Testvérvárosi kapcsolatok 2009/1

A közigazgatás szakmai fóruma

Budapest / Cikkek

Testvérvárosi kapcsolatok 2009/1

XI. évfolyam, 1. lapszám
Szerző(k):
Dr. Homonnai Ildikó Fővárosi Jegyzők Egyesületének elnöke jegyző Budapest XXIII. kerület
A Budapest XXIII. Kerülete négy várossal tart fenn testvérvárosi kapcsolatot, melyek elmélyítésére és a lakosság körében való kiterjesztésére törekszünk.

 


Nürtingen


A testvérvárosi kapcsolat 1988-ban köttetett. A rendszerváltás előtt még nem voltak nagy hagyományai a testvérvárosi megállapodásoknak, különösen nem nyugat-európai országokkal. Ezt a kapcsolatot is a kitelepített egykori soroksáriak kezdeményezték, hogy kötődésüket korábbi hazájukhoz ilyen formában is megerősíthessék. 1994-ben, amikor Soroksár Budapest XXIII. kerületeként kezdte meg önálló életét, az akkori nürtingeni főpolgármester úgy döntött, hogy nem Pesterzsébettel, hanem Soroksárral folytatják a kapcsolatot, mivel annak gyökerei a kerületben lelhetők fel. Az együttműködés azóta is rendszeres, a testvértelepülések delegációi részt vesznek egymás rendezvényein.
2000. évben a Millennium megünneplésére meghívást kapott a kerület. Ennek keretében több rendezvény zajlott a testvérvárosban. A kerület egy nagyszabású kiállítással mutatkozott be, ahol helyi művészek alkotásait láthatta a közönség. A Schorokscharer Musikanten Zenekar színvonalas koncertet adott, a Soroksári Német Nemzetiségi Táncegyesület pedig feledhetetlen műsorával kápráztatta el a helyieket.
2005 májusában a Soroksári Svábok Független Egyesülete szervezésében helyi hagyományőrző klubok és egyesületek utaztak Nürtingenbe az egykori kitelepítés útvonalán. Ennek az útnak a mottója "A múlt nyomdokán" volt, és a testvérvároson kívül Göppingen és Herrenberg városokban is szerepeltek a soroksáriak. Táncosok, énekkarok, hagyományőrző csoportok örvendeztették meg műsorukkal az érdeklődőket. A látogatásnak nagy sikere és visszhangja volt.
2006-ban Soroksáron és Nürtingenben is megemlékeztek a kitelepítés 60. évfordulójáról. 2007 októberében ünnepelte Nürtingenben a Testvérvárosi Kapcsolatok Egyesülete fennállásának 25. évfordulóját. A jubileumi ünnepségre valamennyi testvérváros meghívást kapott.
2008 júliusában „Európai Ifjúsági Napok – Kultúra és Sport Nürtingenben” címmel Nürtingenben rendezvényt szerveztek, melyre minden testvérvárosukból, így Soroksárról is 16 fiatalt hívtak. A jelzett időszakban változatos programokon vehettek részt a gyerekek, akik sport, szórakozás, tudás, kultúra területein mérhették össze képességeiket, és eközben újabb barátságok alakultak.
2008. különleges dátum a két település életében, mivel ez évben ünnepeltük testvérvárosi kapcsolatunk 20 évfordulóját.  Ennek keretében emlékzászló átadására került sor, és ünnepélyes keretek között írtak alá egy dokumentumot a települések vezetői, melyben megerősítették azon szándékukat, hogy a jövőben is a kapcsolatok elmélyítésére törekszenek.
A protokolláris együttműködésen túl a két település iskolái is rendszeres kapcsolatot tartanak egymással, kölcsönösen fogadnak egymás városaiból gyerekeket. Ez egyrészt a soroksári tanulók számára jó nyelvgyakorlási lehetőség, másrészt a szövődő ismeretségek folyamatosan új tartalommal töltik meg a testvérvárosi kapcsolatot. Több ízben szerepeltek a soroksári hagyományőrző csoportok a testvérvárosi ünnepségeken, és számos civil szervezet tart fenn gyümölcsöző kapcsolatot nürtingeni szervezetekkel. (Soroksári Német Nemzetiségi Táncegyüttes, Soroksári Nagyboldogaszony Plébániatemplom Énekkara, Soroksári Fehérasztal Társaság).


Székelyudvarhely


A hivatalos kapcsolatfelvételre 1998-ban került sor. Rendszeresen kap meghívást az erdélyi település a kerületi ünnepekre, mint ahogy ők is invitálnak saját nagyobb rendezvényeikre bennünket. Szoros a kapcsolat a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarával, évente utaznak soroksári vállalkozók a Szejke Napokra.
2003 áprilisában a Galambos János Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója felvette a kapcsolatot székelyudvarhelyi zenetanárokkal és tárgyalásokat folytatott közös szereplésekről. Ennek eredményeként a Dr. Palló Imre Zene- és Művészeti Iskola művész-tanárai felléptek a kerületi "Galambos Napok"-on. A két település művelődési intézményei, általános iskolái is gyümölcsöző kapcsolatot tartanak fenn.
A jó együttműködést példázza a 2005. évi romániai árvíz, amikor a károsultak megsegítésére a kerület pénz- és dologi adományokat juttatott az árvíz sújtotta településnek. A pénzadomány a kerület költségvetéséből, valamint lakossági gyűjtésből tevődött össze.


Tvardica


Tvardica bolgár város kereste meg az Országos Bolgár Kisebbségi Önkormányzaton keresztül Soroksárt testvérvárosi kapcsolat létesítése céljából. Rövid személyes találkozások után 2007 nyarán aláírásra került Soroksár és Tvardica között a testvérvárosi megállapodás. Azóta ők is rendszeresen részt vesznek a kerület helyi ünnepein. Fiatal sportolóink két alkalommal mutathatták meg tudásukat a testvárosban megrendezésre kerülő nemzetközi futball bajnokságon, míg Tvardicából a helyi hagyományőrző énekegyüttes örvendeztette meg a majálison részt vevő soroksáriakat.


Törökbálint


Nem szokványos, hogy két országhatáron belüli település kössön testvérvárosi megállapodást. A két magyarországi település vonatkozásában először magánjellegű, később szervezeti szintű kapcsolatok létesültek, majd a két település német kisebbségi önkormányzatai is szorosabb együttműködést alakítottak ki. 2004-ben Bösendorfer Ferenc soroksári népi iparművész kiállítása nyílt Törökbálinton. A Galambos János Alapfokú Művészetoktatási Intézmény növendékei színvonalas koncerttel lepték meg a helyieket. A törökbálinti sportcsarnokban nagyszámú közönség előtt szerepeltek az operett nagyjai a soroksári zenekar kíséretével, valamint soroksári énekes közreműködőkkel.
A hasonló településszerkezet, az azonos kulturális gyökerek, s a már meglévő kapcsolatok eredményezték azt, hogy a két település képviselő-testülete testvérvárosi megállapodást kötött. A dokumentumok aláírására a 2008-ban megrendezett Soroksári Napok keretében került sor.
Mint ahogy az a fentiekből kiderül, a testvérvárosi kapcsolatok nem csak hivatalos látogatásokban merülnek ki, hanem a lakosság széleskörű bevonására törekednek az önkormányzatok. A kulturális és sportélet területein kívül tárgyalások folynak európai uniós projektek közös megvalósításáról is.

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu