005/4

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / Oktatás

Térségi Integrált Szakképző Központok Pest megyében 2005/4

VII. évfolyam, 4. lapszám
Szerző(k):
Csapó Judit főosztályvezetőPest megyében sikeres pályázat eredményeként két, úgynevezett Térségi Integrált Szakképző Központ kialakítására kerül sor a 2005-2008 években.

A Humánerőforrás-fejlesztés Operatív Program (HEFOP) keretében a szakképzés támogatására két pályázat kiírására került sor, melyeket csak együttesen lehetett benyújtani a 2004. szeptember 30-i határidőre.

A program ezen intézkedéseinek célja a szakképzés hatékonyságának növelése a szakképzési kínálat megfelelő koordinációjának biztosításával, valamint a XXI. századi igényeknek megfelelő csúcstechnológia összehangolt alkalmazása a szakképzésben résztvevő fiatalok naprakész, korszerű gyakorlati ismereteinek bővítésére. Az intézkedés egyben a képzés és munkaerőpiac közötti összhang megteremtését kívánta előmozdítani a gazdaság szereplőinek közreműködésével és együttműködésével, a gazdasági kamarákkal, illetve a szociális partnerekkel.

A pályázat 3 éves futamidejű, majd a pályázati kiírásban foglaltak szerint legalább további 5 évig biztosítani kell a szervezet működését, és a pályázati célokban foglaltak megvalósítását, a szakképzés feltételeinek biztosítását. Mindehhez EU-s forrásból milliárdos nagyságrendű támogatást lehetett igényelni csekély, mindösszesen 6,25%-nyi önrész vállalásával.

A célok elérése érdekében, illetve a csúcstechnológiát felvonultató berendezések közös, összehangolt használatára jön létre a 16 Térségi Integrált Szakképző Központ (a továbbiakban TISZK). A központ keretei között a szakképzést folytató intézmények szoros együttműködésben vagy összevontan, ésszerű feladatmegosztásban harmonizálják irányítási rendszerüket. Ezáltal – a moduláris rendszerű képzés bevezetése mellett – alkalmassá válik az integrált szervezet arra, hogy gyakorlatorientált szakképzési bázisként működjön, hangsúlyozottan erősítve a gyakorlati képzést minden régióban. Így az üzemközi gyakorlati alapképzés funkciójának is megfelelő iskolai tanműhelyek kialakítására lehetőség nyílik, s egy munkaerő-piaci irányultságú szakképzési rendszer alakulhat ki országszerte.

A TISZK-ek úgynevezett közösségi funkciókat is ellátnak, amelyek keretében elsősorban tanulóik számára biztosítanak komplex szolgáltatásokat a pályaválasztás és pályaorientáció, karrier tanácsadás területén, de a hátrányos helyzetű fiatalok és családjaik számára is kínálnak külön szolgáltatásokat. (Részlet a pályázati kiírásból)

A HEFOP két komponensére lehetett egyidejűleg pályázni az alábbiak szerint:

3.2.2  komponens: a TISZK-ek létrehozása

4.1.1  komponens: a TISZK-ek infrastrukturális feltételeinek javítása

A pályázati kereteken belül kialakítható egy–egy olyan, korszerűen felszerelt Központi Képzőhely, amely felszereltsége és az oda telepítendő géppark alapján alkalmassá tehető a legkorszerűbb oktatási, ezen belül pedig a gyakorlati képzési programok megvalósítására, az oda járó tanulók így a csúcstechnikához tartozó gépeken, eszközökön végezhetik gyakorlati tanulmányaikat. A pályázat szerint a TISZK-hez csatlakozó, szakképzést folytató intézmények száma 6-8 között szóródik, ki kell alakítani ezen intézmények szakmai-pedagógiai-gyakorlati együttműködését, ki kell fejleszteni harmonikus együttműködésüket, az oktatandó szakmák vertikumán keresztül a szakmai gyakorlati képzések magas szintű összehangolását. Az sem rejthető ugyanakkor véka alá, hogy a létrehozandó Térségi Integrált Szakképző Központok alkalmat teremtenek az egyes iskolák szakmai képzésében meglévő átlapoltságok, duplikációk megszüntetésére, az erőforrások koncentráltabb, racionálisabb felhasználásának megvalósítására. A pályázat keretén belül vállalni kellett az intézményfenntartóknak, hogy a TISZK hálózatába bevont intézményeikkel tanévenként 16 párhuzamos osztályban valósítanak meg szakmai képzéseket. A szakképzés eszközrendszerének koncentráltabb kihasználása érdekében a pályázatba bevont intézmények esetében a szakmai orientációt és a szakmai alapozó képzéseket az egyes szakképzést folytató intézmények iskolai tanműhelyeiben, míg a szakmai gyakorlati képzést a szakképzési évfolyamok hallgatóinak a TISZK Központi Képzőhelyén fogják oktatni. Kiemelt célkitűzése a fejlesztésnek az is, hogy a külső vállalati gyakorlóhelyek is egyre nagyobb mértékben kerüljenek a szakképzési gyakorlati oktatás hatáskörébe, a tanulószerződések száma növekedjen.

A Térségi Integrált Szakképző Központ képzési kínálatának kialakításánál hangsúlyosan kell törekedni a munkaerőpiacon keresett szakmák oktatására, a hátrányos helyzetűek, a nők, a romák képzésére, átképzésére, korszerű képzési programok összeállítására.

Amennyiben a pályázatba bevont intézmények több fenntartó működtetése alá tartoznak, a pályázati kiírás szerint az együttműködő intézményfenntartóknak konzorciumot kellett létrehozniuk.

A pályázati kiírás szerint régiónként 2-2 TISZK kialakítására kerül sor úgy, hogy egy pályázó csupán egy pályamunkát készíthetett elő, míg konzorciumi partner bármennyi pályázatban lehetett.

Pest Megye Önkormányzata két pályázatot készített elő, Vác és Cegléd központokkal, és a fentiekben említett okok miatt a ceglédi központtal kialakítandó TISZK esetében Pest Megye Önkormányzata a főpályázó, míg a váci központú TISZK esetében Vác Város Önkormányzatát kértük fel, hogy jegyezze a pályázatot, ebben az esetben Pest Megye Önkormányzata konzorciumi partner.

Naszály-Galga Térségi Integrált Szakképző Központ
Főpályázó Vác Város Önkormányzata, konzorciumi tagok Pest Megye Önkormányzata és a Piarista Rend Tartományfőnökség. A pályázathoz szükséges önerőt teljes mértékben Pest Megye Önkormányzata biztosítja, hiszen, a központi képzőhely teljes beruházása a megyei önkormányzat tulajdonát képező Király Endre Ipari Szakközépiskola, Szakmunkásképző és Kollégium Temető utca 31. számú épületében kerül megvalósításra.

A Térségi Integrált Szakképző Központhoz csatlakozó intézmények: Bernáth Kálmán Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola, Vác, fenntartó: Vác Város Önkormányzata, I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola és Karacs Teréz Kollégium, Vác, fenntartó: Vác Város Önkormányzata, Chazár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Pedagógiai Szakszolgálat, Vác, fenntartó: Pest Megye Önkormányzata, Király Endre Ipari Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Vác, fenntartó: Pest Megye Önkormányzata, Madách Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Gödöllő, fenntartó: Pest Megye Önkormányzata, Petőfi Sándor Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium, Aszód, fenntartó: Pest Megye Önkormányzata, Piarista Szakiskola, Gimnázium és Kollégium, Göd, fenntartó: Piarista Rend Tartományfőnökség.

A fenti lista egyértelműen mutatja, hogy a pályázatba változatos képzési szerkezetű, és különféle profilú szakképzést folytató intézmények kerültek be, a fejlesztés mintegy 6000 tanulót érint. Az elnyert pályázati támogatás a központi képzőhely kialakítására és a szükséges, korszerű eszközök beszerzésére 737 millió Ft, melyhez az önerőként szükséges 62 millió Ft-ot Pest Megye Önkormányzata biztosítja. A képzési szerkezet átalakítására, a szakmai, pedagógiai fejlesztésekre elnyert pályázati támogatás 360 millió Ft, ehhez nem kellett önerőt biztosítani. A több mint egy milliárd forintnyi fejlesztésből a Központi Képzőhelyen kialakításra kerülnek az alábbi, gyakorlati képzést segítő műhelyek, tantermek:

gépészeti műhelyek (NC, CNC, FMS műhely, anyagvizsgáló labor)

inkubátorház (közgazdasági képzés, vállalkozási ismeretek)

tancukrászda

pályaorientációs laborok

A képzési szerkezet kialakítása során lehetőség lesz az intézményi együttműködés keretén belül az egyes szakmák adott intézményhez történő rendelésére is, hiszen a könnyűipari képzés a Madách Szakközépiskolában, a faipari képzés alapvetően a Piarista Szakképző Iskolában és a Király Endre Szakközépiskolákban valósul meg. A hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanulók képzésére is kiemelt figyelmet fordítunk, ugyanis a Chazár András Általános Iskola tanulói számára lehetőség nyílik a programban való részvételre, melytől eredményként azt várjuk, hogy az ide járó tanulók egyre nagyobb hányada lesz képes megfelelő végzettséget szerezni ezzel is javítva szociális integrációjukat.

Az együttműködő intézményfenntartók a projekt megvalósítására Kht-t hoztak létre, Naszály-Galga Térségi Integrált Szakképző Központ Kht. névvel, a szervezet feladata a projekt pályázati célokban foglalt megvalósítása, a további működtetés feltételeinek megteremtése az együttműködő konzorciumi partnerek iránymutatásai alapján.

Dél-Pest Megyei Térségi Integrált Szakképző Központ
Főpályázó Pest Megye Önkormányzata, konzorciumi tagok Cegléd Város Önkormányzata és Nagykáta Város Önkormányzata. A pályázati célok megvalósításában Pest Megye Önkormányzata által fenntartott 7 intézmény, míg Nagykáta Város Önkormányzata által fenntartott egy szakképző intézmény vesz részt. Cegléd Város Önkormányzata ugyan nem tart fenn szakképző intézményt, de a megyei önkormányzat fenntartásában működő intézmények közül 4 iskolának Cegléd Város Önkormányzata a tulajdonosa, ráadásul a város tulajdonát képező, egykori általános iskola jelenleg üres épületében, a Malom tér 3. számú iskolában kerül kialakításra a Központi Képzőhely. A fenntartott, illetve tulajdonolt intézmények számának figyelembe vételével kerül sor a pályázat benyújtásához szükséges önrész biztosítására az alábbiak szerint: az önerő 60%-át vállalta Pest Megye Önkormányzata, a két konzorciumi partner – Cegléd Város Önkormányzata 10%-ot, Nagykáta Város Önkormányzata 30% fizetését vállalta magára. Ebben a pályázatban is vállalni kellett, hogy évenként 16 szakképzést folytató osztályt indítanak a fenntartók, ez jelen esetben természetesen Nagykáta Város Önkormányzatára és Pest Megye Önkormányzatára ró kötelezettségeket a jövőben.

A Térségi Integrált Szakképző Központhoz csatlakozó intézmények: Toldi Miklós Élelmiszeripari Középiskola, Szakiskola és Kollégium, Nagykőrös, fenntartó: Pest Megye Önkormányzata, Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, Cegléd, fenntartó: Pest Megye Önkormányzata, Bem József Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola, Cegléd, fenntartó: Pest Megye Önkormányzata, Károlyi Mihály Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola, Cegléd, fenntartó: Pest Megye Önkormányzata, Losontzi István, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat, Cegléd, fenntartó: Pest Megye Önkormányzata, Damjanich János Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Nagykáta, fenntartó: Pest Megye Önkormányzata, Ipari Szakközépiskola és Szakiskola, Nagykáta, fenntartó: Nagykáta Város Önkormányzata.

A pályázati célokat megvalósító intézmények jelenlegi tanulólétszáma meghaladja a 6000 főt, elképzeléseink és elvárásaink szerint ez a létszám a jövőben növekedni fog. Pest megye déli részén az elmúlt években erőteljes lakosságbővülés következett be, melynek eredményeként jó néhány településünkön óvodát, általános iskolát kell a települési önkormányzatoknak építeniük, bővíteniük. A lakosságszám növekedésének üteme arra enged következtetni, hogy amennyiben ez a tendencia folytatódik, az elkövetkezendő években egyre nagyobb számmal jelennek meg a 14 éves korúak a középfokú, ezen belül is a szakképzést folytató intézményekben.

A Központi Képzőhelyen kialakítandó profilok az alábbiak:

                        gépészeti, elektronikai, mechatronikai műhelyek, mérőlaborok

egészségügyi labor

nyomdai labor

pályaorientációs laborok

A Központi Képzőhely kialakítására, az oda telepítendő csúcstechnológiai képzést megvalósító eszközfejlesztésre elnyert pályázati támogatás 681 millió Ft, a képzési programok összehangolására, a kialakítandó szakmai, pedagógiai programokra, az együttműködésre és a szükséges tananyagfejlesztésre elnyert pályázati támogatás 355 millió Ft, melyhez nem volt szükség önerőt biztosítani. A pályázati célkitűzések illeszkednek a konzorciumba bevont városok településfejlesztési koncepcióihoz, ez is garanciája lehet a sikeres együttműködésnek. Cegléd városa gazdagodik egy új, korszerű képzőhellyel, Nagykáta városa pedig elsősorban a gépészeti, elektronikai képzés fejlesztésében, valamint a kertészeti, mezőgazdasági szakma fejlesztésében kerül előtérbe. Terveink szerint az érintett intézmények nem „laza” szövetséget alkotnak, hanem szorosan együttműködve egyes képzéseiket összehangolják annak érdekében, hogy a tanulók minél korszerűbb szakmai ismeretek birtokába kerüljenek. Így például a Toldi Miklós Élelmiszeripari Középiskola lesz a kémiai, biológiai, élelmiszeripari, mezőgazdasági labormérések központi helye, itt fejlesztünk ki egy olyan komplex labort, amelyet a nagykátai és a ceglédi tanulók is a labormérésekhez igénybe vehetnek. Hangsúlyosan jelenik meg itt is a hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanulók képzésének és integrációjának kérdése, ehhez nagy segítséget tud majd nyújtani a Losontzi István Általános Iskola kiemelkedő szakmai felkészültséggel rendelkező tantestülete.

Az együttműködő partnerek a pályázati kiírásban foglaltak alapján Kht-t hoztak létre a pályázat koordinálására, a szervezet feladata ebben az esetben is az, hogy a pályázatot a céloknak megfelelően valósítsa meg a konzorciumi partnerek iránymutatásai alapján.

Pest Megye Önkormányzata, mint 41 közoktatási intézmény fenntartója mindig törekedett a megye határon túlnyúló együttműködések kialakítására is. Ennek keretén belül Kecskemét Megyei Jogú Város által benyújtott TISZK pályázatban is érintettek vagyunk, konzorciumi partnerként veszünk részt.

Pest megye déli részén, Örkény városában található megyei fenntartású intézmény, a Pálóczi-Horváth István Szakképző Iskola és Kollégium, mely a vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport oktatásával vállal szerepet a harmadik „megyei” TISZK megvalósításában.

A Térségi Integrált Szakképző Központok kialakítására és fejlesztésére vonatkozó pályázat lehetőséget kínált arra, hogy az intézmények képzési szerkezetét a munkaerőpiac térségi igényeihez alkalmazkodva harmonizálják a fenntartók, s e mellett az európai uniós forrás felhasználásával a szükséges csúcstechnológiákat beszerezze a TISZK. A pályázat növeli ezen eszközök kihasználtságának lehetőségét is, hiszen a nagy értékű műszerek, speciális berendezések nem egy intézményben, hanem a TISZK központi tanműhelyében lesznek elhelyezve, s az intézmények által harmonizálandó órarendek felhasználásával a pályázatba bevont valamennyi intézmény tanulója használni tudja majd. Elmondhatjuk, hogy hasonló nagyságrendű fejlesztés eleddig nem valósult meg a szakképzésben, rajtunk áll, hogyan tudunk élni a lehetőséggel a fiatal korosztály esélyeinek növelése érdekében. Több éves kemény munka áll előttünk, mindannyiunknak tanulnunk kell az együttműködést, meg kell tanulnunk továbbá élni a lehetőségeinkkel.

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu